[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1605911997798.jpg (14.49 KB, 480x360, 4:3, hqdefault.jpg) ImgOps Google

7d4ef No.105388

bu çok acayip bir şey ben bu kadar etkili olacağını sanmıyordum. müziğin sesini iyice kısıyorum bunu aktif hale getiriyorum klavyenin sesi yarıya düşüyor. dışarıdan gelen su sesi kesiliyor. müzik çok kısık. hatta müzik açmasan da önemli değil yine çalışıyor. kulaklığı çıkarınca diyorum ki dünya ne kadar gürültülüymüş.

1c007 No.105390

File: 1605913546217.jpg (65.12 KB, 711x1039, 711:1039, 9669244289074.jpg) ImgOps Google

şunu da söyleyeyim yalıtımı iyi başka bir kulakiçi kulaklık var ama onda nefesini hissediyorsun falan rahatsız ediyor. anc daha doğal bir sessizlik gibi ne kadar doğal olmasa da.

33d23 No.105393

özel bir kulaklık mı aldın yoksa mevcut kulaklık ile çalışıyor mu?

a5600 No.105422

>>105393
Airpodsta var benim degil ama

00cd8 No.105443

düzenli olarak gelen sesleri mi yoksa diğer sesleri de kesiyor mu alttan üstten dışardan gelen seslerden bıktım işe yarar mı? bir de 3m'in turuncu kulak tıkaçları var nasıldır?

b486a No.105445

>>105443
boş plastik şişeye vuruyorum tahtaya vurmuşum gibi duyuluyor. dışarıdan müzik açıyorum sesler cılız geliyor. tamamen kesmiyor. gürültülü su kaynatma makinesi var onun sesini çok iyi engelliyor. ya da dışarıdan gelen uğultu için çok iyi. otobüste falan denemedim henüz. ama aktif gürültü engelleme + yalıtımı iyi kulaklıkla epey bi engellenir herhalde. bu airboksun kendi yalıtımı yok gibi bir şey. yani normal taktığında ha takmışsın ha takmamışsın bir fark yaratmıyor anc açık olmadığı sürece.

3335a No.105447

File: 1605989392731.jpg (249.96 KB, 1200x900, 4:3, IMG_20201121_230422.jpg) ImgOps Google

3 günlük dünyada garibanlığın lüzumu yok. iban yollayın iban.

02efb No.105455

>>105447
kaç piç atacaksın

ba8a5 No.105460

>>105447
TR340003200000000031207507

301f9 No.105478

File: 1606030368253.gif (23.27 KB, 270x188, 135:94, D84F3973-44BB-4815-83F9-0F….gif) ImgOps Google

>>105447

TR 6300 0100 0156 8747 5065 5001

Vallaxi ete hasret kaldık

d4628 No.105479

File: 1606031975883.gif (6.22 MB, 495x287, 495:287, ah.gif) ImgOps Google

>>105460
>>105478
ulan embesiller sadece ibanla para gonderilmedigini ogrenin artik.

dab3b No.105481

>>105479
BU!

53212

posta kodum

8d8cf No.105484

>>105479
bende yollanıyor.ibanı yazınca:

isim: ar.. yar…..
şube: şırnak
banka: ziraat

onaylıyor musun?

diyor tamama basıyorsun para gidiyor.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]