[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1605904118615.jpg (68.04 KB, 500x400, 5:4, philips-221v8-01-21-5-4ms-….jpg) ImgOps Google

16cc4 No.105374

bir tane 1080p monitor almak istiyorum fakat masaüstünde fazla yer olmadığı için 23 inçten büyük bir monitör alamam. 21.5 inç bir monitör 1920x1080 çözünürlük için gözü rahatsız edecek derecede ufak gelir mi?

95639 No.105375

gelmez.

155b6 No.105376

normali o zaten. sonradan telefonlar gibi büyük=iyi algısı monitöre de vurdu.

95639 No.105377

>>105376
hayir onemli olan ppi

2ae89 No.105379

lol 1080p mi kaldı

8eacd No.105380

>>105379
4k alacak para mı var?

e32bd No.105389

23-24 inç için 1080p yeterli. hem küçük gelmez hem büyük gelmez. ekran kartına da çok para dökmemiş olursun. free/adaptivesync olmasına dikkat et ve farklı açılardan görüntü bozuluyor mu diye incelemelere bak çünkü o ucuz paneller tam karşıdan baksan bile dandik oluyor rahatsız ediyor

60a6c No.105394

valla benim için çözünürlük veya boy değil hz önemli. eski tüplü 85 hz monitöre gözüm alıştığı için şu anki 21.5 60 hz monitörde oynamak gözlerimi bozuyor. fareyi hızlıca sağ sol yapınca oyunda hiçbir şey göremiyorum. cidden gözlerim yoruluyor.

339df No.105399

benimki 720p ama 14 inç kucaküstü. low testo olduğum için zamanında bilerek küçük almıştım kolay taşınabilir diye.

d5cda No.105446

File: 1605987205859.gif (40.37 KB, 800x400, 2:1, soy discord 3.gif) ImgOps Google
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]