[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1605730341883.jpg (157.99 KB, 960x960, 1:1, 1kbnlg39vh901.jpg) ImgOps Google

752fa No.105236

Gevur çenine girince götüm yanıyor anonlar, 20 küsür yaşında adamlar müstakil evlerde oturuyor, suvlara biniyor, genetikleri iyi onlarca kızla birlikte olmuşlar, adamlar resmen o hiçbir zaman elde edemeyeceğimiz hayallerimizi 20sinde yaşamışlar biz de bu bok kokan ülkede emmi adet görgü bok püsür kurallarına göre çürüyüp geberecez.

807dd No.105240

orada cinsellik normal.
sen burada yaşayamıyorsun ama evlendiğinde bakire bir kız ile evlenmiş olacaksın.

fdbcb No.105241

File: 1605731033772.gif (170.14 KB, 360x346, 180:173, tenor.gif) ImgOps Google

>bakire bir kız ile evlenmiş olacaksın

752fa No.105242

>>105240
bakire ama götü sikilmekten bok kaçırır olmuş

004f9 No.105251

File: 1605735419464.jpg (235.24 KB, 1920x1244, 480:311, Xj8c3rt.jpg) ImgOps Google

>>105240
>bakire

da8e0 No.105265

File: 1605768027114.jpg (34.67 KB, 600x605, 120:121, voax.jpg) ImgOps Google

>>105241
>>105240
>dünyada en çok kızlık zarı dikimi yapılan ülke
>bakireyle evleneceksin hocum

71b58 No.105266

File: 1605778544510.jpeg (25.51 KB, 458x670, 229:335, images-3.jpeg) ImgOps Google

>>105265
Gerçekten böyle bir şey var mı? Kaynak verebilir misin? Tartışmalarda argüman olarak lazım olur ;)

04b24 No.105303

File: 1605806395113.jpg (83.36 KB, 644x800, 161:200, wahmen.jpg) ImgOps Google

orospulara ve travestilere özenenlerin başkasına bok atması garip.
>>105266
ne tartışması ne argümanı tarafsız apolitik değil misin sen

medikal turizmimiz çok olduğu için her türlü operasyon yapılıyor burada.

472c3 No.105306

>>105303
bir bok bildiğini zanneden ve erkeklere bok atan kadınları terbiye etmek için muhteşem bir malzeme. kaynağı yoksa elimizde patlar

04b24 No.105308

>>105306
dediğim gibi medikal turizmden her türlü şey var bizde. arap ülkelerinden çok talep var. kaynağı olsa bile burada diktirip gidenlerin ayrı sayılacağını sanmıyorum.

04bd8 No.105327

tirad ile alakasız fakat bu görselde yer alan eleman sadece hormon tedavisi ile mi böyle olmuş? ameliyat falan da var mıdır yoksa?

507ea No.105328

>>105236
Kek bu ne be bi daha trap pornalarına asılan ne olsun, o asıldığım tipler başlangıçta buymuş meğer.

87208 No.105427

harfi harfine iç sesimi yazmışsın op

77cac No.105449

Erkeğe bu zıkkımı verince böyle oluyorsa kızlara versek ne oluyor? Güzellik iksiri gibi olur mu?

d74f9 No.105503

>>105449
Bunu merak ediyorum

0f68b No.105551

>>105503
garip garip hastalık sahibi olurlar heralde

77cac No.105587

>>105551

neden öyle düşündün hanon? bu sonuca nasıl vardın?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]