[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1602674084927.png (79.83 KB, 235x269, 235:269, ebinkek.png) ImgOps Google

c7afb No.102573

>işe başvur
>anon bey kimliğinizi yenileyip gelmeniz gerek
>kimlik yenilemesi için internetten sıra almaya çalış
>HES (çin tier surveillance uygulaması) kodu olmadan sıra alama
>telefonuna HES kur
>sağlığınız için lütfen harita seçeneğini açınız
>sizin güvenliğiniz ve sosyal mesafeyi koruyabilmemiz için lütfen bluetooth seçeneğini açınız
>HES'e giriş yapabilmek için e-devlet şifresi istesinler
>e-devlet şifresi için yakında ptt ara
>çoronavirüsten dolayı en yakındaki açık ptt anasının amında olsun
sikem e devlet sokam hes

00bed No.102574

o işleri ben de hiç sevmiyorum anon. yok şu belgeyi al yok şuraya para yatır yok makbuzu oraya götür bu belgeyi damgalat o belgeyi sonra başka bi yere götür götürdüğün yerde başka belge al vs. vs. sinirim bozuluyor.

30f92 No.102578

ptt'ye gideceğini söyleyen anon ve babası arasında geçen konuşma:

>oğlum niye işe gitmiyorsun kaç kez söylicem eşşek sıpası

>benim ne yaptığımı zannediyorsun?!!!

c7afb No.102580

>>102578
ildiriyorsun ki gireceğim işi babam ayarlamadı

ea1f8 No.102581

>>102580
iş çok farklı bir yere gitti ya. şimdi ptt ye neden gittiğini babana açıklamak çok uzun sürecek falan. espiriydi.

ab3de No.102637

File: 1602772714862.jpg (239.67 KB, 875x656, 875:656, img_3920.jpg) ImgOps Google

ne işi

c7afb No.102638

>>102637
(yabancı müşterilerden gelen) veri toplama, çeviri ve müşteri hizmetlerinin bok kazanında karıştırılmış, asgari ücret hali olarak düşünebilirsin

ab3de No.102704

>>102638
melek gibiymiş, hafta sonu tatilse havada kapardım

5fa0a No.102744

kekküdü kek.
gel seni işe alayım anon, dil bilir misin, ön muhasebeden anlar mısın?

ab3de No.102765

>>102744
ingilizce almost ana dil level, m*hasebe yok

8115a No.102769

>>102765
internetten öğrenirsin yauv

129b8 No.102777

sms ile alsana hes kodunu cahil anon

0d122 No.102782

>>102777
>ptt'ye git
>doğumundan beri değişmemiş kimliğini uzatıp e-devlet şifresi iste
>"resimsiz kimliğe e-devlet şifresi veremiyoruz"
>HES kodunu e devlet şifresiz alamadığını söyle
>kapıda asılı kağıt var oradaki numaraya sms atarak HES kodu alabilirsiniz desin
>8 kilometre mesafeyi boşu boşuna yürüdüğünü ve 8 kilometre de eve geri yürüyeceğini realize et
>e-bok şifresi alamadan geri dön[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]