[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1601199212787.jpg (594.68 KB, 1080x1920, 9:16, 1601198809760.jpg) ImgOps Google

8449d No.101495[View All]

yeni uyandım noluyo yauw savaş mı çıktı???
171 posts and 63 image replies omitted. Click reply to view.

eea41 No.102813


e541d No.102817

https://v.redd.it/v7t2qk1sj3t51

bu dayılar şuan nerde acaba :D

d3ae0 No.102823

File: 1603027939800.png (164.95 KB, 598x407, 598:407, ClipboardImage.png) ImgOps Google

fuggg livemap e göre hankendiye kadar dayanmışlar acaba doğru mu

0d472 No.102827

>>102817
daha önce de göbekli hipertansiyonlu 20 metre koşsa tıkanacak dayılara üniforma silah vermişlerdi. vax anam vax.

1cd1b No.102828

File: 1603036056163-0.png (848.56 KB, 528x766, 264:383, Screenshot (2).png) ImgOps Google

File: 1603036056163-1.png (344.03 KB, 542x636, 271:318, Screenshot (1).png) ImgOps Google

ermeni savunma hattı çökmüş diyorlar. ekşideki sıpalar %6 diyedursun 3 güne şuşa düşer.

713aa No.102834

>>102823
hankendiyi bumlatmisti azeriler rahat alirlar simdi
bu isin sonunda ermenistan hala ozgur bir devlet olursa kudururum

1c4f9 No.102845

nahçıvan'a sınırları olaydı iyiydi

4c601 No.102848

File: 1603046226347.png (22.9 KB, 749x328, 749:328, dasdas.png) ImgOps Google

kek.

1cd1b No.102849

File: 1603048905847.jpg (631.58 KB, 3467x1918, 3467:1918, EkoJLi1W0AMGiMy.jpg) ImgOps Google

pincer'e gidiyor.

4c601 No.102851

File: 1603051688576.png (28.23 KB, 742x340, 371:170, CARESIZPASINYAN.png) ImgOps Google

>Karabağ bağımsız olsun
>Aradan bir süre geçsin
>2024 Karabağ-Ermenistan Birleşme Referandumu
>Demokrasi kazandu Karabağ artık legal olarak Erm*nistanın barçasu :DDDD

Embesil erm*niler akıllarınca tüccarlık yapmaya çalışıyor lel. Karabağ bağımsız olduktan sonra iskenderun tarzı bir referandumla tekrar birleşmeyi planlıyorlar umarım azerçadlar bu oyuna gelmez.

2a054 No.102952

File: 1603193951158.png (537.25 KB, 1365x539, 195:77, ClipboardImage.png) ImgOps Google

adamlar ciddi ciddi ermenistan sınırına ulaştılar. daha 10 gün önce cebrayildeydiler azeriçadlar tarih yazıyor resmen.

e541d No.102953

>>102952
azeriler doğudan niye yeni cephe açmıyorlar?

2a054 No.102967

>>102953
nahçıvanda garnizondan başka güç yok. ayrıca ermenistan topraklarına girerlerse rusya tıqtıq yapar.

04127 No.102971

File: 1603214831625.jpg (78.84 KB, 987x555, 329:185, deadarmenigger.jpg) ImgOps Google

https://www.youtube.com/watch?v=uvV4feHuLdo

Armeniggerlar intihar nöbetinde :DDDD

9cb13 No.102972

dandik tb2'ler 30 yıllık işgali bitiriyorsa Akıncı'nın neler yapabileceğini düşündükçe 13'lüğüm füze oluyor

2a054 No.102973

File: 1603215845143.png (140.35 KB, 973x678, 973:678, ClipboardImage.png) ImgOps Google


23c25 No.102980

anlamadığım şey şu; khazri'ler vuruyor eyvallah da k*rdolar niye kuduruyor? hakkari'ninin kuzey/kuzey-batısına çöken bunlar değil mi? yoksa ilkel ve barbar bozkır yaratıkları gerçekten ısı direncinin üzerine mi geçiyor bunlarda?

teknik olarak doğal düşman olmaları lazım.

e541d No.102987

>>102967
tr'nin değil karabağ'ın doğusunda anon. ağdam şehri.

9cb13 No.102988

adamları buğulama yapmışlar axx

https://t.me/ordu2/1026

23c25 No.103011

>>102988
wax hayastanwm wax!!!

9cb13 No.103016

https://twitter.com/AsbGhost1/status/1318875420473905154

şuşa'ya 20 km kaldı. şimdiye kadarki göt yangını fragmandı. esas film şimdi başlıyor

2a054 No.103027

File: 1603306117219-0.png (16.52 KB, 373x224, 373:224, ClipboardImage.png) ImgOps Google

File: 1603306117219-1.png (81.44 KB, 199x305, 199:305, ClipboardImage.png) ImgOps Google

ox oxlan işte biz burada yine gideriz

f007f No.103029

File: 1603307699927.jpg (99.61 KB, 610x625, 122:125, 1522281220294.jpg) ImgOps Google

>>103027
Vax. Sivilleri silah altına alacak hale düşmüşler. Azeriler neden hala helikopter ya da jet kaldırmıyor? Dronelar çok küçük bombalar taşıyor.

23c25 No.103064

>>103029
karabağ'da çoktan milis kuvvetlerini cannon-fodder olarak sürdüler. oradaki manpower da tükenmiş demek ki hayastan'dan ek takviye gerekiyor kek.

2a054 No.103085

File: 1603368603323.png (1.52 MB, 1125x2436, 375:812, ClipboardImage.png) ImgOps Google


57ea8 No.103086

File: 1603368856859.png (40.54 KB, 733x545, 733:545, Untitled.png) ImgOps Google

>>103085
değişmez bir türko geleneği. isa'dan sonra 35000'de ingilizce bilmeyen bir çomar ve ingilizce bildiği için bilmeyene kibir kusarak ego kasan başka bir çomar. of off her yerde mi aynısınız be t*rkolar

4c69a No.103090

>>103086
2020'de tüm dünyanın konuştuğu ortak dili bilmemek suç sayılmalı.

9cb13 No.103093

ermeniler savaş başlamadan pazarlık yapsalardı başlarına bunlar gelmezdi. rayonları 4'e 3 paylaşırlardı ve mutlu mesut yaşarlardı. adamlar savaşmadan bir karış toprak vermeyiz diye atarlı atarlı gezdiler. götleri dahil herşeyi kaybedecekler.

2a054 No.103102

File: 1603378466125.mp4 (1.33 MB, 640x360, 16:9, leş tarlası.mp4) ImgOps Google


e9439 No.103103


2a054 No.103104

File: 1603379303772.png (354.51 KB, 1352x523, 1352:523, ClipboardImage.png) ImgOps Google

yaw kek haritayı göremiyorum

39d2d No.103238


32b12 No.103245

https://twitter.com/clashreport/status/1319741233523286018

jetleri kullanmaya başlamışlar bugün

5af9f No.103405

File: 1603713026449.jpg (3.9 MB, 3600x2027, 3600:2027, ElPzOSFXIAA14Ff.jpg) ImgOps Google

tece 90'larda ALFA bir ülke olsaydı arnavutluktan baküye hatta çeçenyaya kadar ciddi nüfuza sahip olabilidi. old laik days vidyoları izlemekten beyni yanmış ekşicilere baksanız dünyanın en güçlü ülkesi falanmışız sanırsınız.

ilk karabağ savaşı, 2. çeçen savaşı kazanılsaydı HERŞEY farklı olabilirdi.

3eb1e No.103472

File: 1603752813965.mp4 (5.92 MB, 724x480, 181:120, armeniangenocide.mp4) ImgOps Google

hoaydaaa

2de96 No.103473

>>103472
kek napıyor bu? video kaydını durdurmayı mı unutmuş?

16456 No.103486

>>103405
>t: 90'lardaki demirel, çiller, yılmaz yönetimini laik sanan zoomer

16456 No.103487

>>103486
öz*l ve erb*kan'a exlaqım el vermediği için hiç değinmiyorum. O sırada ırak'tan heval ithal ediyorlardı

5af9f No.103509

>>103486
>>103487

97 ve sonrasını unuttun anon.

ayrıca:
>demirel
>çiller
>yılmaz
çorap kokulular bunları sevmez ve laikçi der. nitekim öyledirler.

d0af8 No.103556

>>103509
çorap kokulular merkez sağ kavramını bir iki gere zap yaparken duymuşlardın çünkü ancak. liberal-right wing laik ise ben de birleşik irlanda kralıyım çünkü.

https://www.youtube.com/watch?v=G6ROFHjPb1k

5af9f No.103558

>>103556
ecevitte görüştü fetoyla defalarca. bunun laiklikle ne alakası var? siyasetçiler fetullah güleni toplumda medyada iş dünyasında güce sahip biri olarak gördüler ve oy için yakın durdular. liberal right wing denen demirel merve kavakçı'ya sövmediği kalmıştı zamanında. bu mu laik değil şimdi?

laikliğin anayasal tanımını aç oku

00b94 No.103580

>>103558
ecevit ve erbakan koalisyonu kıbrıs harekatı devrindeydi sadece. 90'iar ile ilgisi yok saydıklarımın aksine. saydıklarım ildirilen "good old laik days" menelerinde de gözükmüyor farkedersen.

5af9f No.103581

>>103580
neyden bahsediyorsun onur? ne koalisyonu? 97 ve sonrasında ülkeyi ecevit yönetti. bu dönem ülke gayet laikti.
öncesinde demirelin çillerin yılmazın laik olmadığını iddia etmişsin. bunu gösteren HİÇBİR done yok. git getir bir kayıt bunların laiklik kötü allahın hükümleri süper dediği.

2de96 No.103590

File: 1603901043490-0.png (39.48 KB, 429x642, 143:214, ClipboardImage.png) ImgOps Google

File: 1603901043490-1.gif (425.67 KB, 931x682, 931:682, 1571009415_foomer.gif) ImgOps Google

ölen ermeni zoomerların listesi

https://pastebin.com/raw/HESbNjG7

86317 No.103593

File: 1603903518491.jpg (191.52 KB, 1024x980, 256:245, 1603057578153.jpg) ImgOps Google

>>103581
>97 sonrası ecevit yönetti
>DSP-MHP koalisyonunu bilmiyor
>Malum şahısın zorlaması sonucu erken seçime gidildiğini bilmiyor

00b94 No.103594

>>103581
>97
>chp-mhp-dsp koalisyonu
>laik

lel

ama üstard'a benzettiğin için kızamadım. acaba manas'ın torunu kırgız yiğidi bugün anju'ya kaç posta gitmiştir diye düşünüp sigara yakıyorum. teşekkürler.

5af9f No.103597

>>103593
>asker zoruyla erbakanı siktir et
>asker gölgesinde hükümet kur
>türbanlıları kamudan şutla
>binaların kıbleye bakan taraflarını yıktır
>götün imam hatipleri kapatmaya yetmesin meslek liselileri üniversiteye sokmamak için uğraş
>üniversitelerdeki türbanlıları ikna odalarına sok
>MGK gölgesinde siyaset yap
>laik değiller hacum
>28 şubat hiç yaşanmadı hacum
>90'lar laik değildi hacum

bunun öncesinde ve sonrasında bir ton olay yaşandı üşenmesem yazarım. velhasıl laiklik putu en az islam kadar tehlikeli bir puttur. coğrafya şekillenirken mal mal bakmamıza sebep olmuş. laiklik putuna tapanlar olmasa islam putuna tapanlar iktidar olmazdı.

75cc3 No.103599

>>103594
>chp-mhp-dsp koalisyonu
chp koalisyonda yoktu
>üstard
discorda geri dön

00b94 No.103601

>>103599
hayatımda discord kullanmadım. baykal hazretleri niye 99 ve 02 arası popülerdi o zaman? doğrularımı düz almamış olabilirim. gugıllamadım öncesinde, benim hatam yok ise.

631de No.103611

>>103601
>baykal hazretleri niye 99 ve 02 arası popülerdi o zaman?
CHP baraj altı kalmış ve genel başkanı popüler olmayan bir parti idi söylediğin yıllar arasında![Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]