[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1600954932631.jpg (55 KB, 356x471, 356:471, vaxxxxxxxxxxxxxx.jpg) ImgOps Google

a5f72 No.101418

ah be çocuk, ne yaptın kendine…

0892f No.101420

>>101418
İyi geceler tatlı prens

fc199 No.101422

e ş c i n s e l olduğu gerçeğini niye saklamış

ef13f No.101426

arka hikaye lütfen

640bc No.101427


640bc No.101428

allah rahmet eylesin son postu buydu >>101386

8bc53 No.101429

>>101428
BİG KEK!

733cc No.101435

File: 1600970635089.png (385.38 KB, 622x342, 311:171, A1C1ADFC-1F49-46BD-BF42-6F….png) ImgOps Google


e37dc No.101473

>>101418
Aynı durumdayız. Ancak ben 20 yaşındayım. Bu dünyada hayalleri, tutkusu hiç olmamış ve hala olmayan biriyim. Filmler diziler herkesin hayallerinin olduğunu herkesin bir şeylerle uğraştığını empoze ediyor ama benim gibi ot insanlarin çoğunlukta olduğunu düşünüyorum. Tek bir tutkum var o da gezmeyi seviyorum. Dünyayı gezip kafama sıkacağım.

fc667 No.101474

>>101473
>3 yıllık pasaport 870 lira
>işi gücü olmayanın reddedildiği şengen vizesi 600 lira
keek. iran ırak ukrayna gezersin artık.

23021 No.101484

>>101418
çocuğun fotoğrafının altına ben seni dinlerdim, keşke bana yazsaydın, keşke beni bulsaydın yazan kızlar, kadınlar sizin de allah belanızı versin yalancı, iki yüzlü insanlar.

e2705 No.101485

>>101484
Önceden yakın olduğum kızın teki bana diyordu madem yalnızdın neden bana yazmadın kuzum diye ama biz bu yalanlara gelmeyiz öyle olsa her mesajıma cevap vermesi 10 dkk sürmezdi (ben olsam ben de kendime yazmazdım)(KURALLAR.HTML)

e37dc No.101506

>>101474
Iran ırak ukrayna kötü ülkeler değil ki, şöyle kötü ülkeler değil, turistler için iyi çünkü çok tarihi yerleri vesaire var gezip görmekten bahsediyorum sen pasaporttur şudur budur o ülkelerin durumunun bok ötesi olduğunu biliyorum ama beni ilgilendirmiyor orada yaşamayacağım sonuçta. Sokakta kalırım gezerken metroda kalırım sıkıntı yok para açısından açıkçası site çocuğu değilim sizin gibi.

5f9fe No.101507

>>101506
İran ve Irak'ı gezmeyi çok isterdim ama güvenli ülkeler değil

e37dc No.101540

>>101507
Gittiğin herhangi bir ülkede cebinde bıçak taşıyacaksın anon gider gitmez alacaksın hatta.

4276a No.101558

>>101540
havaalanından hep alıyorum işime çok yarıyor

e37dc No.101565


fc1a1 No.102734

File: 1602883258046.png (604.97 KB, 857x670, 857:670, KOLEKSIYON_LUK.png) ImgOps Google

Bu oğlan da unutuldu gitti. Mavibülbülde duyar kasan "ax çocuk vax çocuk" diye samimiyetsiz ağıtlar yakan hanımefendilere sorsan şimdi adını bile hatırlamazlar kekso.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]