[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1600253135517.jpg (20.04 KB, 360x430, 36:43, türk milleti emin ellerde.jpg) ImgOps Google

065b9 No.101112

8c12b No.101114

yav tamam dron kek mek ekmek, götünüzle otura otura bunu bile yapamıyorsunuz

9fba9 No.101116

kudur putçu(KURALLAR.HTML)

ed336 No.101119

ne oldu lan zoruna mı gitti. tüm gün evdesin, sen de uğraş sen de yap.

8a7e0 No.101120

>>101119
he, elinde milyar kamallık sermaye ve reyizin gelini var. yapsın.

o şirketin başına fen lisesi mezunu bir ergen koysan daha iyisini çıkarır. içlerinde doğru düzgün uçak mühendisi bile çalıştırmıyorlar. al ön bahçe linki

https://eksisozluk.com/entry/109791781

9fba9 No.101121

>>101120
>ekşide yazıyor o zaman doğru
81 iq(KURALLAR.HTML)

ed336 No.101128

>>101120
tamam sen öyle diyorsan öyledir

25f57 No.101129

File: 1600275342245.jpg (47.25 KB, 707x607, 707:607, kıskanıyorlar.jpg) ImgOps Google

>>101119
>>101114

Biliyorum yemliyorsunuz ama şu soytarılığa harcanan parayla burada hergün ağladığınız sorunlara çözüm bulunurdu (işsizlik, istihdam, altyapı sorunları, eğitim vs.)

Adamlar gayrı-ironik bir şekilde trilyon kamallık yatırım karşılığında d&r'da satılan drone yapmışlar üstüne bir de utanmadan kulak siken müzikle propagandasını yapıyolar. Yurtdışında yaşasam aynı sizin gibi yemler ve eğlenirdim ama Bokistan sınırları içinde yaşıyorsanız eğer şu olayın mizahını yapmanız mallık ve mazoşizm.

8c12b No.101130

>>101129

anon halka iha yaptık iha lo iha deyince kafası basmaz, uçan araba deyince hoşuna gider bunlar yem ve pr çalışmasından öteye gitmemektedir, baykar iyi sikiyor bunları

b3a37 No.101134

>>101130
5 yıl önce nefret ettikleri israil'in ürünü için 'heronlar meronlar her şeyimiz var' diyorlardı anon. tayyar domalıp osurduğunda, damatlarından biri çakmak tuttuğunda 'yerli ve milli alev makinamız' dahi derler. salla.

92d6c No.101136

File: 1600319485937.jpg (66.65 KB, 700x525, 4:3, pray.jpg) ImgOps Google

>>101129
Türkiye'yi yönetenler halkın, özellikle de sonradan kentleşmiş sünni Türklerin aşağılık kompleksini ve bunu körükleyip bundan istifade etmeyi çok iyi biliyorlar.

5a920 No.101137

90 yıldır heykel dikmek hariç HİÇBİR şey yapmamış gavat muhalifler yapsaydı[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]