[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1600159746252.jpeg (97.39 KB, 606x800, 303:400, Ebc_hn3WsAIPxzm.jpeg) ImgOps Google

961df No.101038

norveç'te isveç'te kanada'da vs. ekonomik kriz çıksın yiyecek ekmek bulamasınlar istiyorum. yanlış anlaşılmasın acı çekmelerini istemiyorum sadece fakir olmak nasıl bir duygu, yarınının belli olmaması nasıl bir çaresizlik tatsınlar istiyorum. biliyorum bu ülkeler bugün iflas etse bile onlarca yıl yetecek kaynakları ve yardımlarına koşacak bm, ab falan var ama noktamı elde ettiniz.

99860 No.101040

>>101038
o ülkeler böyle şeylerin nasıl olduğunu pek iyi bilir, ona göre yaşar ve politikalarını buna göre belirler, metafiziksel varlıklardan yardım dilenmezler, bir şeyin nasıl olabileceğini bilmek için başına gelmesine gerek yok ve olmadığı gibi bunu tahmin edip ona göre yaşayanlar muzaffer olur.

961df No.101042

>>101040
tam fedora gittin ama haklısın

12525 No.101062

File: 1600172795983.jpg (48.79 KB, 720x537, 240:179, Every Human Worships a God.jpg) ImgOps Google

Kapitalizmin olduğu her yerde fakirlik, çaresizlik, zenginlik, bolluk hepsi bir arada vardır. T*rkiye'deki sorun gelişmiş ülkelerin aksine adilâne bir kapitalizmin olmaması. İktidardaki partiye yakın insanların paranın amına koyarken çok çalışan insanların yukarılardan tanıdığı adamı olmadığı için bir türlü ilerleyememesi. Twitter/nasipetme adresine girin bi ara lurkleyin, muhafazakar ve akp'ye yakın tayfanın Kanada'daki burjuvayı aratmayan hayatları var. Tabi görgüsüzlükleri yüzünden bu parayı malca şeylere harcayıp twitter'da normielere mizah mezesi oluyorlar o ayrı konu.

Neyse bu paragrafı yazmamın sebebi şu, çalışmayan, yan gelip yatan, strese, sert koşullara ayak uyduramayan, bulunduğu ortamdaki insanlarla bir network kuramayan, sosyal açıdan özürlü, sürekli daha ileriyi hedefleme zihniyetini kafasında oturtamamış, çabalamayan, alfalık ve bolluk bilincini ta çocukluğundan kazanamamış, en ufak sıkıntıda stresten karı gibi ağlayan, low testo tembel orospu çocukları Kanada'da da, Fransa'da da, Yozgat'da da iyi ve kaliteli bir hayat yaşayamaz. Ki gördüğüm kadarıyla bu tahta gibi ortamlardaki tiplerin yüzde doksanı böyle (böyle olmayan üstüne alınmasın).

Kanada'da, Norveç'de, İsveç'de, ABD'de, fakir, evsiz, hayatsız sıçan, sevgilisiz incel yok mu? Oranın da ağlak imageboard ortamları, incel community'leri yok mu? Elbette var, peki niye var? Geçen buna benzer bir tiratta malın biri: "Var, çünkü ordaki insanlar ülkelerinin kıymetini bilmiyor, evsiz veya incel yaşamak işlerine geliyor" falan demişti, keeeeeeek :D zihniyete bak çay demle, Alamancı çomar zihniyeti resmen.

df60e No.101063

beyazların %99u iyi kalpli melek gibi insanlar. neden bu insanlara karşı bu kadar kin besliyorsun ki? senin bok gibi bir hayat yaşaman fellow bokistanlılarının suçu beyaz adamın suçu değil. nefretini bokistanlılara yönelt.

a328d No.101064

>>101063
>dünyadaki tüm kaynakları sömür ve abad ol
>zencinin emeğini, hintlinin fikrini, arabın petrolunun, komançi'nin altınını çal
>çinlilere zorla afyon sat
>atom bombasını icat et ve kullan
>dünya savaşlarına sebep ol milyonlarca yahudiyi katlet
>"b-beyazlar çok masum hajum"

allahıma şükürler olsun ki beyazların sonu geliyor. eskiden dünya nüfusunun %30'u beyazken şimdi bu oran %15'lerde.

961df No.101065

>>101062
sen de tam npc/normie gitmişsin. zaten bunları biliyoruz.

d397b No.101069

>>101062
>Var, çünkü ordaki insanlar ülkelerinin kıymetini bilmiyor, evsiz veya incel yaşamak işlerine geliyor

>çok çalışan insanların yukarılardan tanıdığı adamı olmadığı için bir türlü ilerleyememesi


seç birini

ad1e8 No.101071


12525 No.101072

File: 1600183924095.jpg (83.57 KB, 850x478, 425:239, 59d75ace85600a3e4c779544.jpg) ImgOps Google

>>101069
Ne?? :D Yazdığım şeyi mi anlamadın, greentext kullanmayı mı bilmiyosun yoksa ikisi birden mi?

0470b No.101093

>>101062
2.paragrafta beni anlattın resmen anon. Bu yaşta hayatta hiçbir zaman bir şey başaramayacağımı bilmek götümü yakıyor

98228 No.101135

File: 1600318451973.jpg (29.87 KB, 480x386, 240:193, reign.jpg) ImgOps Google

Norveç 1960'lı yıllara kadar tarım balıkçılık falan fıstıkla doyan fakir bir ülkeydi. Petrol buldular, petrolün gelirini doğru kullanıp adaletle eşit dağıttılar ve hayatları kurtuldu. Mesela Venezuella'nın da petrolü var ama halk sefaletten delirmiş durumda.

d397b No.101156

>>101072
öldür kendini[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]