[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1600052293831.jpg (73.52 KB, 1280x720, 16:9, maxresdefault.jpg) ImgOps Google

0ae95 No.101001

bir sexting app'inde çıkan ve 2.5 saat süren tartışmada siyah renkli erkek şahsın bana attığı video:

https://youtu.be/Vr6DD8lctog

göt statüsü: yandı da bitti kül oldu

1d7cb No.101010

sexting app'inde 2.5 saat bir siyahi erkekle konuşmazdım heralde

ee826 No.101011

hanon musun op

df593 No.101013

>>101001
Böyle videolardan ancak kendini beyaz sanan efe aydal tier adamlar yanar :DD

02c15 No.101014

>>101010
101010 güzelmiş.

susmak bilmedi bok böceği. 5 dakika boyunca 100 mesaj gönderdi, gönderdiklerinin yarısını dahi okumadım. bu konuda tuzlu biraz sanırım.

>>101011
günde minimum üç fap atan yüksek testo internet bireyiyim.

>>101013
toronto'ya gidip Kanadalı kadınları alıyorlar. avlamıyorlar bile, kadınlar kendileri geliyor bunlara. biz büyücülük sigortasına gün sayarken adamlar bembeyaz kızları fahişesi yapıyor.ayrıca bu orospu eniği yoğun trumpçı çıktı. ben trump supporter roloyunu yapayım derken "I'll vote for trump2020" dedi. şaşırdım biraz.

b8241 No.101020

File: 1600089598144.png (1 MB, 960x951, 320:317, 74vrucsjljs31.png) ImgOps Google

>>101014
sorması ayıptır 4 yılda 10km duvar dikememiş trump ne yapacak bu konuda? zoomerların neredeyse yarısı b*yaz değil.
ki ırklararası evliliği komple engellesen bile bir önemi yok, doğum oranlarında bitiyor iş.

11943 No.101035

File: 1600135544683.png (738 KB, 640x514, 320:257, parons.png) ImgOps Google

>Hayuuuuurrrr zenciler nasıl bunu yapabilir, beyazlığın itibarı bitti, 500 yıllık beyaz medeniyetimiz yandı bitti kül oldu

>meanwhile bunu diyenin dedesi ve ebesi

2d3d6 No.101036

>>101035
KEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEK bu ebso fotoları nereden buluyosunuz anonlar

0f116 No.101037

>>101036

>yazılım 40 senelik bir şey olsun

>plus ultra cahil ailen yeni nesile yeni nesil meslek desin
>her şeyin farkında ol
>ağla

3f33d No.101087

Kürtler ve suriyeliler 20 yıla ananızı helak edecek 10 bin kilometre uzakta tarihi bize uzaktan yakından alakası olmayan adamlara kafayı takmışsınız

36b28 No.101101

>>101087
çeşitlilik iyidir. iyi bir toplum yaratmak için karışmamız gerekiyor.

2506f No.101103

>>101087
akpden sonra yardımlar kesilir alayı gider. ağlayıp durmayın suriyeliler diye

2d3d6 No.101110

File: 1600249702084.jpg (98.27 KB, 494x720, 247:360, charlie-hunnam-clay-gemma-….jpg) ImgOps Google
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]