[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1598888734814.jpg (706.77 KB, 1603x1200, 1603:1200, shutterstock_150411200_160….jpg) ImgOps Google

7237f No.100296

>ülkeyi literal olarak fransa kralından kaçan ve yeraltına çekilen tapınakçılar kursun
>resmi başkenti olmasın ve konfederasyon şeklinde yönetil
>dünyanın en neutral ülkelerinden biri ol. hiçbir ittifaka girme.
>tapınakçılar bankerliğini rahatça devam ettirsin, kara para aklama dönsün.
>hitler saldırmayı planlasın fakat "bilinmeyen" nedenlerden dolayı vazgeçsin.
>para birimin en stabil paralardan biri olsun.
isviçre avrupanın en sağlam ülkesi midir?

3399d No.100298

abd tarafından döviz manipülasyonu yapıyor diye kulağı çekilecekti en son. ne oldu bilmiyorum

0e7bc No.100301

File: 1598892235472.jpeg (47.41 KB, 484x633, 484:633, Baphomet.jpeg) ImgOps Google

Şuan içinde bulunduğumuz palyaço dünyası TAMAMEN 4.Philip gavatının beceriksizliğinin sonucudur. Her ne kadar zamanın ötesinde bir operasyonla grandmaster'ları ketlese de tapınakçıların bir kısmınin ingiltere'ye kaçmasını engelleyememesi insanlik tarihinin en önemli kırılma noktalarından biridir. O ketleyemedigi templar kalıntıları hem fransız aristokrasisini hem de dünyanın anasını geri dönüşü mümkün olmayan bir şekilde sikti.

cf26d No.100310

Buranin diasporasi da cok feci oluyor. Kurdu desen ayri Turkosu desen ayri Iranlisi desen ayri mal.

Ulan ciddi anlamda cennet vatandasin, en boktan iste bile calissan orta sinif turku gectim orta sinif alman avusturyali gibi para kazaniyorsun. Belcikada asgari ucretle calissan turko olsan yine anliycam. Ama isvicreli gocmenler kadar comarini hic bir yerde gormedim.

Dikkat edin orada kendinize turkum kurdum vs demeyin gotunuzden kan alirlar.

7237f No.100311

>>100298
hiçbir bok yiyemezler bence
>>100301
ingiltereye değil iskoçyaya kaçtılar bir kısmı da abd kurulunca oraya gitti ama abdye kaçma şeklinde değil normal gittiler.
>>100310
ne olcak ki türküm kürdüm desen burayı anlayamdım?

55030 No.100313

>>100310
Saydığın etnik kimliğe sahip göçmenler sadece isviçre değil dünyanın bütün ülkelerinde sıkıntılılar anon.

75a15 No.100325

isviçre'de aylık 1230 CHF işsizlik maaşı alan anona istediğinizi sorun

24da0 No.100326

>>100325
fotoğraf yükle

10eab No.100339

File: 1598979442686.jpeg (21.08 KB, 500x500, 1:1, tales.jpeg) ImgOps Google

>>100325
bari türkçe karakterleri yazmasaydın be anon.

730f6 No.100528

>>100526
anon nasıl gittin

b8397 No.100529

>>100526
iltica mı ettin isviçreye? googleda Niederlassungsbewilligung diye aradım galiba isviçrede en az 5 yıl yaşamış ab vatandaşlarına veriyorlarmış yoksa almancı falan mısın?

da402 No.100814

https://youtu.be/-wozfSGwWVg

bunu izleyince içim açıldı 4k ekranda izlemek isterdim bi çocuğun tipine bakın bi de gezdiği yerlere bakın ne hayatlar var

24da0 No.100815

>>100814
izlenecek o kadar kaliteli e s t e t i k çakı ülkesi videosu varken bunu mu buldun

9079f No.100817

File: 1599784005186.webm (6.42 MB, 640x360, 16:9, derkavi.webm) ImgOps Google

>>100815
hoşuna gitmediyse sen e s t e t i k şeylerini discordda veya twitterda bulabilirsin

1aa22 No.100820

>>100528
>>100529
görselde ne vardı yeter herkes iltica ediyor biz nasıl edicez

66e84 No.100865


65d34 No.100903

>>100817
discord davet linki atsanıza

9079f No.100917

>>100903
orda iğneleme vardı kuş beyinli

34bf7 No.100921

>>100917
türko+gurbetçilik=egzantrik ne olduğu TAM olarak anlaşılamayan fakat para tekmeleyen akımlar

c1966 No.100951

File: 1600005244862.jpeg (20.34 KB, 320x431, 320:431, images.jpeg) ImgOps Google

>>100311

>iskoçya ile ingilterenin birbirinden bağımsız olduğunu ildiri etmek


Vaxx oğlan çocuğu vax. Bu arada sana ufak bir alhabb vereyim templiyeler Amerika'ya kurulduktan sonra hicret etmedi.

72900 No.100954

File: 1600009102938.png (59.24 KB, 350x472, 175:236, assburgwtf.png) ImgOps Google

>>100951
>>iskoçya ile ingilterenin birbirinden bağımsız olduğunu ildiri etmek
tapınakçıların tasfiyesi sırasında (1312) tabii bağımsızdı *lan embesil herif.

6cddc No.101133

File: 1600290493302.jpeg (23.12 KB, 678x452, 3:2, images (2).jpeg) ImgOps Google

>>100954
Fiziki sınırlardan bahsetmiyordum anon-kun.

e839f No.101167

File: 1600383110832.jpg (350.86 KB, 890x1200, 89:120, templar_ritual_by_wraithdt….jpg) ImgOps Google

hala böyle ayinler yapıyorlar mıdır?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]