[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1579650842006-0.jpg (264.19 KB, 1920x1080, 16:9, http _com.ft.imagepublish.….jpg) ImgOps Google

File: 1579650842006-1.jpg (302.04 KB, 2048x1285, 2048:1285, coronavirus.jpg) ImgOps Google

File: 1579650842006-2.jpg (122.2 KB, 1200x675, 16:9, https _cdn.cnn.com_cnnnext….jpg) ImgOps Google

File: 1579650842006-3.jpg (304.4 KB, 1908x1146, 318:191, 23676474-0-image-a-4_15796….jpg) ImgOps Google

ec9da No.68500[Reply][Last 50 Posts]

wuhan virüsü pokistana gelir mi?

tirad teması
https://www.youtube.com/watch?v=wZ4JoovKWCU
591 posts and 206 image replies omitted. Click reply to view.

b935d No.100634

File: 1599511888989.png (109.25 KB, 396x385, 36:35, 1599511777049.png) ImgOps Google
File: 1597184690214.gif (590.61 KB, 600x777, 200:259, a01.gif) ImgOps Google

7d5eb No.98662[Reply]

altını satıp dolara çevirmeli miyim?
32 posts and 11 image replies omitted. Click reply to view.

00e03 No.101066

File: 1600180706444.png (520.52 KB, 640x800, 4:5, coronaçan.png) ImgOps Google

>>101030
onu sormadım. insanları iteklerken filan eldiven kullanıyor musun diye sorayım o zaman.

c2ac6 No.101080

>>101066
Ayaklarına tekme atıyorum, onun dışında sıfır temas.

Bu arada kulaklık geldi ama tiz ön planda çok sevemedim.

74f9d No.101413

Dolar alan yaya kalmadı ama altın alan yaya kalacak gibi.File: 1600886386002.png (199.89 KB, 640x1136, 40:71, 49D48ACE-69D3-4A5A-8175-9D….png) ImgOps Google

742d3 No.101407[Reply]

yalnızca kadim anonlar hatırlar

7ddb4 No.101411

13'lük menesini başlatan yeşil parkeli ev değil mi bu?

742d3 No.101412

>>101411
hayır değil. ondan bi sonraki olması lazım.File: 1600693957269.jpg (62.08 KB, 788x541, 788:541, France-Macron-2.jpg) ImgOps Google

73710 No.101337[Reply]

>afrikadaki zencilerden köle yapmak için en güçlülerini seç
>farkında olmadan yapay seçilim eyle
>kölelerin torunları büyük pipili, kaslı, uzun boylu olsun
>köle torunları beyaz kızların birinci tercihi haline gelsin
>ırkını kendi ellerinle yok et

beyazlar eyitilmezdir
5 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

19c1f No.101356

File: 1600721166126-0.png (92.98 KB, 415x461, 415:461, JEJ.png) ImgOps Google

File: 1600721166126-1.png (104.79 KB, 258x544, 129:272, 1532819001997.png) ImgOps Google

>argüman: b*yaz ülkeler KARAlanıyor
>karşıargüman: a-ama siz de mülteci alıyorsunuz
iki ilçesi dışında pakistandan farkı olmayan memlekete gelen mülteciler batının çöküşünden büyük bir olay mıdır?

21097 No.101357

Ulan 2 ayda 1 giriyorum şuraya halen aynı muhabbetler dönüyor kek :D

08c9c No.101410

>Yazın plajda ol
>Arkandaki bir çocuk slavca ne olduğu umrumda olmayan bir dil konuşsun
>Çocuğun tipini gör
>fadime.jpg
>Anası Natasha model tipli, babası klasik türko
>Aniden keyiflenFile: 1600456938045.jpg (239.05 KB, 2048x1536, 4:3, 3VhlQ2e.jpg) ImgOps Google

2ae13 No.101191[Reply]

ulan köftehor yedim seni
8 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

b0e2e No.101406

File: 1600883903322.jpg (24.06 KB, 604x452, 151:113, 19450_298392976369_7697523….jpg) ImgOps Google

>>101405
bana kolay gelsin

a343d No.101408

>>101405
Çok fazla hazır yiyeceği kendini alıştırma anon-kun, sağlıklı değil bunlar.

9ae31 No.101409

allah kahretsin bugün avm'ye gidip shitburger yiyecektim unuttumFile: 1600794414908.png (1.42 MB, 1200x675, 16:9, Longcat_Banner.png) ImgOps Google

6b189 No.101372[Reply]

longcat ölmüş…
ışıklar içide uyu kedicik

bac05 No.101404

iyi bilirdik, allah rahmet eylesinFile: 1600872779900.webm (7.86 MB, 720x480, 3:2, ustard31.webm) ImgOps Google

10b67 No.101395[Reply]

OC'mi reyle toru

9aff9 No.101398

çok güzel olmuş anon hemen kaydettim
ben de hep bu şarkı ile üstad editi yapmayı hayal etmiştim https://youtu.be/69MxaSKW5gk?t=59

756b6 No.101401

File: 1600878954853.jpg (123.57 KB, 597x1280, 597:1280, katam bomb.jpg) ImgOps Google

bu webmin amacı neydi?

79b0b No.101403

0/10File: 1600878166838.png (99.21 KB, 480x267, 160:89, ClipboardImage.png) ImgOps Google

d589d No.101399[Reply]

Anonlar muhtemelen hiç karşılaşmadığınız bir soruyla size geleceğim.
Portekizli bir kızla oyunda tanıştık. Ekledi ben, whatsapp falan verdi ve ardından baya baya flörtleştik. Resim attım, sen de at dedikten sonra südyenleyim ve oda karanlık. Ben de "Eee nolmuş :D" diye şaka yaptım. Kız ciddi ciddi südyenli fotosunu bana attı. Tüm gece sikiş sokuş konuştuk ve nedense şu an kız bana köpek gibi davranıyor. Sohbet ediyoruz, almanyada 1.5 milyon türk var dedim. Kız da "Zaten her türkün en az bir akrabası var orada" dedi. Ben de "malesef bizim yok, yoksa oraya gelmeyi isterdim" dedim. O da banane, benim problemim değil şeklinde mesaj attı. Ben de "Benimle konuşmak zorunda değilsin ve istediğin zaman arkadaşlıktan silebilirsin" dedim. "Oh c'moon" yazdı, ben de cevap vermedim, konuyu değiştirdi ve halen onu ignorelıyorum. Anlamadım shit test mi ne bok yapıyorsa artık. Bokistan kızlarından kurtulamadan şimdi saçma sapan portekiz triplerine maruz kalıyorum. Tipimi beğenmedi desem ardından foto atmazdı ve tüm gece öyle konuşmazdı. Acaba o gün orosuppuluğu bastı da konuşmak mı istedi, anlayamıyorum.

Not: fotoğrafını atmayacağım, zihin değil.(KURALLAR.HTML)

d589d No.101400

>>101399
Az önce özür diledi. Sıkıntı değil dedim ama alttan ignoreluyorum. Sürekli üzgünüm, gerçekten iyi misin şeklinde mesaj atıyor.

f5fe1 No.101402

hangi oyunFile: 1600799497185.jpeg (19.65 KB, 400x400, 1:1, 732fa189cb42150cf34ab442b….jpeg) ImgOps Google

f38a0 No.101376[Reply]

https://goo.gl/maps/7tDGsWiqj4Bh34jN9

Sokaklarını gezin anonlar. Dünyanın en yoğun mahallesiymiş.
5 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

7116f No.101388

>>101385
Can - paperhouse

5209f No.101396

File: 1600873446758-0.png (1.33 MB, 1364x836, 31:19, 2020-09-23_18-00.png) ImgOps Google

File: 1600873446758-1.png (2.19 MB, 1788x916, 447:229, 2020-09-23_17-57.png) ImgOps Google

>eti açıkta muhafaza et
>daracık sokağa çöp yığ

5209f No.101397

File: 1600873522020.jpg (217.15 KB, 914x608, 457:304, thin_line_between_rich_and….jpg) ImgOps Google
File: 1600852755397.jpg (125.62 KB, 1280x720, 16:9, maxresdefault.jpg) ImgOps Google

f9799 No.101389[Reply]

23 yaşındayım ve babam kendimi bildim bileli yeri geldiğinde allaha küfür eden biriydi ama çorap kokusundan tam olarak sıyrılamamıştı. çünkü elalem ne der diye fazla düşünen bir tiplemeydi. biraz otoriterliği de vardı ama beni çorap kokusuyla yetiştirmedi ben baya istediğimi yaptım ettim. hatta açık açık olmasa da inançsız biri olduğumu tartışmalarımızda ya da muhabbetlerimizde söylüyordum. otoriter, kitap siken, paralı bir adam nasıl oldu da 56 yaşında tiroit kanseri olup tiroidini aldırdıktan sonra tam olarak 5 vakit camide namaz kılan fesli bir çoraplıya dönüştü anlamadım. üstelik geçirdiği ameliyattan sonra kanserin hiçbir yere sıçramadığı ve durumunun çok iyi olduğu öğrenildi. ameliyat şoku mudur sizce? evin havası değiştir anonlar inanın görseniz çok garipsersiniz. şuan 5 vakit namaza gidiyor ve pamuk gibi biri oldu vallaxi. otoriterliği de bitti ne dersen yapıyor. sesini yükseltmiyor. eskiden (6 ay önce kek) dinlerin toplumları yönetmek için var olduğunu söylüyordu. salakları gütmek için var diyordu. şimdi nasıl oldu da kafasına o fesi takıp namaza gidiyor anlamış değilim. zaten eski hikayelerimizden de babamı pek rol model olarak görmezdim hayatımda. boomer life yaşadığı için. bir insan nasıl böyle 180 derece döner?
1 post omitted. Click reply to view.

f9799 No.101391

>>101390
Keşke anon, keşke.

81722 No.101392

ölüm korkusu babanı yakmış olabilir, bunun dışında hayatında kötü giden başka şeyler olabilir sığınacak bir tanrısı kalmıştır.

Sen, sana olan faydalarını bak boş ver

a7f47 No.101393

benim 70lik pedere doktor yalan söylemiş çok gençken, biraz daha sigara içersen ölürsün diye, bu da hiç içmemiş daha. ne sigara ne alkol. öyle bir korku.File: 1592862518038.jpg (175.99 KB, 656x400, 41:25, lubnan_da_turk_bayragi_yak….jpg) ImgOps Google

42764 No.88794[Reply][Last 50 Posts]

tek tiradda toplayalım dağılmasın.
223 posts and 116 image replies omitted. Click reply to view.

91129 No.101367

>>101365
beni evlatlık edinir misiniz anon?

5b7d2 No.101386

File: 1600842307601.png (331.39 KB, 1080x1418, 540:709, Screenshot_2020-09-23-09-2….png) ImgOps Google

ananı sikim be bokistan

f0409 No.101387

>>101386
para değilFile: 1600654061893.gif (486.16 KB, 400x260, 20:13, tenor.gif) ImgOps Google

e446b No.101316[Reply]

>salak ve uzun bir rüyanın sonunda kobra yılanıyla ölüm pitinde savaşırken uyan
>birden uyku sersemi kuzenini özlediğini hatırla
>yarım saat gözlerin kapalı sağa sola dönerek onu düşünüp sikini sıvazla
>böyle olmayacak diyip telefonu açıp selfilerine bakıp otuzbir çek
>rahatla
>gözler yorgun tirad aç

hayırlı sabahlar.
1 post and 1 image reply omitted. Click reply to view.

aa8b1 No.101347

>>101325
1 tane mi var? benim sırf anne tarafından 7 tane dişi var. baba tarafı daha çok ama onlar çirkin.

de534 No.101366

benim kuzenim eskort(orospu) galiba. boyu posu tipi yerinde. instagrama hep tek fotoğraflarını yüklüyor, mekanlarda yer işaretleyip hikaye atıyor. 1000 cock stare ifadesi var. illüminatik mason dedelerin ağına düşürdüğü kızlar gibi bakarak içine şeytan girmiş gibi videolar yüklüyor. spor salonuna gidip popo büyütmeye çalışıyor. paraları yok ama sürekli mekanlarda falan. her gün farklı giyiniyor. nasıl iş anlamadım.

95191 No.101384

>>101366
benim kuzenimde eskort(bolis)File: 1600808962748.jpg (30.83 KB, 332x442, 166:221, unnamed (1).jpg) ImgOps Google

0356e No.101383[Reply]

Bu siteyi engelleyen zekaya burdan selam çakayım


File: 1600798913206.png (33.02 KB, 979x474, 979:474, Screenshot_2020-09-22 (0) ….png) ImgOps Google

e65ee No.101375[Reply]

ohoooooooo avrupa da böyleyse sıçmıkistan hiç düzelmez(KURALLAR.HTML)


File: 1600546966289.jpg (6.02 KB, 225x225, 1:1, sys.jpg) ImgOps Google

dab8c No.101249[Reply]

Babamı youtubeta google translate ile anlatılan seks hikayelerini dinlerken yakaladım. Bu ev denilen bok çukurundan çıkmam için dua edin anonlar.
20 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

b8c95 No.101371

>>101278
z lab yine iş başında.

321d3 No.101373

>>101371
>165 78 kilo göbekli memur babamdan korkan 14 yaşında 48 kilo bir malım
>dünyadaki diğer 8 milyar insandan bu da kesin benim gibidir o yüzden zihin kimse babasına dövemez bu imkansız

a8377 No.101374

>>101373
yaptığın iyi bir şeymiş gibi…File: 1600727460273.jpg (77.04 KB, 520x651, 520:651, sad-face.jpg) ImgOps Google

1d91a No.101358[Reply]

>hocum kilo vereyim de havalar soğumaya başlayınca o giyemediğim gömleği giyeyim
>hava soğu
>gömleği giy
>büyük ve komik dursun
1 post and 1 image reply omitted. Click reply to view.

e35d8 No.101362

>167 ol
>herhangi bir kıyafet giy
>komik dursun

4ae4f No.101368

>>101362
is manletism death sentence anonlar?

e35d8 No.101369
File: 1600767620603.jpeg (19.33 KB, 320x240, 4:3, 535ACFBD-7E45-46E2-B0FB-3….jpeg) ImgOps Google

51522 No.101360[Reply]

>fit açılsın
>fit açılacak o kadar
>fit açsana laaaaan

>son mesaj 21 days ago

cf545 No.101361

fit konusunda konuşulacak ne kadar şey olabilir ki? keşke onun yerine /tv/ açılsaydı. bütün gün film, dizi, anime izleyen adamlarız. hatta youtube kanalları da /tv/'ye girer.

64e2d No.101363

Fit yerine his açılmaliydi.

75875 No.101364

>>101361
>>101363
b'de konuşun diyor adamFile: 1600714343495-0.jpg (64.21 KB, 1080x480, 9:4, IMG_20200921_214804.jpg) ImgOps Google

File: 1600714343495-1.jpg (37.06 KB, 659x674, 659:674, 1444565761995.jpg) ImgOps Google

2dd36 No.101353[Reply]

>ohk

fd924 No.101355

silahın ne olduğunu bilen bir delikanlı babayiğit aslan var mı?File: 1600624168459.jpg (519.84 KB, 2340x1080, 13:6, Screenshot_2020-09-20-20-4….jpg) ImgOps Google

a8af8 No.101289[Reply]

Yıllarıdır yutubda tatlı üslubu ile sincap besleyip videosunu çeken yutubır tayfun demirin ORGAN KAÇAKÇILIĞI, dolandırıcılık, sahte belgelerle kendini ölü gösterme gibi suçlardan 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası varmış ve bugün yakalanmış. Bu

Ulan bu adam bu kadar tehlikeli biriyse neden ismini değiştirmeden yutub kanalı başlattı ve binlerce abone yapmasına rağmen ismini değiştirmedi?

Bu adam literal olarak aylar önce bankadan satın aldığı köy arazisini ıslah edip ev dikti yerini yurdunu paylaştı polis neden şimdi yakalıyor adamı uzun zamandır kesin hapis cezası bulunmasına rağmen?

Bu adam organ satacak kadar ivıl biri de neden sincap falan besliyor ve inanılmaz sempatik bir izlenim bırakıyor insanda?

İNANILMAZ
10 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

b0cb8 No.101351


a915f No.101352

>>101350
>t. annesi çimentoda yaşamış gözü çekik kamçıbek anon

0be29 No.101354

File: 1600719116067.jpg (79.91 KB, 960x960, 1:1, 93918462_10157988116841352….jpg) ImgOps Google

>>101350

>sovyetler birliğinde piyano eğitimi almış biri


Keeeeeeek

anonun annesi bağlantı ilintili

https://www.youtube.com/watch?v=gcB2q8fZHSsFile: 1600691893782.png (11.03 KB, 828x92, 9:1, Adsız.png) ImgOps Google

c2470 No.101329[Reply]

sizce bu arkadaş kırmızı mı dağıtmaktadır?
3 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

6ff8c No.101339

kırmızıyı vermiş radyo tv çıktığından beri insanlar bu kadar müzikle iç içe ondan önce hayatlarında müziğe pek yer yoktu şimdi 7/24 müzikle beynimizi zehirliyoruz.

1ea74 No.101341

>>101339
eskiden insanlar zehirliydi muzikle daha cok ic ice olarak panzehiri buldu

6ff8c No.101342

>>101341
yapacağın aforizmayı sikeyim :D(KURALLAR.HTML)Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]