[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1579650842006-0.jpg (264.19 KB, 1920x1080, 16:9, http _com.ft.imagepublish.….jpg) ImgOps Google

File: 1579650842006-1.jpg (302.04 KB, 2048x1285, 2048:1285, coronavirus.jpg) ImgOps Google

File: 1579650842006-2.jpg (122.2 KB, 1200x675, 16:9, https _cdn.cnn.com_cnnnext….jpg) ImgOps Google

File: 1579650842006-3.jpg (304.4 KB, 1908x1146, 318:191, 23676474-0-image-a-4_15796….jpg) ImgOps Google

ec9da No.68500[Reply][Last 50 Posts]

wuhan virüsü pokistana gelir mi?

tirad teması
https://www.youtube.com/watch?v=wZ4JoovKWCU
639 posts and 212 image replies omitted. Click reply to view.

0e003 No.116652

>>116319
e öyleyse akrabalarına göre de.File: 1614968219999.jpeg (3.61 MB, 3120x4160, 3:4, f3445d5a7465.jpeg) ImgOps Google

b3d9f No.116810[Reply]

Saiko banlama pls daraldım 2-3 adam gelir.


http://www.eksichat.com:7778/

e9010 No.116812

File: 1614970893793-0.jpg (99.8 KB, 1080x869, 1080:869, 20210305_215037.jpg) ImgOps Google

File: 1614970893793-1.jpeg (27.88 KB, 480x640, 3:4, images (8).jpeg) ImgOps Google

File: 1614970893793-2.jpg (214.76 KB, 1080x981, 120:109, 20210305_215258.jpg) ImgOps Google

File: 1614970893793-3.jpg (48.56 KB, 1080x560, 27:14, 20210305_215703.jpg) ImgOps Google

>geceyi rahat bırak

Hıağ hıağ hıağhhhh ne gaddaa gomik yawww gece gölgenin rahatına bah yaw

>izmirli slav bir ekşi yazarı


HAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHA ulan oküz zonguldaklı senin neren slav! Sen türk olduğuna şükret GAVVAT!File: 1614856603855.jpg (2.72 MB, 4256x2832, 266:177, 林佳陵.jpg) ImgOps Google

7a42c No.116600[Reply]

Race mixing hakkındaki görüşleriniz nedir?
6 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

e91a0 No.116775

tabii ki beyazları savunacağız. benim ten rengimde olan insanlar dizginlenmeli. yoksa umursamadan sokağa sıçarlar

a2f82 No.116801

Çok kötü bir şey, ve kat'i surette karşıyım. Avrupa birliği bir an önce bütün kapılarına asker dizip hiçbir boktenliyi sınırları içine almamalı. Ben Avrupa'ya, Amerika'ya gidemesem de olur yeter ki Beyaz Efendilerime bir şey olmasın.

b0240 No.116809

beyazım ve beyazlığımı beyaz bir hanımla evlenerek devam ettireceğim.File: 1614960543401.jpg (184.14 KB, 1024x1280, 4:5, original.jpg) ImgOps Google

e1045 No.116799[Reply]

hayat boş en iyi şekilde eğlenmeye bakın anonlar dünya denen kitabın bir sayfasının ufak bir satırındayız fazla neden aramaya gerek yok.

9f3b7 No.116802

Nasıl eğlenmeye çalışacağız farklı ülkelerde ki yaşıtlarımız hem okul okuyup hem çalışma imkanına sahipler biz bırak okul okumayı okuduktan sonra işsiz kaldığımız gerçeğini gördüğümüz için boş masraf diye düşünüyoruz cüret dahi etmiyoruz
Bulunduğum şehirden 1 kere tek dışarı çıkabildim oda zorunlu askerlik yapmak için.
Bokistan dışındaki ülkelerde ki insanlar benim ülkemi benden çok geziyor ve yiyip içiyor ben ise malum marketlerden aldığım 7 liralık hindi salam ile hayatta kalmaya çalışıyorum ve parasızlıktan bol bol vücuduma kanser yüklüyorum

ce06b No.116804

>>116802
hayatta başarılı olacak kapasiteye sahip değilim desen de vicdanen rahat olsan bari.

e1045 No.116808

File: 1614966785016.jpg (45.16 KB, 800x450, 16:9, ssssppppp.jpg) ImgOps Google

>>116805
iyi bir ingilizce ve meet uygulamalarından locationu yurtdışına alıp visit alınca biraz bakım ile kurtulmak çok kolay olabilir ama öyle bir alıştık ki bu sayko ülkeye başka bir ülke npc gibi gelecek bize iki tarafta boklu değnek.File: 1614965642273.jpg (29.6 KB, 350x250, 7:5, 65477.jpg) ImgOps Google

d63ac No.116807[Reply]

bunlar niye deli sikmiş gibi bağırıyor gece gece


File: 1614942647091.gif (1.72 MB, 498x280, 249:140, tenor.gif) ImgOps Google

4ba4b No.116783[Reply]

anonlar monkların lideri midir nedir asyalı ünlü düşünür gibi bir adam, monk kıyafetiyle kürsüde gülerken birden ciddileşip gözünden lazer atıyor. o gif aklıma takıldı da atar mısınız?

42d95 No.116798

File: 1614957097205.gif (563.78 KB, 220x156, 55:39, tenor.gif) ImgOps Google

al hadi git

4ba4b No.116803

File: 1614963074912.gif (5.56 MB, 498x441, 166:147, tenor.gif) ImgOps Google

>>116798
tenzin gyatso. aradığım buydu sağol anon.File: 1614509848445.webm (3.28 MB, 320x568, 40:71, 1.webm) ImgOps Google

c7a21 No.116287[Reply]

kek
5 posts omitted. Click reply to view.

6780e No.116412

>>116331
yassah hemşerim yassah.

5e59a No.116481

>>116329
adamın 7 sülalesini sikerler çünkü. kanun önüne organize fuhuş çetesi sıfatı ile çıkarsın.

>>116331
eğer porno sitelerinin yasakları kalkarsa internet pornografisine ciddi yatırımlar yapılır. hatta yazılımcı olarak bütün işi gücü bırakır kenardaki 3 kuruş paramı da bu işe yatırırım ben de. ilk girenler yürür gider. ama ajans gibi hatun al bünyende çalıştır pornolarda oynat vs. işin prodüksiyonu için önce kafaların değişmesi gerek. uzun vadede belki. ama çok zor.

5a623 No.116797

köpek yavrusu gibi sikişiyorlar, bu ülkede sadece sıçanlar sikişmeyi biliyorFile: 1614938677507.mp4 (30.25 MB, 1920x1080, 16:9, 20210305_125841.mp4) ImgOps Google

6e422 No.116776[Reply]

Ayda 55 TL veriyorum netbokum var her sohbette dile getiriyorum ortamların popüler çocuğuyum


File: 1614838442069.png (425.65 KB, 1044x552, 87:46, ClipboardImage.png) ImgOps Google

00ddf No.116583[Reply]

13 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

00ddf No.116765

File: 1614904673009.png (5.68 MB, 1366x8345, 1366:8345, screencapture-kiwifarms-ne….png) ImgOps Google

>Holy shit, i thought people were kidding when they said this guy was a turkish Chris Chan, but damn, thats an early Chris essay if i ever saw one

geçen ay da buradaki bir anon yerli ve milli chris-chan demişti aynen. şimdi de yurtdışına açıldı. elimizde büyüdü resmen kek. :DD

1d0a3 No.116766

bunun tiradı vardı zaten? tunay otoritesini yitiriyor mu? kanser tahtayı ele mi geçiriyor?

0b679 No.116767

File: 1614907863647.gif (6.58 MB, 400x300, 4:3, Gv8MCW.gif) ImgOps Google

>>116766
250 limitine ulastigi icin kilitledim bu tirad da ayni kanserlige ulasirsa kilitlenecek.File: 1614445379135.jpg (33.72 KB, 310x420, 31:42, 059961.jpg) ImgOps Google

84875 No.116268[Reply]

ilk 1 dakikasını izle devamını zaten izleyeceksin
4 posts omitted. Click reply to view.

f4f84 No.116346

>>116339
baseball tshirt amerika var olduğundan beri var çarşamba pazarı marka 1973 california university fanilalı anon.

16f56 No.116762

savaş cebeci?

16f56 No.116763

File: 1614903954586.png (2.06 MB, 1920x1080, 16:9, vlcsnap-2021-03-05-03h21m4….png) ImgOps Google
File: 1614762113563.jpg (134.5 KB, 720x906, 120:151, 20210303_120133.jpg) ImgOps Google

fc9ec No.116523[Reply]

Hahaha kek
17 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

10f10 No.116759

>>116758
demek 2016'da geldin. güzel.

46a62 No.116760

>>116759
>yanıyooommmm(KURALLAR.HTML)

9b6c0 No.116761

File: 1614902512072.mp4 (12.54 MB, 1280x720, 16:9, recai iskender erdem mit o….mp4) ImgOps Google
File: 1614895750391.jpeg (37.5 KB, 480x360, 4:3, 7A8EBECF-80E2-4990-B894-3….jpeg) ImgOps Google

0759b No.116717[Reply]

nerde ulan mayınlar!
29 posts and 30 image replies omitted. Click reply to view.

0759b No.116755

File: 1614900414334.jpeg (27.31 KB, 596x515, 596:515, 755E5794-344D-412F-91D3-2….jpeg) ImgOps Google

hadi bakalım babayiğitler, herkese iyi geceler.

0759b No.116756

File: 1614900489811.jpeg (34.45 KB, 449x415, 449:415, 3888242C-F9C7-4228-A986-3….jpeg) ImgOps Google

>>116755
iyi geceler abii.

0759b No.116757

File: 1614900559171.jpeg (23.39 KB, 616x321, 616:321, 64B8025E-2255-4265-A99A-C….jpeg) ImgOps Google

>>116756
tombalacıyı çağırın kokoreç burda.File: 1614878880166.png (187.78 KB, 300x300, 1:1, ClipboardImage.png) ImgOps Google

f209a No.116661[Reply]

Az önce mindhunter izlerken aklıma geldi, Moses Sithole dışında neden "ünlü" bir siyahi seri katil yok? Neden en çılgınca toplu öldürmeler beyazların başının altından çıkıyor?
7 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

f209a No.116670

>>116669
Bu adamı ilk kez duyuyorum, işte sorun burada. Neden Manson kadar, Kemper kadar meşhur olamadı ki?

9c8bd No.116671

>>116670
yaşadığımız çağdan ve rengşnden dolayıdır işte lel.

07b1b No.116727


>>116661
aslında bir çok siyahi seri katil var ve çoğu da epey başarılı. Ama bir siyahinin adam öldürmesi kimseye ilgi çekici gelmediği için ünlü olamıyorlar. Beyazların adam öldürmesi daha nadir olduğu için beyaz bir seri katil daha çarpıcı geliyor insanlara.File: 1613772817690.jpeg (350.33 KB, 837x673, 837:673, 54C4B3CD-84E4-421A-B51D-7….jpeg) ImgOps Google

6c4f2 No.115338[Reply]

Zoomer’lar ne zaman Hip-Hop ve deneysel boktan şeyleri dinlemeyi bırakıp Metal müzik dinleyecek? 5-6 seneye başlar bu furya diye düşünüyorum ben. Son 10 yıldaki Rap müzik gibi bir yükseliş.
https://youtu.be/xZBI6zd7fOs
19 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

808b8 No.116653

>>116623
>Bak dört tane black metal albümü seçtim dördü de birbirinden çok farklı

4 albümün de alt-janrları birbirinden fersah fersah farklı olduğu için olabilir. zaten çok fazla dalı olan bir ağaca benzetilmiş. sorun ne?

d038e No.116664

>>116623
Anon allax razı olsun eskiden spotify ın önerdiklerinde yeni albümler keşfetmeye çalışıyordum onlar da alakasız şeyler oluyprdu artık bu siteyi kullanırım.

8bbb4 No.116689

>>115868
beklemediğim bir anda blind guardian paylaşarak kadıköyde 2000lerin ortasında arkada blind guardian çalarken frp oynadığımız günlere götürttün anon. ağlıyorum sayende.File: 1614851870498.mp4 (125.31 MB, 1920x1080, 16:9, 2021-03-04 11-16-00_001.mp4) ImgOps Google

7bc03 No.116592[Reply]

Mecbur uğraşacaksınız yalancılar :D aranızdan 1 kişiyi şikayet ile işten attırdım sıra size mi gelsin yatarak para yok size
6 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

5975e No.116606

adam bir sebepten ötürü sana kafayı taktı, faturanı çıkarmadı, adamı şikayet ettin ve attırdın aferin. yeğenlerine bu yalanı yedirirsin.

7bc03 No.116609

>>116606
Hiç zor değil deneyebilirsin, birkaç farklı hesaptan malum resmi siteye şikayetimizi yazıyoruz ondan sonra mutlaka birini yanıtlayıp geri dönüş yapıyorlar derdini anlatıyorsun
Bu konu ilk orada çalışan ile görüşülür devamı halinde işten atılıyor, bir anda fazla şikayet gelirsede atılabilir.
Evinde çıbanlı götünle bana atıp tutma toplum içine çık biraz :D

5494f No.116612

>>116609
lan anon ben kasiyerlik yaptım bana dışarıyı anlatma. bu ödeme sistemleri mükemmel çalışmıyor. normalde olması gereken işlem olmuyor.File: 1614377228732.jpg (79.77 KB, 1000x1000, 1:1, 17884a28d6d5057c41437daf02….jpg) ImgOps Google

ed16b No.116202[Reply]

>ohk şu çıkalı 10 sene olduğunda

https://www.youtube.com/watch?v=kYtGl1dX5qI
8 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

e9f8f No.116564

File: 1614811880230.jpg (82.96 KB, 960x720, 4:3, 1408456573_25_8584.jpg) ImgOps Google


83c4b No.116565

>>116306
bitcoin almak için mi?

672ae No.116599

>>116565
anon ne bitcoin'i ya o zamanların vibe ından bahsediyorum para puldan daha değerli şeyler var çık şu mentalitedenFile: 1612474724347.png (88.26 KB, 723x730, 723:730, 2ztdtgqonhf61.png) ImgOps Google

76b5e No.113295[Reply]

>akp seçimi kaybetse bile gitmez o yüzden boşu boşuna umutlanmayın
>yaa bunlar hâlâ yüzde X oy mu alıyor yaa
>kararsızların hepsini akp'ye yaz hajumm

insanlar neden bu kadar npc?
5 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

2afb7 No.113315

>>113303
X kuşağı, Z kuşağı, Ğ kuşağı bu kavramlar her neslin homojen bir insan kümesi olduğu ön kabulünden ibaret. Z kuşağı dediğin grup içerisinde Türkiye sefaletinde ömrü yanmış genç de var, AKP parasıyla semirmiş üç otomobilli genç de var, siyasetten koşarak kaçan apolitik genç de var, hatta Erdem Alsırt bile var.

Ülkücülerin dövdükleri Gelecek partililerin ortak noktaları, ülkücü geçmişleri. Bunun yanında ülkücülerin varoluş amacı zaten adam dövmek. Türkiye'de sosyalizmin yükseldiği bir dönemde gladio tarafından kriminal siyaset yapmak, sağı solu taramak için yaratıldılar.

db7d0 No.113318

>>113303
Aramızda hala Babacan menesine inanan zumcu kardeşlerim var, üzülüyorum halinize.

>>113300
>erdoğan gitsin de sonrasına bakarız abi yeaaa

Bakın ben Gürcü piçini zerre kadar sevmem, yarın iktidardan inse evde içkili parti bile düzenlerim ancak bir ülke 18 yılda hiçbir kesimden Gürcü'ye alternatif bir lider çıkaramadıysa, lider adayları hep Gavaddaroğlu, Davutoğlu ve Babacan gibi sinik betalardan veya Muharrem gibi ultra gavatlardan ibaretse bu hepimizin ayıbıdır. Umarım ABD demokrasi getirir ve parçalanırız, zaten başka kurtuluşumuz da yok gibi.

173a3 No.116588

>>113300
muhalefet bugünlerde çalkalanıyor mesela. erken çalkalanması iyidir amaFile: 1614704460901.jpg (21.06 KB, 448x275, 448:275, 24ts1wbxnkk61.jpg) ImgOps Google

8069b No.116487[Reply]

"ayhh eskiler çok elitmiş" gibi sözleri cringe bulan tek ben miyim?
3 posts omitted. Click reply to view.

746d6 No.116507

>>116506
tabi ki. eskiden trtde bacak bacak üstüne atmak bile yasaktı.

35f0c No.116516

Anne tarafım kürt asıllı inşaatçılardan oluşmasına rağmen hepsi dublajlıymış gibi akıcı bir istanbul türkçesi ile konuşuyordu. Hatta mahallelerinde türkçesi kırık olan çok az kürt vardı. Bazen şantiyede türkçesi kırık olan savaş isimli bir adam vardı onunla eğlenirlerdi.
-Savaş en sevdiğin yemek nedir?
+Jorbe (Çorba)
Doğulu konuşmayı bilmeyen dağ ayıları sonradan şehre inip bugünkü kürt arketipini oluşturdu. Hatta şöyle de denilebilir ki şehre inip ayak uyduran kürtler türk olmuşken ayak uyduramayanlar kürt olarak kaldı. Bu tür aileler zaten kendilerini belli ediyordu. Almanya göçmenlerinde de aynı durum mevcuttu. Çocuklarına çok sağlam ahlaki değerler aşılayıp çocuğu eğreti durmasın diye elinden geleni yapan işçi aileler varken yine çocuğuna it yavrusuymuş gibi bakan aileler de mevcuttu. Eğitim kalitesi ve kültür bu konularda önemli ve geçmiş türkiye’sinde bir dönem öğrencilere gerçekten kaliteli bir dil eğitimi veriliyormuş. Baba tarafıma bakarsak hepsi türk ama davranış ve konuşma tarzları araplardan farksız. Hayat ve hayata bakış tarzının bu nedenle diğer unsurlardan daha önemli olduğunu düşünüyorum.

7db52 No.116577

https://youtu.be/bxBuchJWg0s

videonun sonlarında adamın ısrarla single yerine alone deyip kıza yürümesi cringe etti hayata bak be ingilizce bilmeyen tipler baba parasıyla amerika'da yaşıyorFile: 1614808329516.jpg (42.01 KB, 570x845, 114:169, little-things.jpg) ImgOps Google

977b3 No.116554[Reply]

ilk defa bir denzel washington filmini beğenmedim. filmde bir gizem var, olay bir yerde patlak verecekmiş gibi oluyor. filmin yarısından sonra her dakka ha oldu ha olacak ha oldu ha olacak diye diye film bitti hiçbir şey olmadı. plot twist var ama tatmin etmiyor. üzdün be denzel baba.
2 posts omitted. Click reply to view.

e58bd No.116559

>>116558
vay be

229da No.116561

>>116554
rami malek adlı kurbağanın oynadığı hiçbi boku izlemem

977b3 No.116568

>>116562
dikkat çeken bi oyunculuğu yok.


ama denzel adamım her filmde aynı
https://youtu.be/LzJSnzioal4File: 1614642171138.jpg (97.11 KB, 1024x577, 1024:577, Iron-Man-Tony-Stark-Marvel….jpg) ImgOps Google

c3c80 No.116414[Reply]

iron man'i nerde görsem şu tenekenin içinde bu kadar rahat hareket edemeyeceğini düşünüyorum. adam buna sığmaz bile çünkü bir insanın omuzları bu kadar geniş değil. şu sahnenin en sonuna bakın dizlerinin üzerinde kıvranıyor. bu kadar kalın bir metalin içinde yapabileceği en dar açılı hareket bacağını dizden 90 derece kırmak olurdu.

https://youtu.be/hZr2AEw3dos

animasyon kısmında parçalar iç içe giriyor. bir oyunda geniş, sallanan bir kıyafet giydiğinde kolunun bacağının bazen kıyafetin içinden gözükmesi gibi. bir de şöyle bir sahne var

https://youtu.be/OVGbAFy36xM

bu yani kas ve deri değil ki esnesin, güç olmadığı zaman yumuşak olsun harekete izin versin. bunlar ancak son ürettiği nano robotların olduğu zırhta olabilir çünkü istediği şekli verebiliyor. hele göğüs kısmı tek parça yani kollarını öne uzatması mümkün değil.

>takıla takıla bi buna mı takıldın?


evet çünkü bu tür mekanik şeyler çok hoşuma gidiyor. pacific rim'deki robotlar mesela gayet güzel dizayn edilmiş. o robotlarda iç içe geçen eklem yok.
2 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

c3c80 No.116470

File: 1614670379451.jpg (51.14 KB, 575x182, 575:182, content_ironman-blog-3.jpg) ImgOps Google

>>116415
sadece ince bir metal tabakadan yapılmışsa, başka hiçbir şey yoksa gifteki gibi olabilir. ama bu zırhların içinde kablolar, devreler, servolar var. gördüğün her eklemde servo motor olmak zorunda. bu da orta çağ zırhından daha kalın bir zırh oluyor. iron man zırhlarında bu senin gifteki gibi eklem yerleri pek yok anon. diz ile ayak arası, diz ile kasık arası, omuz dirsek arası, bilek dirsek arası, göğüs bölgesi, buralar tek parça. kalın bi mont giydiğinde bile hareketlerin sınırlanıyor. tamam eski şovalye zırhlarıyla yerde yuvarlanabiliyorlar ama bu zırhlar çok daha kalın zırhlar. adamı skinnyden bulk bodyciye çeviriyor.

25212 No.116541

>>116470
adam hoodiesinin ipini cekiyor nanobotlar zirhi tamamliyor. eklem yeri yok, T-1000 gibi malzemeden zirh yapmis adam istedigi gibi bukulur, dokme demir degil.

05081 No.116549

>>116541
>>116414
>bunlar ancak son ürettiği nano robotların olduğu zırhta olabilir çünkü istediği şekli verebiliyorPrevious [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]