[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1566661893118.jpg (32.05 KB, 480x502, 240:251, 1525318103549.jpg) ImgOps Google

97c20 No.54588[Reply]

https://www.cnnturk.com/turkiye/abdnin-ipsini-tespit-ettigi-cocuk-pornocusu-cerrahpasa-tip-ogrencisi-cikti

>CP'den tutuklan

>bilgisayar şifreli olduğu için delil yetersizliğinden bırakıl
>şifreler kırılınca bütün CP'ler bulunsun tekrar gözaltına alın

Şimdi senaryo şu,
özel bi disk partisyonunu güçlü bir şifreyle veracrypt kullanarak encryptledim diyelim. Polis bu hdd'ye erişmek istediğinde şifremi vermemek gibi bir lüksüm olur mu, bu tavrımdan dolayı yaptırım uygulanır mı sizce?


File: 1566661871141.jpg (37.19 KB, 650x343, 650:343, 1445501149967.jpg) ImgOps Google

f87ef No.54587[Reply]

Değerli anonlar, e nabız sisteminden geçmişteki hastalık ve ilaçları bir türlü silemedim.
Bir yolu var mıdır?


File: 1566506179360-0.jpg (31.03 KB, 728x410, 364:205, 2-turk-askerini-yakarak-se….jpg) ImgOps Google

File: 1566506179360-1.jpg (61.85 KB, 670x619, 670:619, b884c3dcc15f.jpg) ImgOps Google

61a3d No.54470[Reply]

BİRAZDAN OKUYACAKLARINIZ DÜBÜRLERİNİZİ TERMONÜKLEER SANTRALE ÇEVİRİR. BU BİR HABB-ÜL ÂLA'DIR.

>asgari mayış:2020 selanik dönmesi

>odtü itü ytü boun yeni mezun mühendis mayışı: 3000 yahudi sebatayisti
>tıp müh hukuk dışındaki tüm boküversire bölümleri işsizliğe hazırlıyor.
>etin kilosu 60 kemal
>enflasyon : %100
>benzin :7 piç
>motorin : 6.50 piç
>en dandik tenekeden bozma clio : 100000 türk kemali
>istanbulun yarısı s*riyeli-a*rap-k*rt-afgan-pakistanlı
>türkiyenin yüzde 20'si mülteci(işgalci)
>metrobüse bin, balık istifi, köylü, türbanlı, m*slümanlarla ter, tarhana, soğan, insan kokulu bir seyahate çık.
>sabah 6 da kalk akşam 7de gel. Hiçbir sikime ayıracak vaktin olmasın.
>günde 5 kere a*lahu axbar sesleri kafanı siksin
Post too long. Click here to view the full text.
16 posts and 13 image replies omitted. Click reply to view.

d32c0 No.54565

>>54545
bu britbong piçi :DDDD

videonun devamını atar mısın?

30ec5 No.54566

Hay sikeyim coklu resim yuklemeyin tahta sikiliyor

32032 No.54586
File: 1566660108624.mp4 (761.08 KB, 426x240, 71:40, KAMALISMUS IST GAPUTT.mp4) ImgOps Google

a321f No.54585[Reply]

BİTTİ
İ
T
T
İ


File: 1566627912071.png (769.13 KB, 968x683, 968:683, 1.png) ImgOps Google

6ebaa No.54562[Reply]

3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

ce37a No.54578

File: 1566654480866.jpg (58.95 KB, 640x640, 1:1, 66416932_1348918928598207_….jpg) ImgOps Google

İki bira ile çakacağımız karılarla Kara Boğa(r.a.)ların evlenmesi günümü yapıyor. Bu karının p*çi beyaz doğarsa şaşırmayın. Zülüman ile çinli gavat bulup swinger yaptıkları webm'i bekliyorum.

f0c20 No.54581

kızın tipi çok hoşuma gitti dövmeler çok hoş siyah tişört de yakışmış ama babacık sorunlu problemli bir tip olduğu kesin o yüzden uzak durmak lazım böylelerinden

6ebaa No.54584

File: 1566659828194.jpg (38.63 KB, 480x360, 4:3, KARA TOSUN.jpg) ImgOps Google
File: 1566602325841.jpeg (24.28 KB, 701x438, 701:438, images.jpeg) ImgOps Google

8387b No.54553[Reply]

>Terör defterini açarsam insan içine çıkamazlar. Neden mi?… 7 Haziran-1 Kasım arası yaşananlar yüzünden"

Keşke konuşup ateşi başlatsa ama nerede o göt…

8e722 No.54556

O zaman başbakan kimdi diye sorarlar adama .ddd

5bc74 No.54583

>>54553
Davidson cami duvarına işiyor anlayan anladıFile: 1566649741925.jpg (15.46 KB, 500x500, 1:1, 1562967677599.jpg) ImgOps Google

c5fd8 No.54569[Reply]

yalnız yaşayan anonlar, her gün ne yapıp yiyorsunuz? hep dışardan mı?
2 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

37ecd No.54575

File: 1566654044782.jpg (8.39 KB, 261x277, 261:277, 1565891363993.jpg) ImgOps Google

>>54573
15li yumurta yediğinden daha ucuz ve sağlıklı yaşamayı seçmek senin elinde bahanelere şakşaklamak rahatlatıcı görünse de özbenlik ketletici

Saygılar sunul'd

54603 No.54579

>>54575
15li yumurtadan daha ucuz ve sağlıklı bir proteinli gıda var mı sen bunu söyle halkımız aydınlansın onu alsın

932ee No.54582

Yemek değil de yalnız yaşarken sürekli sağlık anksiyetesi yaşıyorum. Yurt dışında olduğum için devamlı panik halindeyim, kansere yakalanacakmış gibi bir hissiyat taşıyorum.File: 1566652511789-0.png (2.17 MB, 1400x1400, 1:1, ClipboardImage.png) ImgOps Google

File: 1566652511789-1.png (841.58 KB, 963x795, 321:265, üstad i want to believe.png) ImgOps Google

File: 1566652511789-2.jpg (19.2 KB, 410x401, 410:401, 2 üstad 1 arkaplan.jpg) ImgOps Google

File: 1566652511789-3.jpg (19.28 KB, 255x223, 255:223, üstad özdenseluyanamıyorum.jpg) ImgOps Google

c4d96 No.54572[Reply]

Oh no no no no … HAHAHAHAHAHAHAA

f2220 No.54574

File: 1566653897964.jpg (170.46 KB, 600x580, 30:29, 1566304229170.jpg) ImgOps Google

Maymaylar gerçekleşiyor:DDDD

747e4 No.54576

FETİH 1453 tişörtümü giyip PUT ADAM kitabını toplu taşımada kapağını göstere göstere okumayı seviyorum moruQ

b64ad No.54580

>>54576
Osmanlı şehzadeleri kemalizmden önce kemalisttiler.- Prof. Dr. Yalçın KüçükFile: 1566598181010.jpeg (314.16 KB, 641x1815, 641:1815, 1BBCA8CD-7B57-46FD-BD44-8….jpeg) ImgOps Google

f244f No.54549[Reply]

Bu şarkı o kadar göt yaktı ki koskoca sefalet-olympos dissleşmesini başlattı kek. Şaka maka keşke zengin züppesi olsaydım be. Ne güzel lan, nerdeyse ülkenin %90’nından daha farklısın. Yaşadığın hayat, arkadaş ortamın, aldığın eğitim, çevren vesaire hep senin gibilerden oluştuğu için %90’lık dilimde kalan güruhla işin dahi olmuyor. Hayat budur
https://youtu.be/zkTkbpv93Uw

87562 No.54550

File: 1566599095102.png (36.05 KB, 801x577, 801:577, 1414103457_preview_1232aa.png) ImgOps Google

>>54549

>Pit10


Elemanın erken dönem mmorpg nicki gibi nicki var. Belki de bazen azınlık olmak o kadar da iyi değildir ha?

f244f No.54551

>>54550
2004’lü yıllarda bir nick be anon. Menajeri ismini değiştir demişti ama piyasada böyle tanınınca devam etti uzun süre.. Şimdi mahlası kendi ismi Server Uraz. Hatta trap’e kaydı. Sağlam rapçi aslında ama rape gelir kaynağı olarak bakmıyor. Basit bir hobi gibi takılıyor 15 senedir
https://youtu.be/Rei6ba4CzNE

3e4f1 No.54577

>t*Rkçe rep dinlemek
Çöpe gittin.File: 1566574284928-0.jpg (477.14 KB, 978x1124, 489:562, 20190823_181717.jpg) ImgOps Google

File: 1566574284928-1.jpg (395.28 KB, 890x1075, 178:215, 20190823_181700.jpg) ImgOps Google

File: 1566574284928-2.jpg (538.33 KB, 1255x1096, 1255:1096, 20190823_181630.jpg) ImgOps Google

File: 1566574284928-3.jpg (579.44 KB, 1020x1297, 1020:1297, 20190823_181604.jpg) ImgOps Google

14134 No.54524[Reply]

Penisimde bu sivilceye benzeyen şey bayadır var 1 2 ay falan olmuştur ama kırmızı değildi ve dokununca acımıyordu 1 saat önce işerken biraz sert dokundum sikime sanırım patlattım acımaya başladı bir şey sonra baktım ki bu kırmızı olmuş kan man akmadı ama merak ediyorum çünkü daha urolojiye gideli 3 hafta oldu bir daha randevu almalı mıyım? Internette araştırdım benzer bir şey bulamadım en olası ihtimal sivilce.

14134 No.54525

File: 1566575038078-0.jpg (396.96 KB, 959x958, 959:958, 20190823_183827.jpg) ImgOps Google

File: 1566575038078-1.jpg (404.05 KB, 856x999, 856:999, 20190823_183717.jpg) ImgOps Google

>>54524 şimdi yeniden kontrol ettim kırmızılığı azaldı ama gittikçe boyutu büyüyor bunun.

d6b88 No.54535

Kimden kaptın bunu anon?

87696 No.54568

File: 1566649017882.gif (985.04 KB, 400x225, 16:9, tumblr_pgurymeCoc1tx45yjo1….gif) ImgOps Google

beter ol anon allah kurtarsınFile: 1566600576228.png (678.12 KB, 808x577, 808:577, 44684488.PNG) ImgOps Google

a0a6a No.54552[Reply]

alfa evleniyor. toru olarak düğünü ziyaret etsek mi?

f7a78 No.54564

File: 1566628809250.jpeg (33.32 KB, 764x401, 764:401, images.jpeg) ImgOps Google

damat adayının katilini bulmadan ne eğlence ne üzüntüye yer var..File: 1566619940711.jpeg (580.05 KB, 1900x1080, 95:54, 1*H3N4pjif0LUQY79EPaGD6w.jpeg) ImgOps Google

09266 No.54560[Reply]

evsizlerin hepsinin akıl hastalığı var galiba. videodaki herkes böyle.

https://youtu.be/H7mPy-PjXb8?t=423


File: 1566521931731.gif (17.72 KB, 464x475, 464:475, memebasi.gif) ImgOps Google

1f8fe No.54496[Reply]

http://web.archive.org/web/20100226012915/http://www.babasayfa.com/

ulan şu ortam bir daha geri gelmeyecek be ax ulan axxx!!!

ayrıca bir itirafta bulunacağım, burayı keşfettiğimde ergen bir liseliydim. yetişkin gibi takılıyordum. ermeni mokoko, kürdo gömerim, sevgili arayan yuno ve bakir, zihin hikayelerini anlatan amyalayan, metalci yırtıkdon, entel gavatlar kipi ve bay, hanon taklidi yapan masall ibnesi… ana sikilirken bile zerafetten ödün verilmezdi, o ana "bir daha sik yiğidim" diye inlerdi adeta. öyle bir ortamdı işte.

sonra inci sözlük geldi ve çöküş başladı.
2 posts omitted. Click reply to view.

1abc7 No.54506

File: 1566552527115.png (519.04 KB, 960x960, 1:1, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>Burası postmodern internet sitesi anlayışına stoacı bir anlayış getiren platform. Varlığın dayanılmaz diyalektiğinde bu diyalektik skalasının bir ucunun eksik olduğunu görmüş insanların oluşturduğu web sayfasıdır. İbne olmanın dayanılmaz hafifliğine başka bir avuç ibnenin ibneliklerini dışarı vurarak ibnelik ettiği yerdir.
Komik mi bu şimdi?

1f8fe No.54513

>>54506
senin gibi milenyum çocukları her şeyde recep ivedik tarzı komedi aradığı için komik gelmeyebilir

85443 No.54559

File: 1566609649507.mp4 (216.09 KB, 400x400, 1:1, 58386659_345482146107190_9….mp4) ImgOps Google

>>54513

>mizah anlayışı benimle aynı olmayan herkes altyaş


Bir yandan da şu yaptığınız şeyle fundamental olarak aynı davranışı yapan kişileri aşağılarsınızFile: 1566608314391.jpg (175.13 KB, 1200x900, 4:3, DWOx8oDX4AAyidh.jpg) ImgOps Google

10bb8 No.54558[Reply]

3 renkten hangisini seçerdiniz? ben maviye daha yakınım. siyah kalitesiz görünüyor. tiradı gönül eğlendirmek için açmadım, ciddiyim. lütfen silmeyiniz.


File: 1562702855067.jpg (119.26 KB, 744x864, 31:36, manlet.jpg) ImgOps Google

64461 No.50280[Reply]

bu twitredeki pruswa denen manlet hanginiz :D günümü yaptı sağolsun
30 posts and 9 image replies omitted. Click reply to view.

2c755 No.54554

File: 1566604395131.png (44.53 KB, 581x456, 581:456, dg.PNG) ImgOps Google

rojin diye bir kız vardı onla konuşuyormuş tahmin ettiğim gibi. birileri bu manlete siberzorbalık eyliyor sürekli ama buradan mı emin değilim.

bdf3b No.54555

>>54554
Öyle buranın jargonu ve menelerini kullanarak ilgi orospuluğu yaparsa elbet biri uğraşır.

252f2 No.54557

>>54555
Bu. Çok dikkat çekmeye çalışıyor da dikkatin her zaman iyi olmadığını düşünememiş.File: 1566597625754.png (2.9 MB, 700x1000, 7:10, h.png) ImgOps Google

b4ac7 No.54548[Reply]

Hanon burada istediğini sor

götü yanık b*kirler gelmesin(KURALLAR.HTML)


File: 1563118600132.jpg (54.21 KB, 750x563, 750:563, 1563118144996.jpg) ImgOps Google

308da No.50979[Reply]

DUH
23 posts and 12 image replies omitted. Click reply to view.

76ef7 No.54543

>>54498
Hiç yok mu böyle vücut hatlarını gösteren fotoğraf? Hep bol şeyler giyiyor ünlü olmasa kezban diye suratına bakmazlar

76ef7 No.54544

File: 1566595469330.jpeg (32.52 KB, 531x577, 531:577, CBA91E0C-132F-4842-81F1-6….jpeg) ImgOps Google

>>54543
T H I C C

cc72a No.54547
File: 1566584571201.jpeg (31.12 KB, 668x501, 4:3, 3C4394E7-4B23-40D3-9C14-D….jpeg) ImgOps Google

bdb88 No.54538[Reply]

ayak baş parmağımın altındaki sertleşmiş deri parçasını kağıt makası ile döner keser gibi kesip ağzıma atıp sakız gibi çiğniyorum. diğer ayak parmaklarımdaki sert deri parçalarını da tırnak makasıyla alıp çiğniyorum.

7a48c No.54546

File: 1566596289618.jpeg (23 KB, 383x494, 383:494, Dkh2Zz7X0AAXIaO.jpeg) ImgOps Google

>>54538

Ben sadece banyodan sonra yumuşayıp sökülmeye başlamışsa yiyorum. Eskiden tırnaklarımı yerdim ama bıraktım. Uzamış tırnaklarıma dişlerimle şekil veriyorum, çıkardığım tırnakla dişlerimin ve tırnaklarımın arasını temizledikten sonra atıyorum. Sümüğümü yemeğimi çok seviyorum, tuzlu tadı hoşuma gidiyor.

Blogumu okuduğunuz için teşekkür ederimFile: 1566567029469.gif (155.05 KB, 500x257, 500:257, TalkativeMasculineGeese-si….gif) ImgOps Google

e2718 No.54520[Reply]

piyasası artabilir ama bu kadar mı artar anlamıyorum artık. 2015-2016 arası dönem saati max 100 kamal olan balığın seansı an itibariyle 150 saatlik olarakta 250 kamal olmuş el insaf. bahsettiğim öyle premium otoparklı rezidansta kalan balık değil onların fiyatlar 350 kamalden başlıyor. boxistanda balığa gitmek bile lüx oldu bilmiyorum cd'ye gidilir mi anonlar balığın yerini tutar mı acaba?

2572a No.54534

2016'da dolar 3'tü. şimdi 5.8. ne yapsın aç mı kalsın bu kadınadamlar. çalışabilecekleri yaşlar zaten belli. allah bütün emekçilere kolaylık versin.

953f3 No.54542

eskort piyasası da aynı şekilde. kadınlar 250 derdi pazarlık yapardın 200 liraya saatlik giderdin. şu an fix saatlik 300, kenar mahalle orospusuysa 250. vip eskortlar zaten ateş pahası gecelik 1-1.5k istiyorlar ve yalnızca 4-5 yıldızlı otelde görüşüyorlar.File: 1566553396137.jpeg (20.03 KB, 440x228, 110:57, 6CE63EC9-7CAD-4DDC-86C7-B….jpeg) ImgOps Google

8770b No.54509[Reply]

Axxxx vaxx eskiden olsa sabahtan tiradı açılmış şu ana kadar 100 post girilmişti…
https://eksisozluk.com/kirikkalede-bogazi-kesilerek-oldurulen-kadin--6150968?a=popular
11 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

9c723 No.54528

>>54527
salak bir 22'liğin zırvası.

1bd7f No.54529

vidya?

a8b68 No.54536

File: 1566583331028.webm (2 MB, 420x360, 7:6, KÜRTERKEKGELIYOR.webm) ImgOps Google

>fedai baranPrevious [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]