[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

File: 1539052292396.png (1.54 KB, 243x56, 243:56, ClipboardImage.png) ImgOps Google

8e993 No.15944[Reply]

Bi sure site yavas calisabilir.


File: 1539815465747.jpg (34.22 KB, 1024x576, 16:9, avatar-102-16x9.jpg) ImgOps Google

2bbe9 No.17119[Reply]File: 1539815102047.jpg (548.12 KB, 1024x768, 4:3, Lighthouse.jpg) ImgOps Google

a06ef No.17117[Reply]

anladım ki kimsem yokmuş

d61e9 No.17118

>>17117
nasıl anladınFile: 1539806165815.jpg (38.03 KB, 750x422, 375:211, 5677f196c03c0e339cb386d8.jpg) ImgOps Google

48688 No.17084[Reply]

>Ara Güler, 16 Ağustos 1928'de İstanbul Beyoğlu'nda dünyaya geldi. Varlıklı bir Ermeni ailesinde dünyaya gelen Güler'in tam adı Aram Güleryan'dır.

Bu topraklardan çıkan nadir kaliteli insanlar neden ya Ermeni, ya Rum, ya Gürcü ya da Kürt asıllı?
6 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

323a6 No.17109

File: 1539811814142.png (59.76 KB, 501x673, 501:673, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>17105
>Osmanli bunu fark ettiginde gec kalmis.Birden bire sifirdan hemen istediginde baslatabilecegin bir sey degil bu isler zaten.
Çareyi de Ermenileri kurşundan geçirip mal varlıklarına el koymakta, İstanbul Rumlarının dükkanlarını yağmalayıp Helenistan'a siktiri çekmekte mi bulmuşlar? Bunlar vallaxi eğitilmezdir.

>Bankacilik , Terzicilik,Kuyumculuk, Ressamcilik,Heykelcilik gibi ince isler

>Onursuz,ise yaramaz veya pis olarak gördügü isler
Sizi içimize aldık ve sizi eğitemedik.

948ad No.17110

File: 1539812241926.gif (267.22 KB, 640x458, 320:229, 360547eae124cee8c9af870785….gif) ImgOps Google

>>17109
VAE VICTIS

O parayi zaten Osmanlinin izniyle elde ettiler veren el alirda
>Sizi içimize aldık ve sizi eğitemedik.
lütfen kizmayiniz , zamaninda bir gayri müslimin ata binmesi bile yasak.

Bankacilik her yerde pis is olarak görülür.
>Terzicilik,Kuyumculuk,Ressamcilik,Heykelcilik
evet bunlar 1500lerin sartlarinda 2.sinif isler.Asker gelir yagmalar , lord gelir el koyar, tüccar karavanini haramiler basar

0effa No.17116

File: 1539814835200.png (368.91 KB, 685x461, 685:461, 1516671685001.png) ImgOps Google

e*rmeni-rum okulları muhtemelen t*rko okullarından 10 gömlek üstün eğitiyordur, ve ermeni rum aileler aynı şekilde kendi aldıkları kaliteli eğitimi çocuklarına iyi şekilde aktarıyorlardır. gürcü ve kürdoları bilmiyorum onların başarısı daha çok zorluk/yokluk içinde yaşamaktan geliyordur ama t*rkoların en eğitimlileri bile ne kendini ne de çocuklarını doğru düzgün eğitebiliyorlar.


>>17105
osmanlının izin verip vermemesi ile alakalı değil bu. türkonun biri çıkıp 10/10'luk mimarlık, kuyumculuk yapsa veya ticarete atılsa sen türkosun yapamazsın diyen bir sistem yoktu, tek tük de olsa bu işleri yapmış türkolar çıkabilir. ve bunun tam tersi gavurun yapabileceği işlerde kısıtlamalar vardı, gavur azınlıkları hard modda yaşata yaşata eğitip *lfa yaptılar t*rkolar ise boş oturmaktan ekmek bile mayalayamayan, kendine doğru düzgün bir ev yapamayacak, köy kuramayacak özürlülere dönüştüler.

eğtilmezliğe kılıf aramanın anlamı yok dün de türkolar bir bok yapmadan götlerini kaşıyorlardı bugün de yoksa osmanlı tüccarlar için avrupaya kıyasla çok daha iyi bir adalet sistemine sahipti öyle avrupadaki gibi elin askeri, lordu ( >>17110 ) gelip malına çökemezdi, kadısı kazakeri sadece o askeri,paşayı, beyi değil bütün kışlayı kazığa oturturdu. ama ana etnik grubu eğitilmez, devlet kafası da "vergiyi alalım yolumuza bakalım" zihniyeti olunca böyle ince işler azınlığın tekeline kalıyor. t*rkolar hâlâ asker milletiz diye geziyorlar osmanlının ordusundan devşirmelerin çekilmesiyle yeniçeriliğin tarhana-çorap kokup devletin içine sıçması bir oldu.File: 1539813615329.png (54.45 KB, 375x360, 25:24, sticker,375x360-bg,ffffff.….png) ImgOps Google

117d8 No.17112[Reply]

bugün 4 büyük kase aşure yedim 3 kere dışkıladım

4fab0 No.17115

File: 1539814796373.jpg (70.17 KB, 600x450, 4:3, ss.jpg) ImgOps Google

pathetic

öğlen 2 porsiyon adana kebap

akşam neredeyse 1 tencere yağlı mercimekli bulgur pilavı

fırınlanmış patates ve 1 kglık palamut balığı

yanında salata ve 2.5 litrelik büyük fanta

bi de 3 somun ekmek yedim

kol gibi sıçıyorumFile: 1539805030456.jpg (94.27 KB, 640x355, 128:71, 206903.jpg) ImgOps Google

afd54 No.17077[Reply]

Anonlar ciddi bir şekilde soruyorum. Şöyle hırsızlık yapıpta, ne bileyim yüksek bir meblağ kaldıranlar eninde sonunda hep tutuklanıyor mu? Bilirsiniz haberlerde genelde gece kuyumcuya,markete falan giren, işte gündüz vakti para dolu çanta çalan elemanlar hep kameraya takılır haberin sonunda da tutuklanmış olurlar. En azından benim gördüğüm, duyduklarım hep yakalanmış oluyor. Ama aksi şekilde düşünürsek ve tabii etik-ahlak değerleri yok sayarsak -ki hepiniz azılı sıçanlarsınız tek seferde,düzgün bir planlama ile hayvan gibi para kaldırmak sizin için iyi bir düşünce değil mi? Merak ediyorum.
4 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

c3513 No.17090

>>17088
şu meşhur yaşlı maskesini neden kullanmıyorlar anlamıyorum anon. youtube da bu maskeyle bir ton şaka videosu var. hırsızlar neden kullanmıyorlar?

8035d No.17093

File: 1539807183656.jpg (27.83 KB, 306x463, 306:463, 4661EFA100000578-5086009-T….jpg) ImgOps Google

>>17090
düşünemiyorlar sanırım. hırsızların plan kurduklarını sanmıyorum. ben hırsız olsam soyacağım mekana müşteri gibi gidip keşif düzenlerim soymadan önce. güvenlik kameralarını not ederim. kapıyı nasıl açacağımı ne zaman gireceğimi planlarım. hırsızların büyük kısmı güvenlik kamerasından yakalanıyor. mantıklı olan elektrik bağlantısını kesmek girmeden önce. alarmı ve kameraları devredışı bırakır. dükkan soyacaksan trafoları alimünyum folyo sokup patlatmak işe yarar. sonra demir makasıyla kilitleri kesip girersin. 5 dkda boşaltırsın bu örnek kuyumcular için geçerli.

4c93d No.17114

File: 1539814508923.mp4 (3.23 MB, 640x360, 16:9, 1539772066122.mp4) ImgOps Google

>>17089
Anon belki de yakalanmak çok koymuyordur o çekma amuğa korum diyerek tutuklanan kekolara. imaj ilintili.


OP sana gelecek olursak yakalanmayan adam da çok. Yakalanmayan adamın youtube hesabı açıp yakalanmadım diye bildirim yapmasını beklemiyorsundur sanırım? Türkiye'de olayların azımsanmayacak kadar büyük bir bölümü faili meçhul olarak kalıyor. Hırsızlığı şikayet ettiğinde karakoldaki polisler bana ne diyebiliyorlar. Göreviniz bu denildiğinde. Valla kardeşim biz hırsız olduğundan emin olduğumuz hırsızlıktan sabıkalı bir adamın hangi sokakta hangi eve girdiğini biliyoruz ama gidip tutuklamıyoruz sandığınız gibi değil o işler diyor. Emir gelmesi gerekiyormuşşşşşş. Bizim buranın hırsızı meşhur. Siz hangi mahallede oturuyorsunuz diye soran bir abiye mahallemin adını söylediğimde şehrin bütün hırsızları o mahalleden çıkıyor demişti. Bu bana bunu soran adam da illegal işlerle para kazanan bir tipti. Benim arkadaşımın anlattığı herifler var yine bizim buralardan. Adam küçükken bilye çalarak başlamış bu işe yoksulmuş. Sonra başkalarında görmüş özenmiş giysi ayakkabı çalmaya başlamış sonra sonra evlere girmeye başlamış yakalanmamışta. Kurduğu hırsızlık çetesindeki elemanlar hapse girmeye başlamış kavga dövüş uyuşturucu gibi şeylerden dolayı birikmişi de varmış hırsızlığı bırakmış adam. Artık kumarhane işletiyormuş. Kuzenimin anlattığı olaylar var kuyumcunun tekinin 100 kg altınını çalmışlar yan dükkanın duvarını kırarak girmişler oksijen kaynağı ile kasayı açmışlar iz falan da bırakmamışlar mesela. Çok büyük bir soygunsa suçlular yakalanmadığında da haber olur ama ufak tefek şeyler suçlular yakalanmadığında haber olmaz. Evinden laptobunu çaldılar telefonunu çaldılar diye haber yapılmıyor. Ancak özel biri olması gerekiyor ki haber olsun. Engelli vatandaşın evinden laptobu çaldılar gibi bir haber yapmışlardı mesela. Bizim mahalleden pek çok eve girildi bir ara çok fazla hırsızlık oldu, arkadaşımın annesinin yatakodasına girip boğazını bile sıktılar sonra odaya sesini duyan kocası ve oğlu girince hırsız kaçıyor girdiği pencereden. Ben o ara üniversiteydim başkaları anlattı olayı bana ama eminim polise haber bile vermemişlerdir. Büyük hırsızlık yapmaktansa ufak hırsızlıklar daha risksiz. Hem polise şikayet etme gereği bile duymaz evine girilen hem de karakola gitse bile otomobil falan çalınmadıysa evimizden 1 laptop, 3 telefon, 3 cumhuriyet altını 8000 TL'de nPost too long. Click here to view the full text.File: 1539772165332.jpeg (13.6 KB, 474x266, 237:133, vlog.jpeg) ImgOps Google

45ce1 No.16994[Reply]

Anonlar merhaba. Bir youtube kanalı-vlog açacağım sizce ne yapmalıyım genel olarak?
Var mı öneriniz?
Son soru olarak burada paylaşırsam beni neler bekliyor? Beni forslar mısınız başıma iş mi açarsınız?
12 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

a6277 No.17016

Kanalının introsunu kanalı itin götüne sokarak yap, diğer Youtuber'ları eleştir ama partiye çağırırlarsa gidip yanağına bir buse kondurt, Ekşicilere de çak ama sonra onların soru-cevap etkinliğine katıl, videolarında bol bol "cringe" "kanka" "kardeşim" "boktan" gibi kelimeleri kullan…

Aaa bir dakika böyle birisi zaten vardı

56439 No.17023

>>16999
Anon konuşmak için konuşmuşsun.

>>17002
Altyaş restricted kanal olacak muhtemelen, çocukları 12 yaşında depresyona sokmak istemiyorum. Direk +18 ibare koyacağım. Tüccarlık kanımda var fakat amına kodumun adsensesinden gelecek üç kuruşa kalmadım.

>>17010
Eyvallah anon. Fikirlerini bekliyorum.

>>17016
Forslama muhabbeti burdan çıktı zaten. Ben bu yorecuck ın burdan çıktığını biliyordum. O sıralar toruyu bırakmıştım sonra da kapandı. Piçi ilk başlarda severek izlerdim. Adam rise and shine yapmış, götten göbekten kurtulmuş kadıköyde avrat amı ıslatıyor iki dakikada niye bize baksın. Hele eski hali ile, sikerler düzeltmese siteyi trabigay olan yerle ilişkilendirilmek istemem :D

63182 No.17113

Anonlar nasıl subscriber kasacağım, subscriberi geçtim videolarım nasıl izlenecek? Konu vs önerisi de yapabilirsiniz. Sizi kurtaracağım para gelirse pezevenklerin elinden özgürce sıçanlayabileceksiniz.File: 1539795816032.gif (999.07 KB, 500x200, 5:2, bateman.gif) ImgOps Google

50c5a No.17041[Reply]

mayışkaklığımız bir işe yarasın küçük çapta patrick bateman olalım dedik, borsaya girdik. meğersem içimde iflah olmaz bir kumarbaz, en ufak zararda kalp krizinden gidecek bir enik varmış. borsa alfa işi anonlar. 1000 lirayla denemelik girdim. -10 lira zarardayım ve sanki gemilerim yanmış gibi. 10 lira kâr edip 2 ruffles cips parasını çıkarıp bu işi bırakacağım. hiç bana göre değil.
5 posts omitted. Click reply to view.

50c5a No.17098

>>17048
>>17046
>>17045
beterin beteri varmış

b53e5 No.17100

deneme hesaplarıyla bile kaybediyorken gerçek parayla hatatta girmem.

e8941 No.17111

gecenlerde on bahcede ustad atilla yesilada sorulari cevaplarken tek bu kaybetme endisesine ciddi yanit vermistir. yani alfalar da korkmayip titriyor…

hazir tiradi acilmisken, bu ise gercek bir is gibi yeni baslayacak olan sican kardesinizin borsa pro anonlara bir sorusu var. misal y.kredi'de sozlesme yaptigim zaman her alim satimda kesilen komisyon haricinde baska bir kesinti yaparlar mi ve derinlikli ekran ve diger hizmetleri iyi midir yahut oneriniz nelerdir. unutmadan agirlikli yatirimim viop olacak…File: 1539784557315.jpg (103.41 KB, 959x958, 959:958, 38432230_2183410731944628_….jpg) ImgOps Google

9fd9a No.17014[Reply]

https://www.cnnturk.com/turkiye/gamali-hac-turk-damgasi-cikti

Yükselen ne kadar millet varsa her biri Türk'ü örnek alarak yükselmiştir. Yükselen Naziler de Türklüğü örnek aldı, şu anda Siyonistler de Türklüğü örnek alıyor. Orhun Yazıtlarında verilen öğütleri tutmayan Türkler sefil olurken bu öğütlere kulak veren Yahudi milleti yükseliyor.

Basılan KCK evlerinde Hüseyin Nihâl Atsız kitapları çıkıyor. Düşman bizi örnek alıyor, peki biz ne yapıyoruz? Bebek katilinin Dilek Öcalan adlı yiğeni twitter'da Atsız'ın sözlerini paylaşıyor Türk kısımları yerine kürt yazarak. k*rtleri Türkçülüğün düşünürlerinin sözleri ile milli birliğe çağırıyor.
7 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

6344e No.17103

File: 1539810412351.jpg (53.89 KB, 800x804, 200:201, 1512589613262.jpg) ImgOps Google

>>17069
>Orta Asya paganlarının inandığı çeşitli inançlara bir "Umbrella Term" olarak "Tengrizm" denir. Asperger sendromunun da dahil olduğu birbirlerinden farklılık gösteren spektrumlara direkt "Otizm" denmesi gibi. Siz daha iyi anlarsınız bu konuları :DDDDDDD.

9cd8b No.17106

>>17078
keeek böyle mi

721a2 No.17108

File: 1539811566002.jpg (25.95 KB, 800x450, 16:9, 1txerc.jpg) ImgOps Google

>>17069
>Hint-Avrupalı
>iskit
>beyaz
Elin Afgani veya Iranlisi ne ara beyaz oldu?
buldun caxilleri salliyosun bol kesedenFile: 1539802496030.jpg (46.97 KB, 888x345, 296:115, images (2).jpg) ImgOps Google

16611 No.17067[Reply]

Ciddi ciddi lol oynayıp da kendine pro gamer filan diyen enikler var ya beni öldürüyor. Burda da var o lolcü eniklerden. Öyle iki tık yapıp ihihi amma proyum yhaa demekle olmaz proluk, varsa beyniniz götünüz yiyosa gelirsiniz dotaya. Divine 3 hesabım var hodri meydan tokatlarım sizi. Bi tinker performansınızı invoker performansınızı görelim oynayın 1 sene, çalışın. eminim ki tornado meteor bile atabilecek seviyeye gelemezsiniz. Hayatım boyunca gördüğüm en çöp şey lol olabilir diğer çöp de bu jahreinci enik tayfa kanımca.
4 posts omitted. Click reply to view.

08b17 No.17096

9 yıl önce Garena'da başlayan DotA geçmişimden utandım bu postu görünce. Midem kalktı.

>varsa beyniniz götünüz yiyosa gelirsiniz dotaya

DotA ve Dota 2 oynarken LoL de oynadım. Hiçbir zaman boşu boşuna senin gibi götüm kalkmadı.

>Bi tinker performansınızı invoker performansınızı görelim oynayın 1 sene, çalışın

Mainim invoker olmasına rağmen orta koridorda eline vermediğim pudge, sf, tinker kalmamıştı. Hiçbir zaman bunu düşünüp LoL oynayanları eziklemedim.

>eminim ki tornado meteor bile atabilecek seviyeye gelemezsiniz.


Evet eminim 1 yıl boyunca uğraşıp Q W W R - E E W tuşlarına hızlı bir şekilde basamazsınız. Bunu kesinlikle başaramazsınız sayın LoL oynayan anonlar.

>Hayatım boyunca gördüğüm en çöp şey lol olabilir


Biz 7 8 yıl önce LoL yeni yeni hortlarken ediyoduk bu muhabbeti. 2018 yılında hala LoL-Dota kıyaslamasını yapan avam sıçan olma onurunu sana bahşediyorum.

eabe8 No.17101

>>17096
Bak hele bak seni kodumun legend 3ü seni

c07f4 No.17107

>>17067
bu LoL kadar harika bir oyun yok tüm gün KÜRT ve REİSçi rp yapıp enikleri kavuruyorum hatta her oyun başı alevi var mı diye soruyorum varsa cayır cayır kızartıyorum mum söndü mahsüllerini :-DDdd ama sürekli ban yiyorum ve hesap kasmaktan bıktım t*RRRkoidler free speechi kaldıramıyorFile: 1539787249437.png (1.2 MB, 1280x720, 16:9, ClipboardImage.png) ImgOps Google

7498b No.17020[Reply]

>yüzümün aldığı şekil when bokversite h*z*rl*k sınıfındaki kız addicted'ı erected diye okuduğunda
huuuh boi

c8be0 No.17042

File: 1539795958145.png (704.76 KB, 1281x671, 21:11, kanye.PNG) ImgOps Google

>>17020
hazırlık zaten ingilizce öğrenin diye var enik. oraya gidenin ingilizce bilmemesi gayet normal. 2000li yanık götün yeterince eğlendi mi peki? tenefüste zil çalıyor mu?(KURALLAR.HTML)

14bd7 No.17104

File: 1539810807939.png (364.33 KB, 400x400, 1:1, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>17042
*lan öküz S I Ç Ç anadolulu yaşadığımız komik bir olayı paylaşıyoruz şunun şurasında bir daha bana enik dersen seni on gün boyunca tokatlarım bir de götü yanık yazmışsın ulan avel götünden niye salak salak anlamlar çıkartma çabasındasın illa sichan enikleri gibi tahta.l3x.pw'yi akıllı tahtada açıp buraya fotoğrafını mı atayım onu mu istiyorsun alışacaksınız koçum bize alışacaksınız bak alışmazsanız yemin billah olsun çeker vururum hepinizi(KURALLAR.HTML)File: 1539789462015.jpg (27.02 KB, 1280x720, 16:9, maksimumçözünürlükolağan.jpg) ImgOps Google

df170 No.17025[Reply]

Madem burada /his/ yok, o halde bu tirad his tiradı olsun. Fakat "sevdiğim kız bana bakmıyor abeeey" diye ağlamak yok, gerçekten hayat kalitenizi sikip atan şeylerden bahsedeceksiniz.
7 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

aca5a No.17064

>>17050
neslin devamı için araç neslin devamının "o" olması amaç olabilir dunno

d7efa No.17099

3 tane ameliyat endikasyonum var ama sonrasinda bana refakat edecek kimsem olmadigi icin doktora gidip gun almiyorun

70bda No.17102

>>17099
Refakatçinin neler yapması gerekiyor
Aynı şehirdeysek gelirim. Laptopumla internete girebilmeliyim. Çok mu şey istedim acaba. Yasak mıdırFile: 1539799925520.jpg (11.29 KB, 336x437, 336:437, xx.jpg) ImgOps Google

7c0e8 No.17061[Reply]

dün paravericim halk banktan emekli maaşını çekmeye gittiğinde yanlışlıkla hesabına 3.500 kamal para yattığını görmüş o da mal gibi gidip sahibine geri vermiş. vaxxxxxxxxx o paraya motor alırdım ben. vaxxxxxxx. motor yerine para vericiye bineceğim artık.

e7ebc No.17072

File: 1539803488282.jpg (25.3 KB, 400x462, 200:231, 1531242547757.jpg) ImgOps Google

O erdemli taşaktan nasıl böyle bir pix çıkmış hayretler içerisindeyim.

11e54 No.17074

haram parayla alınan motora binseydin çok geçmeden ketlenirdin zaten. şimdi babana iki can borcun olmuş. bu hayırsızlığınla onun hakkını nasıl ödeyebileceksin merak ediyorum, evet.

cdcbe No.17081

parayı gönderen kişi bankaya gidip paranın kime ve hangi şubeye gittiğini öğrenecekti. kafaya takarsa o şubenin önünde arabada yatar babanın gelmesini beklerdi. baban kendi hayatını kurtarmış oldu.File: 1539801210183.jpg (115.58 KB, 1920x1080, 16:9, maxresdefault.jpg) ImgOps Google

8eb36 No.17065[Reply]

görsel düşünme mi yoksa kelimelerle düşünme mi?

4630d No.17068

File: 1539803080421.jpg (186.16 KB, 1920x1080, 16:9, 1539801210183.jpg) ImgOps Google

sıçmışFile: 1539647749873.png (535.53 KB, 788x443, 788:443, unlu-twitch-yayincisi-jahr….png) ImgOps Google

4c519 No.16891[Reply]

Anonlar sizde "sıçan tipi" varmı? Ben şişman, gözlüklü, uzun yağlı saçlı esmer bir tipim. Millet tipimden dolayı beni bilgisiyardan anlayan, binlerce bitcoini olan biri sanıyor kek.
13 posts omitted. Click reply to view.

bbde6 No.17060

>>17036
>3 tane uzun saçlı garametalci liseli gördüm.

vah bizim zamanımızda uzun saçi spor ayakkabı, jole yasaktı. kravatsız, armasız okula alınmazdın. Gömleeeni içine doldur derdi hocalar, bazıları daha fazla hiddetlenebiliyorlardı, kravatı gevşetince uyarırlardı. Peeehhh.

1312e No.17063

File: 1539800156311.jpg (40.18 KB, 740x416, 185:104, boyun-egme-740x416.jpg) ImgOps Google


f3b36 No.17066

>>17060
3 sene önce mezun oldum liseden benim dönemimde de durum aynıydı. hayatım boyunca okul yüzünden hep 3 numara saça alıştım halen daha 3 numara kestiririmFile: 1539798070080.png (101.71 KB, 554x615, 554:615, Alban.png) ImgOps Google

02685 No.17052[Reply]

>Ohk Bankada 1500 doların olduğunda
2 posts omitted. Click reply to view.

02685 No.17058

>>17054
Ya kimliğimi yırtarsam

79b79 No.17059


bence hem hamal gibi çalışıp kazandığın 1000 doları alacaklar, hem de böbreklerini.

1cd73 No.17062

>>17058
tece ile evropa arasında mülteci antlaşması var ırkın farketmeksizin tece'ye siktir ediliyorsun

http://www.tgrthaber.com.tr/dunya/isvecli-kiz-thy-ucagini-durdurdu-dunyada-olay-oldu-250889

Mesela aylar önce şöyle bir olay olmuştu isveçte afganın teki isveçli kadını öldürüp tecavüz etmiş deport eyleme kararı almışlar ama uçak afganistana değil istanbula gidiyor anlatabildim mi ? REİS sağ olsun beyaz ırkı güvende artık somalililer afganlar isveçli kızlara tecavüz etmekten çekiniyor çünkü 5 yıldızlı otel gibi olan isveç hapishaneleri yerine bokistana postalanıyorlar en büyük beyaz milliyetcisi REİStir bunu da buraya ekliyeyimFile: 1539786032152.jpg (176.06 KB, 650x341, 650:341, dis-agrisi-nasil-hafifleti….jpg) ImgOps Google

dc9ce No.17017[Reply]

dişçiye gitmem gerekiyor ama hiçbirine güvenemiyorum. çok fena tücülecek ve ağzıma iyice sıçılacakmış gibi hissediyorum. hangi diş hekimini, diş hastanesini araştırdıysam hep ekşisözlükte, şikayetvar'da ve google maps yorumlarında çok kötü yorumlara denk geliyorum. mesela bir örnek: https://eksisozluk.com/hospitadent--1635514?p=2
googlemaps'deki olumlu yorumlar da hep sahteymiş gibi görünüyor, çünkü çok basmakalıp ve tek yorumlu profille ait oluyor genelde.

dentfag falan varsa bir zahmet kırmızıyı versin.

ben şimdi aklıma gelen birkaç soruyu yazayım:
>dolgu, kanal, implant için ortalama fiyatlar nedir?
>hangi dolgu maddeleri hangi durumlarda iyidir?
>daha fazla tücmek için gereksiz bir operasyon yapmaya çalışmadıklarından nasıl emin olabilirim? mesela kanal tedavisi ile kurtarılabilecek bir dişi çekip implant yaptırmaya çalışmaları gibi.
>kanal tedavisinin başarılı geçip geçmediğini nerden bilebilirim?
>implant markaları arasında çok büyük fiyat farkları var, gerçekten buna değiyor mu?
>pahalı bir implant taktırmak istesek, ucuz/sahte implant takmadığını nerden bileceğiz ki?
>pazarlık yapmak için kullandığınız taktikler?
>boktanbul'daki sağlam ve uygun fiyatlı diş hastaneleri?

6a983 No.17029

Gecen sene göztepe diş hastanesinde beleşe 2 dişimide kanal yaptim niye ozelden tuccara domalmak istiyorsun ki. Bide hic doktorlari arastirmadan randevu alip gittim hallettim

21138 No.17049

Anon, özelde uygun fiyat diye bir şey olmaz. Paran yoksa en iyisi devlet hastaneleridir.File: 1539792742893.png (182.51 KB, 602x446, 301:223, elma-s.png) ImgOps Google

6905a No.17037[Reply]

>Mekanda Berkay'ın eşi Özlem Şahin tuvalete giderken Arda'nın dirseği kendisine çarptı. Genç kadın "Nasıl vurursun sen bana?" diye tepki gösterdi. Ardından Berkay masaya geldi. Arda'nın omzuna dokunarak "Kaptan seninle bir konuşabilir miyiz?" dedi. Berkay tam Arda'yı ensesinden tutarken, Arda yumruğu patlattı. Yumruktan sonra ise Berkay'ın eşi Arda'ya "Sen benimle mi birlikte olmak istiyorsun?" dedi. Berkay dışarı çıkıp telefonla birilerini arayarak "Bu mekanı tarayacaksınız, Arda'nın da bacağına sıkacaksınız" dedi. Arkadaşları Arda'yı dışarı çıkardı. Arda evde eşini titreyerek korkmuş gördü. Özlem Şahin'in eşini arayıp iftira attığını öğrenince çok sinirlendi ve silahını alıp hastaneye gitti..

nasıl bir alfasın sen

kadın o kadar sulanmış ki benimle mi birlikte olmak istiyorsun demiş oxxxxxxxx

evet dese beta kocasını bırakıp ardaya verecek oxxxxxxxxxx


elmas oldum

feebe No.17038

Ne hayal gucu bee

2683a No.17039

>"kesin izmirli" diye bir şarkı yap
>futbolcu eşlerini sik

alfalıkta murat lannister ile yarışır

35800 No.17040

>>17037
bunu okuyunca direkt aklıma "dur 13 yaş" karikatürü geldi.File: 1539790487531.jpeg (369.93 KB, 1024x1365, 1024:1365, 1fadd25047dec992ebf19aef1….jpeg) ImgOps Google

4997f No.17031[Reply]

c3724 No.17035

izgara olmus slav picleri sikimi dimdik ediyorFile: 1539692655772.jpg (76.38 KB, 620x315, 124:63, erdogan_673_1.jpg) ImgOps Google

28648 No.16932[Reply]

ens*nhaber yanmış yine. reis muhalifleri kül etti kendi seçmeninin götünü yakıyor.

http://www.ensonhaber.com/baskan-erdogandan-erken-emeklilik-aciklamasi.html
9 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

25092 No.17019

>>17018
yeni kanunlar eski kanuna tabi olan kişileri kapsamaz.

ayrıca emekliler niye götünü yaktı bu kadar anlamış değilim. bırak yıllarca it gibi çalışmış, gençliğini çürütmüş adamlar en azından orta yaş ve yaşlılıklarının tadını çıkarsın. ne yapalım 65 yaşına geleni ketleyelim mi?

a4075 No.17024

>>17019
Kazanilmis hak olmadikca gayet kapsar. Em*kli olmus birinin emekliligi alamazsin cunku bu kazanilmis haktir. Emekli olmamis birinin gelecekteki menfaatini oteleyebilirsin idarenin bu yetkisi vardir. Muhendislik fakulteleri 5 yila ciksa 3. Sinif ogrencisi sike sike 2 sene daha okur ama mezunlari geri cagirip 1 yil daha okutamazsin. Em*klilerin hepsi olse zerre uzulmem allaxtan reis guclu de bu potansiyel parazitlerin oyuna ihtiyaci yok

a7eec No.17033

>>16990
>>17019

>verilmiş hak geri alınamaz.

babalar gibi alinir
>mantıklı geldi mi peki sana?
mantik coktan bu diyarlari terketti
>yeni kanunlar eski kanuna tabi olan kişileri kapsamaz.
Reis isterse kapsar

Sike sike o emeklilik yasin uzayacak anon. Kimsenin gotunun yandigini seni kiskandigini sanmiyorum, tahtalarda neet sefasi suren anonlar sevilir sayilir. Biz sadece gercekleri teker teker guzel guzel TAM acikliyoruz

1-Turkiyenin emekliye verecek parasi kalmadi, para yok
2-Tayarra karsi gelecek yargi-ordu-parti-muhalefet kalmadi

Post too long. Click here to view the full text.Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]