[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

Siteye tahta.ch ve tahta.se alan adlarindan ulasabilirsiniz, yani proxyler banlaniyor kullanamiyoruz diye koyu yanmis kurt gibi aglasip durmayin

File: 1579650842006-0.jpg (264.19 KB, 1920x1080, 16:9, http _com.ft.imagepublish.….jpg) ImgOps Google

File: 1579650842006-1.jpg (302.04 KB, 2048x1285, 2048:1285, coronavirus.jpg) ImgOps Google

File: 1579650842006-2.jpg (122.2 KB, 1200x675, 16:9, https _cdn.cnn.com_cnnnext….jpg) ImgOps Google

File: 1579650842006-3.jpg (304.4 KB, 1908x1146, 318:191, 23676474-0-image-a-4_15796….jpg) ImgOps Google

ec9da No.68500[Reply][Last 50 Posts]

wuhan virüsü pokistana gelir mi?

tirad teması
https://www.youtube.com/watch?v=wZ4JoovKWCU
574 posts and 203 image replies omitted. Click reply to view.

fbf8f No.88979

>>88950
Her ikisi de olsbilir.
Sorulması gereken soru bu mutasyon virüs türünün yayılma ve varlığını sürdürme açısından faydasına mı, zararına mı. Faydasına ise insanlar için zararlı olup olmamasının bir önemi virüs için yok, o varlığını sürdürsün yeter.File: 1594452150200.jpg (469.17 KB, 1908x1146, 318:191, 12748192-0-image-a-22_1556….jpg) ImgOps Google

7a5c7 No.93176[Reply]

kate beckinsale - pete davidson
46-26


File: 1594449619821.jpg (184.51 KB, 1080x1264, 135:158, P_20200711_093602_1.jpg) ImgOps Google

f0c39 No.93173[Reply]

Anonlar sizce benim giderim var mı

aae1b No.93174

File: 1594450440939.jpg (299.44 KB, 1651x1227, 1651:1227, 1592704733425.jpg) ImgOps Google

kardeşim ayıp yapma böyle şeylerFile: 1594403360674.mp4 (136.44 MB, 1920x1080, 16:9, Çiçekistan.mp4) ImgOps Google

c3d37 No.93067[Reply]

sadece efsane
26 posts and 13 image replies omitted. Click reply to view.

ca028 No.93171

>>93170
Berbat yem + pers-ermeni kırması bir primat olmaktan iyidir

e1f99 No.93172

>>93171
Yem değil sarsıcı gerçek, lütfen kızma

7031a No.93175

hep aynı low tiradlar. kendini geliştirdin de ülkenin durumu var sırada.

[-]File: 1594271581965.jpg (74.64 KB, 601x525, 601:525, ifrit.jpg) ImgOps Google

a8c81 No.92650[Reply]

https://twitter.com/oykunun_enayisi/status/1279130028773650433

döl çanakları yine bi' sıçanın götünü yakıp üstüne haksız çıkartmışlar kek
67 posts and 39 image replies omitted. Click reply to view.

db94b No.93166

File: 1594441744277.png (60.77 KB, 329x655, 329:655, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>92975
BU!

Şu Z piçi ergen kızlar bile kırmızıyı vermiş ama bizim otist akıllanmıyor. Başka bir OT vakası. Sadece onursuzun birine herhangi bir şekilde bağlanıp kısa bir sevgililik dönemi yaşadığını düşünün.

12e5b No.93168

eleman delirmiş, sonuç olarak antidepresanlar da testosunu düşürüyor ve çıkamayacağı bir girdaba giriyor. pirinç ve parla ile çıkabilirdi.

neyse, kıssadan hisse; jelibon paketini güneşte bekletmeyin. erir.

72072 No.93169

bi şu videodaki güzelliğe bakın bi de bokluyarrakbaşıistanda nelerle uğraştığımıza bakın

https://twitter.com/sunnyandchris_/status/1060696991070486528File: 1594415487101.mp4 (2.81 MB, 360x640, 9:16, wZboyNQG3sRw8SY-.mp4) ImgOps Google

d4279 No.93119[Reply]

ülkede creepshotçılık aldı başını gitti :DD her gün başka bir vakanın haberi çıkıyor.
5 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

66650 No.93150

>>93142
Ölüm ALLAH'ın emridir. Sen gerçek bir *lfa olmuşsun. Fakat genç bir çekirge olarak sana bir tüyo vereceğim. Geçmişteki hiçbir kız arkadaşına başka erkeklerin yanında "orospu" diye hitap etmemelisin. Bunu gavatlık gibi algılayan KAFİR ekşiciler çok fazla var. Orospu diyeceksen de içinden diyeceksin. Ölümde yaşamda ALLAH'a aittir. Allah'ıma HAMD olsun.

c50de No.93151

File: 1594428566753.jpg (46.05 KB, 720x720, 1:1, 1.jpg) ImgOps Google

>>93150
Sana mı soracağım ul*n ne diyip demeyeceğimi? Orospuysa Orospu derim milletten bana ne?

6e91a No.93167

Adam 'Please taken a your photos? Turkey to remember ;-) ' dese sanki bu amcık kafalı türk bir şey diyecek. Zaten sağda solda yayın yapan biri varsa ben de kameraya çıkayım ben de görüneyim diye can atıyor bu 2000 nesli. Adamın tek kusuru ezik bir böcek olmasıFile: 1594419873320.mp4 (5.33 MB, 854x480, 427:240, sJK8T8y.mp4) ImgOps Google

d2901 No.93138[Reply]

ne yapıyorlar?

34f1e No.93165

>>93138
Kaslı adam tiyatrosu oynuyorlarFile: 1594430153710.png (191.83 KB, 372x396, 31:33, 1592420370768.png) ImgOps Google

72a2b No.93159[Reply]

covid-19u unuttunuz değil mi her şey düzeldi atlatıldı. o zaman yakında olacak şeyler için hazırlansanız iyi olur ağustos 2021e kadar cehennemi yaşayacaksınız
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

1bcdb No.93162

>>93161
ben 395'ten sattım mallık ypatım galiba dolar yükselmeye bşlarsa boku yedik elde betonla kalırız

9e643 No.93163

>>93162
bana dünyayı yöneten güç her kim bilmiyorum ama bir boka yer hazırlanıyor gibi geliyor çok büyük olaylar olcak yakın zamanda.

a55c3 No.93164

File: 1594431403233.png (38.41 KB, 915x418, 915:418, Screenshot_2.png) ImgOps Google

>>93162
gelecek ay 7.5
seneye 10-12 +File: 1594428652844.jpg (8.72 KB, 480x360, 4:3, 0.jpg) ImgOps Google

86346 No.93152[Reply]

kafam azıcık güzel olsa ne güzel olur artık çekilmiyor
3 posts omitted. Click reply to view.

86346 No.93156

had i bir şeyler yazın canım anonlarım

23256 No.93157

>>93156
seni seviyorum

86346 No.93158

>>93157
ay huylandım fırça gibi bıyıklarını ensemde hissettimFile: 1594405070000.jpg (353.34 KB, 1600x1067, 1600:1067, GT-Grade-Carbon-Pro-15-6bb….jpg) ImgOps Google

5efb9 No.93075[Reply]

şimdilerde gravel bisikletler modaymış. yol bisikletinin taşta toprakta giden hali.
9 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

89c16 No.93147

>>93140
taş toprak gidecekken neden yumuşacık süspansiyonu olan bisiklet yerine bu tahtayı alayım ki?

4bba4 No.93148

File: 1594426044326.jpg (225.86 KB, 1631x1631, 1:1, 299239-00-d-610792.jpg) ImgOps Google

>>93147
bundan al

4bba4 No.93149

File: 1594427030808.jpg (431.08 KB, 1560x1040, 3:2, gravel-canyon-grail-brujul….jpg) ImgOps Google

bununla yan mahalledeki kızın evinin önüne gittiğini düşünsene be.File: 1594398362633.webm (150.97 KB, 640x360, 16:9, ustatlol.webm) ImgOps Google

a894c No.93028[Reply]

Tunay'a ciddi soru. Üstad postlamak hala yasak mı? Yasaksa bu tirada elveda deyin. Değilse webmleri dumplayın sevgili anonlar, arşivim uçtuğu için ve sonsuzçandaki üstad tahtası kapatıldığı için üstad kesitlerine ulaşamıyorum.
19 posts and 9 image replies omitted. Click reply to view.

6e084 No.93083

File: 1594406587866.png (1.54 MB, 1613x1080, 1613:1080, 1594149461633.png) ImgOps Google

>>93079
Zamanında eski üstadçılar tüm videoları izleyip gerekli gördükleri yerleri tek tek kesip webm haline getirmişti. Hepsi yok bende 15 tane falan var.

a894c No.93118

>>93083
> tüm videoları izleyip gerekli gördükleri yerleri tek tek kesip

Bu. Bunu arıyorum. Sonsuzçandaki arşiv mükemmeldi, hepsini kaydetmiştim. Sonra darbe günü korkupompacısı anonlar yüzünden uçurdum. Gerçekten geri zekalı hissediyorum.

8b7f4 No.93137

File: 1594419794102.png (1.54 MB, 1613x1080, 1613:1080, 1594149461633.png) ImgOps Google

>>93118
Bende varda toplu halde yok. Arşivimde dağınık halde. 10gblık mene klasörü içinden tek tek 5mblık webmleri ayırıp upload eylemem saatlerimi alır.File: 1594327988975.jpg (67.74 KB, 637x332, 637:332, hande-ercel-9N8M_cover.jpg) ImgOps Google

bc82b No.92872[Reply]

güzel bayan hande erçel.
9 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

bc82b No.92891

File: 1594331916355.jpg (47.2 KB, 950x550, 19:11, beren_saatin_idolu_kim_aci….jpg) ImgOps Google

beren saat

e161d No.93025

File: 1594397188518.jpg (29.07 KB, 400x400, 1:1, 2220786_ca387.jpg) ImgOps Google

türk dizilerinde oynayan bayanlar öyle çok güzel falan değil normal bayanlar. erkek başrol olarak 190 boyunda, kaslı, yakışıklı, zengin adam koyuyorlar, karşısına böyle normal kızlar koyuyorlar. tamamen izleyen mahallemizin kızları kendini o kızın yerine koyabilsin diye.

de0c1 No.93134

File: 1594419142309.jpg (20.64 KB, 560x381, 560:381, 1_w3.jpg) ImgOps Google

>>92872
Vakti zamanın bi yerde Oya Aydoğan'ın gençlik fotoğrafını görmüştüm, hanım kız ona benziyor.File: 1594418526487.jpg (67.38 KB, 482x427, 482:427, 1593472414998.jpg) ImgOps Google

46f57 No.93127[Reply]

ne zaman götüm yanmayı bırakacak kara hapı aldım bu dünyaya yaşamak için değil izlemek için geldiğimi kabullendim öyleyse niye bir parçam ısrarla direnmeye devam ediyor

09836 No.93128

niye yanıyorsun? seks yapamadım hocum muhabbeti mi? bedensel bir özrün varsa tamam yanmaya devam et. ama normal olup yanıyorsan karahapı değil bok rengi hapı almışsındır.

b6746 No.93131

kişilik oluşturamadığın için gözün hep başkalarının yaptıklarında.

43cfb No.93133

File: 1594419122116.jpg (17.43 KB, 379x386, 379:386, 1579915936589.jpg) ImgOps Google

>>93131
bu dünyaya izlemeye geldiğimi yazdım yukarıda amaFile: 1594377818024.png (94.6 KB, 702x963, 78:107, Annotation 2020-07-10 1340….png) ImgOps Google

d71db No.92963[Reply]

>secimanketi.tv

Açıkla.
19 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

b3038 No.93081

File: 1594406226012.jpg (138.46 KB, 546x701, 546:701, c62.jpg) ImgOps Google

>>93027
idare et

9c37d No.93095

File: 1594409810142.png (365.83 KB, 546x700, 39:50, 1505911520359.png) ImgOps Google


46194 No.93117

>>93023
> işgal
> fetih
Tüm dünyada bu böyledir ne kadar delüzyonel bir gavatsın.File: 1594396433052.png (1.58 MB, 1363x728, 1363:728, 303.png) ImgOps Google

ac42a No.93016[Reply]

ben femdom seviyorum. bu biraz kötü hissettiriyor. ben gibi var mı?
16 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

583cb No.93110

>>93109
Kardeşim bırakın bu işler, böyle dram olmaz ben de izledim diyorum.Babası ölüp cenaze sonrası sevişler var, o zaman hepimizin hayatı dram.
Bunlar sıradan şeyler ajitasyon yapmayın.
Bir ortamda karavan varsa orada dram yoktur.

b2002 No.93112

File: 1594413607435.png (9.25 KB, 944x114, 472:57, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>93110
al işte. resmen bu filmin özeti.

a7984 No.93114

File: 1594414497246.jpg (2.85 MB, 1742x2362, 871:1181, MV5BZTMzZjA2ZmMtZWMyMS00MW….jpg) ImgOps Google

bunu izleyinFile: 1594400179018.png (2.21 MB, 1366x768, 683:384, ClipboardImage.png) ImgOps Google

579de No.93045[Reply]

Bana kızacaksınız, belki de ban yiyeceğim ama yine de söyleyeceğim.
KÜRTLER EĞİTİLEMEZ
Asansör kalabalık diye ben binmedim, 2 tane KÜRT çamur abi gibi velevelefsdfsf dedi daldı asansöre, kız söylene söylene indi.
KÜRTLER EĞİTİLEMEZ.
2 posts omitted. Click reply to view.

eb7e2 No.93086

>>93051
Kürt ve Araplarla iç içe yaşıyorum nasıl ayırt edileceğini benden iyi bilemezsin.
Kürtlerin en belirgin özelliği kaba ve zamansız şakalarıdır hemen kendilerini ele veriler rahat duramazlar.

>>93053
Kız söylenirken cevap bile vermedim aksine arkamı döndüm ve kızı yolda da görmüştü yine uzağından yürüdüm.Çok şükür bakir değilim.

83449 No.93111

File: 1594413569489.gif (4.97 MB, 198x275, 18:25, a9e.gif) ImgOps Google

>nezaket mavisini yutmuş beta türkoyum, benim gibi nazik ve nonoş olmayan herkes eğitilemez

Kürt yiğitler kız kardeşini sikerken de böyle nazik olmaya devam edersin soyoğlanı

eb7e2 No.93113

>>93111
Orospu çocuğu ah karşıma çıksan kafanı otobüs durağında parçalarım, piçin dölü.Ananın götünü hayal ederek 31 çektiğin odanda gebertirim seni.(KURALLAR.HTML)File: 1594412408570.jpg (420.71 KB, 1152x2264, 144:283, Screenshot_2020-07-10 Ekre….jpg) ImgOps Google

f0908 No.93103[Reply]

bokistan siyaseti beni her şeyden tiksindiriyor. eskiden uyurken haber kanallarını falan açardım artık ses olsun diye bile açmıyorum. allah belanı versin bokistan.

b1864 No.93108

???(KURALLAR.HTML)File: 1594395851946.jpg (27.72 KB, 540x540, 1:1, 1593210521230.jpg) ImgOps Google

456c1 No.93014[Reply]

öldükten 30 dakika sonra
vücutta refleks diye bir şey kalmıyor.
Gevşeyen kaslar dolayısıyla ağız ve göz kapakları açık kalıyor. Boşaltım sistemi tamamen gevşiyor, idrar akıntısı oluşuyor.
Ölümün gerçekleşmesinden 24 saat sonra vücut çürümeye başlıyor. Solunumun durması bakteriler için işaret oluyor ve çalışmaya başlıyorlar.
ilk çürüyen organlar ise göz, beyin, mide ve bağırsaklar.
Ceset şişman ise daha çabuk çürürken, tuzlu suda boğulanlar daha geç çürüyor.
En geç çürüyen kısımlar ise kalp, mesane, böbrek .
ilk çürüyen yer olan mide ve bağırsaklarda bakteriler yoğun çalıştıkları için hızla gaz ortaya çıkıyor. Bu gaz, karın bölgesinin şişmesine sebep oluyor. Derinin üstü yanık gibi su toplarken, vücutta biriken sülfür yüzünden renk siyaha dönmeye başlıyor.
Günden güne şişen karın patlıyor ve göğüs çöküyor. Bu olay mezar üstünden duyulabilecek kadar sesli olabiliyor.
Ortalama 4 yıl sonra insan tamamen kemik haline dönüşüyor.
Güzelliğin, yakışıklılığın, zenginliğin, kibrin, malın mülkün, makamın mevkin nerede? Yeryüzünde kasıntı bir şekilde gezen, küçük dağları ben yarattım egosuna sahip olan, insanları küçücük beyniyle aşağılamaya çalışan, hayatı statü ve dünyada kazanacağı geçici başarılara odaklayan her o kibirlinin sonu budur.
Paranın satın aldığı insanların sonu budur. Mevkiye gelmek için karakterini satan, çevresini ezen, zulme uğrayan insanların üzerine basarak bir şeyler elde etmeye çalışanların sonu budur.
Güzelliğiyle, hayatı boyunca makyaj/süse adanan, cildi kurumasın diye her gün özenle kremlenip yumuşatılan bedenin sonu budur.
Hayatını fitness salonlarında ayna karşısında kaslarına bakarak geçiren, tek hedefi vücut büyütüp bununla Instagrama fotoğraf atan kişilerin de sonu budur.

54faa No.93015

Sonu ayni olsa ne olur. Biz izlemeye onlar yasamaya gelmis bu dunyaya. İcinde binbir pismanlikla zavalli gibi olup curumekle yasamadigin sey kalmadan rahatca olup curumenin neresi ayni…

034ce No.93060

okurken içim gitti.

inşallah babam ölmeden arazisini öteki tarafa götüremeyeceğini anlar. ben anlatamıyorum.

39777 No.93076

File: 1594405290904.jpg (13.33 KB, 551x387, 551:387, pol.jpg) ImgOps Google

bok gibi cope. ona bakarsan intiharının yaşamlarını etkileyecek insanlarda en geç 70 sene içinde ölüp gidecek, helyumu çek gitsin öyleyseFile: 1594375711959.gif (3.71 MB, 498x289, 498:289, tenor.gif) ImgOps Google

b16cc No.92957[Reply]

umumi seyyar tuvalette sağ duvara tıklayıp "doluu", sok duvara tıklayıp "doluu", sonra ikisine tıklayıp "DOLUUU" cevaplarını alıp orkestra şefi gibi hissettiğimi hatırladıkça gülerim.
5 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

58ef6 No.93063

>>92973
kabini görecek bir gizli olmayan kamera koymak yasak. gizli kamera var da senin öyle bir hareket yaptığını görür de bir şey derlerse kendileri yanar. kabinde gizli kamera he. çöpe gidiyorsun.

94de9 No.93065

>>93063
konuyla ilgili olarak bu adamın videolarını gördünüz mü? sonunda bizden de efso videolar çıkıyor. hem de fake şirket işi bok videolardan değil.

https://xhamster.com/users/highlife83

cd2c4 No.93069

File: 1594403552771.jpg (59.97 KB, 550x780, 55:78, 1544373432506.jpg) ImgOps Google

ehe ehe ben de başkalarını rahatsız etmiştim ne yaramaz adamlarız ya.File: 1594339401292.png (227.44 KB, 457x483, 457:483, thicc.png) ImgOps Google

d89b4 No.92919[Reply]

Nofap gün 10a geldim bugün biraz pipimle oynayıp yaramazlık yaptım ve taşşaklarım inanılmaz şişti sanki çiş tutuyormuşum gibi baskı yapıyor çok fena boşalmak istiyorum, aklımda sürekli am ve göt var zaten sıcak iyice azdım ama bu ayın sonuna kadar da kendimi tutmak istiyorum napabilirim anonlar? Boşalıp bi rahatlayasım var.
8 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

c6bd0 No.93035

nofap tam bir meme. olay insanların hayatını dengeye oturtması. hergün 2 kere çekerim. başarılıyım, işim gücüm var. öyle 1 ay asılmadım, süpermenim olayı yalan.

millet zimbardonun demise of men konuşmasını götünden anladı, olayı kadın ve 31'e indirgedi. olay günümüz bilgi akışının ve heyecan noktalarının artmasıyla insan oğlunun dikkatinin dağılması.

22ba2 No.93064

>>93035
>t. günde 3 kere 31 çeken coomer

2a227 No.93068

File: 1594403415558.jpg (66.28 KB, 500x659, 500:659, 47v24w.jpg) ImgOps Google
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]