[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1631334867532.webm (9.13 MB, 1280x720, 16:9, Admin tahtaya ayar cekiyo….webm) ImgOps Google

c7b75 No.137393[Reply]

Konu disi post atmayin

Eee anonlar nasilsiniz bakalim?

Gectigimiz seneler boyunca cok cevap hakki dogdu ama tahtayla ugrasmaya vaktim ve istegim olmadigi icin bu hakkimi simdi kullaniyorum.

Su tahtanin kurallarini beraber son bir kere yazalim ve kapinin girisine asalim istiyorum. Sonrasinda da herkes isine baksin.

Oncelikleri sizden bekliyorum ben aklimdakileri arada postlari toparlamak adina yazacagim ama yazacaginiz oneriler genel ve kapsayici olsun, xciler banlansin yciler gelmesin seklinde kurallarin uygulanmasi imkansiz olacagi ve her postun icerigini modere etmenin anlamsizligini bilerek yazmanizi bekliyorum.

Bununla birlikte bir janitor daha alinabilir ya da alinmayadabilir. Yeni tahta muhtemelen acilmayacak ama b+ gibi ikinci bir rastgele tahtasi acip bunlarin aksini ayni yerde toplama fikri aklimin bir kosesinde duruyor.

Sulandirmadiginiz bir tirad olmasini istiyorum ben yatiyorum umarim kalktigimda cok fazla post silmek, ban atmak zorunda kalmam.
48 posts and 11 image replies omitted. Click reply to view.

c7b75 No.138463

>>138462
Yahu anon bir soru sormus cevap verdim, cevabimi begenmeyip hayir oyle degil postu atma sevdaniz nedir?

Sitede mod yok, 2 tane janitor alinmisti, 1'i yetkilerini kendi menfaatine kullandigi icin silindi.

IPlerin yazismalarin kimse tarafindan calindigi yok, sitenin 15 dakikada bir yedegi aliniyor, panel ve bump sirasi korunsun diye alinan kismi sitenin icinde bir dosyada sakli, ortaya cikan o.

Bilgiler sizdi, hacklendi gibi bir durum yok yani. O dosya hala yerli yerinde duruyor, ama webden kimse erisemiyor.

Ama bu tiradin konusu ne bunlar ne de benim attigim imajlarin kotu olmasi, sadece banlanmak icin su tirada post atip sonrada banlaninca aglamayin.File: 1579650842006-0.jpg (264.19 KB, 1920x1080, 16:9, http _com.ft.imagepublish.….jpg) ImgOps Google

File: 1579650842006-1.jpg (302.04 KB, 2048x1285, 2048:1285, coronavirus.jpg) ImgOps Google

File: 1579650842006-2.jpg (122.2 KB, 1200x675, 16:9, https _cdn.cnn.com_cnnnext….jpg) ImgOps Google

File: 1579650842006-3.jpg (304.4 KB, 1908x1146, 318:191, 23676474-0-image-a-4_15796….jpg) ImgOps Google

ec9da No.68500[Reply][Last 50 Posts]

wuhan virüsü pokistana gelir mi?

tirad teması
https://www.youtube.com/watch?v=wZ4JoovKWCU
945 posts and 299 image replies omitted. Click reply to view.

796b8 No.138385

biontechten sonra miyokardit vakaaları korkutuyor 24 yaşta pik yapıyor vakaalarFile: 1632758689072.png (182.88 KB, 1040x1495, 16:23, ClipboardImage.png) ImgOps Google

2d335 No.138708[Reply]

reyle tahta


File: 1632742537204.png (341.31 KB, 1000x521, 1000:521, safe_image.php.png) ImgOps Google

bb822 No.138696[Reply]

plank hareketi ile göt-göbek eriten anon var mı?
2 posts omitted. Click reply to view.

b667e No.138705

File: 1632752917218.jpg (75.4 KB, 598x687, 598:687, de4.jpg) ImgOps Google

40 saniye yapabildim. lanet olsun şişkoluk

db210 No.138706

en gereksiz hareketlerden biri.
plankla göbek erittiğini söyleyenler aynı zamanda başka hareketler de yaptı boğazını da kıstı.

bb822 No.138707

>>138705
40 saniye başlangıç için gayet iyi nizami yaptıysan

>>138706
>boğazını da kıstı

tarhana proyum sürekli karbonhidratla besleniyorum sikem bokistanFile: 1632692404978-0.jpg (200.59 KB, 750x1334, 375:667, tumblr_4dee6da5e69876cb8f4….jpg) ImgOps Google

File: 1632692404978-1.jpg (129.01 KB, 750x1334, 375:667, tumblr_58b2a6b6d960a53ab41….jpg) ImgOps Google

File: 1632692404978-2.jpg (126.43 KB, 750x1334, 375:667, tumblr_61952e0657a1fe7c683….jpg) ImgOps Google

4d319 No.138660[Reply]

10 üzerinden kaç verirsiniz?
6 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

fd44d No.138676

>>138675
yemiş yemiş sıçmamış

9deba No.138684

yüzü 4. anal bölge lobları hariç vücudu 8, anal bölge loblarını dahil edersek 4. her şeyin fazlası çirkin.

d79dd No.138704

Saatlik kaç para,gecelik kaç para?File: 1632739482120.jpeg (30.26 KB, 440x367, 440:367, images.jpeg) ImgOps Google

d6c11 No.138695[Reply]

6 gün önce 1.5 senenin ardından sadece yarım extacy attım ve bugün bir yakınım için kan vermem lazım kanda çıkar mı anonlar? Yoksa temizlenmiş midir?
1 post omitted. Click reply to view.

d075f No.138698

>>138695
cikar bu >>138697 cahil anona sikis verme.

cca1a No.138701

>>138698
https://www.healthline.com/health/how-long-does-molly-stay-in-your-system#detection-time-by-drug-test

>Molly is detectable in blood one to two days after ingestion. It’s absorbed quickly and is first detectable in blood 15 to 30 minutes after it’s taken. Over time, the drug is transported to the liver where it’s broken down.

>is detectable in blood one to two days

şimdi uza

>>138697
ek olarak, kızılay ya da hastaneler savcılığın ya da yetişkin değilsen ailenin özel isteği dışında uyuşturucu testi yapmıyorlar.

cca1a No.138702

>>138701
>savcılığın, polisin ya da tedavi gördüğün hekimin

düzelt'd.File: 1632713965340.jpeg (15.94 KB, 400x400, 1:1, 0c726f5e-6cc3-4568-8734-c….jpeg) ImgOps Google

55176 No.138679[Reply]

Yanmayin anonlar adam avusturyada yasiyor sokaga cikti kizlara sakso ceker misiniz diye sordu 5dkda 10kiz dusurdu
>suclusu kesinlikle bokistan degil
>bokistanda gigachad olsan da disilere boyle yaklasinca dayak yiyip karakolluk olmayacagini imply

https://youtube.com/watch?v=xAxgmqHCX-0
4 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

cdf57 No.138689

>>138682
>bu bariz senaryolara inanmak

tunay şuraya iq testli kepçe getir

907cc No.138691

>>138689
izlemeden senaryo deme anon, ben izledim senaryo

3f6dc No.138700

bazı adamlar çok smooth iletişim kurabiliyorFile: 1632737046184.jpg (220.11 KB, 832x928, 26:29, kb.jpg) ImgOps Google

aa310 No.138694[Reply]

https://www.instagram.com/kapitolin/
Bu ne ya Krystal Boyd duvara toslamış. Şeyma Subaşı'na dönmüş. Artık verse almam, standartlarımın altında.


File: 1632584912688.png (70.41 KB, 500x277, 500:277, resim_2021-09-25_184812.png) ImgOps Google

3bedc No.138595[Reply]

2 haftadır twitter'dan yazıştığım kız cüce çıktı, napıcam?
3 posts omitted. Click reply to view.

cba40 No.138654

>>138653

daha iyi

4d798 No.138659

File: 1632686315853.png (1011.02 KB, 645x720, 43:48, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>138653
nasıl olur da cüce olduğunu anlamazsın, bunların %90ı zaten tyrion lannistera benzemiyor mu ki?

3bedc No.138693

attığı fotoğraflarda yüzü görünüyodu sadece, hastaneye gittiğini söyleyince öğrendim cüce olduğunu

sorun cüce olması değil de, sağlıksız ve sürekli rahatsız olması

haftada 3 defa hastaneye gidiyormuş, bazen çok acı çekiyormuş

üzüldüm kızaFile: 1632674636416.jpg (46.94 KB, 641x960, 641:960, 7qq01gucmsi51.jpg) ImgOps Google

5dee2 No.138645[Reply]

https://youtu.be/abEibefdzSI

boş işlerde üzerimize yok
3 posts omitted. Click reply to view.

7a9d8 No.138680

File: 1632717893465.png (619.49 KB, 600x584, 75:73, ClipboardImage.png) ImgOps Google

ertuğrul gazinin alpleri mağara adamı gibi kürkle, BDSM domları gibi deriyle mi dolaşıyordu? bari LARP yapacaklar bu adamlar neden bir tarih kitabı açıp ya da en azından bir minyatüre bakıp o dönem millet nasıl giyinmiş diye bakmıyorlar?

f75e0 No.138690

>>138680
*lan çoğu okuma yazma bile bilmeyen, at üzerinde iki nesil önce türkmenistan'dan, bir nesil önce paralı asker olarak yerleştiği suriye'den bileciğe göçmüş bir boy. deri ve keçe çadırlarda yaşıyorlar hala. halil inalcık'a göre müslüman bile olmayabilir çoğu

f75e0 No.138692

File: 1632735285708-0.png (847.59 KB, 663x851, 663:851, EKXlQwuXUAEER-t.png) ImgOps Google

File: 1632735285708-1.png (591.01 KB, 530x616, 265:308, EKXlQw0WoAEv26n.png) ImgOps Google

>>138690
görsel de ilintili. ilk'i bursa'daki 80 ihtilali sonrası türk-islam safsatasıyla yapılan osman gazi heykeli, 2.si gerçek tarihçilere dayanarak yerine konulan heykel.File: 1632675617306.jpg (640.96 KB, 1000x1172, 250:293, Deng-Xiaoping.jpg) ImgOps Google

74c80 No.138646[Reply]

Deng Xiaoping Lenin’den bile zeki olabilir. Yani sonuç olarak Çin’i, Komünist Partinin hegemonyasını bozmadan kapitalist sistemin üretim merkezi haline getirecek adımları atmış ve şu an tüm üretimini durdurduğu anda kapitalizmi alaşağı edecek derecede bir güce ulaştırmış. Şu an Xi ise bu gücü kullanarak bir sonraki evreye yani daha sosyalist bir düzene doğru Çin’i kaydırıyor. Sovyetler tecrübesinden ders alarak kapitalizmi kendi silahlarıyla vurdu.
3 posts omitted. Click reply to view.

ff40f No.138677

File: 1632706948849.jpg (4.63 KB, 225x225, 1:1, download (1).jpg) ImgOps Google

>>138674
ben şimdi sana bi türkce konuşacam görecen adi şerefsiz

b4498 No.138685

File: 1632732843255.png (299.92 KB, 443x361, 443:361, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>138674
harbi bunlar niye konuşamıyorlar kek

0ae5a No.138686

File: 1632734467270.jpg (53.21 KB, 600x600, 1:1, la-h8309510493041_0.jpg) ImgOps Google

>>138674
>bide

yüzpalmiyesiFile: 1632610814305-0.jpg (338.27 KB, 1080x1504, 135:188, 20210926_015728.jpg) ImgOps Google

File: 1632610814305-1.jpg (310.3 KB, 1080x1355, 216:271, 20210926_015651.jpg) ImgOps Google

File: 1632610814305-2.jpg (293.63 KB, 1080x1470, 36:49, 20210926_015603.jpg) ImgOps Google

ca0c0 No.138623[Reply]

Gavat muhammed bacısının böyle dolaşmasına nasıl izin veriyor?

Diğer merak ettiğim rashed o memeleri somurmuş mudur?

81fc5 No.138678

Zayıfken iyiydi tam bir trashe dönüşmüş Avarel de neyin yolcusu mechul tarık aynı sığırlıkta boş beleş yaşamlarFile: 1632251144451.jpeg (43.8 KB, 502x479, 502:479, DBC1A5A7-0AE3-4FE2-BBBE-B….jpeg) ImgOps Google

6a549 No.138350[Reply]

Sosyalizm ve komünizm yükselişte. En geç 20 yıla yine dünya’nın en az yarısında büyük bir egemenlik kuracak. Haklıyız kazanacağız anonlar https://youtu.be/NMmKqIRGFt0.
15 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

3d781 No.138428

>>138392
insanın günlük ihtiyacı 2000 kaloridir anon. bunun fazlası iyi değildir zaten. bugün japonlar bu ikisinden de az kalori tüketirler. ruslar ayyyaş amerikalılar obezdir japonlar ise sağlıklı.

f4073 No.138436

>işçi sınıfının sömürülmesini önleyeceğiz, artık emekçiye haksızlık yapılmayacak
>ama başa geçince yapacağımız ilk iş ibadethaneleri, aile yapısını, milliyeti, gelenek ve görenekleri tasfiye etmek bajum
marksizm 150 senedir emekçi kısımda niye hiç ilgi görmedi, cevabı. ayrıca sosyalizm ve komünizm yükselişte değil batının neoliberalizmine karşı asyada muhafazakarlık, islam dünyasında reaksiyonerlik, batıda neofaşizm yükseliyor. marksizmin yükseldiği falan yok kimse siklemiyor.

ayrıca marksistlerin de emekçileri siklediği yok, 50 yıldan beri ezilen azınlıkların haklarına yoğunlaşıyorlar.

12475 No.138669

dünyada her şey yükselişte benim yarraığım da yükselişte
istersen bir güzel yala çünkü ağzında bir egelenlik kurmak istiyor(KURALLAR.HTML)File: 1632530386563.jpg (84.38 KB, 750x728, 375:364, travisscott.jpg) ImgOps Google

b610d No.138572[Reply]

11 posts omitted. Click reply to view.

93b1c No.138656

File: 1632684051181.jpg (16.24 KB, 500x375, 4:3, body-on-laughter2.jpg) ImgOps Google

>>138643
>50 iq primat böğürmesi dinle
>ben değil başkaları low iq

4ebf3 No.138657

>>138656
Travis scott sıradan primat müziği yapmıyor kliplerinde para koca götlü zenci karı ve silah da yok.

Sicko modeun klibini izledin mi mesela adamın müzik videoları lsd evreni gibi

https://youtube.com/watch?v=6ONRf7h3Mdk

7a68f No.138658

>>138657
>müziginde para, silah, ve kadin yok

>t. Ingilizce bilmeyen trying to fit in zenci lover anonFile: 1632678021425.png (183.34 KB, 2000x737, 2000:737, logo-n11-large.png) ImgOps Google

edf05 No.138649[Reply]

>200 tl'ye 40 tl indirim kuponun vardır ama alacağın ürün 115 tl'dir üstüne ekleyecek 85 tl'lik daha gerekli bir ürün bulamamışsındır
ağlıycam

a713a No.138650

Cidden böyle önemsiz ve saçma sapan bir şeye tirad mı açtın?

5c60b No.138655

File: 1632683426307.jpeg (26.84 KB, 474x647, 474:647, images.jpeg) ImgOps Google

>>138650
Hayırdır laa isteyen istediini açar oglim sanane laa sen ne ayaksın laaFile: 1632675944562.gif (1.56 MB, 540x501, 180:167, 1631028174859.gif) ImgOps Google

63a2f No.138647[Reply]

Araba alınca üniversiteli pelinsular bana verecek mi

a6426 No.138648

üniversiteli diyorsun gifte niye ilkokullu kız var? küçük savunmasız kızların anüsünü düşleyip kendini tatmin eden zavallı böcek sürüsü sizi.

a10e9 No.138651

>>138648

Uff anon sikim titanyuma dönüştü. Yine azdırdın beni.(KURALLAR.HTML)File: 1632584135959.jpg (189.71 KB, 1024x1024, 1:1, slazenger-santo-erkek-swea….jpg) ImgOps Google

e1296 No.138594[Reply]

kapüşonlu giyip çocukadam gibi gezmek gücüme gidiyor artık

730a7 No.138631


cfa68 No.138641
File: 1632626107398.mp4 (480.34 KB, 1280x720, 16:9, rC_69I2gO8Wv9syb.mp4) ImgOps Google

84459 No.138627[Reply]

keeek yanlarım :DD
2 posts omitted. Click reply to view.

7914a No.138634

>>138628
>s400lerin durdurabileceğini zannetmek

ad069 No.138636

>>138627
Resort to your airforce mu dedi o

dc627 No.138640

>>138636
Dont you trust your own airforce dedi.File: 1632663100696.png (285.47 KB, 798x280, 57:20, gülene kadar friends.png) ImgOps Google

33a94 No.138639[Reply]

Üniversiteye gideceğim ve orada elimde sadece 15gb üni neti ve 15gb mobil neti olacak, bu yüzden şimdiden dizi/film indirmeyi düşünüyorum. Elimde 500 gb hardisk var ve 350si boş.

Güzel dizi/film önerilerinizi yazın, mümkünse ingilizce olsun çünkü diğer dillere altyazı eklemek zorunda kalıyorum, onda da problem çıkarıyor sık sık. Piyasada otomatik altyazı bulan düzgün program bulamadım şahsen.

Meraklısına indirmek için torrent sitesi linkleri:
https://yts.mx/ -> Bakın bu efsanedir
https://www.torlock.com/
https://isohunt.to/
https://www.torrentz.eu.com/
https://1337x.to/


File: 1632580129970.jpg (71.04 KB, 750x750, 1:1, e52k6abjump71.jpg) ImgOps Google

75c4d No.138590[Reply]

yetmez ama evet
9 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

9c040 No.138626

Ben anlamıyorum isteyen izler istemeyen izlemez insanlar özgür bir platformda bir şeyler üretip bundan para kazanıyor devlet dediğin saçma kurum hiçbir faydası olmamasına rağmen neden her şeyden pay almak zorunda ?

750f0 No.138632

En iyisi IRS gibi beyana dayalı vergi sistemine gececeksin. Yalan beyan verenin götünü sikeceksin. Hem de yoğun medya baskısıyla halkı arkana alacaksın.

78029 No.138633

File: 1632643968002.jpg (74.44 KB, 880x487, 880:487, 2-45.jpg) ImgOps Google

>>138618
Kıskançlıktan kurtulup benimle aynı suyu alan holding sahibi neden aynı vergi ödüyor buna takılmalısın.

Asgari ücretli de patron da market alışverişine aynı oranda vergi ödüyor üstüne bir de bu büyük şirketlerin her sene vergileri siliniyor.

Durum böyleyken sosyal medya işi yapanlardan, küçük esnaftan vicdanlı olup vergisini düzgün ödemesini bekleyemezsiniz.O yapmıyorsa ben neden yapayım deyip vicdanını rahatlatırlar.

Bu ülkede millet sokaklarda Hollanda portakalı tekmelerken bakanların Hollanda bankalarında paraları olduğu konuşuluyordu.

Ben çok sıkı gündemi takip eden biri değilim, bu durumda bile bunları biliyorum, o yüzden hasetliği bırakın gerçeklere odaklanın.

Kaynak linki için kusura bakmayın, haber siteleri açılmıyor.
https://eksisozluk.com/entry/124582944Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| Catalog
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]