[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)
[1] [2] [3] [4]

File: 1533565949220.png (4.06 KB, 379x132, 379:132, bruh.png) ImgOps Google

c4d44 No.5156[Reply][Last 50 Posts]

oh no no look at the top of his head

https://twitter.com/maliseker61/status/1026387565157523458


Investing.comForex Charts powered by Investing.com

1
228 posts and 91 image replies omitted. Click reply to view.

85b58 No.7248

>>7211
benim teknik analizime göre yarrağın başı çizildi, şimdi taşşakları çiziyorlar.

38c7a No.7284

File: 1534555823368.jpeg (73.69 KB, 606x340, 303:170, fft99_mf12140692.Jpeg) ImgOps Google

alıyor muyuz almıyor muyuz?

414c8 No.7325

Altın hakkındaki görüşleriniz neler?

6e236 No.7326

File: 1534593563192.webm (19.46 MB, 1920x1080, 16:9, altın.webm) ImgOps Google


e6a80 No.7337

dolar ekimden itibaren yeni ralliye başlar sene sonunu 7 üstünde kapatır.File: 1534371290150.jpg (49.54 KB, 1152x720, 8:5, a8a3ca7ec70a000a92e96ab4a8….jpg) ImgOps Google

3beb2 No.6950[Reply]

kanserden ölmek üzereyim. kanser hücreleri vücudumun her yerine yayılmış. kurtulma şansım yok. 1 ay ömrüm kaldı. bu süreyi ne yaparak doldurayım?

>intihar et

bunun dışında
5 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

da854 No.7012

File: 1534429547253.gif (102.3 KB, 530x530, 1:1, 1534375340469.gif) ImgOps Google

>>7005
>özgür kürdistana hukuksuzca paralı askerini sok
>vatanını savunan özgür gerillayı kalleşçe öldür
>hurr durr kemiğini sikeyim diye anons yap
>en basit savaş hukukunu ve saygısını bile hiçe sayıp barbarlık peşinde koş
>tüm dünya kürtler masumdur, türko barbardır dediğinde götün yansın
>o şehirde, o anonslarla büyüyen çocuklar yarın askerinin beynini kaldırıma döktüğünde yine götün yanacak olsun

buradaki foşikler gerilla tarafından ketlenmezlerse yarın anüs kıllarına aklar düştüğünde çıkıp vay efendim biz şöyle merhametliyiz böyle düşmana bile saygılıyız, kimselere zulüm etmedik, bunlar hep pkk propagandası faso fisosu ile genç mehmedleri zihin hikayelerine inandırmaya çalışacaklar artık ama devir değişti bugün zihin mastrübasyonu için çektikleri bu faşizan videolar 40-50 sene sonra da izlenecek ve bu barbar türkoların mezarlarını kendi torunları yıkacaklar.

38de9 No.7339

File: 1534600751128.jpg (68.05 KB, 600x450, 4:3, 1_9192_4.jpg) ImgOps Google

>>7005
Ebin 5/5

38de9 No.7340

File: 1534600914476.jpg (228.63 KB, 1915x1078, 1915:1078, 1525692579476.jpg) ImgOps Google

Gerçekse op -ki zannetmiyorum yoksa o raddede olan bir hastalık acidan uyutmaz- hemen açlık yapmaya başlıyorsun. Kanseri vücuduna (((besin))) almayarak ketleyeceksin.

Tanrı hızlandırsın OPFile: 1534595617130.jpg (14.42 KB, 400x226, 200:113, yaza-yaza-dusurdum-hukumet….jpg) ImgOps Google

d11d3 No.7329[Reply]

Spam yapa yapa çökerttiniz tahtayı, yazıcam bunu Ekşi'ye.

Sahi bir tek bende mi kapalıydı tahta, yoksa genel bir sorun mu vardı? Açıklama bekliyorum Eren.

2bbb6 No.7338

sabahtan beri bokpostalıyorum. sorun sendeFile: 1531599779548-0.mp4 (687.95 KB, 1360x736, 85:46, firefox 2018-07-14 04-02-1….mp4) ImgOps Google

File: 1531599779548-1.mp4 (435.95 KB, 1360x736, 85:46, firefox 2018-07-14 04-01-3….mp4) ImgOps Google

File: 1531599779548-2.mp4 (704.17 KB, 1360x736, 85:46, 1firefox 2018-07-14 03-59-….mp4) ImgOps Google

File: 1531599779548-3.mp4 (351.01 KB, 1360x736, 85:46, firefox 2018-07-14 03-41-1….mp4) ImgOps Google

d73a5 No.588[Reply][Last 50 Posts]

SPAM YAPANLAR BUNLARMIŞ. ARALARINDA HANON VE ATALAY DENEN VELET DE VAR. SES KAYITLARI İFŞA. DAHA FAZLASI DA GELECEK.
149 posts and 56 image replies omitted. Click reply to view.

ba0a2 No.7333

>>7332
ağlama krotos, tahtana gelmeyeceğiz. yallah !

dd17b No.7335


ba0a2 No.7336

>>7335
görüyorsunuz işte anonlar, kendi müşterisine bile saygısı yok.File: 1534365512518.jpg (8.67 KB, 468x360, 13:10, hqdefault.jpg) ImgOps Google

8802f No.6935[Reply]

arkadaşlar yani burası twitter mı nasıl konuşuyorsunuz ya hu? biraz çeki düzen verelim kendimize. bakın bu tahtayı ayakta tutmak için gece gündüz çalışan bir abimiz var. istiyorum ki felsefe konuşalım sonra bilim konuşalım. yani bizler boş insanlar değiliz boş insanlar gibi davranmayalım. tahtamızı kaliteli içeriklerle güzel güzel akıtalım. faydalanalım yani böyle şeyler temenni ediyorum arkadaşlar. çok şey istemiyorum biraz özveri güzel abimiz bize burayı bahşetmiş. hatırlayalım tahtasız kaldığımız günleri. ne haldeydik soruyorum. lütfen arkadaşlar rica ediyorum sizden.
15 posts and 10 image replies omitted. Click reply to view.

49712 No.7290

>>7289
basindaki belalardan ve turk solu gibi bolunmekten kurtulsa cok guzel ilerleyecek de bu agirligi bir turlu atamiyor turk orman muhendisleri odasi.

d7728 No.7293

>>6991
chan kültüründe nasıl bir "kitle" bekliyorsun acaba?aynı 20 insanın bir tahtaya her gün girip çember31i çekmesini istiyorsan tahtaya değil,reddite yüzbokuna falan gidersin anon.Oralardaki her grubun bilmemnenin sabit bir kitlesi olur.

dd4db No.7334

File: 1534597878384.mp4 (1.25 MB, 640x360, 16:9, katam_sexy_sax_guy.mp4) ImgOps Google

>>7293
en gocundukları laf "moruq siz HİÇBİR kitle oluşturamadınız" lafıydı.File: 1534541586092.gif (147.68 KB, 255x255, 1:1, 1518960417331.gif) ImgOps Google

ea867 No.7261[Reply]

>ohk lisede tanıdığım başarısız, low profile bir çocuğun şimdi 100k+ takipçili game streamer olduğunu gördüğümde
>ohk avrupa game eventlerindeki boy boy fotoğrafları suratıma çarptığında
>ohk işsiz olduğumda
>ohk götüm yandığında
9 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

58649 No.7292

>bokistanda yayıncı olmak
kek

a1991 No.7294

File: 1534567829625.png (6.75 KB, 259x195, 259:195, index.png) ImgOps Google

üniversite sınavına çalıymışcam tiviççi olucam ordan para kazancam

be60c No.7331

mithrain'in benim bir tahtadaşımın* lisedaşı* olduğunu size söylemiş miydim? yeğenimden* 20 yıl 2 ay ve 2 gün büyük olması neyse de, neredeyse ex'im* kadar youtube takipçisi var lan!File: 1534555023585.jpg (25.31 KB, 480x349, 480:349, Lt the black guys reaction….jpg) ImgOps Google

21f50 No.7283[Reply]

ilkay zaman amerikadaki bir türkün villasını tanıtırken evin sahibi mutfak masasının pratik olmayan bir özelliğini söylüyor ve ilkay zaman onunla alay ediyor. onca paran var takıldığın şeye bak diye testis geçiyor. evin sahibinin cevap vermemesinden "seni evime alan kafamı sikeyim" diye düşündüğünü anlıyoruz.

https://www.youtube.com/watch?v=aUe7gZUf82c&t=9m55s

amerikan tipi mutfak tezgahlarının sadece 1 tarafında bacak sokma yeri oluyor. evin sahibi türk usulü her taraftan bacak sokmak istemiş.


Post too long. Click here to view the full text.
5 posts omitted. Click reply to view.

57680 No.7320

>seni evime alan kafamı sikeyim

öyle bir şey demez adamın derdi evini arabasını olabildiğince çok kişiye göstermek. böylece milleti daha iyi dolandırabiliyor.

6027c No.7323

beni evine alacak biri var mı :3

6d287 No.7324

File: 1534593093363.jpg (108.58 KB, 640x800, 4:5, 37191348_419873335190328_4….jpg) ImgOps Google

Kim bu insanlar ve neden önemli?File: 1532984848682.jpg (40.61 KB, 1024x512, 2:1, landscape-1436118757-termi….jpg) ImgOps Google

b1875 No.3752[Reply]

>yok edildin
54 posts and 51 image replies omitted. Click reply to view.

251ec No.3964

ITT: otizm

9b285 No.3970

>>3964
>movie quoteları
>otizm

yavseninananıbacınıçıkgitburdan.waw

05c6e No.3971

>>3970
>movie quoteları

şimdi çok ağır bir küfür edeceğim de tuncay üzülmesin diye etmiyorumFile: 1534080596336.jpg (58.65 KB, 720x350, 72:35, Sarmada-blast-1.jpg) ImgOps Google

529e1 No.6048[Reply]

yakında idlib'te büyük sikiş dönecek. iki aydır deraa operasyonu üsrerken idlib suikastlerle inliyordu, artık patlamalar başladı.
resimdeki Heyet Tahrir el-Şam'ın binası, dün gece uçuruldu, yüksek miktarda mühimmat bulunuyormuş, cilvegözü sınır kapısına 6-7 km mesafede.
13 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

61dc1 No.6157

>>6155
REEEEEEEEEEEEEEEE

002c1 No.6167

File: 1534107582748.gif (1.3 MB, 320x180, 16:9, vladamiroviç.gif) ImgOps Google

>>6155
>rus piçlerini feci siker

heheh al bakalım hak ettin (sen)

529e1 No.6306

File: 1534166507102-0.jpg (57.65 KB, 1080x810, 4:3, 21696013_0.jpg) ImgOps Google

File: 1534166507102-1.jpg (118.59 KB, 675x1200, 9:16, 21696014_0.jpg) ImgOps Google

bugün de yakıt deposu patlamış. rebeller saldırı yok kaza oldu demişFile: 1533775214027.mp4 (12.93 MB, 480x360, 4:3, videoplayback.mp4) ImgOps Google

0235c No.5510[Reply]

bugune kadar neden daha iyisi yapilamadi?
6 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

5e335 No.5566

Tangerine Dream ve Mike Oldfield dışındaki new age'ciler giy giy bayıyor beni, JMJ'ye tapanları hiç anlamıyorum.

bbdcf No.5576

File: 1533839802047.jpg (30.96 KB, 852x480, 71:40, eeewqqqqqqq.jpg) ImgOps Google

bu müzik beni üzgün bir ruh haline soktu nedense. bir anda hayatımın gidişatını düşünmeye başladım.

0235c No.5621

File: 1533852211366.png (124 KB, 243x206, 243:206, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>5578
>alfa müziğiFile: 1533142470077.jpg (42.2 KB, 506x267, 506:267, trolley.jpg) ImgOps Google

ffdd0 No.4286[Reply]

şu olayı herkes biliyor. benim sorum sen ordaysan, kolu çeksen veya çekmesen cinayetten yargılanır mısın?
23 posts and 9 image replies omitted. Click reply to view.

dbb53 No.4512

>>4501
Anlamayacak ne var?

1+1=2 gibi bir şey bu. Hukuk okusanız hiç mi ders geçemeyecektiniz? Herhangi birine zarar verecek bir eylemde bulunmayacaksınız hepsi bu. Ne yaparsam yapayım biri ölücek ama kolu çekmesem de ölecek yazmış herif. Sen o durumda bir eylemde bulunmamış oluyorsun. Kaza oldu diye ambulansı arayıp haber vereceksin hepsi bu.

5aace No.4616

>>4512
ya telefonumun şarjı bitmiş ise?

22e34 No.4710

>>4616
Neyin kafası bu 3 yaşında mısın? Telefon yoksa en yakın telefon nerede var diye bakacaksın yoksa haber veremeyeceksin en yakın karakola gitme imkanın varsa oraya gideceksin. En yakın karakol da 4-5 saat yürüme mesafesinde değildir herhalde ray makaslarının olduğu ortamda.File: 1533210656349.jpg (269.24 KB, 1137x758, 3:2, sportster-iron-883-gallery….jpg) ImgOps Google

bc724 No.4485[Reply]

Anonlar çevremdeki herkesin çıkarcı olduğunu 2 sene içerisinde gözlerimle gördüm.Yaşadığım olaylar neticesinde herkesin kindar,dedikoducu ve daha sayabileceğimiz birçok boktan özellik barındıran karakterlerinin olduğunu gördüm.Buna kendi akrabalarımda dahil.İnsanlardan iyice kaçmaya başladım.Kimse ile konuşmuyorum görüşmüyorum.Kendime özel bir plan yaptım ve bu planı uygulayacağım.Bu planın birçok aşamaları var ama size bir ayağından bahsetmek istiyorum.Artık kimseyi umursamamaya başlayacağım.İnsanlar ne düşünür veya ne söylerler gibi şeyleri takmadan yaşayacağım.

Kısacası konuya gelecek olursak Harley Davidson Iron 883 motor almayı düşünüyorum.Yaşadığım şehirde bayisi ile irtibata geçtim bana katolog yolladılar vs.İlk defa Harley Davidson motor kullanacağım ve tedirginlik var tabi.184 boy 78 kilo birisiyim öncelikle bu motoru kullanırken fiziksel anlamda zorlanırmıyım.Ayrıca Harley Davidson hakkında bildiklerinizi veya dikkat etmem gereken şeyleri söylerseniz benim için iyi olucak anonlar.Yorumlarınızı bekliyorum.
10 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

39808 No.4514

harley davidson tam bir t*ccar aletidir adamlar abs bile koymuyor daha fazla t*clük için amerigadan fabrikayı taşıdılar

765ca No.4516

>>4514
vespa neyse harley davidson da benim için odur.

4c610 No.4573

File: 1533244329982.jpeg (5.43 KB, 189x267, 63:89, images (1).jpeg) ImgOps Google

Özket de bu planın bir parçası mı?File: 1533390688454.jpg (63.44 KB, 422x600, 211:300, 0000000629189-1.jpg) ImgOps Google

b5b97 No.4800[Reply]

hiç akrabanızı siktiniz mi? ilişkiniz nasıl gelişti?
26 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

7c44b No.5090

buraya yazıp anlatmak istemiyorum

1f329 No.5143

>>5090
niye? kardeşin veya siktiğin/elleştiğin kızın burada takılma ihtimali mi var?

3e129 No.5144

>>5143
var :-)File: 1534176820357.jpg (85.28 KB, 800x680, 20:17, 9384036.jpg) ImgOps Google

a0714 No.6339[Reply]

tunay, yaptıklarımın ne kadar yanlış olduğunu bugün anladım. iki köşe yapacağım diye düştüğüm hali farkettim ve kendimi düzeltmem gerektiğini anladım.
son birkaç ayda tahtanda çıkardığım rahatsızlıklar için çok özür dilerim, bugüne kadar da beni rıza babanın eline vermekle tehdit etmediğin için teşekkür ederim, büyük adammışsın.
artık bu tür şeyleri bir daha geri dönmemek üzere kesinlikle bırakıyorum, bir daha tahtanda mangal maşası veya malum ukraynalı kızımız gibi şeylerle uğraştırmayacağıma söz veriyorum. hakkında bir başkası sohbet başlatırsa da hidelayıp katılmamaya çalışacağım. sağlıcakla
6 posts omitted. Click reply to view.

f78a2 No.6361

>>6359
sen kimsin olay ne? sürekli spam yapan hayatsız mısın? bu da attention whoreluk postun mu?

0ab5f No.6362

>>6359
büyük geçmiş olsun. o kişi nasıl öğrendi, neyini gördü?>>6359

19690 No.6475

>>6359
…işin bilimsel tarafını hiç bilmiyorum artık bağımlılık mıdır alışkanlık mıdır her neyse bunu bırakabileceğini/bırakabileceğimi pek sanmıyorum belki sen bırakırsın terapiyle ya da insanlar ne der korkusuyla fakat içinde bir yerlerde bu düşünceler kalır buna eminim ben ise apayrı bir konu ama diğer konuda haklısın sanırım monitörün arkasındayken her şey daha kolay yaşadıklarına da üzüldüm ayriyeten berbat şeyler hissetmişsindir tüm bu süreç sende çok büyük bir etki bırakmış bunu görebiliyorum ama senin yerinde ben olmuş olsaydım seninle aynı tepkiyi verir miydim hiç sanmıyorum neyse umarım sıçanlığı da bırakmazsın

çabuk iyileş allahımFile: 1533670462881.webm (2.94 MB, 640x800, 4:5, 1533654865379.webm) ImgOps Google

6adee No.5347[Reply]

neden para kazanmaya çalışmıyorsun?
21 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.

8949b No.5556

>>5548
>mali/nijer sınırı
>orta doğu
tamam cahil. sen tespit kasma yarım aklınla.

9cd2c No.5629

>>5556
tamam mali sınırı olsun ölende fransa askeri olsun yinede buna değmez anon birbirimizi kırmaya gerek yok

1d469 No.5630

File: 1533855153390.jpg (14.88 KB, 480x360, 4:3, wert.jpg) ImgOps Google

>>5629
Leşker abdli. yine çaktın.File: 1534528974950.jpeg (149.35 KB, 750x1334, 375:667, e2ea8c6a299.jpeg) ImgOps Google

2c058 No.7217[Reply]

Uh oh
2 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

951ba No.7223

Basit gestalt?

a414b No.7286

bu karı 2010da çirkindi de şimdi güzelleşti mi yani?

intihar etsin diyen haklıymış bu bakir bedenim bile bu karıya bir tepki vermiyor

42caa No.7291

Pucca kim amk?File: 1534461989613.jpg (163.9 KB, 800x450, 16:9, elmo.jpg) ImgOps Google

a53a1 No.7123[Reply]

>Xiaomi Mi A2
>2.599 ₺

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA YETEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEER YETEEEEEEEEEEEEER ULAN YETEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEER AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA BIKTIM ARTIIIIIIIIIIIIIIKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA VESTEL VENÜS İSTEMİYORUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUM YETEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEER AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
6 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

58cd1 No.7189

bati ulkelerinde 160 euroya ikinci el thinkpad alinabilioyor. sizin oralarda var mi boyle birsey? varsa yararlanin. thinkpad x220 x230 t420 falan bunlar ustadkalite laptoplar yasina bakmayin. sdd takin ram takin mis gibi calisir.
t. /g/ pro

ed8d4 No.7194

>>7189
/g/ forslamayın. her ülkenin şartları farklı. sonra insanımız oralarda görüp özendiği şeylerin aynısını burada yapmaya çalışıyor saçma sapan bir şey ortaya çıkıyor.

802c0 No.7287

>>7183
bu adamda testeron azlığı var o nasl sesFile: 1534523298914.jpg (175.43 KB, 500x500, 1:1, large.jpg) ImgOps Google

df31c No.7201[Reply]

keşke ikizim olsaydı. ikizi olanlar ne kadar şanslı. senin tıpkın, aynın. aynı gözüküyorsunuz, aynı düşünüyorsunuz. aynı amaç doğrultusunda olduğunuza tartışma yok, karar evresi yok, bürokrasi yok. sen ne istersen o da onu istiyor. tamamen aynı düşünüyorsunuz. aynı okulda okuyorsunuz, aynı odada kalıyorsunuz, sana ne alınıyorsa ikizine de o alınıyor. hiç arkadaşınız olmasa bile birlikte güzel vakit geçirebilirsiniz. birbirinize her konuda itimat edebilirsiniz. birlikte iş kurabilirsiniz. elektro gitar ve davuldan ibaret rock grubu kurabilirsiniz. girdiğiniz her yerde insanlar gözlerini sizden alamaz. kızlar bile sırf ikiz olduğunuz için üstünüze atlar. kardeş de bunlar olmuyor. yaş farkı, dna farkı, cinsiyet farkı.
8 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

46431 No.7259

File: 1534540749869.jpg (22.95 KB, 590x307, 590:307, 0_big.jpg) ImgOps Google

>>7257
şortu nereye giyiyorlar?

19534 No.7260

File: 1534541075143.jpg (35.68 KB, 682x384, 341:192, shivanath-i-shivram-sahu-b….jpg) ImgOps Google


f200d No.7280

lisede ikizi olan bir çocukla kavga ediyordum, bir o bana vuruyordu bir ben ona vuruyordum. sonra ikizi geldi o da vurdu, "çekilsene ulan teke tek kapışıyoz" dedim, o da "benim de canım acıyor" demişti, samimiyeti hoşuma gitti arkadaş olmuştuk sonra.File: 1534532469706.jpg (224.14 KB, 1600x1200, 4:3, P1080654.JPG) ImgOps Google

f531a No.7226[Reply]

birini bedava verseler hangisini alırdınız? boeing 737 mi airbus 320 mi?

737 üstteki, 320 alttaki
4 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

cc496 No.7236

File: 1534534049057.webm (3.15 MB, 480x272, 30:17, skyking beebo.webm) ImgOps Google

terrain terrain pull up
obsticle obsticle pull up
vik vik vik stall vik vik vik stall

niye bilmem bazen kendimce tam da o tonda tekrarlıyorum autismusla ilgili bir şey olsa gerek.

t.thy f/o aday aday sürecinde olan anon

ps.bişey soracak olan varsa peşinen söyleyeyim bir sonraki adımım dlr-1 sınavı onun harici pek bir bilgim yok sorarsanız cevap veremem

93ef4 No.7237

bakire ve bodur olanını alırdım, zaten ötekini tatmin edemem ki ben. manken gibi bişey o.

6dc29 No.7279

720 çelimsiz duruyor, 320 daha etine dolgun görünüyor daha güven verici, kıvrımlı, yumuşak hatları var seksi, betimlerken 13lüğüm kıpraştıFile: 1534543666337.jpg (99.2 KB, 1456x1092, 4:3, nwS6m41r.jpg) ImgOps Google

35233 No.7273[Reply]

apartmanı diktim
2 posts omitted. Click reply to view.

1037d No.7276

File: 1534544056503.jpg (42.59 KB, 720x399, 240:133, 68747470733a2f2f73332e616d….jpg) ImgOps Google

(KURALLAR.HTML)

19bd8 No.7277

Yarasın anon. Sen doyunca ben de doymuş gibi hissediyorum.

77acd No.7278

File: 1534544773572.jpg (182.01 KB, 1280x720, 16:9, urs-1.jpg) ImgOps Google

>>7274
>t. /ka/liteli tiradlar açan

>>7273
>t. ayı anonPrevious [1] [2] [3] [4]
| Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]