[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

File: 1544614516906.png (10.13 KB, 653x281, 653:281, atlas pro.png) ImgOps Google

cb973 No.25438[Reply]

2 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

f776b No.25442

File: 1544617118984.png (25.55 KB, 857x334, 857:334, ClipboardImage.png) ImgOps Google

kolaydı

915ae No.25444

File: 1544623920702-0.png (8.64 KB, 719x260, 719:260, ClipboardImage.png) ImgOps Google

File: 1544623920702-1.png (280.23 KB, 1021x452, 1021:452, ClipboardImage.png) ImgOps Google

kristofır çıktım :DD

9a637 No.25445

File: 1544624000641.png (26.79 KB, 1026x592, 513:296, tahta.png) ImgOps Google

Şıklarda yakın ülkelerin adlarını vermediği için kolaydı.File: 1544613137080.jpg (167.18 KB, 1302x806, 21:13, tayyip borda bereli.jpg) ImgOps Google

6b73f No.25436[Reply]

commence the operation

88a0c No.25443
File: 1544552585239.jpg (1.95 MB, 4448x6496, 139:203, dafug.jpg) ImgOps Google

72369 No.25373[Reply]

Anonlar sizin ebeveynler ayrı oda uyuyor mu? Araları nasıl? Yemekyapıcım 4-5 yıl önce üçüncü katta kendi odasını yaptı orda yatıyor paravericim ikinci katta 2 kişilik yatakta yalnız kaldı. Ne zaman görsem hisleniyorum. İşsiz göt büyütücü olduğum için gece uyanık oluyorum, gece ilk katta mutfakta yemek yerken haftada 1-2 kere ta üçüncü kattan yemekyapıcının uykusunda(?) inlemesini duyuyorum ne çeviriyor bu karı orda? Bunu kesin paravericim de duyuyor ama ikimiz de bir şey demedik kendisine.

Yemekyapıcıya sormuştum neden başka yatakta yatıyorsun diye, çok horluyor çok osuruyor diyerek geçiştirdi, dedim ama sanki bilerek uzak duruyorsun sonra direk konuya girdi cinsel hayatımız bitti onu soruyorsan dedi bu sefer ben geçiştirdim yok yav hani sorunlarınız mı var ehi ehi diyip konuyu kapamıştım.

Tartışalım.
14 posts omitted. Click reply to view.

61229 No.25415

>>25414
bundan sonra böyle olacak alışsan iyi olur

e5c04 No.25416

>>25373
Babam 73’lü,annem 76’lı ve 2016 yılının ağustos ayında şu an aramızda 18 yaş fark olan kız kardeşim doğdu. Boşverin sikişmesinler, 45 yaşında 2 yaşında bebeğe bakıyorlar sonra.

f8576 No.25417

>>25415
Neye alisayim bos bos adhominemlere mi? Ne zaman yandind da garezlendin bilmiyorum ama ugrasamam anon harbiden kusura bakma.File: 1544547643073.png (60.88 KB, 271x532, 271:532, tayr.png) ImgOps Google

60fbf No.25361[Reply]

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Muslim_astronauts

hadi araplarda para var suriyeliler bile uzaya gitmiş bir biz gidememişiz

18396 No.25362

m. faris terörist ilan edilmişti fellah piçi tarafından.

d974b No.25434

File: 1544611779159.jpg (30.37 KB, 400x389, 400:389, anilir-spacesuit-book.jpg) ImgOps Google

ne demek bir biz gidememişiz

179c5 No.25437

>>25361
sovietsiki gönderdi onlarıFile: 1544535876876.jpg (463.68 KB, 1024x984, 128:123, DuEQs-dWwAABjim.jpg) ImgOps Google

f9d53 No.25343[Reply]

KEEEEEEK :DDD
4 posts omitted. Click reply to view.

d43cb No.25420

arkahikayeyi veriyorum suriye-lübnan sınırı burası alem yapanlar suriyeli mülteciler sınır bölgesinden onları izleyenler de lübnanlı askerler

a0a9b No.25421

>>25420
salla anon salla, birisi yer nasılsa. tersine görsel yapmayın sakın, bu anona inanın.

d6108 No.25432

>>25420
hayatımda hiç idf görmemiş olsam google dan bakmasam belki inanırdım.File: 1544560624839-0.jpg (30.7 KB, 324x480, 27:40, 5.jpg) ImgOps Google

File: 1544560624839-1.jpg (34.69 KB, 324x480, 27:40, 8.jpg) ImgOps Google

File: 1544560624839-2.jpg (1.98 MB, 2764x4096, 691:1024, MV5BODc2NTkyZjEtMTYxNC00YT….jpg) ImgOps Google

File: 1544560624839-3.jpg (22.38 KB, 324x480, 27:40, v2.jpg) ImgOps Google

File: 1544560624839-4.jpg (20.92 KB, 206x305, 206:305, 3.jpg) ImgOps Google

File: 1544560624839-5.jpg (52.3 KB, 324x480, 27:40, v4.jpg) ImgOps Google

9343c No.25394[Reply]

bu morlu mavili film afişleri-fotoğraflar yeni meme mi?

d5411 No.25431

File: 1544607573042.jpg (96.91 KB, 500x500, 1:1, blueorange500_229.jpg) ImgOps Google

göze hoş görünen renk çiftlerinden biridir.File: 1544482650418-0.jpg (2.96 MB, 4096x3072, 4:3, P_20181211_014831.jpg) ImgOps Google

File: 1544482650418-1.png (53.01 KB, 878x640, 439:320, Screenshot_2018-12-11 Karg….png) ImgOps Google

1d1bd No.25263[Reply]

>bozuk değilse tamir etme

bu sözü benimsemek lazım. biraz fan sesi geldi diye ne hale getirdim. dünyanın en ucuz termal macununu aldım. ekranın kırık menteşe vida yuvalarını japonla yapıştırmayı deneyeceğim. sökmeden önce sorun yoktu. 4-5 yerde kırık var. düzelecek mi sizin kadar ben de merak ediyorum.
14 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

1d1bd No.25426

File: 1544598826714.png (11.4 KB, 429x272, 429:272, Untitled.png) ImgOps Google

>>25425
2,60 olanı aldım ben

1d1bd No.25429

File: 1544599876296-0.jpg (263.73 KB, 1225x513, 1225:513, önce.jpg) ImgOps Google

File: 1544599876296-1.png (224.51 KB, 1227x517, 1227:517, sonra1.png) ImgOps Google

3 dakika %100'de çalıştırdım. geçen aydan kalma cooler master macunu silip yeni uyduruk olanı sürdüm. biraz arttı. belki daha çok yeni olduğu içindir. bir yerde 12 saat sonra tam etkiyi gösterir yazıyordu macunlarla ilgili.

1d1bd No.25430

File: 1544600463806.png (197.51 KB, 1227x517, 1227:517, sonra2.png) ImgOps Google

>>25429
ilkindeki fan hızı 1500 rpm gösteriyor niyeyse. şimdi diğer macunla fanı aynı seviyeye alıp tekrar denedim bu sefer işler değişti.File: 1544462592014-0.jpg (33.33 KB, 450x304, 225:152, ApZBOL9.jpg) ImgOps Google

File: 1544462592015-1.jpg (25.01 KB, 400x400, 1:1, 4k7ItG_M_400x400.jpg) ImgOps Google

File: 1544462592015-2.jpeg (18.69 KB, 799x449, 799:449, 24102016221859.jpeg) ImgOps Google

a0d3f No.25203[Reply]

Palalarin cekildigi o kadim gece gittikce yaklasiyor anonlar.Köse yazari Cem Kücük ilk sinyallerini dün verdi ve bugün tutuklamalarin ilk dalgasi geldi.
>Cem Kücük kimki onun dediklerine kulak asalim?
Cem Kücük derin devletin medyada tetikciligini yapan ,yukardakilerin canini sikanlari ilk önce uyaran ve daha sonra onlari bekleyen cezayla tehdit eden birisi.Bakin dün ne yazmis

>Gezi’de aktif rol oynayıp insanları sokağa çağıran ve köşelerinden Cumhurbaşkanımız Erdoğan devrilsin diye çağrı yapanlar da gözaltına alınacak.

>Dizi oyuncuları, gazeteciler,iş adamları ve akademisyenler Gezi’de yaptıklarının bedelini ödeyecekler.
>“Galiba devrim oluyor” diyenler, “Erdoğan kışa iktidardan iner” diye umanlar, “17-25 Aralık’ta FETÖ’ye bel bağlayanlar”, “Ekonomi batsın” beklentisi içindekiler, “PKK terör örgütü değil” diyenler çıkın ortaya!
>Gezi’de kimler ne yazmış, ne tweetler atılmış hepsine bakılıyor. Gezi kalkışmasına destek veren herkes bedelini ödeyecek.
>Şaka sanıyorlar, bir şey olmaz diyorlar ama bu dediklerim de çıkacak. Sadece zamanı bekleniyor. Hiçbir şeyin acelesi yok.
>Hepsi “medeni ölüm"e mahkûm edilecek.

Babaniz tarafindan "oglum cabuk uyan kapidalar, ellerinde palalar var!" diye uyandirilacaginiz geceye hazirmisiniz anonlar?Nereye ve nasil kacacaginizi belirlediniz mi?
14 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.

bc691 No.25422

File: 1544595493474.jpg (102.23 KB, 848x725, 848:725, 1509356622412.jpg) ImgOps Google

>>25336
>o giysi
u-ulan?

b4fc3 No.25427

>>25422
yetkili kırmızı hap distrubitorlerinin resmi uniformasi niye sasirdin

91beb No.25428

File: 1544599864550.jpg (479.01 KB, 1200x1200, 1:1, for me its purple and whit….jpg) ImgOps Google

>>25336
>>25422
kek meme efsunu xerçek:DDFile: 1544494998202.png (141.85 KB, 1051x636, 1051:636, Taskmgr_2018-12-10_21-22-0….png) ImgOps Google

ac1b4 No.25290[Reply]

unlimited power.
29 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

e8637 No.25324

>>25319
bak anoncuğum ben olayı izah edemedim. alt tarafı youtube poop içerik yapıyorum. matematiksel hesaplamalar, frameler bilmem neler bozar beni. çünkü psikolojim bozuk ve uğraşamıyorum. zaten stres atmak ve eğlenmek için yaptığım bir işe nerd tavrıyla soyunmamı beklemeyin benden. iki tane video keseceğim diye yarım saat mıymıymıy tutorial izleyemem veya 20 sayfa çöp dökümantasyon okuyamam. program sezgisel olacak. programı açtığında nerede ne yapman gerektiğini biri sana anlatmadan bulabileceksin. çok bir fonksiyona da ihtiyacım yoktu. videoyu koyacağım çizelgeye, makasla keseceğim. bu. sen bana bunu veremiyorsan, yazdığın yazılım çöptür. lisansına falan bakmam ben o yazılımın. arabaya biniyorsun, gaza basıyorsun, gidiyorsun. bu kadar. arabanın içini açıyor musun? motoru kurcalıyor musun? direksiyonu söküyor musun? bu tamircinin işidir. eğer videoda problem varsa yazılım otomatize edilmiş alt sistemleriyle bu sorunu algılayacak ve çözecek, bana sormayacak, dışarıdan müdahaleye ihtiyaç duymayacak. eğer 5 dakikalık video 100mb çıktı veriyorsa yazılım neden beni uyarmadı bu işte bir sorun var diye. çünkü yarrak gibi de ondan. çünkü gönüllü amatörler tarafından sallapati geliştirilmiş. linux ve özgür yazılımdan bir sik olmaz. firefox kaybediyor linux dağıtımları kaybediyor gnome kde hepsi kaybediyor. bu gidişle desktoptan tamamen silinecek. silinsin de zaten. şu kepaze durumu dahi savunma cüreetinde olan bu kadar gerzek bir komuniteye zerre acımam.(KURALLAR.HTML // UYARDIM)

177b8 No.25347

File: 1544537211056.png (7.01 KB, 575x30, 115:6, ClipboardImage.png) ImgOps Google

hangi embesil?

84bdf No.25413

File: 1544565477299.png (6.25 KB, 339x348, 113:116, 1544250892515.png) ImgOps Google

>>25320
bunu biraz örneklerle açmanı taleb ediyorum. iyi bişeyse biz de pipe'leyelim. ben hiç powershell kullanmadım ;_;(KURALLAR.HTML)File: 1544490640365.mp4 (102.84 MB, 1920x1080, 16:9, proje.mp4) ImgOps Google

776de No.25279[Reply]

böyle bir meme üretimi yaptım. aslında küçük parçalar halinde başlayacaktım ama aklıma geldikçe ekledim ve 5 dakikalık kısa bir film ortaya çıktı. umarım eğlenirsiniz. iyi seyirler.
11 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

af6d3 No.25405

>>25401
sana özel yeni meme

af6d3 No.25407

File: 1544563255285.webm (3.87 MB, 640x360, 16:9, videoplayback.webm) ImgOps Google


8db41 No.25410

File: 1544564277543.gif (3.72 MB, 347x244, 347:244, Putin-Laughs-Crimea-River-….gif) ImgOps Google

>>25407
işte buna hiç gülmedim.File: 1544462928070.jpg (28.42 KB, 477x311, 477:311, xgdsgassga.jpg) ImgOps Google

75cfa No.25204[Reply]

yılbaşı planlarınız ne anonlar
op (pc başında sıçanlayıp, alkol almak)
8 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

dbeea No.25340

o kadar sikimde değilki bu tiradı görene kadar düşünmedim bile

3e879 No.25368

>>25208
2018e girerkenki fotoğrafı atar mısınız ben elon musktım şimdi hatırladım vaxx bee

45bde No.25385

File: 1544556237615.jpg (19.42 KB, 620x392, 155:98, 10359403_642201632537298_8….jpg) ImgOps Google

>>25368
attığın postun 3 üzerindeki post aradığın şeyi ihtiva ediyor.File: 1544544689451.jpg (252.25 KB, 1200x908, 300:227, IMG_20181211_190740.jpg) ImgOps Google

1f655 No.25357[Reply]

babam geçen seneki at festivalinden bunu almıştı 70 kamala. Evde öylece duracağına kafamda dursun, onu ısıtsın comfy eylesin diye bunu kullanayım diyorum, içi çok kaliteli.

Ama bunu takarsam sokakta, dirilish ertuğrul pro, abdülhamit fanboy gibi görünürüm diye endişeleniyorum.

Ne yapar'd?
2 posts omitted. Click reply to view.

1f655 No.25372

>>25366
ihvan şapka

fa708 No.25374

festival ayağına iyi düdüklüyorlar milleti

4f8a6 No.25379

>>25366
kalpak deniliyor bu tip şapkalara.File: 1544535205177-0.jpg (153.4 KB, 1080x1406, 540:703, Screenshot_20181211-162839….jpg) ImgOps Google

File: 1544535205177-1.jpg (77.43 KB, 1080x1244, 270:311, Screenshot_20181211-162851….jpg) ImgOps Google

592c2 No.25342[Reply]

Bu 176 liralık kafesi bir bugdan dolayı mıdır nedir 18 liraya gördüm 3 tane söyledim ne olur? Zararina yollamazlar herhalde tarihle birlikte ssini almistim urun kaldirilmadan önce. Mahkemeye versem ne olur? Kullanici sozlesmesinde bunlarin olabileceginden bahsetmisler midir?

c51d3 No.25344

>>25342
Kartla odeme yapmadin mi karttan ne kadar cektiyse fiyati da odur iste ustelik niye geri iade edemeyesin ki kafamda bir suru soru

b1e62 No.25345

Parani cekerler sonra da iptal ederler parani almak icin ugrasirsin mahkemeye falan da veremezsin.File: 1544529450974.jpg (334.33 KB, 840x630, 4:3, thinking-gorilla.jpg) ImgOps Google

0fac0 No.25335[Reply]

bir iş merkezinde 10 küsür iş yerinde iş buldum. iş merkezi orta mesafe uzaklıkta. bunların hepsini arayıp konuşmak yerine yarın gidip hepsine uğrasam olmaz mı? başka iş yerlerine başvurdun mu diye sorduklarında evet mi diyeyim hayır mı? yol yordam öğretin. işler basit.

2d7af No.25339

File: 1544533373968.jpg (1.63 MB, 2496x1664, 3:2, -.jpg) ImgOps Google

>>25335
Öncelikle kendim gibi işsiz birini bulduğum için çok mutlu olduğumu belirtmek isterim.
Anon tabi ki söylemende sıkıntı yok, bunu tersini söylersen sıkıntı olur, yalan söylediğini anlarlar.

05395 No.25341

iş sitelerinde falan bulduysan bir dünya adam başvurmuştur. herkesten ayrıcalığın yoksa "selamunaleyküm iş arıyorum" diye gitme. internetten hepsine başvur, sonra en çok istediğinden en son istediğine doğru sırayla ara bilgi al. gel derlerde gidersin. eğer çok görmek istiyorsan müşteri gibi gidebilirsin, laf arasında iş aradığını söylersin, ben öyle yaptım ama işe yaramadı.File: 1544455349071.jpeg (19.03 KB, 500x375, 4:3, 69c260353525.jpeg) ImgOps Google

188e9 No.25199[Reply]

İşte bu be. O cılız bedeninden çıkan iniltiler günümü yaptı. Erkek dediğin böyle alfa olmalı. Karnından sıpayı sırtından sopayı eksik etmemeli.
https://youtu.be/7yHy0gcZ11Y
3 posts omitted. Click reply to view.

68c58 No.25327

File: 1544516419532.jpg (31.86 KB, 500x486, 250:243, 350f348c999c06d4e7360bcb2f….jpg) ImgOps Google


a2b32 No.25334

>>25200
Succubi çoğul succubus tekil. İyitemedik.

e67fa No.25337

File: 1544530697158.png (2.18 KB, 64x64, 1:1, man-zombie_1f9df-200d-2642….png) ImgOps Google
File: 1544449278482.png (213.76 KB, 2566x1479, 2566:1479, OpenShotLogo.png) ImgOps Google

8b849 No.25188[Reply]

iki saattir bi meme yapıcam çektiğim çileye bak. 3 saat içinde 7 kere çöküş verdi soktuğum. movie makerın bile 10da 1i etmez bu bok. ne stabilite var, ne doğru düzgün ram yönetimi var. sonra windows mac kullanınca tücük oluyoruz. hadi ordan.

>terminal kullan hacum

evet hacum 2018 yılında komut satırına yazı yazarak video editleyeceğim. çok pratik.
4 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

ee92f No.25277

File: 1544488564446.png (695.14 KB, 770x770, 1:1, 67a3c256-db1a-4915-a8e7-f1….png) ImgOps Google

>>25189
Alakası yok

>>25197
Çöp

>>25206
Anon çok teşekkür ederim. Güzel programmış. Yalnızca 1 kere çöktü ama değişiklikeri otomatik kaydettiği için kurtardım. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Son aşamayı da sorunsuz geçerse bu iş oldu.

edba8 No.25302

ateştilkisi, vlc ve ffmpeg hariç bütün opınsors programlar komerşıllarına kıyasla çöptür. linux de dahil buna.

6fe37 No.25326

>>25302
>linux de dahil
android?File: 1544370555884.jpg (19.83 KB, 600x400, 3:2, 1542200307379.jpg) ImgOps Google

2b921 No.25068[Reply]

İnsanların hayatı yaşıyor olduğu gerçeği götümü yakıyor anon. Eski postlara baktım, arşivlere baktım eskiden zihin deyip geçeceğim şeyler konusunda ne kadar yanıldığımın farkına vardım. Burada literal hayatsız bir sen bir de ben varız anon kalanlar nörotipik orospu çocukları.
21 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

89231 No.25270

bakir gene tirad attırmış

981f1 No.25272

>>25266
Mesela buranın sohbeti iyi diyordu ilk zamanlarda. Konuşacak şey bulamamaya başladım. Onunla birlikte gelen arkadaşları vardı akrabaları vardı onlar gelmeyi bıraktı. Ben de bırakmayı düşünüyorum ama emin değilim dedi bugün. Sanki benden hoşlanıyor gibi hissediyorum. Bazen de yok ulan her sana insan gibi davranan duygusal bir şey mi hissetmek zorunda şeklinde düşünüyorum. Zaten biri beni gerçekten sevse ilgi gösterse de zamanla benim bu yabani durumum katlanılmaz hâl alır ve karşımdakini bıktırırım diye düşünüyorum. Bir kız bana sırıl sıklam aşık olsa böyle uzaktan görüp. Gelse benimle 1 ay takılsa nefret eder. Yarın yine göreceğim gelirse bakalım ne olacak. Oğlan çocuklarıyla da adamlarla da ilişkimde hep bir güvensizlik hakim. Bana biri iyi davrandığında neden iyi davranıyor diye düşünüyorum. Beni kazıklaması için nedenler arıyorum. Bulamazsam da karşımdakini ezik olarak, zavallı olarak görüyorum sırf benimle muhabbet ettiği için. Çünkü aklıma öyle işlemiş kimse ile muhabbeti olmayan arkadaşı olmayan kişi gelir benimle muhabbet eder ancak. Bizim bölüme bir oğlan gelmişti. İlk zamanlar şunlarla konuştum en ezik onlardı hemen aralarına aldılar beni demişti. Sonra iki kişi takıldığımız arkadaş grubuna 3. olmuştu. Sonra bizleri de takmadı daha tiki daha ortamı olan kişilerle takıldı bizi basamak olarak kullandı. Biri mesela doğrudan adres sorarsa şurası neresi burası neresi gibi cevap veriyorum. Biri selamun aleyküm derse, merhaba derse duymazlıktan geliyorum kesin dilencilik yapacak beni kandıracak paramı alacak diye. Bir defa ayakkabı boyacısı abi sigaran var mı dedi. Yok dedim. Olsa verir miydin dedi. Verirdim dedim. Ne kral adamsın dedi eyvallah dedim tam gidicem. Abi diye seslendi gel ayakkabılarını parlatayım dedi içimden geldi benden dedi. Zaten spor ayakkabı dedim. Parlatıcam abi dedi falan ısrar etti peki dedim. Abi dedi normalde boyacı değilim ama kardeşim hasta. Bu sandığı da arkadaştan aldım bugün çıkmıyordu işe ben çıktım dedi. Ayakkabıları parlattı. Gönlünden ne koparsa ver abi kardeşim için falan dedi. Çıkardım 50 kuruş verdim. Ama 10 yıldan fazla olmuştur o zamanlar güzel para. Adam dedi ücret 2 TL. 2 TL'de o zamanlar büyük para. Dedim sen bedava yapacağım demedin mi ne ücreti istiyorsun. Ücretsiz olur mu ücret 2 TL bozuk paran yoksa bozarız dedi. Açtım cüzdanı 20 kuruş daha verdim başka param yok dedim tamam canın sağ olsun dedi. Durduk yere bi dPost too long. Click here to view the full text.

8258b No.25274

>>25272
ben de tarif ettiğin gibi yakınlaşmalar yaşadım 3-4 kez iftira vs olmadı ama şimdi hepsi evli hep kaçırdım. açıkçası benim çok hastalığım var ve bunlar kısıtlıyor beni, dış görünüşüm de öyle aman aman değil sıradan biriyim hatta kötüdür ama kimseye bir kötülük yapmadım ki böyle yaşamayı hakedeyim, senin de yaptığını sanmıyorum. kendimizle barışabilsek farklı olurdu bence. ben de bu sıralar yıllar önceki kız arkadaşımla konuşuyorum çıplak foto vs bile yolluyor. aşkım cicimli konuşmalar vs ama insan günün sonunda kendine diyor ki benim o kişinin hayatında bir yerim veya değerim yok, onun yıllardır bir ilişkisi parmağında yüzüğü var ben olmasam hayatında eksilen birşey yok dediklerine yaptıklarına neden inanayım ki? inanmak istiyor insan yalandan da olsa sevildiğini hissetmek güzel geliyor ama sonuçta o insanın elini ben tutmuyorum başkası tutuyor başkası öpüp kokluyor. geceleri uyuyamıyorum artık yemek yemiyorum günlerce titriyorum kusuyorum böyle olsun istemiyorum yani çabalıyorum dediğim de spor yapmaya çalışıyorum işte ne yapayım. benim yaş 28 bu arada senin kaç bilmiyorum bu yaşlarda kızlar maddi güç ve ortak hedef arıyorlar erkeklerde. bunlar olmadan daha da zor. aklım dağıldı çok saçmaladıysam kusura bakma.File: 1544466665491.jpg (70.02 KB, 468x509, 468:509, mraverageMOS1011_468x509.jpg) ImgOps Google

3facd No.25213[Reply]

Gerçek ingilizce böyle mi konuşulmalı sizce? Flemenkçe vari bir konuşma tarzı ile yani.
https://youtu.be/DdTlXEPoEdU
10 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

62aca No.25259


8e8d1 No.25260

File: 1544481255051.jpg (24.94 KB, 288x288, 1:1, karaboga.jpg) ImgOps Google

>>25257
>o profil resmi
yandım allah

f2ed0 No.25261

File: 1544481427611.png (279.9 KB, 475x570, 5:6, Ygritte_af60c3_4890890.png) ImgOps Google
File: 1544383109027.jpg (71.38 KB, 552x658, 276:329, 3378017_o4883.jpg) ImgOps Google

711de No.25109[Reply]

Kadın-erkek ilişkilerine dair ufkumuzu açacak kitap önerir misiniz?
kız tavlama taktikleri tarzı kitaplar olmasın ama. Cem Şancı'nın Centilmenler İçin Kötü Kızlarla Flört Etme Rehberi tarzı kitaplar pek hoş değil. Ki bu kitap benzerlerine göre başında bir hikayesi olduğu için daha iyi doğrudan şunu bunu yapın demeye başlamadan önce anlatacaklarına zemin hazırlıyor.

Choderlos de Laclos'un Tehlikeli İlişkiler kitabı mesela oldukça iyi bir şekilde anlatıyor kadın-erkek ilişkilerini, insanların toplumdaki yeri ile ne tür ittifaklar kurarak insanlar üzerinde ne tür üstünlük kurabileceğini, genç kızların nasıl toy ve kevaşe ruhlu olduğunu, olgun kadınların ne denli tehlikeli olduğunu, zengin adamın hiçbir zarar görmeden pek çok kişinin canını yakabileceğini falan etkili bir şekilde anlatıyor. Yazım tarzı olarakta mektuplardan oluştuğu için farklı bir tür. Buna benzer şeyler okumak ve bildiğim gerçekleri etkili bir dille anlatan yazılar okumak istiyorum, bana akıl verir bir üslup takınmasını istemiyorum yazarın bu yüzden taktik kitapları okumak istemiyorum. Kendi düşüncelerimin aynısını etkili bir şekilde aktarması düşüncelerimi diğer insanlara empoze ederken örnek olarak kullanmak için güzel kaynak oluyorlar. Nihâl Atsız okuduktan sonra daha etkili bir biçimde Turancılık ve Türkçülük konusunda konuşmaya başladım öncesinde de koyu Turancı olsam da. Hatta Turancılığı ortaokulda falan öğrendim derste, benim gibi düşünenler varmış diye sevinmiştim. Yani turancılıktan haberim yokken Türkleri tek devlet tek bayrak altında birleştirmeyi hayal ediyordum rakamla belirtilecek yaşlardan itibaren. Bizim çocukluğumuzda kitapların arkasında Türk Dünyası haritası vardı, sonra sonra kaldırdılar onları. O haritaya bakıp buraların hepsi Türk devletine dahil edilmeli diye hayal kurmuştur her Türk çocuğu bence.
26 posts and 9 image replies omitted. Click reply to view.

0d4e1 No.25186

File: 1544445773859.jpg (50.48 KB, 805x453, 805:453, XVM4b48a2f6-bfe7-11e8-af9a….jpg) ImgOps Google

>>25134
>Michel Houellebecq
KEEEEEEEEEEEEEK

hadi batili mallar buna kaniyorda , sen türk olupda nasil inaniyorsun buna
submission komedi gibi birseydi

640b8 No.25191

File: 1544450323615.jpg (452.17 KB, 1000x680, 25:17, burak çelik.jpg) ImgOps Google

>>25179
>beslenme:junk food ve karbonhidrat
>egzersiz:sandalyeden tuvalete gitmek ve günde 5 kere mastürbasyon
>saç durumu: en son 5 ay önce berbere gidilmiş, yağlı ve kepekli
>en son yıkanma tarihi: 3 hafta önce
>vücut durumu:skinny fat ve ötesi
>suçlusu genlerim ve miras kalmaması

da949 No.25193

>>25191
bunları diyorsun da sen de el tutuşmasız bakirsindir %99.File: 1543529316758.jpeg (40.95 KB, 665x461, 665:461, images (3).jpeg) ImgOps Google

1d988 No.24056[Reply]

Anonlar yazılım konusunda yardımlaşabileceğimiz, fikir paylaşabileceğimiz bir tirad olsun bu. Ben bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Anonlara yardım etmeye hazırım.
52 posts and 10 image replies omitted. Click reply to view.

08090 No.25044

>>24910
bu aralar selenium neden bu kadar populer oldu
yakında tüm online ortamları botlarımla sikeceğim sayesinde ayrıca sende kendin için kullanacaksan slenium kullanabilirsin bs ne kadar iyi bilmiyorum denedim olmadı sleniumla başka işler yapıyorum kullanıcıdan bir farkı yok tokena falan değil direkt textboxa giriyor sike sike giriyor yani

edb99 No.25161

File: 1544403240710.gif (496.8 KB, 300x126, 50:21, 1391709218871.gif) ImgOps Google

>>25044
>bu aralar neden bu kadar popüler
ulan new lan ulan new yetiş ya ali yetiş ya mohammed
>>24910
>bu daha hızlı yarak kürek web
otomatosyon
offff eğitilemezsiniz

32ae5 No.25171

>>25161
ne dedin şimdi sen?Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]