[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1579650842006-0.jpg (264.19 KB, 1920x1080, 16:9, http _com.ft.imagepublish.….jpg) ImgOps Google

File: 1579650842006-1.jpg (302.04 KB, 2048x1285, 2048:1285, coronavirus.jpg) ImgOps Google

File: 1579650842006-2.jpg (122.2 KB, 1200x675, 16:9, https _cdn.cnn.com_cnnnext….jpg) ImgOps Google

File: 1579650842006-3.jpg (304.4 KB, 1908x1146, 318:191, 23676474-0-image-a-4_15796….jpg) ImgOps Google

ec9da No.68500[Reply][Last 50 Posts]

wuhan virüsü pokistana gelir mi?

tirad teması
https://www.youtube.com/watch?v=wZ4JoovKWCU
773 posts and 248 image replies omitted. Click reply to view.

a90a7 No.130201

>>130063
>hiçbir şey olmaması

tanıdığım üç kişi öldü be anon. ikisinin de yaşı gençti. gripten ölen tanıdığım olmadı daha önce. ve çok az ins*n tanıyorum normilere kıyasla. o yüzden sakin.

ama hebiding konusunda haklısın. gereksiz hype oldu başta. yine de şakası yok bu bokun.File: 1623872407783.jpg (141.06 KB, 900x1200, 3:4, ahmet çakar köpeği.jpg) ImgOps Google

64fa3 No.130458[Reply]

Daha önce defaatle söyledim ama anonlar ayak yaptığımı ya da zihin kastığımı sandı. Son 1.5 yıldır gayet güzel ve cutie pie bir kızla ilişkim var, neredeyse hergün düzenli seks yapıyoruz, her buluşmamızda minimum 5-6 posta gidiyorum. Ve hiçbir abartılı zevk almıyorum, hatta sıkıldım desem yeridir. Belki 13 cm'lik mikro penisim yüzünden belki de lise + üniversite hayatında geçen bol 31'li incel günlerin yorgunluğundan, bilmiyorum neden ama gerçekten abartıldığı kadar bir şey yok. Saç okşama, öpüşme, koklaşma, bakışma, güzel sözler söyleme ritüelleri de ilk bikaç gün heyecanlandırmıştı ama onlar da anlamını yitirdi. Şaka değil yakın zamanda ayrılıp bekar yaşamayı ve rpg-strateji oyunlarıma yeniden gömülmeyi planlıyorum, kızı da çok üzmeyecek doğru bir zamanı bekliyorum sadece. Bu tiradı açıyorum çünkü bu derdimi normieler anlamıyor, onlar için sikişip üremek hayatın çok önemli bir parçası. İronik bir şekilde beni anca burdaki garanluk ve asosyal anonlar anlar diye düşünüyorum. Saygılarımı da sunuyorum.
1 post omitted. Click reply to view.

233ad No.130461

File: 1623872767806.jpg (372.02 KB, 634x852, 317:426, Al_Bundy.jpg) ImgOps Google

seksin zamanla zulme dönüşebileceğini hayal edebiliyorum. bu yüzden eşim de aldatırdı muhtemelen

6ea00 No.130462

>>130458
Bu dediğini ben de yazıyorum da adam bana kalkıp su örneğini yazıyor. Neyse, seni anlıyorum anon, kadınlarla bu kezkonuşmayı, arkadaş olmayı dene. Seksten çok daha iyi bence.

6491c No.130464

>>130462
>kadınlarla bu kezkonuşmayı, arkadaş olmayı dene. Seksten çok daha iyi bence.

Buna da katılmıyorum anon, arkadaş da çok overrated bişey. 21. yüzyıl'ın neoliberal dünyasında gırmızı habb şudur: alım gücü yüksek bir ülkede "internet-oyun-para kazandıran hafif iş" üçgeninde yaşamak. Yıllarca Tunay'a laf ettim ama adam olayı çözmüş, yaş tecrübesinin önemi işte adam benden en az 10 yaş büyük sonuçta.File: 1623873467906.jpg (45.69 KB, 539x519, 539:519, original.jpg) ImgOps Google

a2b43 No.130463[Reply]

geçmişe baktığımızda "keşke öyle değil de böyle yapmış olsaydım" deriz, "keşke geçmişe o günlere dönsem" deriz. anı yaşarken o doğru kararı nasıl verebiliriz, doğru kararı verdiğimizden nasıl emin olabiliriz? anı yaşarken ilerde pişman olmamayı nasıl başarırız? içimizden nasıl geliyorsa tamamen öyle mi davranmamız gerekiyor?


File: 1623856792033.jpeg (31.77 KB, 400x400, 1:1, 264717A1-11D7-4065-A2CC-0….jpeg) ImgOps Google

981a7 No.130432[Reply]

>erkek adam manuel kullanır. vitesi arabaya attırmaz, erkek adam vitesi kendi atar. karı mısın sen otomatik kullanıyorsun he?! etek de giy bari. sizin yüzünüzden türkiye böyle. adamcıklar sizi.

erkek adam:
https://youtu.be/U8ZyF78o8XY

6cb41 No.130433

reelde manuel vites seven birinden dayak mı yedin? bi insan neden böyle bi tirad açar? otomatikçiyim.

14b8f No.130440

File: 1623862053127.gif (2.53 MB, 416x312, 4:3, rock the casbah.gif) ImgOps Google

Çomarlar hayatlarında pancar motorundan, traktör römorkndan başka bir şeye binmediklerinden aşağılık komplekslerini dindirmek için otomatik vitesli otomobile "karı arabası" derler. Ekonomi otomobiline "ibne arabası" derler, elektrikli otomobile "pilli oyuncak" derler.

13217 No.130457

çomar, yamtar ve/veya t*rko gelenek ve göreneklerine bağlı bir ortadoğu yamyamı değilim lakin gayri-demirsel söylüyorum otomatik vites gerçekten karı + ılık erkek işi. Hayatımda otomatik vites kullanıp da beta ve ezik olmayan erkek de görmedim. Gerçekler gerçekten de sarsıcı ama üzgünüm.File: 1623756282374.png (3.8 KB, 240x240, 1:1, main.png;compress=true.png) ImgOps Google

64b79 No.130310[Reply]

Boktanbul eskort tiradı, bana gaz ve ilham verin böylece gidip sikebilirim
11 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

26458 No.130449

File: 1623868506991.jpg (24.29 KB, 400x400, 1:1, tuCu6BT-.jpg) ImgOps Google

>>130418
>sarılmak ve saçıyla oynamak
Seni anlıyorum anon hislendirdin beni. Kimse senden önemli değil.

64b79 No.130455

>>130449

Büyük ihtimalle kızlar ile ilerleyememin sebebi çok fazla temasa aç olmam, ülkedeki kekolar tarafından kandırılmamış kız kalmadığına göre hepsi beni kötü görüyor ve benim psikolojik olarak çökerken bir şekilde yürümüyor

9f0da No.130456

File: 1623870788288.png (160.04 KB, 324x284, 81:71, 1606683352877.png) ImgOps Google

>>130449
>>130455
yansın ulan bu dünyaFile: 1623853564727.jpg (346.43 KB, 1920x1080, 16:9, zzn6hm0kvm571.jpg) ImgOps Google

15552 No.130425[Reply]

iktidar elden gidiyeah

27aae No.130448

düşük testosteron sahibi gavat argümanları çöpe gidiyor.

>seçimle gitmezler hajum

>kaybedecekleri seçime girmezler hajum
>tarhana iktidarı bin yıl sürecek hajum

15552 No.130454

>>130448
bazı muhalifler nolursa olsun akp'nin kazanmasını istiyor sırf "ben demiştim akp kaybetmez diye" demek için.File: 1623870175606.jpg (29.96 KB, 900x506, 450:253, v3yvy5ol4cy61.jpg) ImgOps Google

21bd6 No.130453[Reply]

bol su içiyorum ve spor yapıyorum ama hâlâ 3 günde bir sıçıyorum o da ıkına ıkına. sindirimimi nasıl hızlandırabilirim?


File: 1623428337740.png (570.25 KB, 598x595, 598:595, dardanel-in-makarnaya-koyu….png) ImgOps Google

dd4a5 No.129882[Reply]

Lütfen futbol tiradı diye tetiklenmeyin.

Sizce bu akşam menüde makarna mı olacak, hindi mi?
20 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

f883e No.130450

File: 1623869002581.jpg (28.92 KB, 676x507, 4:3, 8TxMF7b.jpg) ImgOps Google

ooooh puanlar tcye gitmiyor ooooh

08552 No.130452

>>130450
hamam böceği TAM olarak ingilizler için kullanılan bir tabirdi. yoncalıdaki abilerinin yaş ortalaması 18 sanırım anon.

7bd05 No.130459

>>130452
bu tahtada son bikaç aydır tezek kokulu kanserini sıçan yamtar ve t*rko milliyetçisi kemalist anon. o kadar rezil o kadar sığ o kadar aptal o kadar geri zekalısın ki ne desem boş, ne desem ban sebebi. Buraya da ait değilsin üstelik ve en az spamcı ya da enik18 kadar siteye zararlısın. Ama heyhat tunay bey aksini düşünüyor demek ki.File: 1622994831997.jpg (446.65 KB, 1024x858, 512:429, I.jpg) ImgOps Google

d4194 No.129338[Reply]

I

Ezelî Gnosis bilgidir, bilgeliktir. Gnosis kelimesinin anlamı budur: Bilgi. Ancak burada sadece herhangi bir bilgiye atıfta bulunmuyoruz. Gnosis çok özel bir bilgidir. Onu alanlarda büyük bir dönüşüme neden olan bilgidir. Bilgi, uyanmaktan farksızdır ve onu elde edenleri Tinsel olarak özgürleştirir. Amacı budur: İnsanın durumuna ışık tutmak ve insanı uyandırmaya ve kendisini içinde bulduğu hapishaneden kaçmasına yardımcı olmaya çalışmak.

Tarih boyunca bu bilginin defalarca saldırıya uğramasının nedeni budur. Çünkü bilgi, insanlığı gölgeler içinden yöneten dini ve siyasi otoriteler için tehlikeli kabul edilir. Bu nedenle Gnosis her zaman gizli kalmıştır. Gnosis gizli bilgidir ve yalnızca ona sahip olmayı hak edenlerin erişebileceği bir bilgidir. Tarih boyunca farklı dinler, insanı bu bilgiden, Gnosis denen bu tür bilgiden habersiz tutmaya çalıştı.

Ezelî Gnosis, Gnosis'in saf formudur. Her zaman aynıdır ve insanın kendini içinde bulduğu Tinsel durum ve "yaratılış" ya da "dünya" dediğimiz her şey değişmedikçe asla değişmeyecektir. Ezelî Gnosis her zaman, sapkın, yasaklanmış, zulme uğramış ve okült olmaya zorlanmış hemen hemen her teolojik ve felsefi sistemin temelinde olmuştur.
25 posts and 14 image replies omitted. Click reply to view.

acf68 No.129620

>>129613
Cennetten düşen Lucifer'dan bahsediyorsak izdüşümü Demiurgos, bkz Yezidiler.
Insana elmayı veren Prometheusçu yılandan bahsediyorsak tabi ki o Demiurgos değil. Bunların aynı kişi olduğunu düşünüyorlar da insanlar.

d4194 No.129648

File: 1623191248139.jpg (126.64 KB, 650x650, 1:1, XII.jpg) ImgOps Google

XII

İnsan beden, ruh ve Tin'den oluşur. Bu nedenle beden, ruh veya Tin'in en çok hangisi yönünden etkilendiğine göre üç farklı insan tipi vardır.

Antik çağlardan beri insan, Gnostikler tarafından şu şekilde sınıflandırılmıştır: Eğer beden tarafından yönetiliyorsa "fiziksel", ruh tarafından yönetiliyorsa "psişik" ve Tin tarafından yönetiliyorsa "spiritüel".

Fiziksel insan, vücudun ve içgüdülerinin hakim olduğu hayvan-insandır.

Psişik insan, uyanmaya çalışan savaşçıdır; kafası biraz karışık ama kendini bu maddi dünyadan kurtarmak ve Tin'ini yerine getirmek için savaşıyor.

Son olarak, spiritüel insan, Tin'i zaten özgürleşmiş ve mutlak olarak hüküm süren insan tipidir ve mükemmel insan bu grupta bulunur.

1f151 No.130451

Daha yüce tanrı neden alt-tanrıya izin veriyor?
Madem ruh da madde de aynı yaratık tarafından yaratıldı ölünce ruh ve ona bağlı Tin nereye gidiyor? Tin yine kötü ve şeytani olan ruha bağlıysa ölmek kurtuluş değil manasına mı geliyor bu?
Öldükten sonra ne oluyor? Bu dünyada yapılanlar hesapsız mı kalıyor?
Gerçek tanrı bilinemezse, bilinmesi imkansızsa Gnosis'in kaynağı nedir? Gerçek Tanrı'yı bilemeyen Gnosis evrenin dışını nasıl biliyor ve bunu sadece kendisinin bildiğini nasıl iddia ediyor?File: 1623864493815.gif (276.85 KB, 220x164, 55:41, tenor.gif) ImgOps Google

ca435 No.130444[Reply]

25-30 yaşındaki amerikan genci

>karım emily ile geçen sene tanıştık, ikimiz de matematik mezunuyuz, şu an 4 yatak odalı büyük garajlı mütevazi bir evde oturuyoruz, iki kızımız var onlara her türlü olanağı sağlamaya çalışıyoruz, ben honda cr-v sürüyorum karımın ise kırmızı bir toyota rav4ü var


25-30 yaşındaki türk genci

>işte tam böyle sabunumuzu diğer sabuna yabüştürüyük


File: 1623813804265.jpeg (53.98 KB, 739x415, 739:415, images (6).jpeg) ImgOps Google

3eddf No.130389[Reply]

Günaydın anonlar ben geçen tiradlarda ki fabrikaya işbaşı eğitim programı ile giren köleyim, bugün ilk iş günüm 06:50'de servise binecem 08:00 gibi işbaşı 12:00 da yemek molası 13:00 da tekrar köleliğe devam ardından 16:15 gibi iş bırakılıyor 16:30 gibi servise biniliyor yol zaten 1 saat. Bir ömürün böyle geçmeyeceğini biliyorum ama bakalım kaç hafta veya kaç ay dayanabilecem çok merak ediyorum.
İşten geldikten sonra sizinle deneyimlerimi paylaşacağım
5 posts omitted. Click reply to view.

d4542 No.130426

Aman allahım bugün gördüklerime inanamadım milletin anası sikilmiş 40 yaşındaki adamda geliyor 19 yaşında annesinin kanser hastalığı aşamasında ki masrafları ilaç veya hastane yatak parası vs çıkarmak için gelen kişilerde oluyor.
1 iş botu 2 tişört 1'de pantolon verdiler bunları da üstümüze zimmetliyorlar verirken. Yırtılsa falan derdini anlatamazsın.
Öğle yemeğinde hepsi etsiz azıcık pirinç, yeşil fasulye, ufak ekmek, ve 1 tane kuru şekerpare vardı açlıktan bayılacak olmama rağmen zar zor bitirdim. Çalıştığım yerde de kocaman 1 makine var 2 kişi ona bakıyoruz, bana işi öğretmeye çalışan şahısta full jiletci ama konuşması düzgün bakalım dayanmaya direnmeye çalışıyoruz.

c3cf4 No.130442

>>130426
Anon sen gerçekleri görüyorsun orada. Ama dayanabilirsen arkadaş bile edinebilirsin. Bu insanlar cahil olabilirler ama en azından dışarı çıktığında arasan hemen biraları alıp gelen insanlar. Bilmiyorum, belki sadece buradaki fabrikada çalışan işçiler böyledir ama zamanla tanırsın. Günlük rapor yaz buraya da haberim olsun olup bitenden. Bir de orta yaşlı bir adamla muhabbet kurarsan adamın hikayesini okumak isterim.

1747c No.130443

>>130426
anon illet ettirmeyen tiplerle anlaşmaya çalış. işine yarar birisi çıkar.File: 1623860306292.jpeg (28.77 KB, 500x358, 250:179, 5F0DBBED-EB14-4F56-8E7A-1….jpeg) ImgOps Google

05495 No.130436[Reply]

özel sektör adamın gözünün yaşına bakmak kapıya koyar diyor herkes. çalıştığım yerlerden birinde olan olayları anlatmak istiyorum. iş yerinin tek şubesi var, çalışan sayısı 25. dışardan mal getirip depoya koyuyor, türkiye pazarına satıyor. depoculardan birisi mesai saati maymun gibi rafların en üstüne çıkmış kolinin içine girmiş uyumuş. bu kişi bilerek diğer çalışanın başından aşağıya mal dökmüş ona zarar vermiş, gördüğümde ufak bi kanaması vardı. yani iş yerinde sevilmeyecek adam tiplemesinde üst sıralarda olan bi şahıs. hep böyle olayları varmış ama çalışıyor ne hikmetse. son yaptığı olay başka bi iş yerinin deposundan bi koli saat çalmış. bizim iş yerine getirip hemen letgo'ya koymuş. kafasından aşağı mal dökülen adam bunu görüp söylüyor. e niye o kadar olayı var da atmıyorlar bu adamı? bu son olayın üzerine adamı atıyorlar ama bi de tazminat veriyorlar. tazminatı verirken bi tık da kesiyorlar, hırsızlık olayında sus payı yani sakal alıyorlar. e hani özel sektör adamın gözünün yaşına bakmazdı?

3be82 No.130438

File: 1623861449482.gif (210.89 KB, 300x400, 3:4, slap.gif) ImgOps Google

Onun orada bir torpili, hatırlı bir akrabası/ahbabı veya tırtıkladıklarından yemlediği birileri olabilir. Çünkü gerçekten kimsenin gözünün yaşına bakmıyorlar.

https://www.evrensel.net/haber/370151/bos-cikolata-kutusu-yuzunden-tazminatsiz-kovulan-kadin-isci-konustu
https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/kod-29-nedir-iceriginde-ne-var-6360533/File: 1623778019681-0.jpg (7.24 MB, 3120x4208, 195:263, IMG_20210104_155342.jpg) ImgOps Google

File: 1623778019681-1.jpg (6.82 MB, 2972x3251, 2972:3251, IMG_20200829_203529.jpg) ImgOps Google

File: 1623778019681-2.jpg (5.27 MB, 3000x4000, 3:4, IMG_20200907_145706.jpg) ImgOps Google

File: 1623778019681-3.jpg (5.78 MB, 3120x4208, 195:263, IMG_20210104_162108.jpg) ImgOps Google

File: 1623778019681-4.jpg (7.64 MB, 4000x3000, 4:3, IMG_20210314_154009.jpg) ImgOps Google

File: 1623778019681-5.jpg (3.86 MB, 4000x3000, 4:3, IMG_20210129_081910.jpg) ImgOps Google

74e10 No.130356[Reply]

dün yağmurda tramvay raylarında kayıp çok fena düştüm. aktarıcı yamuldu vites geçmiyordu. ben parçaları bozuldukça yeniler yeniler kullanırım diyordum ama masraf iyice büyüdü. lastik aynakol iç lastik ruble aktarıcı derken işler çığrında çıkacaktı. eve geldim hemen ilan açtım. bugün satıldı. ailece geldiler 4 kişi seleyi en alta aldık oğlan biraz sürdü beğendim dedi. aldılar sonra. geçen yıldan beri 2900 km sürdüm. odada onun hep durduğu yer şimdi bomboş kaldı. karda yağmurda çamurda o cayır cayır yaktığımız kaloriler, muhteşem keşifler, heyecanlar, zevkler vs. geride kaldı. elveda bebek.
5 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

74e10 No.130431

>>130365
mossocu anon seninki amortisörlü mü amortisörsüz mü

https://www.mossobisiklet.com/trekking-tr/legarda-2121-mdm-v-tr
https://www.mossobisiklet.com/trekking-tr/legarda-2121-msm-v-tr

270 lira fark var arada. ağırlık olarak pek bi fark yok. iyi çalışıyor mudur acaba. hidrolik fren olan +500 lira. değer mi bilmem.

94f8d No.130434

bugün hüdavendigar parkındaydım. bisikletçi anona pusu kurmayı düşledim ama bu tabii ki saçma bir girişim olurdu. başarı şansı düşüktü

74e10 No.130435

File: 1623858770856.gif (3.69 MB, 600x449, 600:449, LividConsciousCondor-size_….gif) ImgOps Google
File: 1623779690901.jpg (48.95 KB, 1600x1253, 1600:1253, xdr-stand-999.jpg) ImgOps Google

53dc8 No.130358[Reply]

Anayronik olarak 10klık apple telefon 2klık samsung xiaomiyle aynı özellikte, sikimsonik bi tutacağı 1000dolara satmaya çalışan bir şirket bu, hiçbir şekilde kendilerini yenilemiyolar, teknoloji üretmiyorlar gariban steve jobsun ürettiği değerle ceplerini dolduruyorlar.

Şu an insanların özellikle müsilajistan gibi ülkelerde iphone almasının tek nedeni iphoneum olsun zengin görüneyim kızlar verir belki diye, sırf sikişmek ve itibar görmek için(%99 bu nedenle) yoksa 18kya alacağı boktan telefondan daha iyisi 3 4kya satılıyor.

Amerikada avrupada olsan anlarım ama sıçmıkistanda insanların bimden don giyip de araba parasına 4 yıl taksitle telefon alıp kendisini instagram ünlüleri gibi zengin hissetmeleri herhalde ne kadar low iq olduklarını gösteriyor.

Gösteriş meraklısı orta doğu maymunları.
9 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

64977 No.130428

diğerleri troll mü bilmem ama ben >>130364 SE aldığımda 2300 verdim. 2017'de asgari 1800'dü yani iki katı bile değil. bundan önce de nokia n8 kullandım, telefon ölene kadar. bu 11 sene içinde ben 2 telefon kullanırken ablam 4 android, annem 3 android değiştirdi. hepsinde de donma kasma açılmama sorunları vardı. ben iphone fanboyu olarak almadım bunu. o zamanda piyasadaki tek küçük telefon buydu. şu anda bu bozulsa bunun yenisini alırım 5bin civarı, yine asgarinin iki katı değil. bunun gibi hızlı açılan, şak şak vıjt vıjt çalışan aynı fiyatta bi telefon varsa marka fark etmeden onu alırım tabi küçük olmak zorunda. en pahalısını almaya gerek yok hepsi aynı işi yapıyor zaten. tüm iphonelar aynı, pahalılar daha hızlı sadece ama bu hız da ölçmeden farkı anlayabileceğin seviyede değil. istediğim şeyi anında yapıyor yani telefon. açılır açılmaz istediğin programı oyunu aç, lak diye geliyor. son güncellemeyi yüklemezsen benim gibi, yavaşlama sorunlarını da yaşamazsın.

dd9b5 No.130429

Şunu da ekliyorum amerikada mcdonalds çalışan adam bir maaşıyla 2 3 tane son model iphone alabiliyor, mesela tunay bile bir maaşıyla 10tane iphone alabiliyordur. Sıçmıkistanda asgari ücret 2 3k, bu tahtada işsizlikten parasızlıktan insanların ağzı kokuyor. aylık 3k alsan 3 5 ayda iphone alabilceksin.

O adamlar telefon ihtiyaçları olduğunda alıyor geçiyor iphoneu çünkü onlar için 700 800lira gibi bi şey. Eğer senin de maaşın 50k değilse iphone almayacaksın o kadar.

Bu aşağılık ülkede iphone alanların +%90ı iphoneum olsun havalı olurum knk, kızlar vercek knk diye düşündüğü için borca girip 4 sene taksitle alıyor. Yani bu sıçmık ülkede iphone bir telefon değil itibar eşyası.

6c74f No.130437

>>130427
güncellemeler zorunlu değil aldığımdan beri 3 yıl kadar güncellemedim hiçbir şey olmadı asla da girip bakmıyorum update software kısmına yeni güncelleme geldiğinde 1-2 notification geliyo kapatıyorum tekrar tekrar güncelle bildirimi gelmiyor ve uygulamaları etkilemiyor, kimse iphoneu havası için kullanmıyor iphone kullanmak havalı değil kimse havalı olduğunu düşünmüyor sen şizofrensin ve kendi kendine içinden diyorsun çünkü aşağılık kompleksin var sen starbucksa da millet hava atmak için gidiyor zannediyosundur 10 yıl öncesinin en boktan stereotypelarında kalmışsınFile: 1623766630578-0.jpg (3.67 MB, 2340x4160, 9:16, IMG_20210615_170604.jpg) ImgOps Google

File: 1623766630578-1.jpg (3.49 MB, 2340x4160, 9:16, IMG_20210615_170636.jpg) ImgOps Google

File: 1623766630578-2.jpg (3.5 MB, 2340x4160, 9:16, IMG_20210615_170717.jpg) ImgOps Google

File: 1623766630578-3.jpg (3.97 MB, 2340x4160, 9:16, IMG_20210615_170859.jpg) ImgOps Google

File: 1623766630578-4.jpg (3.53 MB, 2340x4160, 9:16, IMG_20210615_170726.jpg) ImgOps Google

480a7 No.130330[Reply]

anonlar bu ne olabilir kıyafetlerimin arasında muska şeklinde buldum var mı arapça bilen?
11 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

88015 No.130376

>>130370
allah belanı versin senin, sayfanın yarısını kapladın it

55687 No.130377

>>130330
Biri senin için Bedevi dili tekerleme yazdırmış. Büyü müyü değil.

e6a79 No.130421

>>130377
kek'd

ama gerçekten doğruFile: 1623787614806.png (77.91 KB, 640x1136, 40:71, D53E8619-0DB0-4396-A87D-2E….png) ImgOps Google

b7bb5 No.130373[Reply]

adımımı reyle

4d287 No.130397

beni geçecek babayiğit varsa göstersin.

8c3dc No.130400

File: 1623833748892.jpg (102.02 KB, 600x1323, 200:441, 3d2.jpg) ImgOps Google


596ee No.130416

>>130400
aynen 7/24 evde durarak en iyisini sen yapıyorsun.File: 1623836441351.jpg (29.9 KB, 800x450, 16:9, _88634014_moot_getty.jpg) ImgOps Google

4241b No.130410[Reply]

Tunay kesin bu tiradı silip beni de banlayacak fakat sizlere sıfır ironi içeren, son derece samimi açıklamalarda bulunacağım. Ben artık Tunay'ın diktatörlüğünden son derece rahatsızım ve kendime alternatif bir yerli tahta arıyorum. Emin olun bu işlerden zerre anlasaydım ben bir tahta açardım ve kesinlikle kurallar bölümünde "Gotumu yakan her sey kanserdir ve cekice tabidir" gibi bir garabet olmazdı. Salak herif herkesi çekiçledi tahtası akmaz oldu, eminim bu halinden de memnundur. Krotos malının bile herkesi banlamak için bir sebebi vardı, tahtada kendi gibi liseli arkadaşlarıyla takılmak istiyordu sadece. Tunay ise sırf keyiften anon banlıyor.

Orada, ben onu söyledim. Hadi eyvallah.

9caa1 No.130411

>>130410
Tunay şu eniğe permaban falan atılmıyor mu nasıl temelli kurtulcaz bundan?

0f8ae No.130413

Tunay'ın sorunu diktatörlük değil neyi banlayıp neyi banlamayacağını bilmemesi. Yoksa gittikçe küçülen imajbort yaş ortalamasını serbest bırakırsak tahta.se'yi mumla ararız.

df556 No.130414

daha önce bir sürü tahta açıldı neden tutmadılar? op, günlük boş statüsünü; doldur'dFile: 1623835538618.png (1.27 MB, 1374x775, 1374:775, uid_3fc7d50dce823aea91e862….png) ImgOps Google

d8a50 No.130406[Reply]

babamı hastanede ziyaret edeceğim. benim sohbetim 3-4 cümle sürüyor. ne konuşacağım ben bu adamla?

hayali izleyicilerimi kanser edecek sahneler yaşanacak. uzun garip sessizlikler, göz göze gelmeden sorulan eğreti sorular, ellerimi nereye koyacağımı bilememeler vs vs

f536b No.130412

yemesi yasak değilse boş gitme. nasılsın, nasıl hissediyorsun, bişey istiyor musun, rahat mısın, hastalığı ile ilgili sorular da sor. baban evde yokken evde neler oldu anlat.File: 1623763139126.jpg (184.61 KB, 682x422, 341:211, jah.jpg) ImgOps Google

1496e No.130322[Reply]

Şu ayıdan nefret eden bi tek ben miyim? Yaptığı tek şey ekran başında göt göbek büyütüp bişeyler izlemek, bi de basic pleb bilgiler sıçıp veletleri bilgili adamım diye tücüyor. Bişeyleri izleyen bir plebi izleyerek ünlü etmek de zaten anca z kuşağı denilen virüslere yakışırdı. Son zamanlarda sırf cehapeye kaydı diye ekşici koyun sürüleri de sempati beslemeye başladı. Siktiğimin toplumunda artık nefes alamıyorum gerçekten.
14 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

f7f6a No.130401

2 güne damar tıkanıklığından nalları diker bu ayı

b3a4e No.130402

>>130399
>itt birileri para kazanıyor anonların zoruna gidiyor

7ec71 No.130403

File: 1623834981702.jpeg (421.42 KB, 1284x1096, 321:274, 3CF1DBCF-FE76-484F-9046-D….jpeg) ImgOps Google


Yamtar deyince kızıyorsunuz. Soykırımı inkar eden bir başka kamalistin popülist siyaset macerası.File: 1623806776718.png (7.12 KB, 493x402, 493:402, ee7.png) ImgOps Google

41766 No.130388[Reply]

gerçek sıçan saatleri


Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]