[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1624195947856.jpg (179.04 KB, 1080x2053, 1080:2053, IMG_20210620_162939.jpg) ImgOps Google

a9d52 No.130815[Reply]

misafirlerimiz…
3 posts omitted. Click reply to view.

ec1bb No.130828

en koyu akpli, ciddi ciddi taş kemirecek hale gelse bile reyizinden vazgeçmeyecek kitle bu surilere karşı politika geliştiren herkese sempatiyle bakıyor. yoksa siz imamoğlu karşısında binali salağı olduğu için mi o kadar farkla kazandı zannediyorsunuz? bir keresinde fatih'e yolum düştü ve sanki istanbul'a değil de şam'a gelmiş gibi hissettim, cidden türk görsem kardeşim deyip sarılacak haldeydim. hayvan gibi sikişiyorlar, karnı burnunda gezmeyen sufi kadın yok gibi bir şey ve giderek mafyalaşma eğilimindeler.

ve bütün bunlar muhalefetin sikinde bile değil, ya da dile getiren gavaddaroğlu olduğu için kimse siklemiyor.

34dd9 No.130833

devletin yaptığı yardımları görünce vahşi kapitalizm arzuluyorum. vahşi kapitalizm olsa ben de sıçarım ama yeter be ya. fakirlere yardım ediyorsun sürekli doğuruyorlar. parası olan çiftler ikinci çocuğu düzgün şekilde büyütebilir miyiz diye düşünüp çocuk yapmaktan vazgeçiyorlar belki de. ama bu fakirler allah rızkı verir diye sıçar gibi doğuruyor. doğurduklarını da çocuk yapmaktan vazgeçen paralı çiftler besliyor vergilerle. komik. kendileri belki bakamayız diye vazgeçip başkalarının çocuklarını büyütüyorlar

5ca06 No.130844

>>130828
Hayır, en koyu akpli akpyi toplumsal kimliğinin bir parçası olarak gördüğü için başkasına oy vermeyi tahayyül bile edemiyor camileri ahır yapıp kuran yakmadıkları sürece de öyle kalacak. Ulan kaç yıldır bu ülkede yaşıyorsunuz nasıl hala ülkenin dinamiklerini anlayamadınızFile: 1624091368487.png (299.34 KB, 760x1038, 380:519, incel film.png) ImgOps Google

03445 No.130695[Reply]

incel çıktım
10 posts omitted. Click reply to view.

e828b No.130793

I'm God's lonely man.(KURALLAR.HTML)

03445 No.130804

File: 1624185407337.jpg (156.42 KB, 1416x1025, 1416:1025, 408459.jpg) ImgOps Google

>>130776
ben çüş artık dedirten abartılı komedi seviyorum.(KURALLAR.HTML)

d6f22 No.130806

>>130697

kezbanlık bizim anadolu topraklarımızdan avrupaya sıçramıştır, 20 sene sonra yav sikişemiyoruz diye ağlayan g kuşağı ibnelerinin tiradlarını okuyacağız, AHAHHAHAHAFile: 1624102973879.jpeg (82.58 KB, 435x706, 435:706, images-22.jpeg) ImgOps Google

29ab3 No.130706[Reply]

Tüccar niye ensesti forslamıyor?
11 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

71e97 No.130754

>>130712
porno endüstrisi tamamen tüccarın elinde. 2-3 tane büyük şirket var gerisi çok düşük bir pazar payına sahip.
Tüccar geleceği görerek onlyfans bile icat etti. pembe saçlı streamer kız amı görmek için tüccara komisyon ödemek zorundayız.

baaaa No.130758

File: 1624139336192.gif (462.04 KB, 220x159, 220:159, 12E4D2CE-9AE9-4B3F-8551-32….gif) ImgOps Google

>>130743
buna göre ben tüccarı tam 3 kez domaltmış oluyorum.

6c15b No.130778

File: 1624171123664.jpeg (32.08 KB, 448x684, 112:171, images-25.jpeg) ImgOps Google

>>130743
MantıklıFile: 1624114252485.jpeg (155.79 KB, 700x700, 1:1, C2616C95-C1A6-4654-8282-F….jpeg) ImgOps Google

12ced No.130729[Reply]

flört, çıkmak, manita, yavuklu, crush ve aklıma gelmeyen diğer tabirlerin açıklamalarını yazar mısınız.
2 posts omitted. Click reply to view.

12ced No.130749

>>130744
>gidip tokatlayacaktım

hayır öyle bir şey yapmayacaktın. yapmamışsın zaten.

4ba26 No.130768

>>130744
neyi müslüman mesela ülkenin anayasası mı kanunları mı bayrağı mı adı mı halkı mı?(KURALLAR.HTML)

3ce71 No.130777

>>130768
Laisist devletiniz biz laik olacagiz dedigi zaman avrupaya donmuyoruz bir gecede. Bayraktaki hilalden kulturumuze kadar her sey musloman.(KURALLAR.HTML)File: 1624052477640.gif (8.17 MB, 498x380, 249:190, tenor.gif) ImgOps Google

bc47d No.130676[Reply]

>9'da uyan
>el yüz diş yıka
>pc aç
>iş ilanlarına bak, kimisine başvur
>12 yemek ye
>bir şeyler alınacaksa dışarı çık
>1 saat parkta otur sonra markete git
>al gel
>oyun video iş ilanları
>18 yemek yapılacaksa yap ye
>oyun video iş ilanları
>23 pc kapat
>atıştır
>00 yat
>00:00-00:00 arası hayatı sorgula, ne yapacağım diye düşün, kendinden nefret et, bulduğun ilk uğraşa marifetmiş gibi sarıl, aklını sıyırmamaya çalış
Post too long. Click here to view the full text.
5 posts omitted. Click reply to view.

d7b24 No.130722

>>130685
tamam anon işe girmeni takdir ediyorum ama her tirada yazma artık.

0c97e No.130764

>>130685
>1 paket sigara 2.5 litre meyve suyu birkaç çikolata ve hazır yiyecek aldım 50 liram çöp oldu
gerekli hiçbir bok almamışın bir de yakınıyorsun. senin gibilerin günde en az 14 saat çalıştırılması gerekiyor. avam halkın çoğu ağır çalışma şartları ve az ücreti hak ediyor. sanki boş vakti olsa napcak futbol, türk tv dizileri, tiktok, instagram, dedikodu, içki masası takılcak. parası olsa ne olcak yiyecek şekeri sigarayı oturcak işte adamlarda maksimum hayat anlayışı bu. sanki oturup derin politika-tarih falan mı okuyacak kendini mi geliştircek? tek sorun benim gibi bilinci yüksek insanların teksaslı petrol zengini çocuğu olmaması.

118fc No.130772

>>130764
>bilinci yüksek

bilincin yüksek olsa saat 4'te böyle bir şey yazmaya uğraşır mıydın? hepiniz kendinizi diğer insanlardan üstün görüyorsunuz ama ne hikmetse herkesten daha alt bi hayat yaşıyorsunuz.File: 1623568585185.png (542.81 KB, 650x433, 650:433, ClipboardImage.png) ImgOps Google

dcfa4 No.130118[Reply]

Anonlar sperm bankasıyla ilgili tiradı okuyunca aklıma çok tuhaf bir ahlaki problem geldi.

Şimdi şöyle düşünün, size aşırı benzeyen ve sizle aşırı uyumlu birini buldunuz. O da sizi çok sevdi ve evlendiniz, ardından çocuk yapmak istediniz. Doktor size gameti boşver ana sperm hücreniz bile oluşmamış, taşaklarınız resmen dekor olarak duruyor ve böyle bir durumda çocuk yapmanız imkansız diyor ve gittiğiniz binlerce doktor aynı şeyi tekrarlıyor. Karınız halen bir çocuk sahibi olmak istiyor ve iki seçeneğiniz var.

Ya sperm bankasına gidip yaşadığınız çevre içerisinde rastgele bir sperm bularak (gerçek babası ile hiçbir şekilde iletişime girmeyecek) çocuk sahibi olmak.
Ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinden seçilmiş rastgele bir evlat edinmek.

KARARINIZI VERİN SONRA AŞAĞIYI OKUMAYA BAŞLAYIN.Ben dahil etrafımdaki herkes ikinci, yani evlat edinmeyi seçeceklerini söyledi ama evrimsel olarak en avantajlısı sperm bankası seçeneği.
Çünkü sperm bankasından seçilecek çocuk karınızın genini taşıyacak, size benzer olduğu için benzer gen taşıma olasılığı yüksek. Ayrıca yaşadığınız çevreden olduğu için ortak gene sahip olma olasılığı aşırı yüksek. Karınız sağlıklı olduğu için problemli çocuk olma ihtimali az. Eşiniz onu daha çok sahiplenecek. Eşiniz onu kendi sütüyle beslenecek, dolayısıyla anne sütü almış olacak. Yani kısacası evrimsel olarak her türlü daha avantajlı.

Ama ikinci seçenek olan evlat edinmek riskli çünkü çocuğun evebeynlerinin özelliklerini bilmiyorsunuz. Çocuğunu bırakıp gittiğine göre pek verimli bir döl olduğunu var sayamazsınız. Ayrıca türkiyenin rastgele bir yerinden olduğu için sizinle ortak gene sahip olma ihtimali çok çok düşük.
Post too long. Click here to view the full text.
7 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

d01e1 No.130738

belden alinan kök hücreyi spermin olusum sartlarinda muamele ederek sperm hucresine farklılaştırma teknolojisi var
gavat olmak zorunda değilsiniz

3532b No.130740

File: 1624126099742.jpeg (28.25 KB, 479x640, 479:640, images-13.jpeg) ImgOps Google

Hepinizin kafasını sikeyim soru ve post üzerine doğru dürüst yorum yapan yok. Turkolardan kafa çalıştırmasını bekleyen bende kabahat

35c9d No.130766

yağız geniş omuzlu inşaatçı bir kürt yok mu ne sperm bankası falan bozar bizi bir de ekstra para mı vercem başkasının dölü için.
>>130738
normal yollardan üreyemeyen inbred genetik bir çöplüksen gerek yok bence kendi çocuklarına da aynı zulmü etme.File: 1624054165467.jpg (48.38 KB, 720x475, 144:95, yasam-kocu-720x475.jpg) ImgOps Google

2eaef No.130678[Reply]

tiradı eksik olmaz. psikoloğa gideceğim, psikiyatriye gidilir mi, psikoloğa para vermeye değer mi vs. asıl hayatta ne yapmamız gerektiğini söyleyen "yaşam koçu" daha işe yarar bir şey değil mi? sonuçta bize yol gösterecek bi fikir adamı lazım.
3 posts omitted. Click reply to view.

f4aa2 No.130690

>>130680
insan gibi kapılarını çalıp rahatsız oldum deme cesaretini verecek. psikolog ne diyecek kafaya takmaya değmez diyecek, hap verecek.

yaşam koçlarının sitelerinde doğru sorularla bakış açını değiştiririm yazıyor. bizim hiç elimizden tutan biri olmadı. hayattaki başarısızlığımız cesaretsizlikten, girişimci ruhumuz olmamasından kaynaklı. suçlusu psikolojik diyip kendimizi avuttuk ama can sıkıntımız düşüncelerimizden kaynaklanmıyor. kendim için diyorum hayatta bir şey başardığımda modum yükseliyor. size olmuyor mu? mesela yaşam koçu hayatta nasıl sürekli başarmayı gösterecek. psikoloğa gidip de pirinç parla yapan var mı yok amına koyim. boş iş bunlar boş. psikolojik sorunlarımız yok, yol gösteren bi abimiz olmadığı için böyle.

de399 No.130694

>>130690
Güç sürecinin tatmin edilmesi gerek anon. Hayati boyujca olimpiyatlara hazirlanan atlet bizim gibi neetlerden daha anlamli bir hayat yasiyor.

f4aa2 No.130701

>>130694
herhalde anon. onun bi amacı var çünkü. bi örnekle anlatmak istiyorum. burada çoğu anon bir kızı kovalayıp ama reddedilip ama sevgili olup terk edilmek yerine hiçbir şey yapmamayı tercih ediyor, bunun daha iyi bir şey olduğunu düşünüyor. tüm gün ülkenin insanlarına, normilere sayan söven anonların onlardan üste çıkan özelliklerini sorunca "ben onların yaptıklarını yapmıyorum" diyorlar. işte tamam sen ne yapıyorsun onu söyle, verecek cevap yok çünkü hiçbir şey yapmıyor. bunun daha iyi olduğunu düşünüyor.

abilik ablalık edecek kimse yoksa, bunu profesyonel olarak yapan meslek yaşam koçluğudur ben bunu yeni öğrendim. baksanıza psikiyatriye psikoloğa gidip ilaç alıp hayata atılan bi anon gördünüz mü? ben görmedim anlatmadılar da.File: 1623996791187.jpg (28.11 KB, 400x400, 1:1, SFSmlL7k_400x400.jpg) ImgOps Google

7efe0 No.130608[Reply]

>lokasyon
>aplikasyon
>imitasyon
>jenerasyon
>revize
>pesimist
>komünikasyon
>aplikasyon
>prezentasyon
>handikap
>mikser
>blendır
>platform
>trenç kot
>full time
Post too long. Click here to view the full text.
10 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

531c0 No.130647

>>130645
sosyal ortam gayet güzel. nerde sıçtın?

d3b65 No.130649

File: 1624036926873-0.png (61.86 KB, 518x518, 1:1, ClipboardImage.png) ImgOps Google

File: 1624036926873-1.jpg (73.59 KB, 880x495, 16:9, kahvehane-depo_16_9_159756….jpg) ImgOps Google


95af4 No.130693

>>130649
e-sosyal ortamFile: 1623872407783.jpg (141.06 KB, 900x1200, 3:4, ahmet çakar köpeği.jpg) ImgOps Google

64fa3 No.130458[Reply]

Daha önce defaatle söyledim ama anonlar ayak yaptığımı ya da zihin kastığımı sandı. Son 1.5 yıldır gayet güzel ve cutie pie bir kızla ilişkim var, neredeyse hergün düzenli seks yapıyoruz, her buluşmamızda minimum 5-6 posta gidiyorum. Ve hiçbir abartılı zevk almıyorum, hatta sıkıldım desem yeridir. Belki 13 cm'lik mikro penisim yüzünden belki de lise + üniversite hayatında geçen bol 31'li incel günlerin yorgunluğundan, bilmiyorum neden ama gerçekten abartıldığı kadar bir şey yok. Saç okşama, öpüşme, koklaşma, bakışma, güzel sözler söyleme ritüelleri de ilk bikaç gün heyecanlandırmıştı ama onlar da anlamını yitirdi. Şaka değil yakın zamanda ayrılıp bekar yaşamayı ve rpg-strateji oyunlarıma yeniden gömülmeyi planlıyorum, kızı da çok üzmeyecek doğru bir zamanı bekliyorum sadece. Bu tiradı açıyorum çünkü bu derdimi normieler anlamıyor, onlar için sikişip üremek hayatın çok önemli bir parçası. İronik bir şekilde beni anca burdaki garanluk ve asosyal anonlar anlar diye düşünüyorum. Saygılarımı da sunuyorum.
20 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

68dcd No.130666

File: 1624048150564.jpg (80.85 KB, 720x724, 180:181, suicide2.jpg) ImgOps Google

>>130641
>günde 5 posta atmak gerçek olamaz

Kek ulan "zihin" diye bakirlik krizi geçirip ağlamayın diye az bile söyledim.
Ayrıca kızın güzel olduğuna da inanmamışlar, kız en az 10/8, zaten goblin gibi bişey olsa ilişki kurmam siker geçerim, mal mıyım uğraşıyım?

Tamam hadi kızın güzelliğine inanmayanları anlıyorum sonuçta internette kanıtlanana kadar her şey bir yalandır üstelik güzellik de subjektif bir algı, bir de inanmak istemiyorlar tabi ben kalitesiz hayat yaşıyosam herkes öyle olmalı cope'u var anonlarda.
Ama günde 5 postaya inanmamak ve zihin demek zavallılığın ta kendisi resmen.

Vallaxi artık kimyam uyuşmuyor bu tahtadakilerle bırakma vaktim gelmiş anlaşılan. Ya da güzel bi kızla sevgili oldum ve bi iki sikiştim diye götüm kalktı benim bilmiyorum, belki 3-4 sene önce şu tiradı görsem ben de aynı krizleri geçirirdim.

3557a No.130667

>8\10 kız sikiyorum
>günde 5 posta atıyorum
>sıkıldım

bu tirad neden hala silinmedi?(KURALLAR.HTML)

bf2fe No.130668

>>130666
> ben kalitesiz hayat yaşıyosam herkes öyle olmalı cope'u var anonlarda.
sen part time park görevlisi olup köpek boku temizleyen anon değil misin ne kalitesinden bahsediyorsun kekFile: 1623668526464.jpeg (152.81 KB, 1080x1350, 4:5, indir.jpeg) ImgOps Google

e60c1 No.130235[Reply]

ekmek, makarna, şebeke suyuyla yapılmış siyah çayla şu vücut yapılır mı? et, balık, tavuk yiyen adamın kaç katı emek vermemiz gerekir?
6 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

89d6f No.130335

File: 1623767603990.jpg (48.58 KB, 746x477, 746:477, 12c984edf94851e886e01da706….jpg) ImgOps Google

Bu cardio mene mi? Bir saattir yürüyorum 10bin adımı geçtim. 350 kalori yakmışım. 1 kilo=7800 kaloriymiş. 15dk cardio 150 kalori yapıyor. Ne sik anladım ben bu işten? Yorulduğuma deymez. 60 kilonun altına düşmem lazım. Aç kalsam daha iyi gibi.

5ea7f No.130345

File: 1623769758058.jpeg (39.69 KB, 680x525, 136:105, 07d.jpeg) ImgOps Google

>>130335
Aç kal evet ama hiit yap bir kardiyo peşine ağırlık

En pratiği ne biliyor musun tempolu koşu/yürüyüş ara ara şınav sonra tekrar devam bunu tekrar et Kazan.

c97d9 No.130654

herkes şınavla göğüs yapılmaz der ama beni tanıyanlar evde bench press aletimin olmadığını ve salona gitmediğimi bilir. evdekiler de her gün deli gibi şınav çektiğimi bilir. yap bakalım oluyor mu.File: 1624032959589.jpeg (5.76 KB, 225x225, 1:1, indir.jpeg) ImgOps Google

48154 No.130639[Reply]

Bir metin icinde kelime listesi aramak istiyorum. Bunu yapabilecek bir python kodu falan yazar misiniz?

Mesela metin soyle olsun ;
Elma, elma sirkesi, agackakan, kus, bocek, bok bocegi

Arayacagim liste de soyle ;
Bok, elma sirkesi

Metinin icinde elma sirkesi oldugu icin bana var diyecek. Kelime listesinden bir tanesi bile varsa var demesi yeterli.

Rica etsem yazabilir misiniz?
2 posts omitted. Click reply to view.

9f41a No.130644

>>130642
Anon kelime grubu da aramak isteyebilirim. Ornekte aciklamaya calismistim. Mesela "elma" ile "sirke" yi ayri ayri degil "elma sirkesi" olarak arayacagim. Yoksa metni word e yapistirip orada da arayabilirim. Bir de arayacagim liste uzun. Ben kelimeleri veya kelime gruplarini virgulle ayrilmis olarak verecegim. Kod virgule kadar ayirarak metinde arayacak.

085ad No.130646

File: 1624036259001.png (69.15 KB, 1844x659, 1844:659, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>130644
10 dakikada öğreneceğin temel regular expressions bilgisi sana yeter.
https://regex101.com/

085ad No.130648

File: 1624036753439.png (72.65 KB, 1406x860, 703:430, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>130646
bir örnek daha:File: 1624019401032.jpg (90.88 KB, 598x900, 299:450, coi-fish-open-mouth-117784….jpg) ImgOps Google

01278 No.130624[Reply]

>yooo dünya yuvarlaktır çünkü bilim öyle diyoor
>yoooo covid aşısı gerçek tabiii
>yooooo aya tabi ki gidildi
>yooo dünyayı rokofeler yönetiyoo
3 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

01278 No.130630

File: 1624023897262.gif (530.09 KB, 356x200, 89:50, A4441630-AD48-44DF-B21E-68….gif) ImgOps Google

>>130628
>yoooo poldeki abilerime laf edemezsin(KURALLAR.HTML)

a2c94 No.130631

>>130630
>t. polcü enik(KURALLAR.HTML)

01278 No.130632

File: 1624024138287.jpeg (48.16 KB, 640x640, 1:1, 9E02014C-4BC8-4524-BEBF-E….jpeg) ImgOps Google

>>130631
>yooooo polcü enikler bu siteye giremez yoooo burası bana ait yoooooo patron benim yooo(KURALLAR.HTML)File: 1623938193827.jpg (243.04 KB, 1024x768, 4:3, Et-Sote-9.jpg) ImgOps Google

a74f5 No.130560[Reply]

et yemeyi özledim amına koyim herkes mi zengin bu ülkede kime sorsam et yiyor tek yemeyen ben miyim
7 posts omitted. Click reply to view.

3e54c No.130595

https://youtu.be/omcnI2S0608

59:38'de alev aldım milletin 200 yıl önce yediği yemekleri yiyemiyoruz

5b602 No.130602

>>130585
işte bu yüzden devliyor olmanı ummuştum anon. grekistan'ın aksine hayvancılık için çok uygun 2 hollanda büyüklüğünde bozkırımız var. kışın saman dışında yem vermeden 3 mevsim sürü besleyebiliriz. ama tarım ve hayvancılık politikalarımız olabilecek en kötü seviyede yönetiliyor. o yüzden öyle ayağı bir kere, yorganı iki kere sikeyim affedersin.

40cb0 No.130805

testFile: 1623954862294.gif (98.47 KB, 964x912, 241:228, 1514225773798.gif) ImgOps Google

9b4ab No.130583[Reply]

2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

800d9 No.130592

File: 1623960722402.mp4 (2.81 MB, 624x556, 156:139, gucciadamı.mp4) ImgOps Google

biz atlanta'nın hoodlarında hergün drive bylar, swat raidler ile büyümüş adamız bize 3-5 sefil beyaz çöp methead, junkie fake ass köleler, çololar falan dokunmaz ;)

a044f No.130593

rus hapishaneleri nasıl acaba

d92aa No.130597

bura bir kız peşinde aylarca ağlayan, karı gibi duygusal, hassas, depresif, intihar yatkını, kara metal dinleyerek cope eyleyen erkeksilerin mekanı. böyle bir ortamda ortalama 5 dk içinde self ket yaparlar.
hatta bazıları 3. videodakiler gibi punk falan olur. mesela şu özbek kadın komşusuna sürekli yemek yapıp götüren tam bu role uygun.File: 1623894291372.png (53.31 KB, 400x126, 200:63, ClipboardImage.png) ImgOps Google

d4fd8 No.130507[Reply]

>arkadaşlar bazı kelimeleri birleşik yazalım lütfen
>sebebi: çünkü ben öyle diyorum

100 senedir kocaman bir dili sikindirik devlet dairesine vermişler, badem bıyıklı memurlar kafalarına göre anadilin olan Türkçenin kurallarını belirliyorlar. Heyt be…

Dünyanın başka yerinde tek Kuzey Kore'de var bu, bir de fiksiyonda oceania ve wadiya'da kek. Kamalın alfabeyi değiştirip Türkçenin neredeyse 1000 yıllık yazı geleneğini ve yazı dağarcığını çöpe atması bir yana, şu amına koduğumun şer odağının dile verdiği zararın tarihte emsali yoktur. Bu orospu çocuklarının uydurdukları kelimeler türkçenin kurallarına ve fonetiğine bile uymuyor. Allahtan o uydurdukları kelimelerin çoğu unutuldu da bugün televizyona uzbakaç, dolmuşa oturgaçlıgötürgeç demiyoruz. T.C'nin milli eğitim diye forsladığı iq düşürme projesi yok olup TDK'ya itibar edilmemeye başlanınca türkçe bütün dünyada itibar gören, sürekli gelişen zengin bir dil haline gelecek. Ama boş tabi, vasat diktatör kamalın kurduğu boktan memur dairesinin sikip attığı "öz" türkçe"miz"i konuşacağız. Bokistan şu boktan bürokratik sistemden, şu illet memur kafasından ve şu 1930'larda kalmış nazi-vari "emperyalist saf ırk temiz dil öztürkçe ön proto-dil" otizminden sıyrılmadıkça hiçbir zaman düzelemeyecek.
7 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

7af64 No.130524

Bir op anca bu kadar yanlış olabilirdi

e59cb No.130540

Tece'nin kuruluşu bir hataydı zaten. Yüzyıllardır birbirini kesip doğramış ve birbirinden tiksinen milletleri bir arada yaşamaya zorlama hatası yüzünden bugün Pekeke sorunumuz var, doğunun elektrik ve su faturaları Trakya'ya itelenirken bu bölgeye bilerek en ufak bir hizmette bulunulmuyor, ülkenin yarısı Arap yarrağı hayranıyken diğer yarısı Batı yarrağı hayranı. Keşke Kamal bütün Anabok'u kurtarmak yerine sadece Marmara ve Ege'ye yoğunlaşsaydı ve bir de keşke mason localarıyla zıt gitmeseydi, zira ölümü Masonların elinden oldu.

abc64 No.130546

>>130540
>milyonlarca kürt ve arab'ı sırasıyla özal körfez savaşında, akp son ırak savaşında ve suriye saçmalığında içeri almamış gibi davranmak

mason saçmalığına düşük zekalı olmadığım için değinmiyorum bileFile: 1623870175606.jpg (29.96 KB, 900x506, 450:253, v3yvy5ol4cy61.jpg) ImgOps Google

21bd6 No.130453[Reply]

bol su içiyorum ve spor yapıyorum ama hâlâ 3 günde bir sıçıyorum o da ıkına ıkına. sindirimimi nasıl hızlandırabilirim?
6 posts omitted. Click reply to view.

21bd6 No.130500

>>130499
sağol anon. o kadar sikko bir genetiğim var ki bir şeyden taviz verince zararını direkt hissediyorum o yüzden sağlıklı yaşamaktan başka bir seçeneğim yok.

1c949 No.130501

>>130500
>o yüzden sağlıklı yaşamaktan başka bir seçeneğim yok.
inan hiçbirimizin yok. güç seninle olsun anoncuğum

aa6c6 No.130517

türkoların dünyaya üzengi ve ordu sisteminden sonra en büyük katkısı olan yoğurdu denesene op.File: 1623692096454.jpeg (10.74 KB, 259x194, 259:194, images - 2021-06-14T20342….jpeg) ImgOps Google

626fc No.130271[Reply]

Anonlar aşırı amaçsız bir hayat yaşıyorum. Bütün gün hayal kurarken mal mal videolar izliyorum; çok eskiden beri freeroam videolarını izlerken hayal kurma alışkanlığım vardı da artık dayanılmaz hale gelmeye başlıyor. Normie tavsiyesinden uzak düzgün bir nasihat verebilir misiniz, akademik başarı konusunda gayet hırslıydım da artık söndüm; napmam lazım?
12 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

7d71d No.130494

>>130486
>inb4 züğürt tesellisi
mühim olan boyu değil işlevi. elinde olmayan şeyler için üzülüp, sıkılacağına elindekilerle mutlu ol anon. geliştirebilecek gırla meziyet varken, napolyon kompleksiyle gençliğini hiç etme.

0f133 No.130502

File: 1623887388537.mp4 (625.82 KB, 540x960, 9:16, Marky.mp4) ImgOps Google

>>130486
Zor. Kız kardeşimin boyu benden 10cm kısa ama beni moglamaya çalışıyor. İncel forumları circlejerkden başka bir şey değil. Sürekli ağlayıp sızlamak anlamsız. Baya kalitesiz ortamlar. Nofap gereksiz yerine noporn yapıp haftada bir coomlayabilirsin. Vallaxi manletliğin çaresi yok. Üzgünüm. Çok ekstrem yeteneklerin ya da seni çekici kılacak detayların olacak ki ilgiyi üzerine çekebilesin.

Dünya sürgün yeri. Mutluluk denen şey modern insana sürekli bir şeyler pazarlamak için söylenen yalan. Mutlu olacaksınız diye bir kaide yok. Dünyanın size mutluluk borcu yok. Dedelerinizin babası ww1 gördü. Yaşanacak en büyük acılara tanıklık etti. Dedeleriniz yıkık dökük bir ülkede yokluk içinde hayata tutundu. Babalarınız siyasi ve ekonomik krizler, iç çatışmalar gördü. Evden okula giderken helallik aldılar. Atalarınızda mutlu değildi. Kimse mutlu olmak zorunda değil. Son zamanlarda sosyal medyada vs. sürekli insanlar mutluluk pozu veriyor çünkü öyle olmak zorunda hissediyorlar. Ama mutlu değiller.

Spor yap, dengeli beslen, uyku düzenini kur ve kişisel bakım yap. Yapacak başka bir şey yok. Kafanı meşgul ediceksin. Olmayan şeyleri kendine problem edeceksin ki beynin meşgul olsun vakit geçsin. Bahri baba şırdan gömüp kimsenin izlemediği filmleri blogunda yorumluyor. Onursuz 90lardan kalma amerikan güreşi kasetlerini izleyip yörükoğlu ayran içip flexliyor. Erdemin arkadaşları gelecek kaygısı yaşarken 500gb acapella basıp sikko pony oyunları oynuyo. Siz aslında bunların farkındasınız gerçek mutluluğu arıyorsunuz ama o yol sizi sadece sıkıntıya sokar. Vesselam…

6552a No.130503

>>130502
valla anon ne desem boş. cope or rope.File: 1623856792033.jpeg (31.77 KB, 400x400, 1:1, 264717A1-11D7-4065-A2CC-0….jpeg) ImgOps Google

981a7 No.130432[Reply]

>erkek adam manuel kullanır. vitesi arabaya attırmaz, erkek adam vitesi kendi atar. karı mısın sen otomatik kullanıyorsun he?! etek de giy bari. sizin yüzünüzden türkiye böyle. adamcıklar sizi.

erkek adam:
https://youtu.be/U8ZyF78o8XY
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

13217 No.130457

çomar, yamtar ve/veya t*rko gelenek ve göreneklerine bağlı bir ortadoğu yamyamı değilim lakin gayri-demirsel söylüyorum otomatik vites gerçekten karı + ılık erkek işi. Hayatımda otomatik vites kullanıp da beta ve ezik olmayan erkek de görmedim. Gerçekler gerçekten de sarsıcı ama üzgünüm.

981a7 No.130469

>>130457
iş yerimdeki 70 yaşında olan şoför eskiyi anlattı. türkiye'de eski amerikan arabalarının olduğu zamanda bütün arabalar otomatikti. manuel arabalar yeni yeni çıkmaya başladığında şoförler diyorlarmış ulan ortada bi kol var zırt pırt nasıl ileri geri yapacağız nasıl kullanacağız bunu falan. bu erkek adam manıel kullanır nerden geliyor çok merak ediyorum. aşağı yukarı herkesin sevdiği eski büyük güçlü amerikan arabaları hep otomatik vites. ultra lüks otomobiller hep otomatik vites. cat 797 gibi, onu kullanan kişinin erkekliğini sorgulamak haşa çarpılır gidersin derecesinde olan dev makineler hep otomatik vites. bence bunu söyleyenler, ford f650 gibi araçlar kullananların çükleri küçük olur diyenlerle aynı tayfa. boş laf boş.

8fbf4 No.130483

tamamen parayla alakalı
abd de ezelden beri otomatik vites kullaniliyor
adamlar kendi arabasını urettigi icin sanzimanlari araba parasina degil cunku
bi de sanziman arizasinda bizdeki tamirciler acip sanzimani tamir etmeye ugrasir abd de tamirci veya garaji oldugu icin tamirden anlayan kullanicinin kendisi hic canını yormaz bile atar sanzimani yenisini takar direkt
acliktan agzi kokan bokistanli otomatik sanziman parasını goze alamadigi icin ucuz balatali diye manuel kullanir onu bile balatasi bitmesin diye ölüm pahasina yokus asagi bos viteste inerek kullanirFile: 1623766630578-0.jpg (3.67 MB, 2340x4160, 9:16, IMG_20210615_170604.jpg) ImgOps Google

File: 1623766630578-1.jpg (3.49 MB, 2340x4160, 9:16, IMG_20210615_170636.jpg) ImgOps Google

File: 1623766630578-2.jpg (3.5 MB, 2340x4160, 9:16, IMG_20210615_170717.jpg) ImgOps Google

File: 1623766630578-3.jpg (3.97 MB, 2340x4160, 9:16, IMG_20210615_170859.jpg) ImgOps Google

File: 1623766630578-4.jpg (3.53 MB, 2340x4160, 9:16, IMG_20210615_170726.jpg) ImgOps Google

480a7 No.130330[Reply]

anonlar bu ne olabilir kıyafetlerimin arasında muska şeklinde buldum var mı arapça bilen?
10 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

88015 No.130376

>>130370
allah belanı versin senin, sayfanın yarısını kapladın it

55687 No.130377

>>130330
Biri senin için Bedevi dili tekerleme yazdırmış. Büyü müyü değil.

e6a79 No.130421

>>130377
kek'd

ama gerçekten doğruFile: 1623763139126.jpg (184.61 KB, 682x422, 341:211, jah.jpg) ImgOps Google

1496e No.130322[Reply]

Şu ayıdan nefret eden bi tek ben miyim? Yaptığı tek şey ekran başında göt göbek büyütüp bişeyler izlemek, bi de basic pleb bilgiler sıçıp veletleri bilgili adamım diye tücüyor. Bişeyleri izleyen bir plebi izleyerek ünlü etmek de zaten anca z kuşağı denilen virüslere yakışırdı. Son zamanlarda sırf cehapeye kaydı diye ekşici koyun sürüleri de sempati beslemeye başladı. Siktiğimin toplumunda artık nefes alamıyorum gerçekten.
14 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

f7f6a No.130401

2 güne damar tıkanıklığından nalları diker bu ayı

b3a4e No.130402

>>130399
>itt birileri para kazanıyor anonların zoruna gidiyor

7ec71 No.130403

File: 1623834981702.jpeg (421.42 KB, 1284x1096, 321:274, 3CF1DBCF-FE76-484F-9046-D….jpeg) ImgOps Google


Yamtar deyince kızıyorsunuz. Soykırımı inkar eden bir başka kamalistin popülist siyaset macerası.[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]