[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1569872061495.jpg (349.19 KB, 1280x800, 8:5, 5d91fb76c03c0e2454178c32-j….jpg) ImgOps Google

059d4 No.58648[Reply]

https://twitter.com/sahibe_helen

insanların özel hayatı dövleti neden ilgilendiriyor? niye içeri almışlar helen bacımızı?
2 posts omitted. Click reply to view.

9d3c7 No.58654

File: 1569872586727.jpeg (44.23 KB, 255x750, 17:50, i,i,.jpeg) ImgOps Google

>>58648
hazır konusu açılmışken 140journos bdsm videosunu bulabilecek var mı? o daha efsaneydi.

38f29 No.58660


67ea8 No.58688

>>58660
Teşekkür ederim.File: 1569551034934.jpg (83.51 KB, 960x720, 4:3, 12143231_10209229179354460….jpg) ImgOps Google

34870 No.58307[Reply]

https://twitter.com/beril2627/status/1177210751859253250

adamın boy 190 diye belinde silah olan polis bile bir bok yapamıyor. sadece sağdaki adamcık olsa ters kelepçe yapar duvara yaslar götüne cop sokarlardı.
7 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

85020 No.58444

>>58420
bokistan da polisin bekçinin eli kolu bağlı, amerika daki yetkiler burada olsa siktiğim kürtleri iki dakika sus pus olur

c5bf6 No.58559

bu sefer şov yapmak için uzun yapılı polisleri seçip kamera önüne çıkarmışlar. artık iyiden iyiye gücüme gidiyor adamcık olmak.

https://twitter.com/AlkolukBaskan/status/1177839110377091072?s=19

112a9 No.58662

>>58420
çünkü bokistan polisleri sadece solcu gavatlara alfalık taslayabiliyorlar.
çünkü bioslarında çomarlara havlamak yok, robocop gibi çomar,palalı görünce yeşil friendly yazısı, solcu, seküler görünce kırmızı enemy yazısı beliriyor gözlerinde.File: 1569857352263.jpg (62.95 KB, 429x259, 429:259, sssssss.jpg) ImgOps Google

7d7e1 No.58613[Reply]

çomarlar dinlenmesiz
3 posts omitted. Click reply to view.

2ca42 No.58624

>>58618
amerikalı diye bir millet yok.

6697a No.58636

File: 1569867384782.jpg (4.14 KB, 200x200, 1:1, d65aac9a0a5a09180e50211c9d….jpg) ImgOps Google

>>58624

Teşekkürler baran

cadda No.58637

File: 1569868413989.jpg (357.92 KB, 937x528, 937:528, nabs-before-and-after-port….jpg) ImgOps Google
File: 1569793441656.jpg (188.9 KB, 591x651, 197:217, Emmanuel_Carasso-1.jpg) ImgOps Google

dc454 No.58582[Reply]

>ohk ittihatçıların önde gelenleri ve kurucularının gizli ve açık ibraniler olması
>ohk ermeni, süryani, rum ve pontus soykırımını yapanların sabetaycı olması
>ohk cumhuriyetk kurucu kadro yahudi
>ohk mallarına konmaları
>ohk koçların, boynerlerin bu sayede zengin olması
3 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

465e0 No.58586

File: 1569795610268.jpg (203.44 KB, 505x744, 505:744, pepe osmanlı.jpg) ImgOps Google

>>58585
eleştirmek haddimize değil ama soykırmamıza kimse karışamaz :DDD

090fb No.58589

File: 1569825510237.jpg (105.32 KB, 960x591, 320:197, 1562365386128.jpg) ImgOps Google

>>58585
Merak etme k*rdo sıra sanada gelecek.O öküz hindu kökenli boktenli anana nasıl ki sen türkçe konuşana kadar tecavüz ettiysek soykırım yapmasını da iyi biliriz.
Talat paşanın sabun yaparken dışarıya boşalttığı ermeniden ve bok kokan bir pajeetten doğduğun için senin konuşmaya hakkın yok aşağılık ırk seni.(KURALLAR.HTML)

54270 No.58632

File: 1569866550983.jpg (38.34 KB, 670x371, 670:371, ata3.jpg) ImgOps Google

>>58589
>sanadaFile: 1569833013112.jpeg (52.2 KB, 554x554, 1:1, images.jpeg) ImgOps Google

2eb6f No.58594[Reply]

>taşrada ol
>salak bir üniversitenin salak bir bölümünde oku
>günde 6 dolmuş
>15 lira yol parası
>lise 5'ten farksız tesbihçi öğrenciler
>birbirinin akrabası öğretim görevlileri
>dersleri kaçır, devamsızlık sınırının kıyısında ol
>mezun olduktan sonra işsiz kalacağından emin ol
>intihar etmenin tüm bu sorunların çözümü olacağına inanmaya başla
>sıçan ininde yere yat, dostu özle
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

65106 No.58620

File: 1569862432066.jpg (45.1 KB, 750x562, 375:281, 71565862_1379681262206787_….jpg) ImgOps Google

>türkiyenin en seküler diye tabir edilen şehirlerinden birinde ol
>salak bir üniversitenin salak bir bölümünde oku
>günde 2 dolmuş
>6 piç yol parası
>lise 5ten farksız tespihçiler/çocuk gibi giyinen ergenler
>birbirinin akrabası öğretim görevlileri
>dersleri kaçırma ama girdiğin her derste delirmeye 1 adım daha yaklaş
>mezun olduktan sonra işsiz kalacağını düşün
>intihar etmenin tüm bu sorunların çözümü olacağına inanmaya başla
>kalbindeki geçmeyen ağırlıkla sıçan ininde yerde yuvarlanıp dostu özle

aef39 No.58622

160 puanla girdiğim myo'dan sonuncu olarak mezun oldum ve 5,5k ile işe başlayacağım. reyle

04e47 No.58626

File: 1569865136759.jpg (489.71 KB, 2160x1080, 2:1, Screenshot_20190913-221620.jpg) ImgOps Google

>meslek liseli ol
>meslek yuksekokulunda ol
>meslek yuksekokuluna girebilmek icin 1 sene dersaneye gitmis ol
>en azindan devlet
>lise 5 ortamı, tesbihçiler, kürtler, suriyeliler, çıkışta işporta açanlar
>reis götü yalamaktan dili damağı kurumuş 89 iqlu hocalar, bir tane iş bilen memurun olmadigi hepsinin eş dost olduğu idare
>2. senende deli gibi kpss calisiyor ol
>atanmaktan başka umudun olmasın
>en azından umudun olsunFile: 1568656661778.jpg (223.77 KB, 1440x900, 8:5, bm_c2a2a0001.jpg) ImgOps Google

bf616 No.57407[Reply]

sevem black mesa
19 posts and 11 image replies omitted. Click reply to view.

e6f57 No.58558

File: 1569756572482.jpg (227.79 KB, 1440x900, 8:5, bm_c2a2a0003.jpg) ImgOps Google


fdb6e No.58591

Xen haritalarını oynayabilmek için hangi betayı seçmeliyiz steamden?

b7304 No.58606

>>58591
doğal olarak sonuncusunu. ancak ben rus sitesinden indirdim, henüz xen e gelmedim.File: 1569736547102.webm (427.83 KB, 460x944, 115:236, a3R7opm_460svvp9.webm) ImgOps Google

32527 No.58524[Reply]

9 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

bd57c No.58575

File: 1569780586263.png (869.48 KB, 514x859, 514:859, 11.png) ImgOps Google

hüray ertürk melek gibi missturkey'nin çekimleri yaramamış

96dd4 No.58576

ya bize ne bundan televizyondaki salak bir et yarışması.

fc134 No.58587

File: 1569796329903.mp4 (310.72 KB, 400x224, 25:14, 15850767_390796024590114_4….mp4) ImgOps Google

>>58524

Benim mi zayıf bir estetik duygum var bilmiyorum ama hiçbirini beğenmedim. Hepsi günlük hayatta karşılacağın alelade kişilere benziyorlar. Böyle yarışmalarda insan daha nevi şahsına münhasır kadınlar bekliyor.File: 1564214470040.gif (3.76 MB, 640x360, 16:9, Drinking_1.gif) ImgOps Google

181ac No.52640[Reply]

Yalnızlık bastırdı yine
6 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

b271f No.54256

>>52652
nofap yap bf bulursun bacum

8a374 No.54258

>>52652

programlama öğren

c41aa No.58581

Zalım gecelerFile: 1569728147010-0.jpg (66.13 KB, 900x900, 1:1, unnamed.jpg) ImgOps Google

File: 1569728147010-1.png (83.88 KB, 223x220, 223:220, 4.png) ImgOps Google

b9df1 No.58521[Reply]

Bu adam tam bir üstad değil mi sizce de. Hayatımda yemeğe bu kadar uğraşan kibar konuşan adam görmedim, adama jelibon tarifi isteği geliyor yapıyor, magnum istiyorlar yapıyor. Adam gibi bir adam gördüğüm en iyi yemek kanalı.

https://www.youtube.com/channel/UCYEHA93gkXd3w2sMDO36pQg/videos
4 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

b61cf No.58566

bugün sadece küçük paket biskrem+bayat aşure yedim. canım doğru düzgün yemek yemek istiyor artık ya. bıktım usandım bu bokistandan.

b61cf No.58567

>>58566
dolapta et ve pilav varmış. neyse post atık bir kere.

08180 No.58569

>>58567
>urr durr götümü kaldırıp yemek yapamıyorum sikem boKKKistan(KURALLAR.HTML)File: 1569749066304.jpg (82.56 KB, 400x499, 400:499, 5pVk2Xd.jpg) ImgOps Google

3e302 No.58541[Reply]

Şu foto yerli imajbok tarihinin en büyük başarısı yemin ederim. Zamanında int'de nasıl forsladıysanız artık, normie forumlarında bile karşıma çıkıyor :D
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

0cafc No.58547

>>58545
isimibneliği, avataribneliği gibi basit hatta belki modası geçmiş çan terimlerinin ne olduğunu bile bilmiyorsun. anonim ortamda sürekli daha önceki tartışmalarını sözde "kazandığından" bahsedip iki postundan birinde "ben" lafını kullanıyorsun. utanmasan nick bile kullanacaksın, hatta nick sistemi gelse en çok sevinecek olan kişisin. göt deliğini harlayan her anonu aynı kişi sanıyorsun. senin o otistik düşüncelerine karşı herkesi tek bir özne olarak görme paranoyası içindesin. ve yüksek ihtimalle o bakir(28) denen illetsin. özetle acınacak haldesin.

azıcık, bir su birikintisi kadar bile olsa adamlığı ve imageboard kültürü olan bir adminin sitesinde senin gibi bir kanser tek bir post bile atamazdı, hatta bilerek bazı sıçtığın zırvalıklar silinmezdi sırf anonların taşak geçebileceği bir şey vitrinde kalsın da goygoy dönsün diye. ama heyhaaaat, sıçanın 89 iq'suna, adminin gavatına kaldık.

f3c72 No.58551

File: 1569751703685.mp4 (180.54 KB, 640x360, 16:9, ölmüşünü gibeyim.mp4) ImgOps Google

>>58547
isimibneliğini forslamayı bırak. hiçbir zaman efsane olamayacaksın.

f3c72 No.58555

File: 1569753467721.mp4 (10.04 MB, 512x288, 16:9, videoplayback.mp4) ImgOps Google

>>58554File: 1569695896859.jpg (28.88 KB, 814x410, 407:205, 1111.JPG) ImgOps Google

4dc7a No.58490[Reply]

https://www.youtube.com/watch?v=9NkKj0aNB0s
taze video. you talking to me'li
2 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

ef128 No.58517

>>58499
>ikisi de italyan
>birbirlerinen ne gadan da benziyola aaa :DD
akıl sır ermez

fdfb2 No.58533

File: 1569743679143.png (6.32 KB, 200x200, 1:1, 3bear.png) ImgOps Google

hiç photoshop ya da video edit geçmişi olmayan birisinin bunu yapmasını sağlayan basit uygulamalar var mı anonlar?

4dc7a No.58534

>>58533
GALİBA. photoshop ve video edit bilmene gerek yok ama uygulama sağlam bilgisayar istiyor. internette "şuna tıkla. sonra buna. kaynak videoyu seç. hedef videoyu seç. buna tıkla. 3-4 şeye daha tıkla ve bekle" şeklinde yönlendirmeler var. olay basit gibi gibi ama iyi bilgisayar lazım. CUDAlı mudalı.File: 1569539361389.jpg (380.86 KB, 1280x720, 16:9, 3545824_o4b7c.jpg) ImgOps Google

f5fcf No.58301[Reply]

yemeğimi oyla
5 posts omitted. Click reply to view.

9a56b No.58422

>>58342
erkek adam yumurtayı çiğ içer ve döl yer bu yüzden problem yok

7d869 No.58442

File: 1569684947237.jpg (155.45 KB, 800x1023, 800:1023, f4b5247aae19079fd2be71bf66….jpg) ImgOps Google


>>58422
ifşa

fdae2 No.58520

fukara/10File: 1569654610212.png (2.78 KB, 220x330, 2:3, 0wiGNRi.png) ImgOps Google

c2052 No.58404[Reply]

http://www.archimedes-lab.org/game_nim/play_nim_game.html

şu oyunda nasıl kazanılacağını bir anlatın zeki anonlar
3 posts omitted. Click reply to view.

cde1b No.58414

>http
tıkladık, bakalım ne bilgilerimiz gitti.

f1a47 No.58418

>>58414
>ohk http'ye tıkladığımda
>ohk wifi şifremi çoktan hackleyip tüm internet aktiviteme mitm saldırısı düzenleyen komşunun ergen çocuğu javascriptin bilinmeyen bir açığını bulmuş olduğunda ve şifreleme olmadan girdiğim için siteye enjekte ettiğinde

01611 No.58515

File: 1569710246793.jpg (207.66 KB, 720x1480, 18:37, Screenshot_20190929-013648.jpg) ImgOps Google

orospular lütfen :3File: 1569690385384.png (7.51 KB, 267x189, 89:63, loser.png) ImgOps Google

72806 No.58471[Reply]

tamam ben malım, aptalım, bir sike yaramam, boka benziyorum, bir tane arkadaşım yok, kız arkadaşım sevgilim eşim yok, sevdim sevilmedim terkedildim hep 2. adam oldum, bu yaşıma gelmişim hala ailemle oturan bir yıkığım, hiçbir sikimden anlamam, her yolu denedim
olmadı ben bunları çoğunlukla kabullendim.

ben olmamışım ne yapayım benim de kaderim buymuş, şimdi ben bunun böyle olduğunu biliyorum ama bunun acısını çekmekten kurtulamıyorum. anonlar sizlere sorum böyle olduğunu TAM olarak nasıl kabullenebilirim, acısını çekmekten nasıl kurtulabilirim?

kendimi öldürmek istemiyorum niye öldüreyim belki iyi birşey olur? ama bunun acısından nasıl kurtulurum nasıl içimi ferahlatırım bir türlü bulamıyorum. bana elimde olmadan yapılmasını yediremediğim şeyleri nasıl affedebilirim?

yardım ederseniz sevinirim.
8 posts omitted. Click reply to view.

63a34 No.58506

File: 1569702204227.jpg (25.95 KB, 532x480, 133:120, 71819796_2353806368202944_….jpg) ImgOps Google

>>58502

Deveye diken insana siken yaranır. İyiliği çok yaparsan değerin düşer. 30 yaşında adamsın bu saatten sonra sana ne tavsiye verebiliriz ki? Spor yap gereksiz işlerden kurtul gibi tavsiyeler fasa fiso. Eee? Bu saatten sonra bir işine yarayacak mı? Yok. Helyumu çek kurtul derdim ama onu bile yapacak kadar yüreksiz biri gibi duruyorsun. Ne yapacaksın? Erkek nüfusunun %60ı gibi ölene kadar it gibi çalışıp paranı karı/sigara/içki üçlüsüne yedirip bok gibi hayatını bok gibi bitireceksin. Daha iyi bir yol. Geçmişin burada belli bir yaşı geçmiş her adam gibi peşini bırakmayacak. Lisedeki orospu çocuğu hocaların dediği gibi sana dokunup direkt iyileştirecek sihirli bir değnek yok. Acı gerçeği sindirip hayatına devam edeceksin.

5018a No.58507

>>58502
bu attıgım adam da 28 yaşında. arkasında duracak bir tane insan yokken anne babası trafik kazasında ketleniyor. bok temizliyor, it baglasan durulmayacak yerde kalıyor, evlatlık verildiği aile yobaz redneck, 6 kız kardeşin ağabeyi ve bir tanesi arayıp sormuyor.

17 yaşından beri yaptığı tek şey 31 çekip zıbarmak olan birine daha fazla konuşmayacağım. embrace the fucking suffering. 30 yıllık hayatında hiçkimsen yok ve hala anlayamadığın bir video için "kişisel gelişim hurr durr" diyorsun.

bazı insanlar saplandığı bok çukurundan kurtarılmak istemez. op gibi aptallara sakın yardım eli uzatmayın.

ce300 No.58509

bir şekilde kendini ya uyutman lazim yada dikkatini baska yere odaklaman lazim
uyutmak nasil oluyor ornegin sistem elestirisi yaparsin yav zaten emek somurusu yav zaten insanlar yoz yav zaten sistem bozuk
ya da hayattaki bahtsizliklarini bahane edebilirsin iq um dusuk dogmusum anam gebeyken folik asidi az almis zaten ailecek cirkiniz keliz, beni kucukken margarin surulmus ekmekle beslediler falandi filandi
dikkati baska yere cekmek ise escapismin bokunu cikarmakla olabilir kurgu evrenlerden yuzlerce kitaplik olanlarina gomulup kendini onunla uyutabilirsin, kendi capinda hobi edbinebilirsin bilgisayardan satranc falan oynarsin online, üstadçı falan olup the donmeh gibi kitaplari orjinalinden cevire cevire okuyabilirsin epey zamanini alir kafayi derin devlet tarih olaylarina yorup kel erolun stratejilerini dinleyip okuyabilirsin

yani ozetle icinde oldugun durumun farkina varmamaya calisacaksin
barisik olunmayacak bir durum degil ama herkesin barisik olabilecegi bir durum da degil ve eger bunu soruyorsan barisik olamayacak gruptansin demektir bu yuzden oyalanacak masrafsiz biseyler bulacaksin ha pc kaldiriyorsa rpglere mmorpglere falan da gomulebilirsinFile: 1569695764969.jpg (30.86 KB, 625x313, 625:313, 3545865_o3227.jpg) ImgOps Google

e52b6 No.58488[Reply]

ushanka tiradı neden silindi
2 posts omitted. Click reply to view.

0fb29 No.58498

bu karıdaki göt gurbetçi bavulu gibi(KURALLAR.HTML)

0eac4 No.58501

>>58498
seni heralde gurbette çok bafilediler(KURALLAR.HTML)

c9521 No.58503

>>58501
hans'ın 23'lüğünü unutamıyorum. suratıma attırmasını özledim ;_;(KURALLAR.HTML)File: 1569439300191.gif (2.7 MB, 640x368, 40:23, oslsqq.gif) ImgOps Google

3db59 No.58196[Reply]

10 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

462a6 No.58291

File: 1569524709394.jpg (118.33 KB, 769x1000, 769:1000, j694-vondage-vegan-leather….jpg) ImgOps Google


6c808 No.58446

File: 1569685882230.jpg (222.21 KB, 600x300, 2:1, ayetullah-hatemi-agir-konu….jpg) ImgOps Google

>>58200
çok güzel başlayıp sonlarda sıçtın resmen. sen kimsin ve kimin adına karar veriyorsun, sen yetkili misin? bilir kişi misin? eksper misin? kimsin lan göt lalesi?

bak koçum sadece bokistan da değil üzerinde yaşadığın bu dünyanın her yerine şeytana uyup iffetini bir biraya bir dal ota satan bunu da orada burada marifet gibi anlatan fahişeler vardır. sizlerde işsiz güçsüz iffetsiz namussuz ve beynamaz ateist mahluklar olarak bu kadınların bu et parçalarının yaptıklarına prim veriyorsunuz. şimdi siktir git hangi kokain bağımlısı küçükken babasından amcasından yediği yarakların tadını arayan sürtükleri bakıyorsan bak ama bir daha sakın bu tahta adına karar verme cürretini gösterme.

271d4 No.58500

>>58446
öneri sundum sadece neden bu kadar sinirleniyor herkes anlamadım? ben bu et parçalarının yaptıklarına prim veren son kişiyimdir bu dünya üzerinde. ancak oturup bir dakikalığına bile olsa pragmatik olarak düşünebilirseniz neden bu öneride bulunduğumu anlarsınız. et parçalarının yaptıklarından faydalanmakla et parçalarına prim vermek farklı şeyler. bu ayrımı yapmak çok zor değildir sanırım.File: 1569689046111.jpg (70.49 KB, 640x871, 640:871, 0hp7meu8e6311.jpg) ImgOps Google

465b2 No.58465[Reply]

Sizce bu Black Pill olayı doğru mu? Ne düşünüyorsunuz? Sizce siz incel misiniz, beta mısınız, omega mısınız? Hayatınızın ilerleyen yıllarında düzenli ve sağlıklı bir ilişki ve seks hayatı yaşayacağınıza inanıyor musunuz?

Aslında siz gat-ı'yyan eğitilmez türkolar anonim ortamda bile ego kastığınız için post yoluyla bu sorulara doğru düzgün cevap vermezsiniz o yüzden anket açmak istedim ama çok strawpoll tiradı açıldı boku çıkmasın dedim.
2 posts omitted. Click reply to view.

20242 No.58474

Param olsaydı sikişin gözüne vururdum. Her şeyi unutun vücudu alfalığı betalığı, sikiniz kalkıyor mu abi kalkıyor paran var mı o da varsa istediğin karıyı sikemiyorsan SALAKSIN beta omega falan değil.

Türk kadını için konuşuyorum en elit takılanı bile içten içe burma bilezik beşi bir yerde için yanıyor. Bunların istediği bu. İki gönlünü yap ilgiyle yaklaş paran varsa sikemiyorsan tekrar söylüyorum SALAKSIN.

d870c No.58489

>>58474
bakir postu.

20242 No.58491

>>58489
katiyyen laf anlatılmıyor size sebep sonuç ilişkisi bile kuramayan tümden gelim tümevarım yapamayan insanlara laf anlatılmıyorFile: 1569600913472.jpg (1011.75 KB, 1280x1598, 640:799, 3545765_oe9de.jpg) ImgOps Google

7f682 No.58364[Reply]

Hani deprem toplanma alanları imamson? herşey çok güzel olacak demek kolay depremde insanlar toplanacak alan bulamayıp ölünce mi herşey güzel olacak? bu chpliler hep böyle
12 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

7d4ec No.58464

File: 1569688931879.jpg (125.56 KB, 700x672, 25:24, samefag.jpg) ImgOps Google


3cd99 No.58467

>>58464
>makat-ı kontekst'imdeki celsius dengelerini alt üst eden her birey samefag(KURALLAR.HTML)

16628 No.58472

File: 1569691586917.jpg (28.5 KB, 640x340, 32:17, devlet-bahceli-den-partisi….jpg) ImgOps Google

>>58458
>>58450
>>58451

ne göt yakmışım be :D(KURALLAR.HTML)File: 1569627326324.jpg (1.25 MB, 4000x2250, 16:9, IMG_20190927_223501.jpg) ImgOps Google

8f9de No.58392[Reply]

Bu kaç lümen?
14 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

69ab8 No.58456

File: 1569688361811.jpg (18.54 KB, 400x400, 1:1, fakir orospu çocuğu.jpg) ImgOps Google

>>58454
tamam fakir

acff1 No.58459

>>58456
ağla.(KURALLAR.HTML)

69ab8 No.58461

File: 1569688659566.jpg (9.06 KB, 275x183, 275:183, yamtar5.jpg) ImgOps Google

>>58459
>ağla
>meanwhileFile: 1569619251622.jpg (28.12 KB, 442x293, 442:293, web_browsers.jpg) ImgOps Google

75d0e No.58389[Reply]

En iyi tarayıcı hangisidir?
Bilgisayarda firefox telefonda brave kullanıyorum tücük mü gidiyorum?
5 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

3efee No.58429

>>58424
:DD yemiş bide

3dcee No.58441

File: 1569684828720.png (122.82 KB, 500x867, 500:867, johnny-johnny-yes-papa-eat….png) ImgOps Google

>>58428
chrome kullanıp bilgisayarın bütün ram ini google a tüccürmek?

5b0ca No.58448

>>58441
16 gb ram'im var her bir kilobyte'ı helal-ı hoş olsun. Bu akıcılık, bu hız, bu qalite başka hiçbir browserda yok. Siz linux fanboyu boyunsakalların aklına uyup gidip 1 ay firefox, opera falan kullandım böyle bir rezillik olamaz.

>ram yiyor hacum


Ayrıca bu goygoyu da anlamıyorum, şu anda bilimum add-on, vpn, sekme, bok püsür ne varsa açıkken kullandığı rame baktım 200 küsür mb. Hadi 500 de anasını satim kalıyor geriye 15.5gb. Ee neyime yetmiyor, matrix'i mi hackleyecem, mimar'ı mı spamlıycam?

Tamam google'a tücülmeye ben de karşıyım ama ben sizin derdinizi biliyorum sapık poğaçacı incel'ler sizi.[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]