[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1615146344557.jpeg (4.52 MB, 4032x3024, 4:3, AFD047BC-E371-41C3-BD94-C….jpeg) ImgOps Google

6fb86 No.117011[Reply]

Amerika
13 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.

ed7ab No.118179

>>118178
allahın new jersey'sinde ne yapacaksın böyle offroad şeysini

09513 No.120790

File: 1617517003063.jpeg (2.04 MB, 3840x2160, 16:9, 3E190266-C30F-417E-A78B-0….jpeg) ImgOps Google

Bmw

9162c No.120817

>>118179
the sopranos-pine barrens bölümünü izle. hayat kurtarır bazenFile: 1617305391708-0.png (42.83 KB, 540x1276, 135:319, 707s & Kalpkırıklığı.png) ImgOps Google

File: 1617305391708-1.png (16.81 KB, 446x600, 223:300, Anne.png) ImgOps Google

File: 1617305391708-2.png (14.91 KB, 484x422, 242:211, Beybi Dilcioğlu.png) ImgOps Google

File: 1617305391708-3.png (111.22 KB, 784x2174, 392:1087, Cartman Sikişi.png) ImgOps Google

File: 1617305391708-4.png (6.99 KB, 489x291, 163:97, Çay.png) ImgOps Google

File: 1617305391708-5.png (37.47 KB, 564x962, 282:481, Egzotik Balıklar.png) ImgOps Google

File: 1617305391708-6.png (3.37 KB, 316x229, 316:229, Evlilik.png) ImgOps Google

File: 1617305391708-7.png (18.39 KB, 635x376, 635:376, Gonca Sofi.png) ImgOps Google

File: 1617305391708-8.png (6.27 KB, 288x434, 144:217, Hastalık.png) ImgOps Google

File: 1617305391708-9.png (13.32 KB, 518x372, 259:186, İkinci portre, umutsuzluk.png) ImgOps Google

97651 No.120360[Reply]

Beyler kıza böyle bir açılış mesajı attım, sizce işe yarar mı?

Selam ben ……, çok memnun oldum.

İnternette dolaşırken denk geldim,Ben de Hakan Günday ve Harry Potter'ın tüm kitaplarını okudum ve filmlerini seyrettim.

Ne yazık ki henüz kanalındaki tüm videoları izleyemedim, Azil ve Sırlar Odası kitaplarını ekrana tuttarken gördüm, ve sadece şiirlerini paylaştığın videoyu izledim. Sonra dedim ki madem sen umumi olarak içini döktün, ben de cevaben bu maili kaleme alayım ve yazdığım şiirleri senle paylaşayım.

Şiir video'nda bahsi konu ettiğin "şiir, toplum için mi? yoksa sanatçının kendini tatmini mi?" sorusuna ve akabinde 2ncisinde karar kılmana nacizane bir el-cevap vermek isterim ki İbnü'l Arabi metafiziğinde çift kutuplu düşünce sisteminden, yani dualizmden singularity'e, vahdete muhatap bir anlayışla yaklaşmak, soruna, hem "evet" hem "hayır" demeyi pek hoş kılar. Aslına bakarsan şiir ister toplum için olsun, isterse sanatçının kendini tatmin etmesi için olsun, malzemesi olan hayat, bu seyr-i sülük, bu kainat, kişinin kendi kendisiyle konuşması, kendi kendisini ikane etme çabasından başka bir şey değildir. Ve yine video'nda değinmiş olduğun üzere, sorguladığın, günümüz tv-medya propagandasına maruz kalmış bireyin "ben, ben miyim yoksa beni var eden sizler misiniz?" harikulade sualine cevaben ise şöyler deriz ki; kişi, emmiş olduğu zaruri ve gayri-zaruriri propaganda nispetince nefsini tezkiye ettikten sonra halvete girerek uzun bir tefekkür neticesinde kendini dış dünyadan izale etmek suretiyle enfusundaki hakikate ulaşabilir. Bu bilgiye ulaştıktan sonra ise, tabii ki herkesin şahsına münhasır ayan-ı sabitesindeki kişisel menkıbesini yaşamasıyla ve bunu yaparken de umumi kaide olarak zamanın ruhuna isabetli bir tahlille temas ederek toplumun içinde bulunduğu ihtiyaç halini karşılamak üzere bir ilm-i sanat izharıyla murakabesindeki hakikati, toplumun hayrıyla rabıtalıyarak hem sanatçıyı hem de toplumu muvaffak kılacak bir muradı niyaz etmesi münasiptir. Filhakika gavurcadaki maddiyun Win-Win mefhumunun bir eksiği gibi. Çünkü onlar ikinin haricindeki üçü düşünmezler. Küfrün ihsanı olmaz. Sonda sorduğun "Farejina" kelimesinin neyi çağrıştırdığına gelirsek, kanaatimce "faraş" ve "vajina" kelimelerinin bilinçaltında cem edilmesiyle vücuda gelmiş bir kelime olduğunu düşünmekteyim. Allahualem.
Ve evet haklısın, tüm bu şiirleri mutsuzken yazdım.
38 posts and 20 image replies omitted. Click reply to view.

a8af2 No.120676

>>120603
Cringe overload, artı kız güzel de değil

6427f No.120782

>>120676
verse soluksuz sikersin

6427f No.120785

File: 1617512210200.png (861.7 KB, 1366x768, 683:384, ezgi.png) ImgOps Google
File: 1617485995557.png (74.73 KB, 320x180, 16:9, ClipboardImage.png) ImgOps Google

9fb52 No.120738[Reply]

xhamstera upskirt yazıyorum bir bok çıkmıyor. pornhubda zaten bir sikim yok artık. amatörcü sapkın itlerin sonu geldi.
6 posts omitted. Click reply to view.

bcca6 No.120755

>>120750
bu ne ya git plaja herkes sütyen don giyiyor.

9fb52 No.120758

>>120755
>gecenin 2'sinde 31 çekmek için plaja gitmek
u wut m8

9f81a No.120767

>>120755
külotla bikini azdırma açısından çok farklı.File: 1617411739456.jpg (73.44 KB, 1280x720, 16:9, 0cb669e4d5c4361944431e2e59….jpg) ImgOps Google

454d5 No.120616[Reply]

unreal engine ile hazır assetlerle outlast tier bir korku oyunu yapmak istiyorum. yazılım bilgim sıfır, öğrenmekle uğraşmak da istemiyorum. az çok hazır assetlerle tutoryal izleyerek basit level dizaynları oluşturabilecek hale geldim. sizce nasıl devam etmeliyim? ayrıca hikaye ile ilgili yardım edebilecek, kafasında hikaye olan bir anon var mıdır?
6 posts omitted. Click reply to view.

3f227 No.120737

/g/ ve /v/ dururken niye buraya açtın bu tiradı op? 3 günde filan mı yapman gerekiyor?

sorunun cevabı da şu; bir sıçanı konu alsın. boktan türkçe indie şarkıcılarını kendini bilimum sosyal medyadan banlatacak kadar bıktırsın her konserine giderek. sonra tek asılabildiği porno türü hentai olduğu için capon çizgifilm karakterlerine benzemecelik oynayarak hayatını sürdüren dişilerin creepshot'larını çekerken yakalanmamaya çalışsın. iyi son capon çiziktirici rp'si yapanların en güzeli manas'ın torunu yerine onu seçsin ve zengin babası bunu krallar gibi yaşatsın. kötü son hapse düşsün ve tecavüze uğrarken "biv saniye, bu yaptığınız tavcize giriyor" diye inlesin ortadaki sonlar arasında babası eski polis olduğu annesi bir siyasi partide aktif durumda olduğu ve götburger sendromundan muzdarip olduğu için ciddi bir ceza almasın. sadece uzaklaştırma karaıyla kendi evinden 700 km uzaklıktaki bir şehire gidip kızın babasının fotolarını çekmeye çalışsın filan. indie yapımlarda vn'ler iyi para indiriyor steam'de. fiyatı da düşük tutarsan çalışır bence.

07443 No.120759

File: 1617491266432.mp4 (20.56 MB, 1280x720, 16:9, 2021.04.04-01.59_02.mp4) ImgOps Google

op burada.
bir gece uğraştım ve şu ufak demoyu yapabildim. outlast oyununda olan tüm mekanikler bu motorda da yapılabiliyor. güzel bir senaryo da bulursam profesyonel seslendirmeye de biraz bütçe ayırıp çok da kötü olmayan bir oyun yapabilirim, ama daha gidecek çok yolum var.
dün bütün gece internetten tütoryal izledim. mantığı kavradıktan sonra yapabileceğimi düşünüyorum.
>>120723
rockstarda çalışıyorsun galiba anon. sana hiç mi hiç cevap vermeyeceğim.

sıradaki hedefim uzun koridorlardan oluşan bir hastane tasarlayıp koridorlarda patrol eyleyen bir ai düşman senaryosu oluşturmak. gelişmeleri eğer tirad düşmezse paylaşırım.
hazır asset kullanmanın nesi kötü anlamadım. bir şeyin hazırı varsa amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. zaten tüm haritayı ve düşman karakterleri sıfırdan kendim yapacağım, kaplamalar hazır olacak ama o da oluversin bir zahmet.

effa0 No.120764

>>120759
şunun bir yer m. kemal atatürk koyar mısın birden jumpscare yaptırsın sonra kahkaha atsınFile: 1617457414807.jpg (268.46 KB, 1280x720, 16:9, sn-amazonH_0.jpg) ImgOps Google

b2992 No.120662[Reply]

doğada tek başına ne kadar hayatta kalabilirsin? ben 1 hafta belki.
2 posts omitted. Click reply to view.

f02dd No.120688

bimden alırım karmen çikolataları atarım çantaya 2 ay keyfime bakarım

f9805 No.120691

File: 1617467546190.gif (5.22 MB, 498x278, 249:139, D26AFF50-DDB3-41D4-8097-47….gif) ImgOps Google

>>120687
yani hiç bilgisi yok.

f02dd No.120694

File: 1617467811527.png (143.56 KB, 500x525, 20:21, behind-the-scenes-of-man-v….png) ImgOps Google

>>120691
knowledge is da pava
thats da new world orda(KURALLAR.HTML)File: 1617126932946.png (632.42 KB, 1136x640, 71:40, AC048DA3-43AD-4109-BEF9-9A….png) ImgOps Google

9642e No.120048[Reply]

2.5 liraya yediğim sosisli 7 lira olmuş.
37 posts and 12 image replies omitted. Click reply to view.

2dbc1 No.120664

File: 1617457576605.jpg (471.66 KB, 1280x960, 4:3, de66952e96551f1ac08acca981….jpg) ImgOps Google

>>120638
afiyet olsun

cc85a No.120666

File: 1617457847696.jpg (166.91 KB, 1600x1200, 4:3, DSCF5937.JPG) ImgOps Google

>hayvanın en kötü yerlerinden yapılanı yemek

en azından bozulmuş peynirden iyidir.

15292 No.120684

>>120654
ama öyle deme anon ambulanslar paralıFile: 1617392863800.jpg (37.53 KB, 2000x1333, 2000:1333, 1614189144-stripchat.jpg) ImgOps Google

afec9 No.120550[Reply]

Sabahtan beri uğraşıyorum, bir beceremedim gitti şu işi

Eğer adımlarımı takip ederek yapabilecek varsa yapsın.

Amaç: stripchat.com veya xhamsterlive.com'dan (aynı site) ffmpeg ile otomatik kayıt almak.
Sorun: Modellerin bağlantısı koptuğunda, özel şova girdiklerinde veya ara verdiklerinde bağlantının kopması ve otomatik olarak yeniden başlamaması. Sabah kalktığında 1 saatlik yayın bekleyip 2 dklık yayınla karşılaşmak.
Elimdekiler: İdare edecek seviyede genel bilgisayar bilgisi, programlama bilgisi yok.

İzlediğim yol:

Önce bize yayının linkini kolay bir şekilde almamızı sağlayacak bir araç lazım: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/hls-stream-detector/
Bu eklenti m3u8 dosyasını bulup ffmpeg, youtube-dl vb. programlarla indirmek için komut oluşturabildiği için gayet pratik.

Diyelim ki yayınımız şu olsun (sürekli koptuğu için özellikle bunu seçtim) : https://stripchat.com/Eftelyaa

Post too long. Click here to view the full text.
8 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

a7f63 No.120656

File: 1617455903037.png (30.41 KB, 775x351, 775:351, 9SdA4GN.png) ImgOps Google

Sanırım oldu anon. Kodun son hali: https://privatebin.net/?a9574c63e2cae88a#H37bsRgx8ZXzbkQuqPGYJPcbMWKxWd4xxjL1MhZcKiNE

Sınırlama yok sanırım, farklı terminal sessionlarından orijinal posttaki ffmpeg komutuyla farklı yayınları paralel olarak indiriyorum. IP adresim aynı. Site browserdan farklı sekmelerden izlediğimi sanıyor diye düşünmüştüm, user agentını bilmem nesini yolluyoruz sonuçta.

f8bfb No.120658

>>120656
video.ts adıyla değil de hem kullanıcı adını hem de tarih ve saati içeren bir dosya adıyla kaydetmek daha şık olur. sonra threading ile aynı anda 3-4 kullanıcının yayınını kaydedecek şekle sokarsın. falan filan. ama bütün bunlar ne için? para kazanacaksan tamam da sırf izlemek için yapıyorsan "meh"

2cb02 No.120661

Böyle şeyler ile uğraşırken hep elmas olup üç ve bir yapıyorum ve yaşayamıyorumFile: 1617370697588.png (632.07 KB, 748x744, 187:186, qbtoewsg.png) ImgOps Google

fea58 No.120480[Reply]

anonlar benim çomar/tarhana kokulu/el tutuşmasız bakir/(artık ne derseniz) beynim algılamakta güçlük çekiyor; hala nasıl araba satışları rekor kırabiliyor? millet bu arabaları nasıl alabiliyor?
8 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

18104 No.120597

>>120595
bu dayıyı memur yapmamışlar herhalde ondan bu acı

296eb No.120659

>>120595
>Net Holding’in Patronu olan Tibuk’un, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’de önemli turizm yatırımları bulunuyor
>Net Holding’in toplam varlıkları ise 1 milyar lirayı aşıyor. Özsermayesi 776 milyon liraya ulaşıyor. Mart Mart 2014 itibarıyla Net Holdingin toplam cirosu 190 milyon lira civarında
böyle birisi milyonlarca lira vergi ödeyip parasının çöpe atıldığını hissetse tabi ki sinirlenir.

296eb No.120660

>>120659
bu >>120597 bunaydı.File: 1617212507890.jpeg (35.65 KB, 728x421, 728:421, images.jpeg) ImgOps Google

3d429 No.120132[Reply]

Uyuşturucu madde bulundurmaktan 80 gün tutuklu kalan anon olarak buradayım hep hayatım boyunca merakta etmişimdir cezaevi nasıl diye kısa bir şekilde deneyimlemiş oldum.
Hiç amerikada ki gibi bile değilmiş anonlar 15 kişilik koğuşlarda 40 - 45 kişi kalıyorduk biri geliyordu biri çıkıyordu tuvaletin önünde uyuyordum, yatakları dönüşümlü kullanıyorduk ranzada uyumak en büyük lükstü.
Ülkeyle doğru orantılı olarak işliyor cezaevi, yani içerinin iyi olması ülkenin refah seviyesinin popüler olmasından geçiyor. Benim girdiğim E tipi cezaevi koyunların ahırda tutulduğu gibiydi. Merak edenler soru sorabilir müsait oldukça yanıtlarım
41 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

2a99c No.120320

>>120315
daha önce hiç bu kadar başarısız bir aynıibne görmedim

d21f3 No.120347

>>120144
>saç testi

anon saç testi genellikle bokistanın zengin firmalarının çalışanlarına yaptığı bir şey. bir de narkotik ekibine yapıyolar diye biliyorum düz polislere bile yapmıyorlar maliyeti yüzünden. (türkiyede saç testi yapılmıyor numuneyi alıp londraya götürüyorlar.)

http://www.psychemedics.com.tr/

yaklaşık 200 dolarlık bir maliyeti var diye biliyorum.

cebinde 10 tane lyrica bulunduruyon diye sana neden saç testi yapsınlar?

zihin anon. kekleme milleti burda hayat edin.

a0e37 No.120628

File: 1617442805188.jpg (51.86 KB, 480x640, 3:4, 1610296545546.jpg) ImgOps Google

Kabus gibi Allah düşürmesin

K4rt5 8 ay mı ne yatmıştı African Mango işinden o da aynı şeyleri anlatmıştı Özgürlük başka bir şeyFile: 1617389272250.jpg (2.27 MB, 2000x1500, 4:3, IMG_20210402_153944 - Kopy….jpg) ImgOps Google

596c8 No.120535[Reply]

çöplükistan
11 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

73bb6 No.120612

File: 1617410607185.mp4 (496.88 KB, 460x258, 230:129, ysASjUF.mp4) ImgOps Google

leeds, ingiltere.

73bb6 No.120613

File: 1617410706376-0.jpeg (103.63 KB, 700x700, 1:1, AA13C294-8A83-47A1-9386-B….jpeg) ImgOps Google

File: 1617410706376-1.jpeg (83.66 KB, 700x394, 350:197, 27CE9C61-DE6A-400E-A9A8-D….jpeg) ImgOps Google

cardiff ingiltere, amsterdam.

59403 No.120614

File: 1617411076975.jpg (10.74 KB, 480x360, 4:3, hqdefault.jpg) ImgOps Google

>>120613
tamam tamam türkiye çiçekistan tamamFile: 1617379219899.png (7.53 KB, 317x275, 317:275, images.png) ImgOps Google

d9a50 No.120507[Reply]

Oynadığınız oyunlarda hangi tür karakterler tercihinizdir?

>Lightning Bruiser: Yeterince güçlü, hızlı ve dayanıklı

>Glass Cannon: Tek atar ama tek yer
>Fragile Speedster: Süper hızlıdır ama yakalanırsa tek yer
>Stone Wall: Sağlam vurmaz ama aşırı dayanıklıdır
>Mighty Glacier: Vurdu mu gömçürür ama tam bir ağır vasıtadır
6 posts omitted. Click reply to view.

08650 No.120524

takıma ne lazımsa

3018a No.120532

full INT

72602 No.120593

File: 1617403347866.png (343.81 KB, 820x875, 164:175, 162-1626840_deep-rock-gala….png) ImgOps Google

summoner/engineer/hunter/support gibi rollere yatkınım. genelde işimi başkasına yaptırmayı tercih ederim.File: 1617364943820.jpg (299.07 KB, 1018x1500, 509:750, MV5BMmE1ODVhMGYtODYyYS00Mj….jpg) ImgOps Google

a5e9a No.120475[Reply]

justice league'in bi çizgi filminde dökülmüş iç organlar yüzünden çocuklar için olmadığını söylemiştim. bu dizi gore konusunda the boys'u gölgede bırakıyor.
3 posts omitted. Click reply to view.

482d2 No.120545

N*tflix vaxx tahta önbahçeye dönmüş

4a9fb No.120552

>>120545
neflix şart. hdmi kablosunu çıkartana kadar kızlar kaçıyor (test edildi).

30791 No.120557

>>120545
postere bi daha baksana.File: 1617377897555.jpeg (19.83 KB, 480x640, 3:4, images.jpeg) ImgOps Google

4d2e8 No.120499[Reply]

Neden böyle beyaz tenli bir kadının göt deliği ve amcığı zifiri karanlık
7 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

d3843 No.120527

bugün mini elbise giymiş bir kız vardı erkek arkadaşı buna sarılıp kaldırınca karının götü açıldı :DD külotlu çorap vardı. 2 saniye sonra geçsem daha net görebilecektim. bir de merdivenden çıkarken önümde bir kadın vardı götü yüzümün hizasındaydı. ben de onun götünü kokladım.

f4f70 No.120531

>>120527
1 aylık malzemen çıktı

5cd77 No.120533

>>120499
melanin?File: 1617320618410.jpg (23.39 KB, 680x353, 680:353, 5e8d45499449f76fe781da408c….jpg) ImgOps Google

44806 No.120425[Reply]

amerika'da yaşayan kaç farklı zenci türü var? bazıları çok kara oluyor, ellerinin içi pembe oluyor. bazıları daha açık filan. belli tipler var hepsi bi gruba uyuyor.
9 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

d7e95 No.120501

>afro-amerikalilardaki beyazlik orani tiRRiklardaki orta asyalilik oranindan daha fazla oldugunda

d7e95 No.120504

>>120452
Cogunun onu gorecek televizyonu bile yok ki kek

5690f No.120508

bir beyaz adam için fazla sivrisineğim bakalım kim anlayacakFile: 1617322434767.jpg (100.59 KB, 1080x1064, 135:133, IMG-20210328-WA0013.jpg) ImgOps Google

67943 No.120438[Reply]

İnsanlar neden bu kadar iki yüzlü?
Geçenlerde iki satır yazı cevirttirmek için her türlü yalakalığı yapan, sabahlara kadar benimle konuşan kız bugün attığım mesajı gecistirici türden cevap veriyor.
Tek mesaj attım, ustelemedim, asil takıldığım nokta bu degil zaten. Neden genel olarak insanlar başkalarına islerini yaptırmaya bu kadar meraklı? Bazen kullanildigimi düşünüyorum ancak bu kadar basit şeyler için bile başkalarına türlü taklalar attıkları fikri kafama yatmıyor
6 posts omitted. Click reply to view.

eb4ef No.120465

>>120438
Bazı kızlar para kazandığım işimi bile bana yaptırırken kedi gibi şirinlikler yapıyorlar.
Aslında böyle şeylere hiç gerek yok ama bu davranış onların normali olmuş bir şey isterken doğal olarak şirinlik yapıyorlar.

Bunu yapan hemcinsim de var, adam müdür olduğu halde bir şey istemeden önce hal hatır soruyor, espri yapıyor aradan biraz zaman geçince isteyeceği şeyi söylüyor. Bu da adamım normali olmuş bu çok doğal yapıyor.

Senin yapman gereken iyilik yapıp denize atmak ya da hiç yapmamak

67943 No.120477

>>120465
iyilik yapıp denize atıyorum zaten, ancak beni üzen asıl şey direk söylemeleri yerine yakın arkadaş taklidi yapmaları.
sanırım haklısın bu konuya takılmayı bırakmalıyım.
>>120457
ego tatmini ağır basıyor olabilir, arada kendini övmem için yol yapıyor gibime geliyordu; öyle düşünmediğim için geçiştiriyordum.

cevaplarınız için teşekkür ederim. en iyisi bunları pek kafaya takmadan hayallerime ulaşmaya çalışmak. elbet bir gün düzgün birisine denk gelirim

dd1cf No.120496

bence sen kullanılmayı seven gavat bir betasın olay bu.File: 1617319409617.jpeg (8.25 KB, 300x168, 25:14, images.jpeg) ImgOps Google

cd01a No.120418[Reply]

*ŞOP ŞOP ŞOP ŞOP ŞOP ŞOP ŞOP ŞOP ŞOP ŞOP ŞOP ŞOP ŞOP ŞOP ŞOP ŞOP ŞOP ŞOP ŞOP ŞOP ŞOP ŞOP ŞOP ŞOP ŞOP*
2 posts omitted. Click reply to view.

14a68 No.120474

köpeklerin dillerini kaşık gibi değil de geriye doğru kıvırıp içtiklerini görünce çok şaşırmıştım.

94ed2 No.120478

>>120474
biraz zorlayınca insanlar da öyle içebiliyor. üzerine çalışsak rahat bile hissederiz öyle içersek :P

14a68 No.120482

>>120478
sen çalış ben böyle iyiyim.File: 1617279085720.png (6.49 KB, 390x470, 39:47, 480.png) ImgOps Google

be03a No.120255[Reply]

20 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

e7251 No.120319

>>120293
dediğin tayfa rusyadan emir alıyor, istedikleri olursa sovyetlerden kalan nazarbayev, aliyev, lukaşenko gibi yerel elit olacaklar.

aa81b No.120396

>>120295
hepsine evet diyorum. bu kadar umutsuz gariban çocuk tavırlarına gerek yok. tek sıkıntı akp'ydi, berbat ettiler her şeyi, gittiklerinde daha iyi olacak. gayet basit.

42784 No.120464

>>120295
1- Evet. Ancak asıl mesele çomarlara "Reis öldü yaşasın yeni Reis" dedirtebilecek birisinin çıkıp çıkmayacağı.
2- Evet. Ancak sanılandan daha az olur.
3- Evet. Ancak sokaklarda bira içip sevişmek gibi ıslak gavat rüyalarına aldanmamak gerek.File: 1617297895822.jpg (57.73 KB, 1080x1080, 1:1, 27578357_1156370081165934_….jpg) ImgOps Google

22f87 No.120339[Reply]

https://youtu.be/-oGAbriVQ7M

Martingale Sistemi İle Bahiste Kazanma
16 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

04c6a No.120456

birkaç sene önce hacker newste şunu görmüştüm, op'un linkini attığı iki katını koyma simülasyonu da var

https://easylang.online/apps/tutorial_mcarlo.html

2da87 No.120460

File: 1617358403075.png (24.2 KB, 663x668, 663:668, Screenshot_2021-04-02 Mont….png) ImgOps Google

>>120456
Bakirin 20 dakikada anlattığı strateji 2 cümlede özetlenmiş. Birkaç satırlık kodu yazılıp çökertilmiş. İşte sözelci ve sayısalcı farkı budur.

Normal bir insan hiç matematik veya kodlama bilmese dahi, "Ulan bu kadar basit bir strateji onca zenginin aklına gelmemiş mi? Neden hala casino'ların amına koymamışlar?" diye mantık yürüterek özünden aydınlanırdı. Ama bizimkinde o kadar mantık da yok maalesef. Gerçekler hem matematiksel hem deneysel yöntemlerle yüzüne çarpıldığında dahi görmezden geliyor. Dünyada bu kadar gerizekalı çok az insan bulunur.

>>120410
>İddaayı herhangi bir strateji yürütmeden oynayan birinin ne kadar kaybedeceğini simüle edemiyorsunuz.
Simüle etmiyorum, matematiksel olarak biliyorum. Stratejisiz oynayanın da stratejili oynayanın da kaybetme olasılığı aynıdır. Ancak, martingale stratejisi en hızlı iflas etme yollarından biridir. Stratejisiz oynayan adam kaybederken bile keyif alabilir, para ile kumar oynama keyfini takas etmiş gibidir. Ama böyle stratejili oynayan adam her açıdan kaybeder.

Hiçbir strateji kazanma olasılığını arttırmasa da, bazı stratejiler vardır ki "belli bir hedef miktara" ulaşma olasılığını arttırır. Ama martingale stratejisinin öyle bir avantajı da yoktur.

2da87 No.120461

File: 1617360011393.png (76.99 KB, 879x1591, 879:1591, Screenshot_2021-04-02 Mont….png) ImgOps Google

>>120460
SS yarım gitmişFile: 1617296050937.jpg (77.29 KB, 500x667, 500:667, claims-to-be-vegan-meme.jpg) ImgOps Google

ee37b No.120329[Reply]

https://www.iamexpat.de/lifestyle/lifestyle-news/germans-are-eating-less-meat-than-ever-before

kimisi hergün et yeme hayali kuruyor kimisi et yiyebilecekken istemem yan cebime koy diyip ömür boyu pırasaya lahanaya bağımlı kalıyor. et yemeyeni anladık diyelim, süt içmenin peynir yemenin ne zararı var hayvanlara? insanları hiç anlamıyorum.
18 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

92e8a No.120431

>>120429
hala buna inananlar var. hayvan gibi sikişiyorlar. için rahat olsun.

237e6 No.120432

File: 1617321382608.jpg (313.12 KB, 1026x1064, 27:28, IMG_20210401_112947.jpg) ImgOps Google

>>120430
Kes incel

0d26b No.120459

ne ılık götlü *h*anonlar var bu tiradda? monke güçsüz, monke et yedi aklını geliştirdi, monke güçlü, artık monke et yemeye karşı oldu. otistik twitter konuları bunlar gerçekten. kişisel olarak mideniz bulanıyor olabilir hayvanların öldürülmesinden. ama bunu şahsi meselenizden çıkartıp insanlığa yaymayın, lütfen.File: 1617291160721.jpg (12.61 KB, 240x240, 1:1, avatars-OF9wjnlcn5vpFbPQ-4….jpg) ImgOps Google

d9ae4 No.120306[Reply]

>amerikada asgari ücretle kral olacağımı nerden anladın?
7 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

6ca6e No.120342

>>120338
tamam anon en iyisini sen biliyosun bokistan dışında 5 ülke görmüş anon

96dee No.120352

File: 1617303319143-0.jpg (205.35 KB, 1280x720, 16:9, maxresdefault (1).jpg) ImgOps Google

File: 1617303319143-1.jpg (301.35 KB, 1600x1067, 1600:1067, 803662c53139e8fbb360aa5810….jpg) ImgOps Google

pahalı bir şehirdeysen ev almayı unut hayatın boyu oralarda ev alamazsın zengin değilsen.
ama south veya midwestte küçük-orta bir şehirden asgari ücretle ev alırsın(25 sene belki daha fazla ödersin) üstüne bir de 4x4 suv, pick up veya muscle car çekersin.
hergün kırmızı et yiyemesen bile free range, antibiyotiksiz, non gmo tavuk yersin.
tipin de iyiyse(180+ boy, atletik vücut vs.) bir de orta seviye kaşar, erkek fatma, country girl larpcı courtney bulursun

e7da1 No.120423

bunp[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]