[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1617818498956.jpg (99.17 KB, 801x534, 3:2, hard-laugh.jpg) ImgOps Google

2af45 No.121385[Reply]

>anon şu boyunsakallara avrupada seks yapmanın kolay olmadığını söyler misin avrupaya gidince seks yapabileceklerini sanıyorlar
>>yoo herkes yapıyor
>hurrr durrr götüm yanıyo kimse seks yapmıyo
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

b3387 No.121435

>>121392
Olur ama salcali makarna atmak yasak lsun >___<

3f8a7 No.121452

>>121392
Köyden gelen bidon turşu + köy ekmeği + köy yoğurdu + kılçıklı salçalı köy fasulyesi atacağım

a48f4 No.121455

File: 1617833766918.jpg (32.03 KB, 400x400, 1:1, 8PU4uWFQ.jpg) ImgOps Google

>>121392
ben buna katılırım gerçekten yapılırsa bence yemekteyiz tiradı açıp her hafta birinci seçmeliyizFile: 1617824102994.png (861.7 KB, 1366x768, 683:384, ezgi4.png) ImgOps Google

ba6bd No.121417[Reply]

15 posts omitted. Click reply to view.

ba6bd No.121440

>>121439
ananı sikim(KURALLAR.HTML)

78861 No.121441

3 farklı hesaptan likeladım

simp değilim kadın düşkünü kazanovayım

ae6f4 No.121445
File: 1617743937557.jpg (172.1 KB, 604x590, 302:295, 408515_10151267259164217_1….jpg) ImgOps Google

6a7f2 No.121250[Reply]

Lisedeyken tüm sınıfın dalga geçtiği, sınıfın acayip çocuğuydum. Görseniz yolunuzu değiştireceğiniz, değil arkadaş olmak selam bile vermeyeceğiniz bir sıçandım. Lise yıllarımı İzmir gibi bir yerde el tutuşmasız bakir geçirdim. Sonra güzel bir üniversite/bölüm kazandım, İstanbul'a gittim. Çevremi, tarzımı değiştirdim. İzmir'deyken etrafımda gördüğüm alfaları İstanbul'da taklit ede ede fakültenin en popülerlerinden biri oldum. İster zihin deyin ister başka bir şey, içimde kalan kim varsa sonradan yatağa attım, bunu övünmek için söylemiyorum, zaten sonunu okuyunca anlayacaksınız. Okul bitti, bir süre ortalama üstü kamalla wagecuckladıktan sonra Avrupa'nın en güzel şehirlerinden birine göçtüm. 10 yıl önce gösterseler asla kapısının önünden geçebileceğime inanmadığım ortamların alfası oldum. Canım ne isterse satın alabiliyorum. Peki ben neden hala mutlu değilim ? Lise yıllarımda kızlara komiklik olsun diye benimle dalga geçen adamlar artık benden yurtdışı için iş/yardım dileniyor. Belki cevap veririm diye ortamlardaki instagram storylerime sürekli ifade atıyorlar, "bize de ayarla bunlardan birisini heeheh" diye şekilden şekile giriyorlar, hiçbir şey hissetmiyorum. Eskiden paranın, sınırsız seksin, intikamın beni mutlu edeceğini sanırdım. Artık hayattan ne bekleyeceğimi, sabahları ne için uyandığımı bilmiyorum.
61 posts and 9 image replies omitted. Click reply to view.

9e55d No.121437

>>121436
başladın yine ikili tartışmaya. ne zaman elle tutulur adam gibi kanıtları reddettik?

4503a No.121442

File: 1617827136627.png (167.18 KB, 391x709, 391:709, download.png) ImgOps Google

>>121425
>>121436

Yaxu anon siktirgit şurdan. Al bu da benim Belle Delphine'i siktiğimin kanıtı o zaman. İnanmazsan beyinciksin, hamam böceğisin.

fa1d6 No.121444

File: 1617827567372.jpg (61.75 KB, 491x437, 491:437, salakanon.jpg) ImgOps Google

>>121442
Bu tahtadaki otizm seviyesi benim tahayyüllerimin bile üzerinde. Ya çok hard bir şekilde yemliyorsun yada onurT'sin ve tahtada bokpostluyorsun.File: 1617409296448.jpg (131.35 KB, 600x600, 1:1, faqSquare-bfte.jpg.jpg) ImgOps Google

30617 No.120608[Reply]

allah aşkına bu dayı ne yapıyor ya şöyle gece gece oturup caz maz bir şeyler izleyelim dinleyelim dedik asabım bozuldu. şabanın savaş borozanı gibi.

https://youtu.be/Stw7sS49s_A?t=1560
17 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

47fa7 No.120773

File: 1617498825113.jpg (1.35 MB, 1200x1600, 3:4, MI_04042021_041112.jpg) ImgOps Google

>>120772
fotoyu yuklemedi

7143e No.121146

File: 1617709915335.jpg (10.5 KB, 220x218, 110:109, 220px-Jimi_Hendrix_-_Elect….jpg) ImgOps Google

hendrix hapını almadınız mı hala?

74f73 No.121443
File: 1617748257755.png (1.47 KB, 15x13, 15:13, ELMAS.png) ImgOps Google

75100 No.121278[Reply]

açık öğretim lisans sınavları hangi günler yılda kaç kez olur?
örgün öğretimdeki gibi vize ve final sınavı mı var?
örgün öğretimdeki gibi 2 haftaya mı yayılıyor yoksa aynı gün tüm sınavları olup çıkılıyor mu? açık öğretim mantıken tek 1 günde tüm sınavların yapılacağı bir sisteme sahip olması gerekmez mi? Örgün öğretimdeki gibi 2 haftaya yaysalar çalışan işçiler nasıl ikide bir sınav için izin alsın ki?

çalışırken bir yandan açıköğretime yazılıp lisans yada önlisans programlarından birini tamamlayabilir miyim anonlar?
açıköğretimi öven anonlar vardı burada sınav sistemi hakkında bilgi verin lütfen.

çeşitli lisans ve önlisans diplomaları alıp multidisipliner olur çalıştığım şirket tarafından yurtdışında bir şubede çalıştırılabilir miyim Tunay gibi?
2 posts omitted. Click reply to view.

266c8 No.121376

ben kaydoldum, üniversiteye gidiyorsan tekrar sınava girmeden kaydolabiliyorsun. benim merak ettiğim bir şey var götburgerlikten arayıp telefonda soramadım, takvimde ara sınav için bir hafta arayla iki tarih var. örneğin bu hafta sonu üç gün ara sınav var, haftaya üç gün için yine ara sınav diye tarih vermişler. buna girmeyip ona girebiliyor muyuz? en iyisi arayıp sormak.

75100 No.121399

>>121374
Anon final sınavları mesela kaç günlük tarih aralığını kapsıyordu?
Normal örgün öğretimdeki gibi 2 haftalık süre içerisinde mi oluyor yoksa bu açıköğretimler işçidir emekçidir deyip 2 güne sıkıştırıyorlar mı işten kovulmasın diyerekten. Benim tek pazar günüm tatil olacak. 2 güne sıkıştırsalar bilemedin 3 güne okulda falan oluyorsa izin alıp gidilir dönemde 1 vize döneminde 1 de final döneminde.

online oluyorsa daha da kolay olur. online olduğunda uzaktan öğretim gibi mi oluyor, sistemde bir sınav oluyor hoca falan yok sorulara belli tarih aralığında istediğin zaman erişiyorsun ve cevaplıyorsun istersen gece 3'te sınava girebilirsin durumu gibi.

>>121376
ikinci üniversite olarak girersen sınavsız girebiliyorsun anon üniversiteye gitmen şart değil, üniden mezunsan da açıköğretime sınavsız kayıt olunabiliyor.

Erzurum Atatürk Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinde açıköğretim var sanırım üçü arasında da fark vardır herhalde.

Açıköğretimden programlara ve web tasarımı önlisans diploması almak istiyorum.
Adalet önlisans programını da düşünebilirim sonrasında.
işletme ve iktisat lisans programlarını da düşünüyorum sırayla.
kendi işimi kurabilirsem bana fayda sağlayacak bilgilerle donanmak istiyorum.

e9ab7 No.121409

>>121399
normal zamanda haftasonu oluyor. çok dersin varsa her iki gün de olur, sonraki hafta da olabilir. az dersin varsa tek gün. ama kesinlikle hafta sonu oluyordu. hiç gitmedim ama her sınav zamanı mesaj geliyor.File: 1617739063397.jpg (119.5 KB, 829x532, 829:532, berber.jpg) ImgOps Google

8bd5a No.121224[Reply]

Madem batıya göçen hayatı yaşıyor, o zaman neden

1- Alamancı 2013-2019 yılları arasında köpek gibi burda sıçanladı
2- Tunay neden gece gündüz burda takılıyor

Gün içinde yaptığım rutinim zerre değişmeyecekse gavur ellete gidip boşa gurbet acısı çekmenin üstüne bi ton masrafa girmenin manası ne?
9 posts omitted. Click reply to view.

7ebee No.121342

Alamancı dedin beni hatıralara götürdün OP. Haber var mı alamancıdan hala göktengri tebliği mi yapıyor?

0867b No.121352

>>121342
anon o eski tayfa hayata atıldı uçtu gittiler. yeni nesiller ise ömür boyu aynı kalacaklar.

1312c No.121355

>>121227
>bak efe aydal filan da geri geldi
Geçen gün netflix'e salladığı podcastte 365 Days filminden bahsederken üçyüzatmışbeş deyz şeklinde telefuz ediyordu. Böyle biri nasıl orada tutunabilsin ki. 365 gün dersin yada tam İngilizce söylersin. Adam daha dili bile içselleştirememiş. Farklı podcastlerinde de acayip heriflerden bahsediyordu ucube tiplerden. Fakir ve göçmen olduğu için varoşta yaşamak zor gelmiş. Tunay'ın benzer sorunlar yaşayıp döneceğini sanmıyorum. İźmirde yaşadıkları yerleri kıyasladığında da Tunay elit semtte Efe varoş semtte yetişmiş ikisi aynı dünyanın insanı değiller.File: 1617738337680.jpg (17.71 KB, 500x500, 1:1, ailelerinizi terk edin.jpg) ImgOps Google

af0ff No.121220[Reply]

Ortadoğulu bir t*rko olarak SJW kültürünü destekliyorum. Bırakın beyaz adamın o emperyalist koltuğu sallansın, ayaklar altına alınsın, bize zararı ne? Zararından çok yararı var.

Bokteninize bakmadan kendinizi "beyaz" sanıp üç beş batılı redneck'in derdiyle dertleniyorsunuz. Meşrutiyet dönemi Fransa özentisi beyin özürlüler gibisiniz.
7 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

4545b No.121349

>>121344
Mr. Square de böyle mi diyormuş. KEK… Hiç izlemediğim için bilmiyorum.

fb373 No.121350

File: 1617811260812.jpg (135.44 KB, 1080x738, 60:41, 20210403_203215.jpg) ImgOps Google

sjwnin gençler üzerindeki etkisi hoşuma gidiyor tbh ;))

ac4ff No.121351

o sjw seni çiğner atar haberin yok.File: 1617664625368.jpeg (33.5 KB, 500x348, 125:87, images - 2021-04-06T02125….jpeg) ImgOps Google

bd745 No.121099[Reply]

ölüm hakkında düşünmek beni inanılmaz deli ediyor. cennet cehennem gibi mitolojileri bir kenara atarsak, yok olmak aşırı korkunç değil mi? hakkında düşünemediğin, belirsiz bir şey kadar korkunç bir şey olabilir mi? üstlelik başına her türlü gelecekse. allax'ın cehennemine bile razıyım, yeter ki yok olmayayım.
13 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

e4b8b No.121176

>>121175
büyük reset dünyayı yönetiyorlar falan diyorsunuz ya bence evren daha büyük bir sistemin parçası ya da bizim dünyamız tarla olarak kullanılıyor. insanlar o kadar uğraşıyorlar seks, para, ünlü olmak. sonra hepsi yok oluyor. yok olacaklarsa yaşamanın ne yaptığının anlamı ney çünkü onu düşünecek aklın olmayacak. yok olunca yani.

338c7 No.121186

yok olmanın neresi korkunç, çektiğin bütün acı ızdırap hepsi son buluyor. asıl sonsuza kadar var olmak gibi korkutucu bir düşünce yok.

86c40 No.121273

>>121141
reenkarnasyon ruh göçüdür bahsettiğim enerji ile ruh benzerlik taşıyor olabilir ama reenkarnasyon ile alakası yok çünkü reenkarnasyon, dünyadaki insanın öldükten sonra bedenden ayrılan ruhun başka bir insan bedeninde hayat bulmasıdır bizim tartıştığımız konu başka.

benim bahsettiğim teori insan denilen bilinci olan üstün varlığın öldükten sonra enerjisi daha üstün bir bilinci olan canlının bedenine girip hayat bulabilir bu dünyadaki insan olmak zorunda değil.

canlı yaşam dünyadan, gezegenler samanyolu galaksisinden ibaret değil. evrende milyarlarca galaksi ve onların içinde milyarlarca gezegenler var. nereden bilebiliriz buralarda insandan daha üstün canlının olmadığını?

farkındalık konusuna gelirsek, insan hafızası beyinde depolanıyor. beyin öldükten sonra bütün bilgi ölmüş oluyor dolayısıyla olan bitenin farkında olmak mümkün değil diye düşünüyorum. bu konuda çözemediğim, anlayamadığım konular var yine de kesin yorum yapmam doğru olmaz.

tek diyebileceğim ölüm son değildir. hiçbir şey bu kadar basit olamaz.File: 1617730577971.png (257.46 KB, 400x351, 400:351, ClipboardImage.png) ImgOps Google

09952 No.121192[Reply]

Yolda yürürken dinleyip kendimi allah gibi hissedebileceğim şu tarzda dramatik klasik müzikler atın
https://youtu.be/k1-TrAvp_xs
11 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

53be5 No.121212


09952 No.121216

>>121209
Vurmalı çalgı olmasaydı güzel olurdu anon, girişi iyi ama
>>121214
beyaz müzikleri*

53be5 No.121218
File: 1617638371070.png (2.48 MB, 1200x900, 4:3, ClipboardImage.png) ImgOps Google

154a9 No.121035[Reply]

Yakaladığım sinekleri asla öldürmüyorum çünkü öldürmek, onların bana verdiği rahatsızlığın karşısında sadece bir ödül olur
Onun yerine kanatlarını koparıp bir köşeye atıyorum. Önce deli gibi sıçrayıp uçmaya çalışıyorlar. Artık uçamayacaklarını kavrayınca umutsuz bir şekilde ortalıkta gezip yiyecek arıyorlar. Sonrasında vücut ısıları düşmeye başlıyor ve birkaç günlük dolaşma evresinden sonra bir köşeye çekilip yavaş yavaş ölüyorlar.
3 posts omitted. Click reply to view.

4d240 No.121094

File: 1617662154852.jpg (196.54 KB, 736x976, 46:61, 749a9c1626eadec906bdcceea7….jpg) ImgOps Google

liseliyken hasır halımızın üstünde yine halının renginde sarı gibi akrep gördüm. altı sert hemşire terliğimiz vardı. onu giyip bunu bi ezmişim zanggg bütün ev titredi. ayağımı kaldırdım bi baktım akrep halı ile bütünleşmiş. kazıyarak çıkaramadım. onun dışında sivrisinekleri hiç acımadan son gücümle alkış yaparak elimin içinde öldürüyorum. onun dışında kara sinekler çok vozzz diye ses çıkarıp rahatsız etmiyorlarsa öldürmüyorum. bazıları baş parmak gibi oluyor yeşil. şişkoluktan uçamıyorlar zaten. bardakla alıp dışarı atıyorum. bazıları ayağa yapışıp çorabın üstünden kaşındırıyor gazeteyle bi koyuyorum zap. ha bi gün de çıyana bi koymuştum ikiye bölünmüştü.

8c890 No.121202

ben eve giren bütün sineğe böceğe ilaç sıkıyorum temiz temiz.

b80d2 No.121207

>>121094

bazlı ve kızıl habblıFile: 1617640071377.jpg (38.4 KB, 480x360, 4:3, hqdefault.jpg) ImgOps Google

3a9a6 No.121044[Reply]

Anonlar içim sıkılıyor bunu yenemiyoum, passiflora gibi reçetesiz ama çok daha etkili ilaç biliyor musunuz?
6 posts omitted. Click reply to view.

fa5c3 No.121197

>>121155
antidepresanı bırakma da aşama aşama olur. birden kesersen 2-3 gün sonra bir haftadan tut, kullanma sürene göre aylar sürebilir yan etkiler. benim yıllarca kullandığım 60 mg'dan 20'ye düşmem 6 ay sürdü mesela. seneye bu vakitler anca bırakmış olurum bu gidişle. ama uzun vadede kalıcı yan etkisi olmuyor. düzenli ve doz artımına uygun kullanıldığında en büyük yan etkisi geç boşalma ya da bir süre sonra sertliği kaybetme. onlar da bir süre sonra geçiyor.

>>121157
iki-üç gün içmeyi unuttuğumda yarım saniyeliğine dizlerimin boşalıyor gibi olması ya da vücudumdan beynime doğru ufak voltajda anlık bir elektrik geçtiği gibi hisler oldu. doktor kontrolünde yavaş yavaş bırakma sürecindeyim halen dediğim gibi. içmeyi unutmadığım günler dışında öyle bir şey yaşamadım.

çok konuşmayı bilmiyorum. sıkıntıyla ya da mani ile alakalı olabilir. yani "boşboğaz bir denyo yapabilir" diye yazmıyor prospektüste lel

717bd No.121198

>>121197
Ben bunu parça parça alarak kendimi harcıyorum bakalım ne olacak.

Çok boşboğazlık değil de güven geliyor, sosyal fobisi olan bireyim.

fa5c3 No.121203

>>121198
kıy paraya bir psikyatriste git yılda 3 kere. kendini riske attığına değmez. arada bir kullanırsan yaptığı baş dönmesi filan da sadece yan etkidir.

tek derdin sosyal fobi ise betabloker al. sunum, kalabalık ortamda ya da konferansta konuşma gibi durumlarda doktorlar bile kendileri alıyorlar.

dideral ve beloc isimlerini önbahçede arat. antidepresanlardan daha etkili ara ara tek kullanımlık istiyorsan, yan etkisi özel bir kalp durumun yoksa yok düşük dozlarda. bildiğim kadarıyla reçetesiz ya da aile doktorun yazabilir ve çok ucuzFile: 1617591758002.jpeg (58.44 KB, 700x467, 700:467, BD6FB6C4-B383-4568-A613-0….jpeg) ImgOps Google

a4a4d No.120986[Reply]

8 posts omitted. Click reply to view.

92c1b No.121033

herkes yaşadığı yere baksın yanlış bir şey varsa söylesin.

2204f No.121037

bazı şehirlerde yerli biraya 10-12 yazıyor o kadar ucuz bira kaldı mı? kiralar tutarsız ve yanlış ayrıca çoğu şehirde

dd40d No.121152

File: 1617712347334.png (249.07 KB, 477x308, 477:308, ClipboardImage.png) ImgOps Google

araba fiyatlarını görünce götüm alev alıyorFile: 1617650660725.jpeg (90.94 KB, 1000x568, 125:71, A8825659-2CD5-437C-B1C2-2….jpeg) ImgOps Google

9a00a No.121073[Reply]

9 posts omitted. Click reply to view.

8d72e No.121133

>>121125
kendini tutuklatmasının nedeni azgınlığı değil ruh hastalığı ve acemiliği. büyük ihtimal sikim sikim tahta tier yüzkitabı gruplarında takılıyor. kendi yaşıtlarıyla o şekilde konuşunca herkesle konuşurum bir şey olmaz zannetti. normal değil zaten çocuk. adamın anasını sikerler.

a8db3 No.121148

>>121133
>>121125
>Hayatını sikecek
>anasını sikerler

bir bok olmaz. yaşı 18'den düşük. atatürk'e hakaretten de bir şey çıkmaz, kamalcı hakim neredeyse kalmadı. özgecan muhabbetinde de "ölünün arkasından konuşulmaz" diye bir madde yok bilgiğim kadarıyla tck'da. çocuk istismarı hikayesinden "tamamen ilgi çekmek için uydurdum" diye sıyrılabilir. ortada bilinen gerçek bir kurban yok. olsa dahi başına bir şey geleceğinden emin değilim çünkü anlattığı hikayede 3-4 sene önce diye başlıyor. kendi de 15 yaşında veya daha küçük bahsedilen hikayede. sırf kamuoyunun gazını almak için biraz tutup salacaklar

>>121103
internet sitesinden siparişi verirken "18 yaşından büyüğüm ve kabul ediyorum" kutusunu tıklamış olabilir. inanılmaz ama gerçek, bunu yapan insanlar var resmen.

b6c18 No.121151

>>121148
kartla mı almışFile: 1615897821461.jpeg (45.54 KB, 512x512, 1:1, C8683DA3-F2AD-4EE1-8050-5….jpeg) ImgOps Google

86eb5 No.117769[Reply]

safemoon diye bi coin varmış şu an 0,00000014 dolar. eskiden bitcoin almadık diye üzülüyorduk. bunu alıp unutalım mı? yani o kadar düşük fiyat ki kaybetsem üzülmem, 1 tl bile değil.
28 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

b77ae No.121056

>>121039
>>121034

Nerden alıyon coini bende alam

3fc16 No.121064

File: 1617643674750.png (530.01 KB, 561x547, 561:547, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>suratim ki op'nin ponziye adam cekmek icin salak rolu yaparak yem attigini realize ettigimde

a8370 No.121097

>>121056
>google
>how to buy safemoonFile: 1614856603855.jpg (2.72 MB, 4256x2832, 266:177, 林佳陵.jpg) ImgOps Google

7a42c No.116600[Reply]

Race mixing hakkındaki görüşleriniz nedir?
15 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

4dd4b No.120705

File: 1617473102031.jpg (299.96 KB, 800x542, 400:271, world-map-global-north-and….jpg) ImgOps Google

kimle karıştığına bağlı. zenciyle arapla karışırsan kötü, ingilizle japonla karışırsan iyi. genel olarak millet olarak güneye değil kuzeye bakmalıyız. 5 milyon suri alacağımıza 5 milyon ukri alsaydık mültecilere tepki %1e inerdi hepimiz mutlu olurduk.

4dd4b No.120710

File: 1617474213596.jpg (63.7 KB, 600x593, 600:593, sQEUyvGFlwM.jpg) ImgOps Google

>>120707
arapların afganların pakilerin zencilerin erkeğini alıp ukraynalı erkekleri almamak tam bir enayi hümanist türk hareketi olurdu, gerçekten olsa hiç şaşırmazdım. ukraynalılar cana yakın insanlara benziyor öyle şeyleri hakedenler güneyden gelenler.

b0507 No.121095

Doğan çocuklar ne zenci olur ne de beyaz olurFile: 1616700751561.png (594.61 KB, 598x1500, 299:750, 1613949700706.png) ImgOps Google

b51b5 No.119193[Reply]

>amını göster
>milyoner ol
38 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

77db0 No.120996

>>120948
Yav makyaja batmış peruk ve filtreden geçilmeyen bir mahluku buraya niye atıyorsun? Ekinin mevcut haliyle bunun arasında bir fark yok ki. İkisi de doğal haliyle şirin değil.

dc60f No.121068

>>120996
bonime yaklaşamıyor bile

e3396 No.121069

>>120996
hayır bu yeni anzudur ve türkiyenin bonbibonkersıdırFile: 1617520322451.jpg (24.37 KB, 395x202, 395:202, 20210404_103-emekli-askerd….jpg) ImgOps Google

cf189 No.120793[Reply]

not: haber başlığını beyazgazete denen yandaş bir haber sitesinden aldım.

"Yüce Türk Milletine,
Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır.
Türk Boğazları, dünyanın en önemli suyollarından biri olup, tarih boyunca çok uluslu antlaşmalara göre yönetilmiştir. Bu antlaşmaların sonuncusu ve Türkiye’nin haklarını en iyi şekilde koruyan Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye’ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir. Montrö, Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin güvenliğinin temel belgesi olup Karadeniz’i barış denizi yapan sözleşmedir. Montrö, Türkiye’nin herhangi bir savaşta, savaşan taraflardan birinin yanında istemeden savaşa girmesini önleyen bir sözleşmedir. Montrö, Türkiye’nin II. Dünya Savaşında tarafsızlığını korumasına imkân yaratmıştır. Bu ve benzeri nedenlerle, Türkiye’nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz.
Diğer taraftan; son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur. TSK ve özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda; çok bilinçli bir FETÖ saldırısı yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir. Bu kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders; TSK’nin, anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir.
Bu gerekçelerle, TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir.
Türk Milletinin bağrından çıkan şanlı bir geçmişe sahip, Ana ve Mavi Vatan’ın koruyucusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştirilmesi elzemdir. Ülkemizin her köşesinde denizde, karada, havada, iç güvenlik bölgesinde ve sınır ötesinde fedakârca görev yapan, Mavi Vatandaki hak ve menfaatPost too long. Click here to view the full text.
14 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

8ef2c No.120997

>>120995
Karadenize kıyısı olmayan devletler gemilerini bize söylemeden karadenize sokup, istedikleri kadar tutabilirler.

Onun dışında tonaj kuralları vb falan da var ama en kritiği üstte yazdığım.

9d5e2 No.121000

>>120995
Bu konuda temel olarak(en azından benim bildiğim) iki görüş var.

>Möntro artık uluslararası hukuka göre yapılageliş haline dönüşmüştür.


Bu görüşe göre başka bir devletin ya da Türkiye'nin sözleşmeyi feshetmesiyle, yeni bir sözleşme imzalanması arasında kalan boş sürede Möntro'ye bağlı kalınır. Zira Möntro teamül haline gelmiştir. Tabi burada Türkiye yeni antlaşma yapmama hakkına sahiptir. Bununla beraber Möntro'den daha da avantajlı bir antlaşma da mümkün olabilir. Ya da Möntro'den daha dezavantajlı bir antlaşma da yapılabilir.

>Türkiye boğazlarındaki egemenliği kaybeder, bu da savaş çıkmasına neden olur.


Bu görüşe göre Türkiye ya da başka bir ülke Möntro'yü feshettiği an ABD Karadeniz'e süresiz bir şekilde asker sokmaya çalışacak buna Rusya anında karşılık verecek . Süper güçler çatışırken Türkiye ezilecek. Bu senaryo kağıt üstünde mümkün olsa da işler o kadar basit yürümez bana kalırsa.

Öncelikle Möntro'nün feshi başka ülkelerin boğaza asker çıkarması hakkını meydana getiremez. Boğazlar Türkiye'nin iç sularıdır. bu nedenle doğrudan egemen olan Türkiyedir.

Tabi daha fazla yazılır ancak sıkıldım doğrusu, zaten pek eğitilmiyorsunuz… Daha fazla vakit harcamaya gerek yok.

cf490 No.121036

>>120995
iyi olur. bokistan suriyede 30 ket verdiğinden beri rusların iyi ayağına basıyor. önce suriyede esad güçlerinin %20'si ketlendi. ardından libyada wagneri buğulama yaptı. sonra karabağda rus proksisi siktir edildi. şimdi de donetsk'te bydlo sikecekler gibime geliyor.File: 1617042342529.png (694.21 KB, 1280x720, 16:9, b15.png) ImgOps Google

ae237 No.119844[Reply]

uzay araçlarında kullanılıyor. bunu günlük hayata uyarladığımızı bi düşünün. hayatımız ne kadar kolaylaşırdı.

https://youtu.be/RXJKdh1KZ0w
4 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

a6b3c No.119916

>>119844
>>119915
ne lan bu makineler, ne işe yarıyor bunlar?

628ab No.120467

bilim ve teknolojiye biraz ilgi gösterin.

d90d3 No.120982

en çok neyi seviyorsanız onun aşkına şu videolardan birini türkçe'ye çevirir misiniz?File: 1617563542673.jpg (434 KB, 1328x1488, 83:93, dark-wojak-light-grey.jpg) ImgOps Google

0b1f7 No.120933[Reply]

anonlar cinsel açlık yüzünden kendimi geliştiremiyorum. sabah akşam aklımdan çıkmıyor. başka bir şeye odaklanamıyorum. fap yapsam enerjim düşüyor, kendimden iğreniyorum, depresyona giriyorum. beynim vücuduma git gerçek bir partner bul diyor. yetersiz bir erkeğim. kendime saygımı kaybettim. dertleşebileceğim kimse yok.
6 posts omitted. Click reply to view.

43b96 No.120944

>>120935
Mastürbasyon yaparak seksi aklımdan çıkaramıyorum ama sek yapınca gerçekten rahatlıyorum sinir stres kalmıyor.
Tabii partner de önemli

fb51d No.120945

>>120938
çabucak boşalıyorsan belki iki tane istersin. mastürbasyonun ne kadar süre alıyor? benim 4-5 saat aldığı için ikinciye halim kalmıyor zaten ter su oluyorum.

4d5b3 No.120946

>>120941
15 gün yaptım. oturup sikişme sahneli netflix filmleri izlersen instagramda koca götlü karıları takip edersen kalkar. kendi işine bakarsan hiçbir şey olmaz. boş bakkal taşşak tartar. hadi eyvallah.File: 1617395165460-0.jpg (255.1 KB, 2340x1080, 13:6, VideoCapture_20210402-2324….jpg) ImgOps Google

File: 1617395165460-1.jpg (23.35 KB, 417x301, 417:301, 20210402_232521.jpg) ImgOps Google

e0bfc No.120559[Reply]

Bu şişko sıçan hanginiz bir an önce ortaya çıksın.
27 posts and 11 image replies omitted. Click reply to view.

4ee5c No.120887

>>120842
>bu toprakları alanlar türkmenler, özbekler, iran türkleri.

iran türkü dediğin şey zaten orayı kılıç zoruyla zaptetmiş oğuz boyları (yani türkmenler) özbek denen bir halk yoktu 1000 yıl önce. moğol istilasından sonra uygurlara dilsel olarak yakın olan karluklarla daha açık tenli, kumral ve ela/yeşil gözlü olduğu rivayet eden yağma ve çiğil boylarıyla karıştılar. özbek han altında birleştiler ve az da olsa moğol genleri vardı. sonra timur devreye girdi. gelen olduysa onun vasıtasıyla gelmiştir.

türkmen akınlarının çoğu da selçuklu iran'daki hakimiyeti kaybederken, harzemşah altınordu üzerinde düşerken olmuştur. moğolların tarihte hiçbir dönem türki halkların 1/3'ü kadar bile nüfusa sahip olmadığını göz önüne alırsak türkolar türkoları kırmış, kaçanlar da buraya gelmiş. ama genel anlamda haklısın. gelenler çoğunlukla batı göktürk kağanlığından çıkma ve çoğu da oğuz boyundan.

fakat genetik araştırmalar doğu göktürk ile batı göktürk kağanlıklarının dna olarak %50 uyuştuğunu söylüyor. kısaca batıdakiler (biz oluyoruz bu) daha çok kuzey irani/slav vs halklara benzerken doğudakiler moğollar ve tunguzlara daha çok benziyor. ortak birleştirici kültür ve dil olsa da 1500 yıl önce avrasya'nın yarısını almış bir halkın torunlarının kazak/kırgız/yakutlar gibi çekik gözlü olmamasının bir bahane olarak kullanması burnuma duman kokuları getiriliyor. güneş dil teorisinde türk diye bahsedilen iskitlerin ve usunların çoğu, sarmtların neredeyse hepsi irani dil konuşuyordu ve atlı okçulardı. altay halklarından bir konfederasyon olduğu artık tartışmaya açık bile olmayan asya hunları/xiongnu/hunnu 2300 sene önce çoğunu fethetti, batı hunları da kalanları asimile etti. oğuz türklerinin dış görünüşünü etkileyen gerçek asimilasyon o dönemde olmuştur. iki halk da neredeyse aynı kültürden geldiği (atlı okçuluk ve göçebelik) için asimilasyon daha kolay olmuştur. zira göçebe bir halkın yerleşik halkı asimile etmesi çok çok zor. hele ufak bir nüfusla. proto türkler sibirya'dan aşağı inip ortaasya'yı fethetmeye başladığında sayıları çok fazla değildi ama demir işçilikleri ve zorlu koşullara alışkın olmaları onlara avantaj verdi. usun/wusunlar ve tokari/tocharian adlı doğudaki irani halklar çin'den yardım almalarına rağmen hallaç pamuğu gibi döküldüler hunların önünde. dillerine en yakın lehçeyi konuşan götkürk döneminde tibet'in kPost too long. Click here to view the full text.

a754c No.120923

>>120887
işin varsa niye buraya uzun uzun hayali şeyler yazıyorsun?

fab92 No.120928

Kappelmanin uşağı recai. Kappelmansiz bir hiç olduğunun farkında, bu adamın götüne tekmeyi vurunca tece tece diye ağlayacak recai, uçağa bindirilip türkiyede yargılanıp hapse atılacak. büyük ihtimal mühebbet hasip cezası verilecek[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]