[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1570892977990.pdf (195.24 KB, akturk2010.pdf)

17bd5 No.59528[Reply]

Arabs in Kemalist Turkish
Historiography
15 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

ccfd3 No.60577

>>60576
Yoksa cıvıldayanda yeni bir akım mı ortaya çıkardılar?

85bfb No.60579

File: 1571920991032.png (474.76 KB, 635x476, 635:476, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>60576
bu ama ironik olmayanı eski monarşizmden tek farkı yeni olması yani padişahım çok yaşa

b4f5b No.60871

File: 1572186126401.pdf (924.1 KB, Mod_Nat_Published.pdf)

Modernist Nationalism: Statism and National Identity in TurkeyFile: 1572027417078.gif (42.99 KB, 400x204, 100:51, 25C63530-BC99-4869-852F-E9….gif) ImgOps Google

358e3 No.60730[Reply]

Yeter bu kürdoların dünya gündemini ve medyasını işgal etmesinden bıktım götüm yanıyor artık REEEEEEEE
https://twitter.com/kaniwel/status/1187767779992227841?s=21
24 posts and 12 image replies omitted. Click reply to view.

0b701 No.60853

>>60827
Akraba evliliğinin nedenlerini hiç düşündün mü peki? A dili yerine B dilini konuşmak olmasa gerek.

8e411 No.60861

>>60853
>Akraba evliliğinin nedenlerini hiç düşündün mü peki?
sebebi kürtlerin kültürel kodlardırıdır. tribalism hala yaygın kürtlerde eğer aşiret baw'ı(aşiret liderine baw denir kürtçede ata demek) mal bölünmesin diye iki kuzeni evlendirmek isterse gençlere laf düşmüyor istemeseler bile evlendirilmek zorunda kalıyorlar. ekonomik nedenler akraba evliğini oranını düşündüğün kadar arttırmıyor tabi etkisi var fakat dediğim gibi düşündüğün kadar değil eğer öyle olsaydı iç anadoludaki akraba evliliği oranı daha yüksek olurdu sonuçta güneydoğudaki oran resmen iki katı

bbd6c No.60868

>>60861
>mal bölünmesin diye
Aşağı kültür dediğiniz çoğu şey eninde sonunda ekonomik sefalete çıkıyor. Başka nedenler illaki vardır din gibi ama temelde yoksulluk. Orta çağ Avrupa'sında da akraba evliliği vardı, eskiden Türklerde de vardı. Şu anki dünyanın yoksul bölgelerinde de var. X topluluğu sırf sosyoekonomik gelişiminde belki geri kaldı belki de kasıtlı olarak geri bırakıldı diye bebeğine varana kadar soykırım gibi saçmalıkları haketmiyor.File: 1571089534220.png (526.96 KB, 881x587, 881:587, ClipboardImage.png) ImgOps Google

50074 No.59749[Reply]

6 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

1eee2 No.60465

File: 1571772685123-0.png (216.91 KB, 904x706, 452:353, 1562454546397.png) ImgOps Google

File: 1571772685123-1.png (430.49 KB, 591x390, 197:130, Ekran Alıntısı.PNG) ImgOps Google

yurtdışı ırkı :D

7dbe2 No.60555

File: 1571904441425.png (26.5 KB, 494x364, 19:14, killbill.PNG) ImgOps Google

Bundan 2-3 sene önce yüzkitabına girip bakmıştım, bütün mesajlarına annesi "seninle gurur duyuyorum", "ay benim canım oğluşum", "oy benim tavşan götlüm" diye teker teker yorum yazmış.

bcac2 No.60566

>>60465
Saça bak 20 yaşında ebesinin örekesine kadar açılmış ne çeşit bir anadolulu bu ?File: 1571783710941.jpg (128.33 KB, 768x1024, 3:4, CjZTeibXAAIgzhh.jpg) ImgOps Google

d6afb No.60482[Reply]

Üstad ne yazmış be. Reddit’te falan postlayıp pro-kurd propaganda yapayım
https://www.independent.co.uk/voices/kurds-syria-trump-turkey-rojava-macedonia-greece-zizek-a9166206.html
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

bf668 No.60515

>>60499
senin söylediğin kitlenin büyük kısmını batı'da yaşayan kürtler oluşturuyor. ancak "türkiye'deki kürt azınlık" tanımlamasının yarısından fazlası hala doğu illerinde yaşamakta. doğu'dan gelip batı'da üniversiteye yerleşen kürtlerle konuşursan, eğer çekingen veya kompleksli değillerse sana anlatabilirler. kompleksli olmayanını bulmak çok zor ancak.

ayrıca başta söylediğim "batı'da yaşayan kürtler" zaten dejenere olmuş, kürtlük kimlikleri ikinci hatta üçüncü planda olan kişiler. bunu da göz önünde bulundurmak gerek.

b06a0 No.60531

>>60499
>Kürtler'in son 10 yıldaki gelişimini görememen senin ayıbın anon
bu konustugun kesim TeCenin kapitalist sistemine entegre olmus 30% kürtleridir.

Sen asil 7 sülale 2 odali evde kalan %70 gör.

1fd8f No.60810

ulan sen kim postmodernizmin son kalesini eleştirmek kim öküz. siktir git liberbird oku senFile: 1572022086352.jpg (139.31 KB, 800x960, 5:6, IMG-20180213-WA0008.jpg) ImgOps Google

c170c No.60720[Reply]

Merhaba anonlar, bir iş gereği hikaye/kitap tarzı bir şey oluşturmam gerekiyor yalnız telif hakkı içermemesi gerekiyor. Bu klasik türk hikayeleri, dede korkut ya da keloğlan gibi, telifli mi? Kimin üzerine? Bunları nereden öğrenebilirim? Ya da telif hakkı içermeyen, dağıtımı ve pazarlaması yasak olmayan, Türkçe-İngilizce hikayeleri nereden bulabilirim?
6 posts omitted. Click reply to view.

c170c No.60805

>>60773
>>60804
oturup 200 300 sayfayı elle çevirecek değilim. google translate'e atıp 3-5 yanlış kelimeyi düzeltip yollayacam. o kadar ciddi bir şey değil zaten 500 600 lira kazansam yeter

29b61 No.60806

>>60805
ben kendimden bahsediyordum, üstüne alınmana gerek yoktu anon.

a500f No.60809

>>60805
>>60806
>oturup 200 300 sayfayı elle çevirecek değilim.
>article spinning nedir bilmiyorum

hiç mi akademik eğitim almadınız, hepiniz mi cahil cühelasınız ammısına koyayım. kimlerle sıçanlıyoruz belli değil.
neyse, makale spinleme araçları var gir oralara at makaleni ondan sonra bir defa okur gönderirsin.File: 1571998369973.png (54.47 KB, 284x177, 284:177, ClipboardImage.png) ImgOps Google

a5b24 No.60681[Reply]

sabah yatıp akşam uyanıyordum dün gece 11'de uyandım şimdi uykum yok mala döndüm. biraz önce yattım uyuyayım dedim çevredeki camilerden arapça bağırma sesleri geldi. bitene kadar girdim tuvalete orada oturdum. sonra bilgisayarı açtım. yatsan olmuyor otursan olmuyor. yeter yav. hava aydınlanmaya başladı mı güneşi görmeden hemen yatıp uyuyacaksın. düzen öyle devam edecek. uyumakta zorluk da çekmezsin yatış saatin de belli olur. o kısmı geçirirsen işin boku çıkıyor işte.
2 posts omitted. Click reply to view.

37ea1 No.60697

File: 1572016538892.png (7.96 KB, 640x480, 4:3, 1440109758001.png) ImgOps Google

zamanında uyku düzenimi bozup durdum artık kafamı koyduğum anda yatabiliyorum, uyanıkken bile aslında yarı uyur hâlde geziyorum 10-11 saat uyumuş olsam bile 5dk uzansam yeniden uykuya dalabiliyorum, biyolojik saatinizle çok oynamamanızda fayda var.

>>60689
gözlemlediğim kadarıyla bokistanda aileler genelde pasif oluyor +30 yaşındaki ev oğlanlarını bile kolay kolay kapının önüne koyamıyorlar çoğu kibarca iş bulmalarını rica etmekten öteye gidemiyor, akrabalarına, eşe dosta "bizim oğlanda böyle evde oturuyor bir türlü iş bulamadı" diyip bir umutla beklemekten öteye gidemiyorlar. ev oğluşlarıyla uzun süre oturmuş ev kadını anneler tam anlamıyla stockholm sendromu yaşıyorlar.

ve küçük yerlerde yaşayan anonlar var, ailelerinin gelirleri giderlerinden fazla olan kolay kolay yeter artık demezler oğulları büyük şehire kaçmasın diye.
büyük şehirlerde yüksek gelirli ailesi olanlar da aynı şekilde ses etmezler ilk bulduğu kezbana para yedirip emeklilik fonlarını batırmasın diye.

ve tabi "öğrenci" olan anonlar da var bunlar üniversite son sınıfı bir türlü bitiremezler aileleri de ne halt ettiklerini bilmedikleri veya umursamadıkları için kolay kolay ses etmezler.

a5943 No.60701

File: 1572018607106.jpg (26.91 KB, 688x720, 43:45, nazi mümin.jpg) ImgOps Google

allah kafirlere azab edicidir

a5b24 No.60751

>>60689
15-24 yaş arası işsizlik okulsuzluk oranı %50. reis yüzünden böyle. gençler anime izleyip 31 çekiyor evde.File: 1572019888038.png (225.23 KB, 480x375, 32:25, 1571073123209.png) ImgOps Google

f800d No.60711[Reply]

https://twitter.com/seiahedin/status/1187412905303650306?s=21

keeekkkkk feminist lqbtqp+ korkusuz kadın komünist gerilla birey esir düşünce küçük kız çocuğu olmuş

akhim bu kıza hayatının zevkini tattıracak gibi duruyor :DDD
4 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

971fa No.60719

kaydeden var mi

a3110 No.60726


ae68c No.60739

File: 1572030761248.png (251.64 KB, 502x293, 502:293, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>60711
checked and kekked insaallahFile: 1571997362233.mp4 (5.9 MB, 320x568, 40:71, hamambö.mp4) ImgOps Google

cdba8 No.60679[Reply]

>ÇİN' E BEDEL KIRKIMIZ
15 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.

26db1 No.60724

>>60715
Böyle threadlerin cogalmasinin operasyonun baslmasina denk gelmesi ne kadar büyük bir tesadüf

Sankin TeCenin attigi bombalar onjlarin götlerinde patlamiscasina Türkoyla ilgili herseye salya sümük 7/24 saldiran kimi anon türedi.

f8f47 No.60727

Paronayak hamambö'leri yine lafı dönüp dolaşıp KÜRTLER'e vurmuş KEK.

Bunlar ne vakit rezil bir şey yapsalar suçu Kürtler'in üzerine atarlar, çünkü gerçekler ile yüzleşecek kadar güçlü değildirler. Hepsi popülizmi doruklarında yaşarlar ve kalabalığın içerisinde olmak kendilerine güven verir. Batı'nın, komforalanında Fortnite oynayıp cips yerken yazdığı r*ddit postalarını "göt yanıklığı" zannederler çünkü tutunacak tek şeyleri geriye doğru inşaa edilmiş kirli ve yalan tarihleridir.

Şu tirada yazmak istemiyordum ama ne kadar sikik normie fikriyatı varsa her gün bir tanesini tahta'da görür oldum, artık birileri buna dur demeli. Tahta'mda ek$i, tw*tter ve r*ddit ile paralel bir fikir görmek istemiyorum. Şimdi dağılın bakalım.

96928 No.60729

File: 1572025429343.jpg (67.95 KB, 836x705, 836:705, xijinping.jpg) ImgOps Google

>>60724
batı bunlara gaz veriyor küçük laf atmaya başladılar eskiden onu da yapamazlardı. hala direk düşman olduğunu söyleyemiyor ama.
>>60727
>Şu tirada yazmak istemiyordum
bu sefer IPni değiştirmeyi unutmamışsın.

neymiş bu kirli ve yalan tarih?File: 1571954129212.jpeg (30.57 KB, 320x463, 320:463, images (14).jpeg) ImgOps Google

5b5a3 No.60635[Reply]

Yaklaşık 5-6 aydır fitness a gidiyorum hem yağ yakıp hem kas yapmaya uğraştım bi halt olmadı. Vücudum yağlı 3-5 kilo fazlam var en fazla , abs ler gözükmüyor. Bugünden sonra diyeti bırakıp doyana kadar yiyeceğim ( işlenmiş ürünler şeker vb. hariç) böyle daha mı iyi olur amacım görüntü değil güçlenmek
8 posts omitted. Click reply to view.

f2505 No.60686

Hazır tiradı varken; ben de 3 aydır fitness’a gidiyorum. Gayet güzel çalışma programıma uyuyorum. Kollarımda ve göğsümde ciddi gelişme emareleri var hatta. Ama sorun şu ki sol kolum sağ koluma göre belirgin şekilde daha zayıf duruyor. Örneğin biceps yaparken 14 kiloluk dumbelları sağ kolumla kolayca kaldırırken, sol kolumla 7-8 denemeden sonra zorlanıp bırakıyorum. Ne yap?

b084a No.60690

>>60670
agirliga devam et ama agirliklari yükseltmekten ziyade mevcut kas kütleni kaybetmemeye calis
cardioya odaklanip yediklerine dikkat et
Karin kasi düsük yag oraniyla olur, %10nun altina inmen gerekiyor.

Hem cok kasli hemde define olmak ilacsiz cok zor.
>>60686
diger kola izole odaklan.Genetik ve saglak/solak farki yüzünden 100% ayni yapamazsin.

8dceb No.60713

File: 1572020605017.png (379.01 KB, 700x367, 700:367, sss.png) ImgOps Google

siz bu yer kaplama ve büyüme işini çok abartıyorsunuz. 13 ay önce sigarayı, 3 ay önce şekeri ve 7 ay önce sıcak duşu bırakmamla beraber arta kalan enerji ve zamanımı kalisteniks'e ayırdım ve 13 ayda tüccarborusu'ndaki kel'e evrildim, 35 km yürümek, 13 ton kömür boşaltmak ve 4 saat uykunun yeterli gelmesi; ayrıca 3-4 yıldır hastaneye gitmemek gibi özellikler güçlü olduğumu ispatlamama yetiyor, bunun haricinde kaldıramayacağın ağırlığın altında sakatlanma gibi bir riskim yok, tek kaldırmanız gereken ağırlık kendi vücudunuzdur, onu da yapamıyorsanız afedersiniz 'erkeğim' diye gezmeyin.File: 1571934365025.jpg (43.66 KB, 1000x1000, 1:1, 51W-O4Jn9EL._SL1000_.jpg) ImgOps Google

2d99b No.60591[Reply]

corsair carbide spec-05 550w kasa
gigabyte b450m anakart
sapphire rx 570 pulse itx 8 gb 256 bit ekran kartı
amd ryzen 5 2600 işlemci
crucial ballistix 8 gb 3200 mhz cl16 ddr4 ram
elimde 3200 tl civarı para var. bunu toplamayı düşünüyorum. nasıl sistem? alınır mı?
5 posts omitted. Click reply to view.

76a39 No.60620

ekran kartını itx alma, çift fanlı al

2d99b No.60622

>>60620
para yok

e3f4a No.60639

itopyadan o paraya daha iyi sistemler bulursun.File: 1571929827840.jpg (97.36 KB, 750x1000, 3:4, flat,750x,075,f-pad,750x10….jpg) ImgOps Google

97ba7 No.60583[Reply]

>ders bitmek üzere olsun
>kulaklığını tak
>ondan hoşlandığını sanan ama hoşlanmadığın antipatik kız elinde yoklama kağıdıyla sana dönsün
>muhtemelen tükenmez kalemin var mı gibi bir şeyler desin
>müziğe daldığın için 3 saniye kızın suratına mal mal bak
>kız siklenmediğini düşünerek önüne dönsün

>bu olaydan birkaç gün sonra

>ders ortaları
>o gün okula biraz daha bakımlı ve 'fresh' git
>*yakışıklı feels*
>muhtemelen ondan hoşlandığını bilen sempatik kız can sıkıntısından etrafa baksın
>kızın gözü bir an sana takılsın
>aniden kaşları havaya kalksın
>awkward olmaması için kız gülümsesin ve başını aşağı yukarı birkaç kere sallasın
Post too long. Click here to view the full text.
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

3a405 No.60628

>kız ilgilendiğini vücut dili + sinyal ile belli etsin
>ilgilendiği weirdo bunu göremesin, çünkü sosyal zekası ortalama literally tuvaletin içnide olsun
>daha da kötüsü kız otomatik olarak bunu "harekete geçemeyecek kadar korkak ve küçük penisli" olarak algılasın
>başka erkeklere yönelsin
>kız bana baktı anonlar bu olaylar beni çok
keyiflendirdi anonlar :-DD

sadece efsane

9a57b No.60629

boyun kaç OP?

6c3a6 No.60637

>>60628
doğru anladıysam harbi efsane beni anlatmışsınFile: 1571860007194.webm (9.68 MB, 1280x720, 16:9, 543252345.webm) ImgOps Google

c477c No.60526[Reply]

League of Veledste böyle mekanikler var mı?
12 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

1103b No.60617

File: 1571947835499.jpg (309.8 KB, 1192x665, 1192:665, 2019-03-23-23-28-31-Dota-2….jpg) ImgOps Google

>>60610
Rank olmayan oyunlar ciddiyetsiz kolay, rekabet olmayınca sıkıyor bir süre sonra.

Yılda 2 3 kere büyük patch geliyor meta heroları değişiyor o patche göre ardından sürekli küçük patchler geliyor ki winratei çok yükselen imba herolar itemler dengelensin diye.

Bence 10 maç at rank açtır, yeni rank sisteminde rolüne göre aratıyorsun midsen mid offlane oynuyorsan offlane diye aratıyorsun herkes rolüne göre seçiyor, rolünü oynamazsan 9 raporla düşüyorsun low prioya artık, çok daha iyi oldu rank oyunları.

54d46 No.60618

>>60617
vakit kaybi oldugunu dusundugum icin biraktim anon dotayi. ranked 1-2 mac atmistim 12v12 oynarken hala toksik hareketler devam ediyor, dotanin en buyuk sorunu budur.

12v12 rankeddan daha eglenceli ve usa'de kitlesi olan bir oyun dolayisiyla kolay degil ciddi geciyor oyunlar, eu cok iyi degil hala ruslar var.

2-3 buyuk patch da gelmeyecek kucuk patchda surekli denge yamasi yapa yapa yalama oldu oyun, eskiden boyle degildi ben bunu bilir bunu soylerim.

dota 1 neyle unlu oldu tek bir maple, bir hero cok imba olduysa senin ayarsizligin yuzunden nerflersin olur biter surekli gain stat vs ile oynayip itemlerin ayarlariyla oynamanin bir aciklamasi yok. bos bakkal tasak tartar hesabi.

60abb No.60631

File: 1571952421092.jpg (12.06 KB, 384x384, 1:1, 06-24-56-images.jpg) ImgOps Google

>>60589
>karmakarışık 2000li wc3 grafikleriFile: 1571866896210.png (344.79 KB, 366x355, 366:355, ClipboardImage.png) ImgOps Google

c76cb No.60538[Reply]

9 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

b3583 No.60614

>>60613
buldum desem inanmayacaksin bulmadim desem isine gelecek o yuzden bulup bulmamamin bir degeri yok. konuyu saptirmanin da hic geregi yok.

49da4 No.60616

>>60614
yav ne inanmayacam dertleşiyoruz şurda.

14209 No.60619

>>60616
karı bulsa adam neden burda durup porno tiradlarına postlasın ki? adamın hayatı iş-oyun-porno arşivciliği-kurallar.html çerçevesinde geçiyor.File: 1571785633496.jpeg (35.47 KB, 512x512, 1:1, images (10).jpeg) ImgOps Google

276b4 No.60486[Reply]

13 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

512cf No.60580

>>60572
Eşi bu mu ? Romanyalı olduğu için çingene falan bekliyordum

ed507 No.60585

anonlar yardım eyleyin ben mi bilmiyorum yoksa ilk başta karşı cins, hep arkadaş ya da kanka olarak mı başlatır (ilişkiye varacak evreyi) boy pos var, tip normal, muhabbet ve özgüven çok iyi ama galiba hemen bir beklenti içine girdiğim için bu arkadaş kanka ayakları olunca mod düşüyor ya da harbi bir bok değilim. Oysa ki bu konuştuğum kızlarda çok ahım şahım kişiler değil, ilgi alakamı gösteriyorum herşeyine de okey demeyip bazen tersliyorum yani hem duygusal hem siklemeyem alfa olmaya çalışıyorum ama bilemiyorum.

Tek istediğimiz bir sıkı sarılma, iki güzel söz, bir gülümseme çok mu bee usta.(KURALLAR.HTML)

ac47a No.60588

>>60572
melek gibi be anonlar. çok istiyorum şöyle sessiz, uysal, beyaz bir avrupalı tanrıçayla evlenmekFile: 1571760732366.jpeg (56.28 KB, 801x383, 801:383, tpru.jpeg) ImgOps Google

2efb9 No.60451[Reply]

askerde elime silah verdikleri saniye çekip intihar etmeye kalksam ne olur?
4 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

b6b2b No.60558

>>60557
qehremen olursun unutmayaq mubariz ibrahimov

2c6a9 No.60560

>>60558
şimdi baktım herifin hayatına da tek başına 45 kişiyi ketlemiş olması takdire şayan. kd ratio çok iyi herifte 45/1

f538b No.60578

File: 1571919671398.jpg (78.51 KB, 660x350, 66:35, 756f3eeb8666e181f4e1c4e363….jpg) ImgOps Google

Hiçbir şey olmaz. Boşu boşuna gitmiş olursun. Gerçek bir kahraman olmak için yapman gerekeni ikimiz de iyi biliyoruz ama.File: 1571487598577.jpg (236.45 KB, 1080x1176, 45:49, Screenshot_20191019-151604….jpg) ImgOps Google

41165 No.60119[Reply]

Sıçangâhınızda gezenleri iyi tanıyın.
5 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

3035e No.60153

Enes Çopur videolarının altında yaptığım reklamlar işe yaramış.

Yalnız paylaştığınız tiplerin HİÇBİRİ beni nursena denen pepe suratlı kadar yaltaklandırmadı şimdiye kadar

101d6 No.60504

BİTTİ

62ea5 No.60559

>>60131
korkunç bu video. nasıl böyle itibarını zedeleyecek şeyleri söylüyor ki? çıkarı ne böyle söylemlerde bulunmasının?File: 1571775415384.png (1.2 MB, 1325x732, 1325:732, ClipboardImage.png) ImgOps Google

d6fbf No.60470[Reply]

yandım allahım kurtar artık beni
20 posts and 9 image replies omitted. Click reply to view.

ae848 No.60529

bu aptal tiradı silin la(KURALLAR.HTML)

90a00 No.60539

File: 1571868431184.jpg (17.58 KB, 739x415, 739:415, redpill.jpg) ImgOps Google

>>60518
neler diyorsun anon burası yangın yerine döner. bu kadar kırmızı hap fazla bize kaldıramayız bu kadarını

40286 No.60553

>>60479
anon resmen buram buram otizm kokan bir video, bu eleman niye kızı yayına çıkartıp aşkım, sevgilim, yengeniz falan diyor sanki gözümüze sokmaya çalışır gibi, birde kızı öpüyor kız bunu sakat gibi öpmeye çalışıyor, eleman yayını kapıcak kız hala chati okuyor ve kız sanki ümmügülsu tiplemesinin açık hali gibi yeminle bu video simülasyonu bozuyor.File: 1571692496478.jpg (20.45 KB, 480x480, 1:1, 1557310702.1267_UgysAp_n.jpg) ImgOps Google

66469 No.60404[Reply]

https://tr.chaturbate.com/buitifulblonde/

yarım saattir kadın diye izleyip 31 çekiyorum aşağıya baktım trans yazıyor. düştüğüm en derin tuzak olabilir bu. kadın domalıyor diyorum ne kadar etli bir amcığı var tam ısırmalık. yine de hala çok emin değilim görmeden siki olduğuna inanmam.
4 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

8e5d6 No.60497

File: 1571799050451.jpg (94.73 KB, 524x800, 131:200, bntdg8eyx6x7.jpg) ImgOps Google


90ccf No.60525

>>60417
>tıp
Vah ülkem

bdbf3 No.60532

>vicats

sonra teşekkür edersiniz anonlar.File: 1571168718199.jpg (89.7 KB, 600x600, 1:1, howtobealone_photobymariap….jpg) ImgOps Google

4fd26 No.59810[Reply]

Anonlar her boku tahtaya taşımak istemem ama bugün yaşadığım saçma sapan olay cidden yaşayıp yaşamamam gerektiğini sorgulattı.
Olay şöyle oldu, ben dershanedeydim. (altyaş diye inlemeyin mezunum, sadece üniversite kazanamadım.) Beni yabancı yazıları falan okurken gördükleri için az çok ingilizce bildiğimi biliyorlar. Neyse, hoca içeri girdi. Üzerinde deniz temalı bir t-shirt vardı. Biri de merak etti, t-shirtinde ne yazıyor hocanın diye sordu. Loft yazıyordu, ben de tavan arası-çatı katı demek ama gemicilik ile ilgili bir terim olarak kullanılmış olabilir dedim.
Arkadan biri "e tamam" dedi ve güldü. Ben de "senin dil bilmemen beni komik mi yapıyor?" dedim. Ses çıkarmadı. Ardından biri "şunla tartışmayın Allah aşkına" dedi. Bende de "Dalga geçmediğim için size denk olamıyorum" dedim. Tüm sınıf bize odaklanmış (beğendiğim kız da dahil). Arkadan malın biri şunu dedi "Fransız kafka'nın bir sözü vardır. Beyinlerimiz savaşsın isterdim ama sen silahsızsın.". Herkes OOOHH yapıyor. Bende "Sözün 2009 facebook'undan kalmış olması bir yana, adamın adını yanlış söyledin ve bana akıldan sözediyorsun" dedim. Bu da bana "O kadar dediğimden bir adamın adına mı taktın?" dedi ve herkes gülmeye başladı. Ben orada sustum çünkü o kadar saçma konuşuyorlardı ki kafam karışmıştı. Çünkü ne cevap verecegimi bilmiyordum.
Böyle aptal ötesi insanlarla haklı olsam bile tartışmada kaybetmem götümü alev alev yaktı ki beğendiğim 7.5/10'luk kız da güldü. Ul*n adam bildiğin saçma sapan konuştu ve konuyu alakasız yerlere çekti. Cidden tahammül edemiyorum bunları ve heryerde varlar. Kendimi izole etmeye çalıştıkça üstüme geliyorlar. Üstüme geldikçe onlara benzemeye başlıyorum. İnsanlarla birlikte olduğumda içgüdüsel olarak onları taklit ettiğimi fark ettim. Hatta geçen sırf onlar gibi görünmek için futboktan zerre anlamamama rağmen iki üç cümle ile fenerboku savundum. Ağzımdan çıktıktan sonra deli gibi utandım. Neyse bugünden sonra kimseye tek kelime etmeyeceğim. Konuşmaları kisa kesecek, muhatap olmayacağım.
Okuduğunuz için teşekkür ederim.
17 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

0c757 No.60387

hak etmişsin op
hem oyle kuytuda köşede takılayım hem de en ufak ortaya laf atılacak fırsatı bile kaçırmayayım hem de kimse bana söz söylemesin istiyorsan iki tane kürt çıkar böyle rezil eder seni sınıfın ortasında.
eğer böyle ortaya laf atacaksan mevcut ezik imajını oluşturmayacaktın oluşturduysan laf yiyince ağlamayacaksın.
yok laf işitemem diyorsan gıkın çıkmayacak oturacaksın köşendr

3141e No.60507

>>59810

>Arkadan biri "e tamam" dedi ve güldü. Ben de "senin dil bilmemen beni komik mi yapıyor?" dedim.


Ne bu şimdi? Boşuna sataşmışsın çocuğa, kötü bir şey bile dememiş. Büyük olasılıkla bu dershanede de değil okulda oldu, ve 16 yaşında bir köşebeyisin.

5db6c No.60516

File: 1571848846733.png (195.87 KB, 480x360, 4:3, 1565706454112.png) ImgOps Google

>>60507
Aynen ilk okuldayim ben ve bu olay öğle yemeği anında beslenme çantamı çıkarmamla oldu. Ulan adamların tek başarısı reşit olmak olduğu için başkalarının reşit olduğuna ısrarla inanmıyorlar. Burdakiler daha mal yemin ediyorumFile: 1571713798736.mp4 (13.47 MB, 640x360, 16:9, VID-20150116-WA0046.mp4) ImgOps Google

ff157 No.60420[Reply]

böyle bir şey kaydetmişim nereden kaydettim bilmiyorum 8 tane videosu var. kendisi üstyaş. dosya adı sandra_ikkepriv
3 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

96a57 No.60489

>>60433
eskiden ne güzel görücü usulüyle soyumuzu devam ettiriyorduk şimdi tüccar(evrim) olması gerektiği yere döndü

e2fc7 No.60490

File: 1571792849427.jpg (71.79 KB, 800x598, 400:299, hesright.jpg) ImgOps Google

>>60433
haklısın ama kızların bu azgınlığının öbür tarafı da var. bir şeyi yanlış yaparsan linç edilirsin.
>>60489
burada spamcının da dediği gibi sorun kızlar değil toplum.

96a57 No.60491

>>60490
spamcı olduğumu nasıl anladın(KURALLAR.HTML)[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]