[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1627332141170.jpg (95.29 KB, 700x911, 700:911, 700x-1.jpg) ImgOps Google

19831 No.133452[Reply]

>çinli işadamı ol
>Bakır ihtiyacını swiss aracı vasıtasıyla turkolandden karşılama gafletine düş
>İlk parti eline ulaşasıya kadar 36milyon Benjamin heba eyle
>İlk parti gelsin
>Konteynerdan truncsprey boyalı kaldırım taşı çıksın
>vay babey bu Nanjing ketlenmesinden bile daha kötü
>Teminatlar sahte çıksın
>Bakır külçelere ulaşılamasın
>Olayın bir turko şirketinin inside jobu olduğu behemehal anlaşılsın
>Tam bakır fiyatlarının çortlama arefesinde kar edecek derken kansız turko tarafından hançerlen

Vahh yine rezil olmuşuz

https://www.bloomberg.com/features/2021-painted-rocks-copper-heist/

https://tr.sputniknews.com/asya/202103131044022140-cine-bakir-yerine-kaldirim-tasi-gonderenler-tutuklandi/
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

23cdf No.133456

File: 1627333761757.jpg (116.4 KB, 465x439, 465:439, tarzaniye.jpg) ImgOps Google

>>133452
Özal döneminde de hırsız bankerler, naylon faturacılar vardı. Açgözlülük Türklerin alamet-i farikasıdır.

>>133455
Türkiye'de basın mı kaldı ki haber olsun? Bayilerde gazete diye asılı duran kağıtların yarısı Tayyar'ın papağanları, yarısı da Basın İlan Kurumu'nu söğüşlemek için basılan içi boş paçavralar.

0f757 No.133458

Haberci yok sadece yorumcu var artık

4233c No.133460

File: 1627334634909.jpg (91.87 KB, 666x666, 1:1, türbanlı harita.jpg) ImgOps Google

>>133456
>Özal döneminde de hırsız bankerler, naylon faturacılar vardı. Açgözlülük Türklerin alamet-i farikasıdır.
Yaxu o da bişey mi, Süleyman Demirel'in yeğeni Demirel'in hükümetten düşeceğini anlayınca sırtına çuvalı alıp gördüğü ilk rastgele bankaya girdi ve "Ben Demirel'in yeğeniyim tüm paralarınızı bu çuvala koyun yoksa hepiniz işinizden olursunuz" dedi, ve gerçekten o çuvala paraları doldurdular, adam da Amerika'ya kaçtı. Yahya Demirel çuval diye aratın çıkar. Kamal yüzünden, bu ülke yıllarca kendini siktirboktan bir ortadoğu ülkesinden farklı bir şey sandı, sırf bu yüzden 80'lerin 90'ların iyi yıllar olduğuna ve akepe gidince her şeyin düzlüğe çıkacağına dair delüzyonik hayaller gittikçe arttı. Ama gerçeklerle yüzleşmenin vakti geldi de geçiyor.File: 1627315150898.png (347.09 KB, 400x400, 1:1, ClipboardImage.png) ImgOps Google

aff09 No.133411[Reply]

Asyalı bebeklerden ödü kopan bir tek ben miyim?
4 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

6fc81 No.133436

>>133435
hayal işte anon. reelde çocuk yapmayı bırak evlenmem bile.

64bd2 No.133448

File: 1627331597679.jpg (54.63 KB, 720x665, 144:133, 1626976041294.jpg) ImgOps Google

Japon yumurcaklar konuşsun sabaha kadar dinlerim böyle tatlılık olamaz

c742e No.133485

File: 1627381826329.jpg (13.55 KB, 250x357, 250:357, 95420f5027314db65e6a7de581….jpg) ImgOps Google

>>133435
>değişik genlerle üreme
>sakat çıkma ihtimaliFile: 1625237478770.png (17.49 KB, 920x726, 460:363, png-transparent-bart-simps….png) ImgOps Google

c2fd8 No.131762[Reply]

bu tiradda 80 iq nickler üretelim ama handsomeboy noktasına çekmeyin olayı

anal poison
7 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

31f88 No.133395

>>131762
makat master

848d7 No.133430

2kedis2mi7

2a5a0 No.133443

makata pompa desuFile: 1627140209468.jpg (38.8 KB, 552x663, 184:221, 90c264b06a7347010ae0217917….jpg) ImgOps Google

76b6c No.133128[Reply]

ülkedeki suriyelilerin afganların hepsini öldürecez
14 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

53c18 No.133250

File: 1627218520097.webm (2.69 MB, 248x360, 31:45, sraf.webm) ImgOps Google

(KURALLAR.HTML)

ba109 No.133397

File: 1627309673290.png (141.64 KB, 329x236, 329:236, resim_2021-07-26_172609.png) ImgOps Google

Eklediğin imaj ülkeye Saddam'dan kaçan Kürdleri alan Özal'ın cenazesinden anon.

b645c No.133421

Kürt kardeşlerimizle beraber mi?File: 1616282629165.jpg (34.27 KB, 800x450, 16:9, will-1.jpg) ImgOps Google

3f1fc No.118381[Reply]

iş nasıl bulunur anonlar?
56 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

8ff41 No.130857

>>130856
ben bu haldeyken bilgisayar-internet bilgisi kıt olan dinozor ofis çalışanlarını görünce de sinir oluyorum. onların yerinde ben olmalıydım. tek anladığım internet. hem ofisteki güzel ablaların kokusunu içime çekerdim

cf9c5 No.130864

>>130856
>>130857

kimse işi anasının karnında öğrenmedi.
senin tinerci balici gibi dediğin adamlar bunları öğrenebildiyse sen de öğrenebilirsin.

bakma artistlik yaptıklarına herkes zamanla öğreniyor işi bir anda değil.
benim bildiğim şeyleri bilmeyen elemanlar var ben 2 aylık onlar 2 yıllık. Ama hiç merak etmemişler vesaire. Bataryanın şarjı azaldığında bile bir şey yapmıyorlarmış. Ben şarj azaldı uyarısının altında güç tasarrufuna geç uyarısı çıkıyor ona tıklıyorum gün sonuna kadar cihazın bataryası yetiyor demiştim hiç fark etmedik demişlerdi. Bazı barkod okutamadıkarı ürünler oluyorlar onlar kontroldeki abiye havele ediyorlar abi okutamadım bu ürünü diye adam ürün üzerindeki LOT numaralarını falan giriyor öyle gönderiyor ben mesela tesadüfen de olsa öğrendim kendim giriyorum hızlı bir şekilde LOT numarasını. Eski elemanlara söylediğimde de bazen bana da soruyor falan dediler ben de anlatmadım. Elim yanlışlıkla o tuşa bastı ben hangi tuşa bastığını merak ettim, onlar yanlışlıkla o tuşa bastıklarında yazmışlar sorulan LOT numarasını geçmişler.

Yeri geliyor neden bu ürünü bu şekilde dizdin tarzı söyleniyorlar bana sanki bana nasıl dizmem gerektiğini söylemiş gibi artistlik yapıyor. Bir şekilde bizim şubenin en yetkili kişisi ile favori elemanının da arasından su sızmaya başladı benden sonra o gelecek yerime dediği kadınla arası bozulursa belki beni seçer.

Hızlı hızlı yükselip sonra altımdaki çalışanlara aferim falan deyip gaz vermeyi planlıyorum. Altımdakileir ezersem hem bu kötü olur vicdanım açısından hem de işten çıkarlar vesaire neden böyle oluyor diye benden hesap sorarlar. Çoğu kişi mecburiyetten katlandığı için üstler astını eziyor; vicdan meselesi.

b18eb No.133391

File: 1627304519824.png (59.76 KB, 752x750, 376:375, Screenshot_1.png) ImgOps Google

Otist beynim bu fıkradaki mizahı çözemedi. Kaseyi kızın yatağına mı saklamış yani, olay bu kadar basit mi? Öyleyse komik bile değil. Bu kadar fav alması saçmalık olur bu kadar basitse.(KURALLAR.HTML)File: 1627293153786.png (931.66 KB, 1000x667, 1000:667, ClipboardImage.png) ImgOps Google

57bed No.133379[Reply]

çok halsizim. kötü beslenme mi yoksa 5g virüsü yüzünden mi acaba? yürüyen ölü modundayım.
4 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

57bed No.133388

>>133387
yavşaksın lan sen git kime inanırsan inan

8abd8 No.133389

>>133388
lütfen kızmayınız

57bed No.133390

>>133389
bırak aga ya şimdi ban yicem senin yüzünden(KURALLAR.HTML)File: 1627236264623.jpg (11.41 KB, 240x240, 1:1, avatars-000530083107-4jooz….jpg) ImgOps Google

fa6f8 No.133289[Reply]

YİNE İPİN UCUNU KAÇIRDIN YETER BIRAK MİLLETİ BANLAMAYI!!!!!!
7 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

6cfef No.133367

>her tiradım her postum ülkeye hakaret veya ülkenin durumuyla ilgili değil
>kesinlikle spam sayılmıyor
>faşist tunay her şeyi banlıyor faec
>bu ülkenin x'i de mi kötü olur be
>tek tahta olan burada kesinlikle (you) almak için şaklabanlık yapmıyorum
>bunun için kaliteyi düşürmeyi göze alıyorum
>le bu tahtaya bok bırakmak hariç girmem
>le burası niye bok kokuyor lo

48faf No.133378

>>133367
çok kötü deneme tunay, hem de çok

6cfef No.133385

>>133378
sana bi gerçeği söyleyeyim, tunay değil.File: 1627175639411.jpg (14.47 KB, 236x337, 236:337, 1ebc49dc1f9e89b98ef4ae50f0….jpg) ImgOps Google

59609 No.133182[Reply]

neden hala marksist değilsin anon ?
45 posts and 12 image replies omitted. Click reply to view.

b659c No.133361

File: 1627266231598.jpg (56.53 KB, 429x453, 143:151, 1625820490824.jpg) ImgOps Google

>>133201
İlkokul 3.sınıfta sağlama yöntemi ile verifikasyon yeteneğimi geliştirdiğim için sayın gavad hazretleri kızıl götün her harlandığında yansıtacak mısın?

40037 No.133369

Cunku Marksizm onlarca kez uygulandı ve istisnasız hepsinde sıçtı. On birinci kez uygulandığında yine sıçacak. Eger bu uygarlığın boktanliginin devam etmesini istiyorsak liberal politikalar şart.

Ha dersen ki sen ne düşünüyorsun, hepsinin köküne kibrit suyu. Zaten kendi kendine çökecek bir uygarlığı ayakta tutmanın anlamı yok. İnsanlar birbirini sikmezse jeomanyetik dalgalar sikecek.

df97e No.133374

>>133360
>Anon düşündüğün anlamda örgütlenip hadi insanları ezelim diyen bir grup yok, hepsi kendi çıkarına çalışıyor. Hepsi günümüzün doğruluk bakanlığı medya ve lobilerin ağzına bir parmak bal çalıyor.
Normie scum.File: 1627047377845.jpg (326.94 KB, 1333x750, 1333:750, IMG_20210723_163444_compre….jpg) ImgOps Google

7be22 No.133059[Reply]

cigarillomuzu aldik bakalim allah utandirmasin
16 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

cd470 No.133200

>>133194
Hikayeyi bitirip bıraktım kampın tüm geliştirmeleri ve aksesuarları tamamdır şimdi yan görevler ve keşfedilecek bölgeler kaldı.

eae87 No.133328

>>133059
Anlamsiz bir sey gazete kagidina cay sarip ic aynisi. soyle aromali falan bir sey olsa… LM'yi andirdi.

0e10b No.133337

File: 1627251953356.jpg (26.44 KB, 682x408, 341:204, benefits-of-deep-breathing.jpg) ImgOps Google

en son hava aldım.File: 1627159055931.jpg (47.25 KB, 707x607, 707:607, kıskanıyorlar.jpg) ImgOps Google

3a9f6 No.133154[Reply]

Bu tirat banlanır mı bilmiyorum ama son zamanlarda bu korkunç yaşam koşulları dışında pek bir şey düşünemez oldum. Bu ülkede artık bir hobi edinmek bile imkansız hale geldi. Alım gücü çok çok düşük. İnsanların yaşam kalitesi çok düşük, tüm bunların neticesinde sanalda ya da reelde oturup iki kelam ettiğin insanların vizyonları ve beğeni algıları da bir o kadar kalitesizleşmiş.

Youtube, instagram vs. gibi şeylerle zengin olan kişiler de çok zevksiz, bilgisiz ve birikimsiz. Doğru düzgün bir burjuva sınıfı yok, sadece milletin aptallığını basamak olarak kullanıp "köşeyi dönen" sıradan anadolu insanları var. Bu durum klasik kapitalist sınıf ayrımından ziyade çok daha absürt ve anlaşılması zor bir sınıf ayrımı yaratıyor. Duygu Özaslan gibi, Şeyma Subaşı gibi çok paralı insanlar vakitlerini salak salak şeylere harcıyor, öte yandan orta ve alt sınıfın herhangi bir şeye vakti bile yok, evde sıçanlayıp oyun oynamak bile lüks kategorisine çoktan girdi.

Uzun süredir Amerika'da yaşayan adminimiz tüm bunları ya unuttu ya da uzak kaldığı için durumun vehametinin tam olarak farkında değil. O yüzden Bokistan eleştirilerini anında banlıyor ya da siliyor. Herhangi bir bokistan eleştirisini sikem bokistaney spamı zannediyor, bu anonları tahtaya zarar vermek isteyen spamcılar sanıyor. Durum aslında öyle değil, evet sikem bokistaney spamları bazen çığrından çıkıyor ama bunun nedeni tahtaya zarar vermek değil. Anonlar artık başka bir şey düşünemez ve başka bir şeye odaklanamaz durumda. Ülkenin hayat kalitesi çok çok çok kötü durumda. Hiç kimse hiçbir şeyi abartmıyor, gerçekten kanalizasyon çukurunun en dibine doğru hızla yuvarlanıyoruz. Cehape'deki ya da İyi Parti'deki vasat siyasetçiler bu enkazın altından kalkamaz, benim umudum yok, umudu olan insanlar da eşekten düşmüşe dönecek. Şu saatten sonra burayı kanseri temizlemeye çalışan alelade bir imageboard değilde, anonların Türkiye'den siktir olup gidebilmesine yardım edebilecek ve bu konuda bilgiler sunabilecek bir destek platformu haline getirsek gerçekten sırıtmaz. Daha doğrusu sadece burayı değil artık bu ülkede herhangi bir platformu bu temaya sabitlesek gerçekten yeridir.
24 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

a815e No.133237

>>133198
Haklisin anon ya haklisin her seyin sorumlusu benim ama psikolojik rahatsizliga mi sucluyorum bilmiyorum ben ciddi anlamda 1 saatte tirnaklarini kesen 2 saat dus yapan biriydim kendi kendimi tedavu etmeye calisa calisa bu sureleri indirdim cok sorunlarım var hatirliyorsan o tiradi gerçi sen baska anondun sanirim ama okbye suçluyorum takintilar birakmiyor peşimi

07d9f No.133262

>>133211
Elebore et anon kapıtutuyorluk yapmak.

07d9f No.133263

>>133262
> yapmak.
yapma*File: 1627160137986.jpeg (5.67 KB, 299x168, 299:168, download.jpeg) ImgOps Google

51558 No.133156[Reply]

anonlar az önce arkadasimin gaziyla wpden bir azeriyi ile dalga gectim en sonda sövdüm kapadim. bu turkiyeye gelecegim albayim filanim diyor da ne dersiniz sizce son yusuf yusuf olmaya basladim da basima bir is gelir mi?
6 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

30f72 No.133177

>>133161
telefonda whatsapp aracılığıyla konuştun sandım anon.

30f72 No.133178

>>133177
sesli arama yani

a2474 No.133259

>arkadaşımın gazıyla herhangi bir iş yapacak kadar salağım
>akıl verirmisiniz

tarayıcıyı sil ve dergilerde oyunların demoları ile hayatını sürdürFile: 1627206564251.png (24.56 KB, 252x588, 3:7, aşı.png) ImgOps Google

8d2be No.133199[Reply]

Aşı tapar bir npc değilim ama nerde bok kokan, gelişmemiş, fakir, eğitimsiz ülke varsa aşı oranları çok düşük. Bunun yanı sıra gelişmiş ve eğitimli ülkelerde ise bir hayli yüksek. Düşündürücü bir istatistik.(KURALLAR.HTML)
2 posts omitted. Click reply to view.

104fc No.133219

Korona denen meme grip virusunu alfa afganlar pakiler siklerine takmiyor olum ve vakada en dusuk ulkelerden birisi, soyboyistan americuck diger bir adiyla sicmikistan dunyada acik ara farkla liderligi cekiyor(KURALLAR.HTML)

4f45d No.133246

>>133209
gelmişler bile
>>133219
>pakistan ve afganistan'da insan hayatının değeri olduğunu ildiri

hala koleradan, çiçekten ölen maymunlar bir de covidi mi sikleyecekti? öncelikleri var: allah.(KURALLAR.HTML)

c86b9 No.133248

her boka batı good doğu bad temalı boyalı haritalar ve ayküüğ grafikleri dumplayan, büyük resmi görmüş pol eniklerimizi bu tirada çağırıyorum.(KURALLAR.HTML)File: 1626875346006.mp4 (924.38 KB, 1280x720, 16:9, yhtlnn.mp4) ImgOps Google

b7c4a No.132967[Reply]

r*is ket?
9 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

d67fe No.133110

>>133102
>t. aşı olmuş npc(KURALLAR.HTML)

d0bac No.133241

File: 1627217026070.webm (3.07 MB, 1280x720, 16:9, k.webm) ImgOps Google


145b8 No.133242

>>133110
>>133110
Aşı sıram gelmedi henüz(KURALLAR.HTML)File: 1627206136667.jpg (247.51 KB, 960x1200, 4:5, Ey89rZuWgAAT7Gk.jpg) ImgOps Google

ab2a3 No.133196[Reply]

bu nasıl tip yine dünyaya rezil olduk(KURALLAR.HTML)
2 posts omitted. Click reply to view.

b8855 No.133215

File: 1627209084619.png (23.92 KB, 1335x130, 267:26, tuvalet.png) ImgOps Google

>>133202
>t. anası tuvalet temizlikçisi(KURALLAR.HTML)

909cc No.133216

>>133215
şimdi beğenmediğin her posta bu resimle ve bu yeşilyazıyla karşılık verirsin tahta ovası npc yuvası(KURALLAR.HTML)

79578 No.133217

File: 1627209427413.jpg (46.35 KB, 600x604, 150:151, 1621277943341.jpg) ImgOps Google

>>133196
ne güzel işte. batılı feministlere benzemiş. sonunda batılı olduk.(KURALLAR.HTML)File: 1626977119874.gif (928 KB, 245x140, 7:4, unnamed.gif) ImgOps Google

b6173 No.133027[Reply]

sessiz sedasız nofap yapan var mı aranızda? 6. gündeyim. "hıaaa nofap yapıcam alfa olucam" kafasında değilim sadece fap sonrası bitkinlikten bıktım.
18 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

7e297 No.133130

>>133126
ah be en zor kısmı uyku düzeni. 1 hafta düzeltmeye çalışırım 1 günde bozulur.

14554 No.133138

>>133130

anon onu önceden akıl edip seni uyutacak şeyi keşfetmen lazım, gerekirse 1 saat erken kalk ama 23:00 ve 24:00 arası uyu yoksa uyku düzenin ve biyolojik saatin sikiliyor rüya görmen vakitte kafan çalışıyormuş gibi geliyor sende kendini üretken hissediyorsun oysaki öyle değil, gündüz vakit sakin düşünceler daha iyi şeylere yol açabilir

7e297 No.133140

>>133138
anladım anon sağol. yarın erken uyanıp uykum açılsın diye duş alacağım.File: 1624484322044.jpg (87.09 KB, 640x1121, 640:1121, 1618298801603.jpg) ImgOps Google

3374c No.131087[Reply]

İnanması belki güç gelebilir ama resimdeki kız ben oluyorum, sizce güzel miyim söyleyin
11 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

7ab4a No.133068

kız milletinin imajtahtaları veya reddit gibi ortamlarda takılmaya zekası yetmez

84c9c No.133093

>>133068
kız milletinin takılmaya zekasının yetmediği platformdaki içerikler: güneşte yandım, bir kızla yaşadıklarımı yazdım, sigara aldım, güzel dizi önerin, escort tuttum, iş buldum.

acb5a No.133106

>>133093
güzel hanon rp'si.

ama rp'si güzel.

çünkü memeçan'dan beri güzel hanon görünmedi. 10 yıl oldu lel.File: 1626866374286.png (1.71 MB, 1919x1440, 1919:1440, ClipboardImage.png) ImgOps Google

992fd No.132949[Reply]

Güzel dizi önerin sıkıntıdan ölüyorum
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

992fd No.132987

File: 1626892953673.png (437.79 KB, 596x601, 596:601, 9004c3e.png) ImgOps Google

>>132956
İlginç duruyor, bakarım
>>132971
Süperhero sevmiyom geç
>>132972
3 kez izledim geç

a592f No.132988

File: 1626893283248.jpg (30.88 KB, 266x373, 266:373, Trotsky_(TV_series).jpg) ImgOps Google


673c9 No.133097

Sky RojoFile: 1626480683766.jpg (79.81 KB, 681x454, 3:2, Niksar-681x454.jpg) ImgOps Google

57285 No.132659[Reply]

Doğma büyüme tokatlı tokatta yaşayan alt right anona istediğini sor.
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

57285 No.132673

>>132661
Ona çerkez deniyor anon şu dağ çingenelerinin s takıntısı beni cringe ediyor.

çepniyim : D

7d0fd No.132699

>>132659
başarılarının devamını diliyorum
https://www.youtube.com/watch?v=buF8QZ-2lrM

6a3ee No.133092

vay be hemşerim çıktın anon bende almusluyum neresindesin tokatın hic gitmedim tokata biraz anlatsana oralariFile: 1624460698150.jpeg (30.02 KB, 669x458, 669:458, ED1CF32D-BB6E-4047-A82E-8….jpeg) ImgOps Google

40d30 No.131048[Reply]

rastgele tiradı. bu tirada içinizden geçeni yazın. küfür hariç.
67 posts and 45 image replies omitted. Click reply to view.

a5c51 No.133003

melek mosso kalben zeynep bastık ceylan ertem yasemin mori

ac1d5 No.133004

Şu "I think coolsville sucks" menesi hakkında düşünüyorum. Çocukken o scooby-doo filmini izlediğimde o kısım özellikle aklımda kalmıştı. Menetik şeyler nasıl işliyor bilmiyorum ama dormant kalabildikleri kesin.

7fa81 No.133057

File: 1627046043479.jpg (9.77 KB, 200x200, 1:1, chepiga_0d2d8a220c67c5d163….jpg) ImgOps Google

şu sorup durduğunuz hatunun adı: elizaveta podkorytova

görsellerin kaynağı: https://youtu.be/mWRXC48fdjQ (rusçam olmadığı için videoda neler dediğini anlamadım, sanırım rapçileri yorumluyor)File: 1626962942705.png (461.98 KB, 596x534, 298:267, 276184576_78120adc1028877c….png) ImgOps Google

7d92d No.133015[Reply]

>el tutuşmasızım
>suçlusu batı fonları
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

4456c No.133049

>kaldirimda bisiklet inis yeri yok
>suclusu talas muharabesinde savasan karluklar

7bc3b No.133052

>>133046
tamam abim çandaki abilerinden iki resim araklamışsın çok yaratıcısın en iyisi sensin(KURALLAR.HTML)

8ace5 No.133053

File: 1627043842489.jpeg (69.44 KB, 700x798, 50:57, 84D798CD-145B-4AFB-8273-5….jpeg) ImgOps Google

>insaana itaat için evrimleşmiş höt desen kaçacak olan sokak köpeği üzerime geldi, altıma sıçtım, ayaklarım anal bölge açıklığımın yan yastıklarına vurarak kaçtım
>suçlusu asya'dan göçüp bu topraklara yerleşenler[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]