[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1579124520109.jpg (314.16 KB, 641x1815, 641:1815, A259380-B-CBF3-45-A6-A28-C….jpg) ImgOps Google

8b36c No.67714[Reply]

Üzülüyorum anonlar. Köşelilik yapmaya çalışmayın, bu ülkenin gençleri literally sefalet içinde okumaya çalışıyor. 10-15 yıl önce de sefildiler -şimdiki kadar değil tabii- ama o sefalete katlanıp mezun olduktan sonra iş bulup güzel bir yaşam kurma umutları vardı. Genç işsizliği bu kadar değildi. Şimdikiler hem aç karnını doyurmak için 2-3 selanik piçinin hesabını yapmaya çalışıyor, eğitim,barınma ve gıda dışında bir şeye veya hobiye para harcayamıyor ve mezun olsalar dahi iş bulma olasılıkları çok düşük. Eminim en az %70’nin kafasında sürekli “ne için çabalıyorum” düşüncesi geçiyordur. Bunun da getirisi depresif ruh hali ve helyum düşünceleri. TC’nin 95-96 sonrası jenerasyonu resmen kayıp bir gençlik olmaya doğru ilerliyor. İmajdaki meme yapılalı rahat 5-6 sene olmuştur o zaman durumlar biraz daha iyiydi şimdi gıda ve ekonomi krizi inanılmaz bir boyutta.
14 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

93ab1 No.67756

File: 1579131390174.jpg (34.75 KB, 574x728, 41:52, 1481415989357.jpg) ImgOps Google

>>67755
>sosyalizm bitmeli. devlet ticarete koyduğu engelleri kaldırdıkça zenginleşeğiz, üreteceğiz.

bunun devlete mi millete mi yoksa sana mı fayadası olacak? devlet devletçi kafa yapısını bıraksa ne yapacaksın ticaretle bu vatanın malını emeğini satarak para kazanıp çoluğunu çocuğunu dışarıda okutup devletin memuru öğretmenleri işsiz mi bırakacaksın? son model gavur arabalarına binip, oralara tatile gidip buradan kazandığın paraları gavura mı yedireceksin? iç tarhananı otur oturduğun yerde.

fd533 No.67758

File: 1579131644567.png (245.63 KB, 3000x1908, 250:159, Flynn-–-World-Regions.png) ImgOps Google

>>67755
>ırksal farklar
>IQ
bos isler bunlar

Genel olarak IQyu egitim ve biraz da beslenme belirler.Ashkenaz yahudilerin IQsi yüksek cünkü tarih onlari egitime,el isine ve akademiye itmis.Egitime deger veren bir kültürleri var.
Rus veya gürcü yahudilerine bakiyosun adamlar cingene gibi.

Amerikali yahudi bir ailenin ogluyla Sivasli bir cocugu degis tokus edip 20 sene sonra IQlarini ölcsen,Amerikada egitime daha önem veren bir ailenin yaninda büyüyen, daha yüksek bir hayat standardina sahip Sivaslinin IQsu Sivasda büyüyen yahudininkinden daha yüksek cikar.

En iyi örnek:Cin.1900lerde bir cinlinin IQsü düsük, simdi ise yüksek cikar.Neden?Cin ülke olarak kalkindi ve egitim orani-sartlari yükseldi.

fbe68 No.67760

>>67756
>bunun devlete mi millete mi yoksa sana mı fayadası olacak?
hepsi.

parasıyla kaçanlar zaten yandaş sosyalistler. kendi yaptığını karşısındakine yansıtıyor. ki bu sorunun en büyük nedeni mülkün güvende olmaması. her an devlet malına el koyabilir yada vergiyi basar kuruyup gidersin o yüzden en iyisi en kısa zamanda kaçmak. devlettekiler bunların hepsinin farkında.
>>67758
solcu yalanları. büyümede sorun olursa(açlık, hastalık, uykusuzluk, stres, vb.) gerilersin bu kadar. boy gibi. eğitim çocuklukta geçici değiştiriyor, bu seçici deneyler buradan veri alıyor. yetişkinlikte genetik seviyeye oturuyor.

avrupa yahudilerinin (abartılan) zekası genetik, kültürleri zeki insanların çok üremesini destekliyor.File: 1579119818251.png (102.11 KB, 380x220, 19:11, Aliyev_Laughing_nZHGlus.2e….png) ImgOps Google

10045 No.67675[Reply]

https://www.youtube.com/watch?v=IgO2Y2fPYPM

>ruslar içimizden geçti

>ermeniler soyumuzu kırdı
>aliyev ailesi petrol ve doğalgaz gelirlerini yiye yiye bitiremedi
>karabağ davasını sattık
>ama azerice değil azerbaycan türkçesi dersek vatan kurtulur

azeriler neden bu kadar mal?
3 posts omitted. Click reply to view.

9ebc9 No.67740

>britanya cermencesi
>ispanya latincesinin meksika ağzı
>balkan slavcasının sırbistan şivesi
şu ülkede türk akademisi kadar zehirli bir kurum yoktur. yok lehçe çok uzakta kalanlarmış da yok şive dediğin aslında ağızmış da vs vs çuvaşça türkçeden çok uzak kaldığından lehçe oluyormuş şu mantığa uydurdukları filolojiye bak ya. milletlerin adı neyse odur sonuna türk mürk ekleyemezsin. bütün bunlar her gün orta asyalı ulusları boyunduruğu altına alma fantezileri kuran türkçülerin uydurmasıdır. türk """akademisyen"""lerden bir bok öğrenemezsiniz benden duyun.

66189 No.67749

>>67740
tabi ekleyebilirsin ben destekliyorum. diğer akademik geleneklerde farklı olabilir bu uygunsuz olduğunu göstermez.

pan-türkizm bazı anonları niye bu kadar kızdırıyor?

10045 No.67750

>>67749
taşşak geçmek için tirad açtım. ne kızması evladım şizofren misin?File: 1578983425840.jpg (114.96 KB, 789x800, 789:800, götüyankpepe.jpg) ImgOps Google

16ba9 No.67525[Reply]

>Bokchandaki bütün İslam Devleti videolarını sen at
>Yakında yakında neşidini iste
>BİS 5 SNE BOŞUNA MI ARŞİB YABDIQ HACUB
8 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

09a19 No.67549

File: 1579023213665.webm (3.83 MB, 320x320, 1:1, Bi Nidha.webm) ImgOps Google

keşke tekrar gelseler…

55883 No.67566

File: 1579032263381.jpg (186.22 KB, 1200x600, 2:1, yagunda.jpg) ImgOps Google

>>67549
qariban qariba anon elbet güçlerini toplayıp tekrar gelecekler

5f69d No.67678

>>67531
Vaktiyle dinlediğimde kulağıma çok güzel gelmişti. Ne boktan bir sesmiş yav.File: 1579037270768.png (356.49 KB, 706x431, 706:431, a101-aktuel-2-8-ocak-2020-….png) ImgOps Google

ed989 No.67579[Reply]

mahalleye a101 açıldı. birkaç haftadır 5-6 farklı çalışan gördüm çok ilginç tipler var. engelli kontenjanından çalışan almışlar herhalde. bunlardan sadece 2 tanesi düzgündü. halbuki yıllardır açık olan şokta hiç acayip tip görmedim. hepsi düzgündü.
20 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

4dceb No.67672

File: 1579118279082.jpeg (34.52 KB, 500x376, 125:94, images (19).jpeg) ImgOps Google

>>67637

Almanya için bildiklerim arasında genelde gıda ve sanayi ürünleri ithalatı var. Serbest bölgelerle iş ararsan çabuk bulursun. Istanbul'da yaşıyorsan her gün gebze'ye gitmeyi göze alabilirsen gebze'den kolay iş bulabilirsin.

>>67640

Fransızca gerektiren işler hakkında pek bir bilgim yok fakat libya operasyonu ile beraber külliyenin fransızca bilen eleman alacağına kalıbımı basarım. Kuzey afrika uzun süre fransız sömürgesi olarak kaldığı için illaki fransızlarla ilgili iş çıkacak. Onun dışında zengin aileler çocuklarına fransızca hocası arıyor (galatasaray lisesi/üniversitesi fransızca yabancı dil dersi verdiği için) sürekli ama onun için de referans ve eli yüzü düzgün biri olman lazım.

b5e93 No.67673

>>67663
Böyle orospulara karaposta icab eder

4dceb No.67674

File: 1579118516598.jpg (75.93 KB, 573x716, 573:716, 73388572_142925407082271_1….jpg) ImgOps Google

>>67672

Ayrıca zibilyon tane turizm acentesi var 3.5kdan aşağı işe başlamazsınız orada almanca/fransızca biliyorum derseniz ama biraz sosyal biri olmazsanız 3.5knın üstüne çıkamazsınız. Eğer sosyal biriyseniz sürekli yurt içi yurt dışı yerlere gönderiyorlar. Başka şehirlere gönderildiğinizde yurt içi 50-150 piç yurt dışı 50-10 oyro para alıyorsunuz. Yemek falan da zaten bedavaya geliyor yurtdışına çıktığınızda bir de elektronik getirip satarsınız cebinize fazladan para girerFile: 1579030939517.jpg (57.44 KB, 768x432, 16:9, kannibale_1455183564-768x4….jpg) ImgOps Google

347f4 No.67562[Reply]

Armin Meiwes'in adamın öldürüp yediği videoya nerden ulaşabilirim? Bir kaç bildiğim yere baktım ama bulamadım.
2 posts omitted. Click reply to view.

c1d3d No.67629

File: 1579098473533-0.jpg (36.07 KB, 720x540, 4:3, KUA1Nwf.jpg) ImgOps Google

File: 1579098473533-1.jpg (33.47 KB, 682x512, 341:256, P7nxOFd.jpg) ImgOps Google

File: 1579098473533-2.jpg (36.03 KB, 720x538, 360:269, CgOp2W5.jpg) ImgOps Google

>>67604
Zaten kalkıp sadece polis arşivinde olan bir şey demedim ki, herif videoları internete koymuş yakalanmadan önce.

Bası görüntüler şunlar;

c1d3d No.67630

>>67629
Bazı

9ae56 No.67659

>>67605
orası öyle haklısın
>>67629
anon anladım da işte internetten tamamen kaldırılmış eskiden olsa belki tor forumlarında paslanılmıştır ama onu bile zannetmiyorum
Ben de hep grizzly man'in ses kayıtlarını dinlemek istemiştim ama işteFile: 1579033816853.jpeg (20.55 KB, 505x550, 101:110, CFEEC718-7A33-463E-8C55-A….jpeg) ImgOps Google

5b083 No.67570[Reply]

Tamam hadi ekonomi leş olur insanlar beyaz ekmek yemekten gelişemez anlarım da, bir ülkede hiç mi güzel bir şey olmaz. Hiç mi güzel adeti, gelenek göreneği olmaz, plastik sandalyede sokak düğününden öte gitmiyor hiçbir şey, ülkenin genelinde insanı boğan yazısız bokistan kuralları var, bu hava hepimizi strese sokuyor zaten.

En azından doğası güzel olur ki en rare bölgelerde bile pet şişe yığınına dönüşmüş. Her güzel yeri şahinden ankara havası oynatan böcekler istila etmiş, Güzel bir şey göremiyorum.

Tamam o zaman seks yapmak kolay olur en azından, afrikadaki gibi. Aidsten gidersin ama en azından mutlu bir hayat geçirirsin seks yaparsın, doğa cennet gibi, kendine has kültürü var, insanları barbar değil, güzel şeyler hissedebiliyorsun.

Bayrağı bile osmanlı çorabı mı kokar bir ülkenin? Hiç iyi bi şey olmaz mı bir ülkede? Şaka gibi gerçekten, insanları leş ve barbar, hoşgörü zeka hak getire. Sokaktaki manzara nazar boncuklu beton yığınlarından ibaret, yaşıyorum ulaaaan diye bağırabileceğin kendini insan gibi hissedebileceğin bir yer bile yok.

Et bile alırken 2 yıl garantiyle alacak durumdasın zaten bunun üstüne baskı ve stres, kötü aptal ve zevksiz insanlar, leş yapılaşmayı, islamı, camiileri eklediğimde boğulacak gibi oluyorum.
4 posts omitted. Click reply to view.

52129 No.67613

>>67612
>asgari ücret 2000gayme
>300bin km teneke parçası şahin 20000tl
>güççük amerika olduk

he olduk rüyanda.

8d61d No.67615

>>67613
>>300bin km teneke parçası şahin 20000tl

0 km arabaların kampanyayla 28-29 bine satıldığı zamanları hatırlıyorum zulümdür be

52129 No.67616

>>67615
zamanında memur babam 0 araba almıştı 2004 civarlarında adam ev geçindirdi araba aldı. şimdi 0 arabalar 80binden başlıyor bokum gibi de vergisi var. şu an memur maaşıyla araba alabilene rozet verilirFile: 1579012613236.png (393.13 KB, 635x357, 635:357, ClipboardImage.png) ImgOps Google

d0fa5 No.67539[Reply]

yemin ederim bu ülke komple beyincik. sorgulama yetisinden mahrum kalmış gözü kör olmuş aptal fanatik insanlar. siyasi parti meselesine girmeye bile gerek yok. kime oy verdiğinden bağımsız. 89 diyorlar ya gerçekten çok iyimser bir rakam. kim ne derse desin buradaki anonlar olaylara gerçekten daha geniş açıdan bakıp daha iyi analiz edebiliyor. mükemmel değil ama rezalet de değil. buranın dışına çıkınca kafayı yiyecekmiş gibi oluyorum. canım anonlarım.
5 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

2a2f4 No.67577

>>67560
bu anon kafaya çiviyi çakmış.

87fbc No.67589

>>67560
tldr boş adamım herkesten üstünüm.

fec86 No.67592

>>67560
düşünüp yazmaya üşendiğim şeyleri yazmışsın. bir tek film izlemenin ve müzik dinlemenin sana bir şey kattığını düşünmen cringe edici.File: 1578794210389-0.png (122.3 KB, 500x571, 500:571, ulkucu.png) ImgOps Google

File: 1578794210389-1.jpg (66.05 KB, 1061x750, 1061:750, ülkücü1.jpg) ImgOps Google

File: 1578794210389-2.png (122.83 KB, 517x395, 517:395, ülkücü2.png) ImgOps Google

File: 1578794210389-3.jpg (90.89 KB, 659x426, 659:426, ülkücü3.jpg) ImgOps Google

File: 1578794210389-4.jpg (121.98 KB, 703x1275, 703:1275, ülkücü4.jpg) ImgOps Google

File: 1578794210389-5.png (199.04 KB, 515x374, 515:374, ülkücü5.png) ImgOps Google

File: 1578794210389-6.png (152.16 KB, 506x372, 253:186, ülkücü6.png) ImgOps Google

File: 1578794210389-7.png (152.21 KB, 515x393, 515:393, ülkücü7.png) ImgOps Google

File: 1578794210389-8.png (287.03 KB, 520x355, 104:71, ülkücü8.png) ImgOps Google

File: 1578794210389-9.png (1.07 MB, 574x971, 574:971, ülkücü10.png) ImgOps Google

1de52 No.67293[Reply]

Ülkücüleri ve ihvancıları terör örgütü ilan edeceğini belirtmeyen her siyasetçi, t.c'deki siyasi tiyatronun bir parçasıdır. Ülkücü örgütü, 1000'lerce idealist genci yaşlıyı katletmiş, sokakları kana bulamış, militanları CIA gözetiminde komando kamplarında yetiştirilmiş, tamamiyle CIA güdümünde adam öldürme ruhsatına sahip, sokaklara silahı ve bombayı ilk kez getirmiş, amaçları ABD'ye itaat etmeyen herkesi katletmek olan aşırı tehlikeli bir örgüttür. 2020 yılında hala legaldir. Devletin karanlık işlerini üstlenmektedir.
6 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

1de52 No.67465


fd6f9 No.67530

Dünyadaki tüm terör tanımlarına uyan bir örgüttür mhp. Keşke devlet tarafından terör örgütü ilan edilse idi

1de52 No.67554

File: 1579028419320.png (217.08 KB, 1296x1458, 8:9, brainlet.png) ImgOps Google

>>67422
>>67446
>t.

>>67530
Öyle zaten. Los Pepes'ten hiçbir farkı yok. Amerika adına ülkeyi terörize edip "devleti koruduk her şey devlet için allahu ekber" diyen, ideoloji bile sapkınlıktan ibaret bir oluşum.File: 1576559188033.mp4 (1.41 MB, 1920x1036, 480:259, cut.mp4) ImgOps Google

8b227 No.64160[Reply]

holivudun bu sene para kazanmaya calistigi filmler

joker
once upon a time in hollywood
the irisman
ad astra
terminator

terminator haric hepsinin saglam versiyonlari cikti, izledim. terminator'u beklemeye dayanamadim artik cikinca onu da yorumlariz ama pek bi beklentim yok zaten. simdiden guzel bir feminist zirvasi bekliyorum.

geri kalan 4 film arasinda siralama ad astra, the irishman, ergen eglendiren joker ve tarantinonun sictigi seklinde olur.

ad astra'yi basa koydum cunku aralarinda en orjinal bu(ki buna bile ortaya yeni bir sey cikarmis diyemeyiz en azindan digerleri gibi degil) oyunculuklar iyi senaryo idare eder, ortam muzik edit vesaire izlenebilecek degerde.

the irishman, scorcese, de niro, pacino ,pesci'den ne beklenirse o fazlasi degil. hayatlarinda ne filmden para kazandilarsa aynisini kolaj yapip cekmisler, bir de cgi robert de niro falan var ki hic bakilacak gibi degil.
Post too long. Click here to view the full text.
16 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

f820b No.67207

>>67206
geç kaldın

8b227 No.67208

>>67207
duzgun hali yeni cikti.

8b227 No.67533

File: 1578999482909.webm (350.15 KB, 1920x1080, 16:9, out.webm) ImgOps Google

terminatoru de izledikten sonra yeni siralamam:

the lighthouse > ad astra > terminator = the irishman > once upon a time in hollywood.

terminator'u gercekten cok begendim, bi terminator filminden de bu cikardi, sandigim gibi kadinlari bas role koymak derdinde olan bir degilmis, mis gibi dertsiz tasasiz cekmisler iste.

keske trailerini izlemeymisim, tek pismanligim o oldu.

aksiyon sahneleri beklendigi gibi, cgi bi kac yerde sicmis ama geneli gayet iyi olmus. gercekten cok memnun oldum terminatorden tebrik ediyorum arnold'u.File: 1578679893872.jpeg (234.16 KB, 1000x1000, 1:1, 78DCB7FF-7EBC-4B0E-81E1-B….jpeg) ImgOps Google

12c3d No.67129[Reply]

Nofap 11. gün

Şu anlık her şey iyi gidiyor. Eskiden 2 gün yapmayınca 3. gün baş gösteren o muazzam libido yükselişi ve azgınlığı şu 11 günün hiçbir döneminde yaşamadım. Muhtemelen psikolojimi kesinlikle fap yapmamaya ayarladığım için libidom düşük olabilir ve bu nofap sürecim için ihtiyaç duyduğum bir olay. Seks ve porno sürekli beynimi işgal etmiyor. Duruma bakılırsa muhtemelen bir sene bile fap yapmadan durabilirim. Sizin en uzun nofap yapmadan durduğunuz süre nedir?
8 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

e7180 No.67162

Neden yilbasinda başladın ilk denemen mi
31 ekimde basladim 30 kasimda bitirmistim no nut novemberi

05ee6 No.67169

>>67161
Ben geçen yine bir tirad açmıştım lakin yeterli post almadığı için otomatikman silindi diye düşünüyorum. Orada nofap yapma gerekçemin tamamen irade ve öz kontrol testi olduğunu söylemiştim. Evet tek motivasyonum bu. O reddit’te vesaire konuşulagelen incel tier saçmalıklar benim motivasyon kaynağım olamaz, yalnızca mizahi bulurum.

d3715 No.67524

File: 1578970625010-0.jpg (102.58 KB, 1280x1280, 1:1, EGjkPYKXUAAjm48.jpg) ImgOps Google

File: 1578970625010-1.jpg (123.6 KB, 1080x720, 3:2, EGshKgzXkAcHnef.jpg) ImgOps Google

File: 1578970625010-2.jpg (136.21 KB, 736x971, 736:971, EHRBLOaX4AAjtAg.jpg) ImgOps Google

al anon sana meydan okuma olsunFile: 1578898021643.jpeg (41.69 KB, 738x416, 369:208, images.jpeg) ImgOps Google

1c3d8 No.67431[Reply]

sigaraların tadı literally bok gibi

keşke dövlet şu siyah paket uygulamasına geçmeseydi, en büyük gelir kalemini yitirecek bu gidişle. millet ya dost aromalı kaçak tütüne yönelecek ya da komple sigarayı bırakacak.
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

bef17 No.67460

>>67438

Ya adam olup ülkeye katkı sağlarsınız ya da uyuşturucu ile sürünerek maddi katkı sağlarsınız bunun ipleri hep devletin elindediz unutmayınız

d56d3 No.67461

bok için

fd78c No.67523

File: 1578969418557.jpg (28.79 KB, 498x374, 249:187, 42334.jpg) ImgOps Google

1 haftadır yeni siyah paketlerden içiyordum, dün 1 yıllık eski paket winston açtım açar açmaz oda mis gibi tütün koktu yeni paketlerin her yerinden yerli ve milli akıyor ne tadı var ne kokusu 80 milyonluk bok diyarında 1 adam sigara içmiyor diye yaşadığımız zulmün haddi hesabı yok yemin ediyorum. bir daha bu kara çarşaflı siyasal islamcı çöpünü alacağıma gider pkk bandrollü kürt tütünü içerim daha iyi. şunun şurasında zehirlenmek için para ödüyorum kodumun tarhanacıları ona bile musallat oluyorlar.File: 1578844681769.webm (3.85 MB, 640x360, 16:9, -zufJJfPSiT9_pn8.webm) ImgOps Google

72b8f No.67341[Reply]

Ilber Ortayli bir yemekte Solcular hakkinda kip kirmizi hapi vermis, HDPnin icindeki gizli Ermenilerden bahsetmis.
tl;dr :Deniz Gezmis gibi asiri solcular Türk degil ,aslen ermeni Türk nefretleri bundan geliyor. t.Ilber Ortayli & Celal Bokgör

Twitterda inanilmaz bir solcu göt yangini var.Eksiyede damlamisdir belki oraya damlarsa sitenin kollektif götü infilak eder.
Twitter solcularinin helaki;https://twitter.com/pancuniyoldas/status/1215760058656731136

Full:https://www.youtube.com/watch?v=G8mBE_37S3g
Acaba hocamiz birgün Atamiz hakkinda bildiklerini de aciklarmi?
19 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

fd828 No.67479

>>67426
>Türkiye Cumhuriyetinin resmi ideolojisinde ve uygulamalarında komünizm yer alır zaten. Devletçilik ilkesi mesela düpe düz komünizmdir

Hem tarihi sığ okumak olur demişsin hem de böyle bir cümle kurmuşsun. TC'nin herhangi bir resmi ideolojisi olmamıştır. (Belki DP ile başlayan Kemalizm(?) dışında) Kamal zaten ideolojik olarak bukalemun gibi olmasını exlaqım el vermediği için bahsetmeyeceğim. TC devleti ekonomik olarak sermaye karşıtı bir süreç geçirmiştir fakat buna komünizm demek caxilliktir kusura bakma anoncuğum.

Bu devlet kurulduğunda -aslında İTC ile başlayan- yapılması gereken ilk şey ulus devleti oluşturmak idi. Bu sebeple Şerif Hüseyin isyanı manipüle edilip Araplar hain durumuna düşürüldü, isyan eden Kürtler ve Aleviler katledildi. Bu sebeple Kamal bu dönem gayet milliyetçi çizgideydi bunun solla hele o dönemki Bolşevik hareketiyle zerre alakası yoktur.

>23 Nisan kutlamalarında pankart kaldırma etkinlikleri olurdu altyaşlar hatırlamaz ama bu tamamen komünizm adetidir hala daha kuzey kore 'de kutlamalarda görülür.

Atatürk heykelleri komünizm adetidir

Bunlar cumhuriyetin ilk dönemlerinde değil Adnan Menderes döneminde ortaya çıkan şeyler. DP döneminde her ile, ilçeye Kamal heykeli kanunu, Atatürk'ü koruma kanunu vs çıkarıldı. Bu komünizm adetinden çok Kamal'ı kült lider haline getirme çabasıydı. Halbuki Kamal ölünce yerine geçen İnönü paralara kendi resmini bastırmıştı.

>elit kesim dediğin bugünkü tatlı su solcusu pembe götlü sjw feminazi insanlar.


Bomboş bir anakronizm yapmışsın cevap verme gereği bile duymuyorum buna.
Post too long. Click here to view the full text.

6becf No.67504

>>67479
solcu olduğunu bilmiyordum bilsem cevap yazmazdım seni gidi göt kafalı.(KURALLAR.HTML)

2dafd No.67521

Ilber herkese ermeni diyor zaten belli bi gecerliligi olsa da genel itibariyle sig yorum. bi cesit paranoya veya bogeyman cikarma hali olsa gerek. Yani o zaman soguk savas yok sovyetler tepende degil mesele tamamiyle etnik heFile: 1578956827517.gif (329.75 KB, 400x600, 2:3, 8b0325a4c4625b224edb1370ba….gif) ImgOps Google

7a03c No.67501[Reply]

Çatlıyorum anonlaaaaaaaaaaaar
https://youtu.be/tIGH8nWZXOQ
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

d8443 No.67510

File: 1578963376450.jpg (71.64 KB, 1080x1080, 1:1, 72305795_1866980560114965_….jpg) ImgOps Google


ee5f0 No.67511

File: 1578963546728.jpg (62.67 KB, 790x550, 79:55, oculos-de-sol-matrix-polar….jpg) ImgOps Google


7584a No.67514

File: 1578964878125.png (1.05 MB, 1080x550, 108:55, BBQFilmsBladeRaveDancing.png) ImgOps Google
File: 1578953797245.jpg (93.85 KB, 474x656, 237:328, 20200114_011623.jpg) ImgOps Google

0638e No.67492[Reply]

>ben ol
>23 yaşında ol
>4 yıllık aöf mezunu ol
>Herşeyi denemene rağmen iş bulama
>depressed as fuck
>baban ölmüş olsun
>annen devlet memuru olsun.
>evin temizliğini yemeğini yap.
>lonely as fuck
>no gf no job no life
>annen işten eve geldiğinde sürekli sana hakaret etsin.
> birgün bulaşıkları yıkamayı unut ve uyuya kal.
>Küfür ve hakaretle tekmelenerek uyandırıl
>dafuq is going on?
>kafanda egoist fahişe dikilip sana bağırsın.
Post too long. Click here to view the full text.
4 posts omitted. Click reply to view.

c793e No.67500

artık o kadın senin annen değil
annen seni gavatlamış. hadi ev işlerini evde durduğun sürece yapman normal ama karı resmen seni bullyliyormuş. pasif bir tip olduğun belli.
çalışan kadınlar maddi olarak bağımsız olduğu için kendine daha güvenli ve böyle kaşarlıklara daha yatkın olur. eve koca da getirecekmiş
ilk olarak onun cezasını kesmekle işe başlayacaksan. araba-ev herhangi bir şekilde büyük ve kalıcı bir ceza vermen gerek. gidecen teker teker esnaflara iş soracan durumu anlatıp şayet biri çıkarsa 11-12 saat dükkanda kölelik yaparsın 3 kuruş para için.
büyük şehirdeysen eğer gecekondudan beter harabe 1+1 penceresiz evler bile yüksek gelecek kira olarak.
eşyalarını alıp böyle bir yere yerleşeceksin.
bunlar ölmemen ve sokakta yaşamaman için geçici çözümler ama. kasaba tier küçük bir şehire yerleşmen lazım ve burada normal bir iş bulman lazım.
eğer sigara vs gibi aptal aptal şeylere para harcamazsan uzun bir süre sonra taşları yerine koymaya başlarsın aptal biri değilsen.
benim de 2 sene önce okulu bıraktıktan sonra babam evden attı o günden beri ailemle irtibatım yok. manisa'nın geneli göçmenlerden varoş ve ufak bi ilçesinde yaşıyorum tek başıma.
https://www.youtube.com/watch?v=KX_W8H2JiXg

5a85a No.67508

File: 1578962516735.png (976.46 KB, 1080x801, 120:89, ClipboardImage.png) ImgOps Google

anan d'yi istiyor anon. yukarıdaki anonun dediği gibi anan yaraksızlıktan kudurmuş. hele hele menopozluysa bu ifrat aşamasına gelmiş demektir.

99de6 No.67513


;_; vallahi billahi benim annem bana böyle yapsa kafama sıkardım, 22 oldum halen ailem ile yaşıyorumFile: 1578921699058.jpg (26.07 KB, 310x287, 310:287, panic-attack-panic-disorde….jpg) ImgOps Google

66f00 No.67445[Reply]

kafa dinlemeye gidiyon çobanın biri sümük gibi yapışıyor bu çomarlardan kaçış yok mu


https://www.youtube.com/watch?v=-fUMM5lPPko
4 posts omitted. Click reply to view.

4de79 No.67463

>>67459
gece karanlıkta götü kurtarmak için sabah gel demiş

403f7 No.67485

Ç*ban, gavadın kafasını taşla ezip üzerindeki tüm malzemeyi çalsa ve leşini o ıssız toprağa gömmeden önce bir de tecavüz etse kim bilecek. Kim bilir kaç mayışlık ekipman vardır ondan.

4de79 No.67490

>>67485
doğa hacım ağaç hacım deyip 5.9 litrelik amerikan boku kullanıyor. gerçekten çok yazık. çoban olsam onu eşeğe siktirirdim.

https://www.sahibinden.com/arazi-suv-pickup-dodge-durango-5.9lFile: 1578699397138-0.jpg (80.55 KB, 960x505, 192:101, 960x505-kayseride-sokak-ko….jpg) ImgOps Google

File: 1578699397138-1.png (148.35 KB, 662x582, 331:291, Screen-Shot-2017-09-25-at-….png) ImgOps Google

3fe09 No.67163[Reply]

avrupa ve kuzey amerikada sokak hayvanları
tilki,geyik,rakun,sincap,ördek,kuğu bazen ayı
tc
kişi başına 10 tane uyuz ve hidatik kistli köpek(diğer hayvanlara saldırıp yok ettiler)
köpekseverler türk halkından nefret ediyorum. bu ülkede nefes alamıyorum.
https://www.youtube.com/watch?v=TQotTINeNak
13 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

ba4b1 No.67453

File: 1578925062518.jpg (111.18 KB, 1280x720, 16:9, koppaq.jpg) ImgOps Google

>>67277

>köpekler 5 yaşın dizi kadar olsun

>nasıl duracağını bilme
>bu köpekleri 45 numara ayağım ile pestil edemeyeceğimi imbili


annon sen bizle taşak mı geçiysen?

171c6 No.67455

insanın esas en sadık dostu kedidir kedi.

>köpek piçi sahibi olmadan sıçmaktan acizken kedinin kendi işini kendi görmesi için kumunu bir leğene koymanın yetmesi

>köpek piçi evin içine mecazen ve literal olarak sıçarken kediyle saatlerce oynasanız bile eşyalara zarar vermemeye çalışması
>köpek piçini tasmasız gezdiremezken ve yoldan geçen arabaları tehdit zannedecek kadar salakken kediyi istediğiniz her yere sorunsuzca götürebilmeniz ve arabaları da hiç siklememesi

kediler alfadır

ba4b1 No.67457

>>67455

kedi dediğin hayvan avm otoparklarının girişlerine piçlerini bırakıyor, kafasının bagaj kapağı kontrolü sırasında tekerlek altında patladığına şahit olduğumdan beri kedi görmek istemiyorum, baş parmağı olmayan şeylerden uzak durunFile: 1578720780160.jpg (65.31 KB, 922x580, 461:290, IMG_20200110_210732_767_1.jpg) ImgOps Google

29f46 No.67191[Reply]

>doğu, terör, mahrumiyet tazminatları + TMH ve komando bröveleri ile 11k ya yakın maaş al
>mesai sonrası telefonunu açtığında rütbeli siki emmek isteyen 9/10 kürt, suri, hemşire ve öğretmenlerden 24 bildirim gel;
>çomar erlere nöbet, yamtar uzmanlara zimmet kitle, 40 tane insanı sevk ve idare et, hepsi allah gibi sana tapsın, en çok bağırdığın, küfrettiğin adam sana sormadan sıçmaya bile gitmesin
>santralden yeni görev bölgeni öğrenip bağlat
>telelonu açan uzman; "komutanım sizden sonra burada en kıdemli benim, bir emriniz var mı, siz gelmeden önce temin edelim, hava limanında sizi almak için bekliyor olacağız komutanım", numaranı alıp whatsapp'tan tekmil versin
>ilk defa gördüğün uçak savar, termal kamera, GGD, ZMA, havan gibi savaş oyuncaklarıyla vakit geçir, hepsi emrinle beraber sana öğretilsin, her gün sökülüp takılsın, tamir edilsin, bakımı yapılsın
>sanıldığı gibi terör, kaçakçılık, asker sevmeyen halk vs. gibi sanrıların gerçekle hiçbir alakası olmasın
>son model telefon ve bilgisayarı bulabildiğin en ucuz fiyata al, yemege para verme
>oyak 10 yıl sonra 700k ikramiye versin

devlet literally "gel sana alfalık yapma fırsatı veriyorum" diyor ve siz bunu reddediyorsunuz. sizin hak ettiğiniz yaşam 2k maaş alıp tuzağa attırmak, sevişen ergenlerin ifşasını dc odalarında paylaşmak ve bununla gurur duymak.
15 posts omitted. Click reply to view.

2cb0c No.67419

>>67416
tamam abim did you get it diyen de duymadım

115de No.67420

>>67419
he abim amerikan ingilizcesiyle konuşuyor çomar 4 kelimeyle gramer hatası olmadan cümle kuramayan bir çomar olmadığından değil.(KURALLAR.HTML)

2cb0c No.67421

>>67420
yanlış anladın abisi did you got it hatalı zaten ben did you get it diyen de hiç duymadım niye anlamıyorsun(KURALLAR.HTML)File: 1574187781731.jpg (62.58 KB, 300x300, 1:1, 12503557.jpg) ImgOps Google

9825b No.62285[Reply]

telefona şu tiktok denen uygulamayı indirdim. yatağın köşesinde yarı oturur yarı yatar pozisyonda açtım izledikçe aşağıya kaydırdım. 30 dakika geçmiş. sonra dışarı çıkmam gerekti. o 30 dakika boyunca ciddi transa girmişim. uzun zamandır böyle bir şey yaşamamıştım. çok acayip.
55 posts and 32 image replies omitted. Click reply to view.

4b3d1 No.67291

>>67290
aradığın şarkı almanca değil. alman bir arkadaşıma sordum.

26e2c No.67399

>>67291
kesin sormuşsundur

ee7de No.67408

Siktir git çink piçi, programını kullanmayacağız. Git ekşide shille tiktok bokunuFile: 1578841539914.jpg (20.35 KB, 760x430, 76:43, 1509036090_linuxmint2_stor….jpg) ImgOps Google

13fa4 No.67328[Reply]

windows aktifleştir yazısından bıktığım için bu yükledim önceki sürümlerde yaşadığım sorunları yaşamadım wifi kopup durmuyor, youtube'da takılma yok. mutlu oldummmm… derken kulaklığı kasaya taktığımda hoparlörün sesi kesilmiyor ve kulaklığa ses gelmiyor. ses ayarından kulaklığı seçmek lazım her seferinde ama onu yapsam da hoparlörden az bir şey ses gelmeye devam ediyor. arch diyen olursa onun allah bin belasını versin.
7 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

64183 No.67394

>>67336

←– kod başlangıcı –→

@echo off
title Activate Windows 10 for FREE! TechiePaw.com&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating All Verions of Windows 10 for FREE using CMD (TechiePaw.com)&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Windows 10 Home&echo - Windows 10 Home N&echo - Windows 10 Home Single Language&echo - Windows 10 Home Country Specific&echo - Windows 10 Professional&echo - Windows 10 Professional N&echo - Windows 10 Education N&echo - Windows 10 Education N&echo - Windows 10 Enterprise&echo - Windows 10 Enterprise N&echo - Windows 10 Enterprise LTSB&echo - Windows 10 Enterprise LTSB N&echo.&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Windows…&cscript //nologo slmgr.vbs /upk >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /cpky >nul&wmic os | findstr /I "enterprise" >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639 >nul) else wmic os | findstr /I "10 pro" >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9 >nul) else wmic os | findstr /I "home" >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR >nul) else (echo.)
set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==4 goto notsupported
Post too long. Click here to view the full text.

64183 No.67397

>>67395
cmd'den cscript şeklinde olan kısımları biraz ufak değişiklik yaparak girebiliyorsun. bu kodda kms adresleri önceden tanımlanmış. cmd yaparken sen yazıyorsun.

ben eşe dosta format attığımda cmd'den aktif ediyorum.

e217a No.67401

korsan windows 8.1 yüklediğimde "Microsoft Office Professional Plus 2013 SP1 TR" programını kuruyorum hem ofis'im oluyor hem de windowsum orijinalleşiyor. uzun ismini yazdım belki google hala rehber olabilir diye. diskteki boyutu 3.372.949.504 baytmış. not: güvenliği çok iplemiyorumFile: 1578782530742.jpg (45.65 KB, 800x444, 200:111, klfwLx7XlIuq2nJF-637104740….jpg) ImgOps Google

fa058 No.67280[Reply]

bu cumartesini nasıl geçirdiniz?

ben 3-4 saat müzik dinleyerek aaraba kullandım yollarda. kafamı boşaltmama yardımcı oluyor
3 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

c2adc No.67383

okuduğum ikinci üniversitenin dönem sonu sınavı vardı, ona girdim. sınav binasına tatlı bir femanon ile gittim, eğlenceli idi.

bc1c7 No.67384

>>67383
bir tane neyine yetmedi hayvanoğluhayvan

c2adc No.67388

neden yetsin anon?[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]