[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1627428603746.mp4 (3.68 MB, 576x1024, 9:16, cf08db4b6137b181d7fc4c43f9….mp4) ImgOps Google

87b7b No.133569[Reply]

İstanbul burası.

Bunu biri önbahçeye ya da büyük bir tw*tter hesabına paylaşması için ulaştırabilir mi? Kaçak olarak girdiği ülkede askeri üniforma ile gezip zorbalık yapıyorlar.

Ahahahha ülkeye bak aahaha. 80 milyon insan pısmış ağzını açamıyor. kek.
45 posts and 9 image replies omitted. Click reply to view.

b4d2d No.133931

>>133925
mülteciler napıyor o sokakta?

20537 No.133936

>>133931
Camdaki travestileri izliyorlar onlarin laf atmalarini bekliyorlar sikleri kalkıyor

a7523 No.133937

>>133925
olsun anon trans da olsalar kadın değiller mi sonuçta? ben bu kadınlara üzülüyorumFile: 1626685583665.jpg (50.27 KB, 578x442, 17:13, bugs isn't feeling good.jpg) ImgOps Google

c1201 No.132782[Reply]

8 gün sonra amerikaya gidiyorum
korkuyorum teselli edin beni
11 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

aafe2 No.132809

gitme sebebi?

aee1b No.133932

Türkiyeden kurtulmaktan daha büyük teselli ne olabilir?

51580 No.133935

>11 days ago
>8 gün sonra gidiyorum
>3 gün önceydi

hani kanıtFile: 1627642106763.png (84.32 KB, 983x575, 983:575, Z6gLOru.png) ImgOps Google

13f25 No.133892[Reply]

İyi bari TC buna revizyon çekmemiş. Malaz (sulak yer) + a + girdi, sulak yere girdi tarzı bir şey beklemiştim.
6 posts omitted. Click reply to view.

ce821 No.133919

File: 1627666057489.png (1.66 MB, 1024x768, 4:3, ClipboardImage.png) ImgOps Google


cd2c4 No.133920

malazçıkt

563ee No.133927

>>133919
"""Kurtulus""" savasi versiyonunu da forsluyorlardi.File: 1627582080987.jpg (64.71 KB, 640x359, 640:359, selahattin-demirtasi-09024….jpg) ImgOps Google

026cd No.133799[Reply]

mürekkep yalamış türklerden hdp'ye sempati besleyenleri anlayamıyorum. hadi ilk başta kürt-türk arasındaki gerilim azalacak sanrılarıyla pozitif bir atmosfere kapıldılar ve sevgi pıtırcığı oldular ve ve ve çok sevdikleri, birlikte çalıştıkları hdp'li kürt arkadaşları vardı diyelim. ama sonradan öeh bu ne yae deyip bu sempati bağını koparmalıydılar

bu bağın kopmayaşını ortak erdoğan karşıtlığına ya da gelecekteki seçimler için şimdilik göz yummaya da bağlayamayız. çok sevdikleri başarılı, zeki ve muhalif biri birkaç kez saçma açıklamalar-hareketler yapsa yeniden değerlendirme yapıp o kişiyi dışlayabilirler. ama hdp konusunda öyle olmuyor
18 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

94b87 No.133914

>>133910
Adam Sünni-Türk mevzusunda haklı. Bir gram temeli yok. Genetik olarak bile Orta Asya'dakilerle alakamız %5-10 çıkıyor. Sadece kültürel gitselerdi iyi ama erken cumhuriyet döneminde ırk menesine girmişler. Ülke tamamen Batı Asya kırması(Rum, Fars, Ermeni, Zaza, Kürt, Arap, Türk, Türkmen) fakat kültürel birlikten ziyade kimlik kurma temelde ırk tabanlı olduğu için problem mevcut. Kamal'ın prototipini oluşturduğu Türk tanımı sıkıntılı. Burada yaşayan herkes Türktür diyor eyvallah. Zaten azınlık Laz, Çerkes ve kendilerini bir şey zanneden asimile Slav, Müslüman Balkan göçmenlerine bu politika tutmuş belki ama iş nüfusu fazla Kürtlere gelince cortluyor. Hadi Kürt adam ben Türküm dese o da eğreti oluyor, Etnik olarak Türk olduğunu ifade edenler siktir lan sen Kürtsün diyor. Kurulan kimlik Amerikalılık gibi gerçek anlamda ırk, din ve dilden bağımsız olsaydı o zaman belki bir birlik olurdu. Üstüne cehalet ve köylü boku ile sıvanınca yine günümüze geliyoruz. Ben yine de Kamal'ı ilerici ve çağdaşlarına göre başarılı buluyorum. Ne yapsın adam elinden bu kadar gelmiş.

0fc86 No.133915

>>133910
>kafasını tepeden inme bir yaklaşımla ezersen bin çıkar" tipik delüzyonel lib-solcu boku. rus devrimleri (peter the great'ten bolşevik devrimine kadar), meiji restorasyonu, bugün çin devrimi (ki sağlam bir tabana OTURMASA bile), nantes'te ülkedeki tüm entrepreneurial protestan sınıfı kovacak nitelikte sıkı katolik bir ülke fransa'nın suyunun bir avuç jakoben ile TAMAMEN değişmesi, nazi almanyası ve birçoğu örneklerle aklı olan herkesin bu delüzyonu köşeye atabileceği şeyler. "sosyal mühendislik" denilen şey kaydedilmiş tarihin başından beri sol, sağ, ve sınıf dinlemeden sıkça tekrar eden bir pratik, bazen suyu tutuyor bazen tutmuyor (türkiye'de olduğu gibi, ulus toplum fikrinin yaygınlaşmasından sonra da tutmazdı zaten, kürtlerden ayrılmamak cumuhriyetin hatası)

Proust musun mubarek bir cumleyle paragraf doldurmussun insan okuyacak bunu

cb3cf No.133916

>>133912
kek götün harlanmış ve ad hominemlerle cevap vermişsin. sovyetlerin yıkılması ekonomik ve etnik sebepler, halkı hala büyük oranla sovyetlerin (özellikle stalin döneminin) özlemini çekiyor. iyiydi vesaire demiyorum, ama toplumsal mühendislikte başarılı oldu diyorum. aradaki fark o.

japon imparatorluğu ebesini tersten falan görmedi, budist aristokrasisinin ve ruhban sınıfının amına koydu, savaşa girdi, yenildi, yenildikten sonra da japon imparatorluğunu financeleyen zaibatsu "alınmış, yıkılmış, borçları ödenmiş" gibi yapıldı ve artı değer sağlayan tüm şirketler window guidance ile yönetildi.

burbon/orleans aristokrasi fransız devrimi ve napolyon'dan sonra gelen reformların çoğuna dokunamadı bile, sembolikti.

aynı şekilde ingiltere aristokrasisi bile cromwell'in mezarına sıçıldıktan sonra dahi yapılan reformları geri alamadı.

amerika konusunda böyle kendinden emin konuşman ise tabii en gülüncü. 50'lere kadar etnik, homojen bir ülke olmasını geçtim göçen almanları yıllarca asimile etmek için milyarlar harcandı. ekonomik yapıyı reform etmek için güney'in iç savaşta amına koyuldu ve fakirleştirildi.

kamal'ın her yaptığını falan da savunmuyorum, dikkat edersen orada özellikle garip, ne idüğü belirsiz bir ulus devlet attemptine girmesinin hatalı olduğunu iliştirdim. ama kamalcıyım. ideolojik olarak değilim (ne devletçi, ne de pozitivistim), sınıfsal olarak kamalcıyım. yaptıkları benim sınıfıma (seküler-orta sınıf türk) yaradı, gidip arkasında rally etmeyeceğim de götü yanık etnonarsisit düşük iqlu bir avuç ermeni, kürt """aydınının""" mı arkasında rallyliyeceğim? *ll*x *ll*x acaba bu liberallerin arkasında durduğu ideoloji NEDEN hiçbir ülkede sökmedi ve kanlı devrimlere yol açtı (özellikle güney amerika'da).

karmaşık cümleler falan da kurmadım, sen brainletsin.
>>133914
orta asya/tarih miti veya orta asyalılarla ne kadar alakalı olduğumuz açıkçası sikimde değil. 35'ten sonra sadece yamtarların arkasında durduğu bir gündem. ama sanırım mübadele sonrasında balkanlardan türk dışında arnavut, boşnak ve pomakların (yani genel olarak müslümanların) yerleştirilmesinden bahsediyorsun. bunun sebebi de zor değil, batı medeniyetine en yakın olan yerlerin halkları ve haliyle anadolululara göre daha medeni algılandı. devrPost too long. Click here to view the full text.(KURALLAR.HTML)File: 1627636199495.jpg (86.04 KB, 660x492, 55:41, iste-hiyarli-baba-nin-yeni….jpg) ImgOps Google

91cb1 No.133877[Reply]

>gen y mizahı
3 posts omitted. Click reply to view.

96bed No.133891

File: 1627641206631.jpg (120.71 KB, 1280x720, 16:9, yarmagül.jpg) ImgOps Google

>gen x mizahı

36c31 No.133895

çevremden gördüğüm kadarıyla üst düzey sayılan, bilgi birikimi olan akıllı insanlar bu programı izlemiyorlardı. ya da alt tabaka olup popüler olan her şeye ters gitmeye çalışanlar izlemiyordu.

36a67 No.133908

>başka yerlerde tiyatro: en üst düzey elit sanat, şekspir
>bokistanda tiyatro: MAL GERİZEKALI SALAK, öleyim o zaman hih, evet seyircilere soralım ilk sikişmeniz nasıldı, bu hayırsız orda doğdu(dakikalar süren alkışlar), basmışım aminoasidi taş gibiyim ooFile: 1627581594464.gif (890.2 KB, 200x160, 5:4, AAFD588E-D18F-44FB-91EC-49….gif) ImgOps Google

df264 No.133798[Reply]

anonlar size yol yordam gösteriyorum. bakın ben bu senenin sonuna kalmadan veri giriş işini bırakıp tamamen freelance photoshop'a yönelirim. çünkü işler büyüyor ve artık iş bana geliyor. bir kişiye iş yapıyorum ya, o kişi bi zaman sonra tekrar bir şey yapmamı istiyor. arkadaşına söylüyor o da geliyor. whatsapp'ım dolu anonlar dolu. siz de tüm gün evdesiniz, siz de yapabilirsiniz diyorum, elinizin tersiyle itiyorsunuz. ben de anamdan ps bilgilerini çekerek doğmadım. yastık yorgan elbise renkleri değiştirerek başladım. sonra yüz değiştirmeyi öğrendim o işleri de aldım. bakın büyük işler de geliyor. internetten mal satacak adamlar 2000-3000 foto editlenmesini istiyorlar, gel bizim ofiste çalış diyorlar. giderdim ama evden çalışmak istiyorum. anonlar bu işte para var. tüm gün evde oyun oynuyor, ne yapacağım diye düşünüyorsunuz amına koyayım. gümüş tepsi ile sunuyorum alın bu iş var yapın diyorum istemiyorsunuz. nasıl bi şeysiniz. yüzü alıp başka birine koyuyorum 50 lira alıyorum. çözünürlük değiştiriyorum 10 foto 100 lira. renk değiştiriyorum 10 foto, renk tonu iyi ayarlanması gerekiyor, 100-200 arası gömüyorum. elinize fareyi verip nereye tıklamanız gerektiğini de mi söylemem lazım? bim'de kasiyer olmak isteyen olsun. başka freelance iş yapmak isteyen onu yapsın. ama neden yapmıyorsunuz?
10 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

8807c No.133850

Burdaki götburgerlerin gerçekten ps öğreneceğini imbili.
Keekkksstra.
Adam işemeye tuvalete gitmiyor da şişeye işiyor pezevenk, saatlerce video izleyecek de onu uygulayacak falan ahahahhahahahh

e1519 No.133887

File: 1627639425709.png (501.53 KB, 597x427, 597:427, 1627596211829.png) ImgOps Google

>>133809
Dün akşam mail attım ulaşmadı mı? Dönüş bekliyorum.

4f052 No.133894

File: 1627642875745.gif (5.71 MB, 498x498, 1:1, 5DFFE62D-15E2-482A-8BF3-82….gif) ImgOps Google

>>133850
>şişeye işemekFile: 1627568974568.jpg (112.5 KB, 720x1280, 9:16, [000790].jpg) ImgOps Google

3fb73 No.133750[Reply]

>ben ol
>hayatta hiçbir şeyin ve hiçbir kimsen olmasın
>25 yıldır odandan dışarı çıkma
>en ufak bir istek, arzu, tat, eğlence hiçbir şeyin olmasın

insanlar hatta buradakiler bile yurtdışı, para, seks, yemek, spor gibi farklı isteklere, arzulara, hayallere sahip. Benim hiçbir şeyim yok. Ne kadın isterim, ne yurtdışı, ne güzel yemekler. 300-400 lirayla 1 ay it gibi yaşarım. Ailemle bile konuşmuyorum. Aşağılık itin tekiyim. Ne yapacam bilmiyorum, kimse (anonlar ya da psikolog gibi profesyoneller) yardım etmiyor, edemiyor. Kendimi öldüremeyecek kadar sünepe salağın tekiyim. Bari allAh piçi öldürse.
3 posts omitted. Click reply to view.

51513 No.133791

>>133760
Vaxxxxxx

5b870 No.133797

>>133760
Yeniibne

2d61d No.133818

>>133788
Hayır yeni başlıyor.
>>133797
Aksini iddia etmedim.File: 1627516920651.jpg (18 KB, 416x380, 104:95, bane_title_1.jpg) ImgOps Google

c7943 No.133679[Reply]

Bu tiradda benim gotumu yakmayi deneyin.
2 posts omitted. Click reply to view.

e5a40 No.133739

>>133683
Bir hayalim yok kek.

>>133699
Yalniz degilim, bu yuzden yanmadim.

64f95 No.133740

sen hiçbir savaş kazanmadın

4f73e No.133783

Bugun disari ciktim ve gotum yandi. Nasil oldugu hakkinda konusmak istemiyorum, baska posta atmaniza gerek yok.File: 1627482803039.png (526.32 KB, 400x485, 80:97, ClipboardImage.png) ImgOps Google

bdb92 No.133632[Reply]

bir pazar günü deniz kenarında falan bisikletle turluyorum aralara giriyorum vs. piknikçiler mangalcılar dolmuş her yere. biraz ilerledim baktım insanlar tarlaların üstünde oturuyor. deniz desen deniz görünmüyor ağaç desen yok. gelmeye iyi kötü bir araban var zamanın var başka şeyler var ama gidip patates tarlası gibi bir yerde oturuyorsun. işte bazılarının sefaleti de parayla imkanla değil kafayla ilgili. sefil hayat yaşamaya alışmışlar.
8 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

7e7b7 No.133661

>benim oturmak istediğim yere oturmuşlar
>le oturacak yer yok böyle ülkenin x'ini y yapayım

>benim oturmak istediğim yere değil başka yere oturmuşlar

>le bu insanlar hiçbir şeyden anlamıyorlar

7e2bf No.133712

File: 1627551014678.png (23.92 KB, 1335x130, 267:26, tuvalet.png) ImgOps Google

>itt anası tuvalet temizlikçisi olduğu için çomarlara sempati duyan fakirler

a20e1 No.133721

>>133712
Sanırım anası tuvalet temizlikçisi anon ve buradaki >>133704 anon aynı kişi. Yeni bir isimibnesi mi doğuyor yoksa?File: 1627542485881.jpg (23.38 KB, 480x285, 32:19, 1615973635039.jpg) ImgOps Google

96773 No.133688[Reply]

19 yaşıma giricem hala bakirim.

tatlı bir kızla uyumak istiyorum anonlar. 30 yaşıma gelince bu eksikliğimden 16 yaşındaki kızlara sarıp onların sugar daddysi falan olucam diye korkuyorum kek.(KURALLAR.HTML)
2 posts omitted. Click reply to view.

92659 No.133705

File: 1627548361988.png (671.38 KB, 800x450, 16:9, ClipboardImage.png) ImgOps Google


6073d No.133706

kuzenin yok mu(KURALLAR.HTML)

4b277 No.133716

>>133706
Var da 16 yasimda falan uyudum onla siktirmedi ama. Artik o is gecti bayagi uzaklastik. Belki onla o anilarim olmasa su an kiz istemezdim.(KURALLAR.HTML)File: 1627334096635.jpg (53.81 KB, 474x631, 474:631, 6d286d9f9df6861d03d0ca8f96….jpg) ImgOps Google

45736 No.133457[Reply]

üst düzey espiri yapan youtube'çu veya twitch'çi var mı? popüler olan herkesin espiri yeteneği nerdeyse aynı. toyota yaris, hadi yarisalım tarzında kelime oyunları seviyesinde. baya ciddi cem yılmaz seviyesinde döktüren, uzun uzun espiriler yapan birisi var mı?
4 posts omitted. Click reply to view.

5f7d4 No.133498

>>133457
efe aydal

7cf93 No.133701

koray söğüt, bir konu hakkında uzun uzun espiriler yapıyor, kısa film tadında. kamusal mizah gibi.

furkan emirce kısa anlık espiriler ama farklı tarzda.

236e0 No.133702

File: 1627547662332.jpeg (14.53 KB, 538x570, 269:285, images (1).jpeg) ImgOps Google

siyahıt öztürkFile: 1627501772159.jpg (187.32 KB, 1920x1080, 16:9, Sims4-whicked-whims-sex-mo….jpg) ImgOps Google

829fc No.133660[Reply]

Sims 4 kurup üzerine sex modları kurup oynayayım mı? Yoksa iki fap çekmek için fazla mı çaba?
4 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

62b4c No.133675

kendinize kötülük yapıp beyin kimyanızı ketlemeyin anonlar. nofap 13. gündeyim.

829fc No.133677

File: 1627513159611.jpg (21.11 KB, 600x337, 600:337, the-sims-4-teenager-having….jpg) ImgOps Google

>>133666
İndirmeye başladım. yarın bütün günüm bunun modlarıyla uğraşmakla geçer artık.
>>133667
Skyrim'de mod kurup seks yapabiliyor musun? Onu da deneyebilirim.
>>133675
Ben yesfap yapıyorum.

0930c No.133697

no fap 60+ gidiyorum, bunların hepsini ve fazlasını yaptım sadece mental açıdan kendinize zarar veriyorsunuz başka bir şey değilFile: 1627283986053.jpg (11.86 KB, 300x300, 1:1, Ekran-Resmi-2020-12-14-22.….jpg) ImgOps Google

296b4 No.133365[Reply]

https://youtu.be/xStSeh1YD-U

>mültecilerle bir arada yaşamak zorundayız


sabah sabah götüm yandı, bu foncu orospu çocukları ne zaman mülteciler tarafından sikilerek öldürülecek? ne zaman suriler ve afganlar geldikleri ülkeye veya bok ve kahkaha için avrupaya postalanacak?

https://youtu.be/xStSeh1YD-U

ayrıca ön bahçede mültecileri savunan bir gavat var nicki "bigboned".
20 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

70ea2 No.133575

>>133570
sanırım eline silah alıp bu maymunları tarıyalım demiyorum

0bfb2 No.133647

>>133545
bu kadar insanı sınır dışı edemezsin ne demek yav? zamanında milyonlarca kosovalı çevre ülkelerden gönderilmedi mi? hukuki statüleri değişince hepsi gönderilir. geçici sığınmacı gibi absürt bir statüleri var. tece sınırları içinde terlikten farkları yok adamların.

afganlardan ahlakım el vermediği için hiç mi hiç bahsetmeyeceğim. hepsi kaçak, hepsi düzensiz göçmen.

9be34 No.133673

>>133647
>zamanında milyonlarca kosovalı çevre ülkelerden gönderilmedi mi?
yok milyar :DDDD anca literal savaş olan olayları örnek veriyorsunuz, onlarda bile sayılar türkiyedeki mülteci sayısına yaklaşamıyorFile: 1627391939530.jpg (34.15 KB, 864x554, 432:277, joker.jpg) ImgOps Google

c01c8 No.133501[Reply]

Zamanında yurtdışı tiradında "yurtdışında tutunamazsınız anonlar" delüzyonunu forslayan biri vardı burda. Ve örnek olarak yurtdışından dönen jahrein ve efe aydal gibi youtuber'ları göstermişti. İşin aslı hiç de öyle değilmiş.

Bu jahrein denen vasıfsız obez Alamanya'da öğrencilik kazanmış. Tabi orada 7-8 senede boktan bi okulu bitiremeyen eşşeklere af maf gibi saçmalıklar yok, direkt götüne tekmeyi vuruyorlar, bu birikimsiz de bitirememiş tabi verilen sürede ve Yarrakistan'a dönmek zorunda kalmış, lakin bazı kaynaklara göre askerlikten bazı kaynaklara göre de bu allahın lanetlediği topraklara dönmek istememekten dolayı başka ülkelere kapak atma yolu aramış, sonunda bi sponsor bulup Polonya'ya kaçmış. Yalnız orda da 3 senelik sponsorluk anlaşması bitince (ve askerlikten muaf olunca) sike sike geri gelmiş buraya. Şimdi "avrupa'da yaşanmaz hacum" damage control'ünü enik z kuşağı izleyicilerine satıyor ama imkanı olsa bi saniye durmaz ayı. Zaten geldiği günden beri burnu boktan çıkmadı.

Efe Aydal ise ayrı bir konu. Neden döndü bilinmiyor. Ama döndüğü günden beri çok daha sinirli çok daha aksi ve çok daha götü yanık biri oldu çıktı. Jahrein gibi bir takım talihsizlikler yaşadığını düşünmeye başladım. Ama en azından bu adamda jahrein gibi ego sorunu yok, izleyicilerine dürüstçe diyor ki "ben yapamadım ama siz gidin, belki siz yaparsınız" diyor. Her şeye rağmen bu alt-right spastiğin dürüstlüğünü seviyorum.

Özetle Amerika, Almanya gibi ülkelerden türkiye'ye gelmiş ve "yok abi yaa burası bi başka" edebiyatı parçalayan kimseye güvenmeyin, işin arkasında bi bit yeniği mutlaka vardır. Öbür türlü insanın beynini satılığa çıkarması lazım buranın batıdan daha yaşanabilir olduğunu iddia etmesi için.
18 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

af0f9 No.133560

>>133559
ne mezunusun?

a5b39 No.133645

File: 1627495819007.jpg (177.94 KB, 720x1280, 9:16, Screenshot_20210212-021811.jpg) ImgOps Google

>>133517
İngilizce öğretmenliği yapmadi ki sen götünden anlamışsın. Adam dedi ki göçmen çocuğu yani beyaz olmayan asyali siksok öğrencilere satranç, aikido astronomi öğretmenliği falan yaptı burada dediği çocukların anadili ingilizce zaten kek sadece beyaz olmadıklarını vurgulamak için göçmen çocuğu diyordu ayrıca İngilizcesi vasat yav midwit kelimesinin bir bedende vücut bulmuş hali xD

e6fb6 No.133668

File: 1627504303852.jpg (24.27 KB, 752x469, 752:469, 1627489075130.jpg) ImgOps Google

>>133645
>Dat picFile: 1627501124479.jpg (281.65 KB, 720x1280, 9:16, Screenshot_20210530-110009.jpg) ImgOps Google

62aa9 No.133657[Reply]

30 yaşında pasif gay'im. Mutlu bir ilişki istiyorum. Wot'larınıza feel olamıyorum çünkü hepsi k*zlar hakkında. Tahta'daki tek gay ben miyim? Ben gay anon diye bahsedilen o token miyim :/(KURALLAR.HTML)
2 posts omitted. Click reply to view.

62aa9 No.133663

>>133662
Kadınların yaptığı hiçbir şey beni huylandirmiyor. Dibime girseler, memeleri bi tarafima surtse bile. %100 gay'im. Sen erkeklere huylaniyorsan var herhalde bi bokluklar :D

77fee No.133664

>>133663
Anon bilmiyorum ki. Çocukken birkaç erkekle yakınlaşma yaşamıştım ama o çocukluk halleriydi ne yaptığımı bile bilmiyordum. Kadınlardan zevk aldığımı biliyorum ama aynı şeyi erkeklerle düşünmek pek çekici gelmiyor. Düşüncesi pek çekici gelmiyor. Burada da pasif ve aktif olmak gibi durumlar da var. Karışık sanki biraz

62aa9 No.133665

>>133664
Test edek kanki. Gırtlağıma boşal bir kere, hoşuna giderse bi'sındır.(KURALLAR.HTML)File: 1627468507933.jpg (41.21 KB, 645x729, 215:243, 8d6.jpg) ImgOps Google

014e2 No.133596[Reply]

anonlar bir boka yaramıyorum.. 2 sene boyunca sınava hazırlandım 2 senede 500k çektim , ( çalışmadım ) böyle bir vasıfsızım işte ayrıca porno bağımlısıyım yakında babam evden atıcak iş arıyorum ama bulamıyorum ne yapmalıyım ? sikik hayatımı düzeltmek için nerden başlamalıyım
13 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

23249 No.133617

>>133606
>youtube'dan bedavaya foto, video düzenleme, 3d modelleme öğrenmiyorum
>suçlusu ülke

b5c3f No.133624


cfc70 No.133650

>>133596
Sınava girecekken suyumu belgemi masaya bırakıp tuvalete gitim. En az 60 yaşındaki dayının birisi tuvalet kapısını kurcalıyordu. Temizlikçi falan sandım, "tuvaletleri mi tamir ediyorsunuz kullanabilir miyim?" dedim. Adam ne alaka kardeşim diyip çıktı. Ne olduğunu anlamadım, işeyip sınıfıma girdim. Baktım dayı yanımdaki sınava oturdu, benle sınava girdi.File: 1627432099927.jpg (1.83 MB, 3516x2296, 879:574, IMG_20210129_080004.jpg) ImgOps Google

94931 No.133573[Reply]

fırsatları değerlendirememiş olmama, 30'uma 3 kalmış olmasına, eğitimsiz olmama, sevdiğim kızın kokusunu içime çekememiş olmama, yalnız olmama, yalnız olacak olmama ve hala bir şey yapmıyor olmama üzülüyorum. insanlara bakıyorum ilgimi çeken bir hayat yok. ideal hayat nedir bilmiyorum. önce bunu mu bulmak lazım? bulsam ulaşabilecek miyim?

shoegaze ile tanışmama vesile olan anona da teşekkürler.
3 posts omitted. Click reply to view.

868fd No.133591

File: 1627465118860.jpg (727.33 KB, 1080x2160, 1:2, Screenshot_2021-06-13-01-1….jpg) ImgOps Google

aynı durumdayım. işlerimi sürekli erteliyorum ama zaman geçiyor. pmo bağımlısıydım ama 12 gündür yapmıyorum. herhalde son yıllarda yaptığım tek mantıklı şey. resimdeki anon sen misin bilmiyorum ama aynı durumdayız op sadece ben birkaç yaş küçüğüm. hâlâ baba parası yemeye utanıyorum bir şeyler yapmam gerek ama vasıfsız bir işe girip çomarlar tarafından tosunlanmaktan korkuyorum.

>>133586
öğrenmesi ne kadar sürüyor anon? sürekli iş bulabiliyor musun?

868fd No.133592

>>133591
>öğrenmesi ne kadar sürüyor

sadece yüz değiştirme değil genel olarak photoshop yani

35132 No.133594
File: 1621355669329.jpg (54.59 KB, 650x487, 650:487, makarna-resimli-yemek-tari….jpg) ImgOps Google

79bf9 No.127051[Reply]

anonlar hazır çorbadan sonra en basit tencere yemeği olan makarnayı yapamıyorum. yapıyorum da ikinci ısıtmaya lapa oluyor. şöyle yapıyorum; suyu kaynatırken 1 kaşık tuz ve 1 kaşık sıvı yağ koyuyorum. kaynamış suya makarnayı döküp karıştırıyorum. 15 dakika orta ateşte pişiriyorum. makarnayı süzüyorum. o anda makarnalar süzgeçte tek parça oluyor. kalıp gibi. sudan geçiriyorum ayrılsınlar diye. tencereye 1 kaşık tereyağı eritiyorum. makarnaları döküp karıştırıyorum bu kadar. ilk yediğimde harika, sonradan bi daha ısıtınca lapa oluyor, çok kötü oluyor. fikri olan?
72 posts and 25 image replies omitted. Click reply to view.

014f7 No.133564

>>133562
midesizlik olan nedir etin ince kesilmesi mi? sen her gün işlem görmemiş, doğada büyümüş dana eti, tarlada yetişmiş domates soğan mı yiyorsun?

db17d No.133568


>>133532
Afiyet olsun
>>133553
Katılıyorum

49ba9 No.133587

>>133532
dün gece bunu yedim uyudum. sabah 8'de karnımda gurultuyla uyandım anonlar. sanki hiçbir şey yememiş gibi.File: 1627142500122.jpg (14.75 KB, 450x600, 3:4, IMG_20210724_183756_952.jpg) ImgOps Google

e8d47 No.133133[Reply]

Bugün kendimi asmaya çalıştım. Zamanında sanayiden ucuza yaptırdığım barfiks demirine ipi doladım. Altına sandalye koyup biraz sallandım. Evde adam akıllı ip yok. Plastik ip vardı en kalın mecbur onu kullandım. 10-15 saniye falan sallandım. Nefes alamamaktan çok ipin gırtlağıma ve boynuma yaptığı baskı rahatsız etti. Zaten hemen sonra kafadaki kan sıkışmasının yaptığı basınçdan hissetmemeye başladım. Sonra sandalyeye geri çıktım. Cesaretimi toplayabilsemde, dünyanın getirdiği saçma sapan dertlerden, her zaman mutlu olduğum sonsuz uykuya dalabilsem.
21 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

e8d47 No.133495

File: 1627390543681.jpg (30.35 KB, 1262x282, 631:141, 20210721_193254.jpg) ImgOps Google

>>133288
>>133364
Sandalyeye çıkıp ayaklarımı havaya kaldırdım. İpide o uzunluğa göre ayarlamıştım zaten.

>>133492
Çoğunun hayatının değeri yok. 3k maaşla ailelerine bakıp hayata tutunmaya çalışıyolar. Zamanında fabrikada staj yapmıştım. Çoğu usta borç içindeydi. Birtanesi vardı tam bitikdi. Adam sabah 8 akşam 4 haftasonu dahil çalışıyor. İşten çıkıp akşam inşaatta duvar kırıp elektrik hattı çekiyor. Günlük 4 5 saat uykuyla tekrar işbaşı yapıyordu. 7 40da kalkıp dökük şahiniyle 130 140 basıp işe yetişmeye çalışırdı. Yeğenim azraille kafa kafaya gidiyoz diye gülerek anlatırdı. Çoğu ölsekde kurtulsak modunda. Eğlenceleri akşama kadar sahibindende araba bakıp, youtubeda pavyon videoları izlemek. Parasızlıktan illegale bulaşanlarda vardı.

809f5 No.133496

>>133492
adana mı kocaeli mi sakarya mı?

8a6ab No.133502

>>133495
Yazını okurken resmen bir tanıdığımı gördüm. Onun da tek varlığı arabası. Adam çoğu zaman sokakta yatıyor ve parkın çeşmesinden yıkanıyor. Adamı görsen zaten yüzünden anlarsın hayatının ne düzeyde olduğunu. Tütün satmaktan sarılaşmış bıyık, dişşiz ağız ve kırışmamış yer kalmayan bir yüz. Ama bu adam insanların yüzüne bakıp da ne olduğunu bilen biri. Gerçekten şu yaşıma kadar tanıdığım en ilginç biriydi. Birkaç senedir hiç görmüyorum onu. Çarşıda, İş Bankası önündeki bankta yatardı da orada da yok. Sanıyorum o da öldü. Ama dediğin gibi bu insanların yaşamdan keyif almak gibi bir lüksü hiç olmamış. >>133496
Adana,KiremithaneFile: 1626728712090.jpg (225.06 KB, 1000x698, 500:349, 306421_3.jpg) ImgOps Google

845f1 No.132840[Reply]

Bu kadın hakkında beni kızıl haplar mısınız; Alman istihbaratına mı çalışıyor, mülteci alımını mı savunmuş da şu an ön bahçede linç ediliyor, yoksa çalıştığı bir kurum yok da tipik bir saftirik liberal mi? Şu son mülteci konulu videosunu açtım şimdi merak ettim ne demiş de ortalığı yakıp kavurmuş, tabii siz de özet geçebilirsiniz.
14 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

8f440 No.132892

>>132866
hakiki türko olabilir ama zihniyeti ve kullanışlı aptal olması önemli

de098 No.132938

ömrü boyunca bir afgan mültecinin tecavüzüne uğrama ihtimali sıfıra sıfır olduğu için rahatça atıp tutmuş. vallaxi REİS'e helal olsun, hangi gazetecinin kimler tarafından mamalandığını ibşalayan bir turnusol gibi çalışıyor.

9ceca No.133472

şu afgan mülteci meselesi aslında ülkede muhalif gazeteci diye bir şey olmadığını ibşa etti.[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]