[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1652341018512.png (345.87 KB, 427x570, putin joker.png) ImgOps Google

8e94e No.160374[Reply]

>çarlık rusyası

>deli petro reformlarıyla başlayan batılılaşma süreci memleket elitini 190 yıllık bir psikoz çağına sokar

>batı her anlamda taklit edilir; batı tarzı düz hat nizamında ordu, devasa bir donanma kurulur, bu donanmayı kullanmak için karadeniz ve hazar denizinde emperyalist savaşlar verilir, batı bürokrasisi, aristokrat sınıfının fransızcayı benimsemesi, batı kıyafeti ve müziği, dinde reform, kilisenin devlete bağlanması i.e laikliğe döşenen yol.
>kendisini batılı "beyaz rus" olarak gören burjuva ve elit sınıfı krepostnoe (serf) "siyah rus" köylü çoğunluğu batılılaşmaya köstek olarak görürler, çağdaşlaşmaya engel cahil çomar geri kafalı yobaz barbar vs. olduklarını iddia ederler. bir ingiliz yahut fransız beyefendisine karşı el pençe divan durup ağzının içine bakarken kendi hemşerisine subhuman çingene muamelesi çekerler.
>toplumu batılı yapma yolu aranır, sonuç; batılılaşma süreci ilim-teknik bazında tamamen materyal bir kavram olmaktan çıkıp direkt spiritüel ve soyut anlamda ilkel ve çağdışı olarak adlandırdıkları rus benliğine ve medeniyetine karşı total dekonstrüksiyon ve saldırı haline gelir.
>memleket kutuplara bölünür, romanovun beceriksizliği, 3 cepheden verilen dünya savaşını kaldıramayıp en sonunda iç savaşa teslim olur.

>sonuç; elli tarafın birbirini parçaladığı iç savaşı komünistler kazanır, batının değerlerine (liberalizm, materyalizm, pozitivizm, emperyalizm, malthusçuluk, evrenselcilik, şovenizm, milliyetçilik, ırkçılık, ilericilik) siktiri çekip zaten bu değerleri hiçbir şekilde benimsemeyecek olan avrasya halklarından oluşan bir süpergüç kurarlar, böylelikle batılılaşma çağı sonlanır.


>osmanlı imparatorluğu


>2. mahmut reformlarıyla başlayan batılılaşma süreci memleket elitini 200 yıllık bir psikoz çağına sokar

>abdülmecid'in avrupa seyahatleri, tanzimat ve fransa & ingiltere müttefikliği ile beraber süreç kültürel ve medeni manada ivme kazanır
>süreç abdülhamid tarafından 30 yıllık bir sekteye uğrar, abdülhamid indirilince de daha beter hale gelir
Post too long. Click here to view the full text.
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

6f0e9 No.160383

>>160381 kürdlerde karacıl millettir nasıl alfa olduğumuz burdada kendini gösteriyor

d47b1 No.160388

Bu mantikla hindistanin da batiya meydan okumasi lazim

f8753 No.160427

File: 1652392252788.png (76.51 KB, 645x770, ekşi çud.png) ImgOps Google

>>160379
>>160383
>t. (KURALLAR.HTML)File: 1652351581185.png (404.38 KB, 705x705, ClipboardImage.png) ImgOps Google

9ecac No.160382[Reply]

insanlık ne hale geldi çok yazık çok

https://twitter.com/ateistcomtr/status/1524659899497857024
7 posts omitted. Click reply to view.

6b4ca No.160409

>>160403
kamera kaydı var buz gibi. adam çıkarmış sıvazlıyor. ne demek nasıl ispat edecek

68d54 No.160418

>>160392
benim eskiibnem :D

83e72 No.160426

Şu adamı bile savunan amına kodumun çocukları. Sizin poşet kafalı ananıza yapsa cuck babanı da yanına alıp günlerce adamı sikip atmak için peşinde gezersiniz. Sırf burda habere muhalif olayım derdindesiniz.File: 1652355271403.png (5.13 KB, 217x232, images.png) ImgOps Google

9b9d9 No.160384[Reply]

Anonlar bir ortamda daşşak oğlanı olmuşsak ne yapmalı ?
Eskiden milleti güldüreyim derken şimdi salak beta yerine konduğumu farkettim. İnsanların bana olan saygısını kaybettim en önemlisi kendime olan saygımı…
Kısacası durumu nasıl toparlayabilirim..
2 posts omitted. Click reply to view.

bdbc6 No.160407

>>160384
Ben terk ettim öyle yerleri ve kişileri uzun zaman önce. İmkan varsa bir daha onların surarkaeını bike görme çünkü bir daha ASLA onların gözünde alfa olamazsın.

86415 No.160417

daha gitme ama caktirma

d34a1 No.160420

File: 1652386170477.jpg (27.15 KB, 182x255, 20220512_230830.jpg) ImgOps Google

Doğal davranFile: 1652282046572.jpeg (16.81 KB, 731x419, terraluna.jpeg) ImgOps Google

45108 No.160319[Reply]

ANASI DA SİKİLDİ
2 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

556f5 No.160348

eee biz burada "sürekli herkesin kazandığı bir sistem olamaz, birilerinin kazanması için birilerinin kaybetmesi lazım, bu kripto para işi bir gün patlayacak" dedik mi demedik mi? bitcoin de bir gün böyle olacak görürsünüz.

4e9ef No.160352

File: 1652304142448.webm (3.63 MB, 428x240, 1637225925735.webm) ImgOps Google

Piyasa (kripto) serbest düşüşte ne oluyor lan

129c8 No.160387

elon gavatı twitter'ın parasını mı çıkarmaya çalışıyor bu ne lan böyle altların hepsi ketlenmiş! luna'nın zaten cesedine bile tecavüz edilmişFile: 1651735421703.jpg (109.84 KB, 706x431, afganlar-nerede-ne-yapiyor….jpg) ImgOps Google

4ff0b No.159628[Reply]

Pakiler, afganlar ve diğer kaçak göçmenler alfa mıdır? Haftalardır ekşinin ve r*dditin götünü alev topu etti. Uzun zamandır bu ekip, bu kadar tetiklenmemişti. Ekonomiye, yolsuzluğa sesi çıkmayan ekşiciler neden bir anda bu soruna yükleniyorlar?

Tartış
21 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

598cd No.159943

>>159939
asker bir şey istemez asker verilen görevi yerine getirir.

t. us army veteran pro

197d5 No.159995


e1d94 No.160375

File: 1652341193700.gif (492.06 KB, 176x216, Bill-Hader-Holding-in-Laug….gif) ImgOps Google

>trende cevik kuvvet onume gecip dikildiginde suratimFile: 1652160221038.png (1.42 KB, 180x180, indir.png) ImgOps Google

2f88f No.160164[Reply]

bu connected 7-8 yılda ciddi anlamda kullanıcı evrimi mi geçirdi, yoksa biz yaşlandık da artık nesil farkı mı oluştu. eskiden şuraya girince iki lafın belini kıracak bir dolu insan bulurdum, kaç senenin ardından hesabı hatırlayıp giriş yaptım ama kpop özentisi daykolarla ve para teklif eden dızolarla dolmuş ortalık. kullananınız var mı hala bunu?
10 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

269c1 No.160353

>>160248
Mümkün, yapanlarla da tanıştım. Anlık hilesi kullanmadan bile galeriden foto atarak kadın olduğuna ikna edip 3-5 bişiler söğüçlüyorlar.
En kötü ne olur? Dava açarlar, parasını geri gönderirsin biter ama milyonda bir. Kız arkadaşınız varsa kullanın ibanını falan, 2 ayak fotosuna servet verenler var. Tanıştığım bir kız karısının yapmadığı şeyleri işadamlarına yapıyor, zengin peggliyordu zevkine…

ed0de No.160371

Buradan premiuma tücülüp kız düşürmek ne kadar mümkün?

2f88f No.160372

>>160353
anon şu anlık hilesi olayını biliyorsan paylaşabilir ya da yönlendirebilir misin. büyük sevap işlersinFile: 1652300564729-0.png (4.16 MB, 2477x1401, 2.png) ImgOps Google

File: 1652300564729-1.png (4.58 MB, 2805x1569, 3.png) ImgOps Google

File: 1652300564729-2.png (3.96 MB, 2481x1397, 1.png) ImgOps Google

File: 1652300564729-3.png (4.79 MB, 2445x1493, 4.png) ImgOps Google

29d68 No.160345[Reply]

https://www.youtube.com/watch?v=IQTqfNcTYnE

https://youtube.com/watch?v=9_5Gt5joDk8

https://www.msn.com/en-us/foodanddrink/foodnews/avmde-kad%C4%B1nlar%C4%B1n-foto%C4%9Fraf%C4%B1n%C4%B1-%C3%A7ekti%C4%9Fi-%C3%B6ne-s%C3%BCr%C3%BClerek-tekme-tokat-d%C3%B6v%C3%BClen-%C5%9Fah%C4%B1s-g%C3%B6zalt%C4%B1na-al%C4%B1n%C4%B1p-serbest-b%C4%B1rak%C4%B1ld%C4%B1/vp-AAX7YMs


Birinin açık bir şekilde görebildiği açık olan gizli olmayan bir şeyi kayıt altına almak neden taciz sayılıyor anlamıyorum. Sokakta bir kız görünce bakmak bile böyle 10 saniye falan bakarsan ayıp görülüyor sapıklık olarak algılanıyor. 2-3 dakikada bir 2 saniye bakıp başını çevirmen gerekiyor mekanda bile bir kız gördüğünde çaktırmadan bakman gerekiyor beğendiysen. Ayıp kavramları taciz kavramları neden böyle.


Bikinili mayolu kızları magazin programı muhabirleri kamera ile kayıt altına alıyor. Gidip röportaj yapıyorlar bodrum hakkında ne düşünüyorsun, Türkbükünde yaz nasıl geçiyor ortam nasıl nereden geldin vesaire TV'de herkese açık bir şekilde yayınlıyor buna magazin haberciliği deniyor, bir adam yayınlama amacı olmadan çekse taciz deniyor. Hatta bakması bile taciz. Bir de kumsalda bikini ile gezip iç çamaşırı ile görülmenin ayıp sayılması sahil dışında sütyen ve kilotla görülmek istememeleri falan var anlayamadığım ama o başka bir konu.
3 posts omitted. Click reply to view.

aa8c2 No.160366

>>160362
>adamın mülkü
insan sahip olduğu şeye vergi mi öder, ödemeyi bıraktığın devlet gelip elinden alıyorsa o zaten senin değil kiralıyorsun demektir.

>yasal

dünyadaki tek yasa orman yasası, medeniyet denilen palavrayı bu kadar örnek varken hala nasıl yutuyorsunuz? hiç mi kafanızı kurcalamıyor bir grup her istediğini yapıyor, diğerleri "yasal" olan davranışlarından dolayı bile tutuklanıp hapse giriyor sonra yargı adil değil diyen insanları da hapse atıyorlar ve bu düzen binlerce yıl değişmiyor? alfa olanın yanına kalır, betanın götüne telefonu sokarlar, *ns*nlığın fiilen işleyen, geçerli tek yasası budur.

a2d27 No.160368

>>160366
>insan sahip olduğu şeye vergi mi öder, ödemeyi bıraktığın devlet gelip elinden alıyorsa o zaten senin değil kiralıyorsun demektir.
arslanım bu dünyada zaten herkes kiracı misafir sen geberdikten sonra evinin tapusunu mezara mı götüreceksin

ac231 No.160370

>>160366
>insan sahip olduğu şeye vergi mi öder, ödemeyi bıraktığın devlet gelip elinden alıyorsa o zaten senin değil kiralıyorsun demektir

boş şeyleri düşünmeyi bırak kafan rahatlarFile: 1652297965347.png (415.44 KB, 750x588, ClipboardImage.png) ImgOps Google

3f140 No.160340[Reply]

>YAMTAR
>Tanım: 1- Yaman, güçlü, kuvvetli 2- Yağmurluk 3- Obur, iştahlı
>isyan sırasında arkadaşlarının ahırlara kaçabilmesi için bütün çin sarayı askerleri karşısında tek bir kapıyı tutan devasa adam.
>tanım: üstad, hüseyin nihal atsız'ın bozkurtların ölümü adlı romanında bir kahramandır. hayal dünyamın en önde gelen karakteri.

bu yamtar meemini hangi 20 iq çıkardı? güya milliyetçilerle dalga geçiyorlar kek.
pozitif anlamı olan bir kelimeyle dalgaya almak için iq seviyemizin kaç olması lazım? bir de bunlar 89 iq diye söylenip durur. EBIN
6 posts omitted. Click reply to view.

d2692 No.160357

>>160356
blowjob mu yapıyorsun anon bu çıkardığın sesler ne(KURALLAR.HTML)

e52e8 No.160358

yahu yillardir su laf kullaniliyor kimse bu kadar buyutmedi olayi son zamanlarda muhtemelen buraya yeni dahil olan bir kisi nasil icerlediyse sabah aksam yamtar asagi yamtar yukari bir turlu bikmadi

3f140 No.160365

>>160357
evet nereden anladın anonum?
>>160358
bunlar eğitilmezdir anon.File: 1652219925955.png (106.35 KB, 5700x2940, World_map_blank_gmt.png) ImgOps Google

29612 No.160274[Reply]

dünyanın hangi bölgelerini gezmek istiyorsunuz?
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

28710 No.160292

>>160282
>>ekşi sözlük(KURALLAR.HTML)

fb1e3 No.160346

File: 1652300683793.jpg (31.54 KB, 407x229, hayalim yok.jpg) ImgOps Google


b57b8 No.160349

avrupadan çok asyayı gezmek isterdim. çin'in bölgeleri, vietnam, moğolistan vs. avrupa da izlanda, baltıklar gibi daha az bilindik yerler.File: 1652061540014.jpg (39.46 KB, 713x408, FQ2fIG9XMAA2Qwt.jpg) ImgOps Google

dab46 No.160099[Reply]

2011'den beri düzenli olarak ekonomi kötüye gidiyor. demek ki başkanlık sistemi sebep değil hızlandırıcı bir faktör. asıl sebep otokratikleşme mi yoksa ülkedeki sığınmacı/kaçak sayısıyla ekonomini siki tutması arasında bir korelasyon var mı
30 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

b2dfb No.160260

>>160257
>Babacan dönemi 80 yıllık cumuriyet tarihinin en iyi ekonomisini gördü.

bunu yazan sensin, alakası bu. babacan ile derviş birer küreselcidir, o dönemlerdeki ekonomik refahın sebebi de peşkeş seviyesindeki özelleştirmelerdir (tüpraş, türk telekom, şeker ve tütün fabrikaları vs.)

gerisini bir üstteki anon senin bile anlayabileceğin şekilde açıklamış.

7ef7e No.160261

>>160260
>bunu yazan sensin, alakası bu. babacan ile derviş birer küreselcidir, o dönemlerdeki ekonomik refahın sebebi de peşkeş seviyesindeki özelleştirmelerdir (tüpraş, türk telekom, şeker ve tütün fabrikaları vs.)

Tamam ben de iki saattir bu ülkenin ilacı bu diyorum >>160214 şu postta da açıkladım. Hala temcit pilavı gibi aynı şeyleri neden konuşuyorsun? Beynin çok yavaş çalışıyor senin gerçekten, çoğu zaman da tiratta dönenleri anlamadan ezber sıçıyorsun, belli ki lügata hakim değilsin. Altyaşlıkla da alakası yok bunun.

a7853 No.160273

>>160247
betoncu ve yamtarlardan ileri görüşlü oldukları kesin
>>160257
spamcı o. seni gözüne kestirmiş ikili kavgaya çevirip banlattırmaya çalışıyor.File: 1639307744131.jpg (37.83 KB, 750x422, 61b5b0f44e3fe010707f85a1.jpg) ImgOps Google

7d9b2 No.145216[Reply]

vatana millete hayırlı olsun, acun önümüzdeki yıl bütün arızalarla yeni bir all-star yapacak:

https://www.ntv.com.tr/galeri/yasam/survivor-all-star-2022-kadrosu-belli-oldu-acun-ilicali-survivor-2022-unluler-takimini-tanitti,fdhSoPnrYU2gZYyp0b5E5g

ayrıca snobluğu bırakın, hepiniz burada "sörvayvır izleyen çomardır kanserdir hıncaldır uluçtur" deyip gizli gizli izleyeceksiniz, zira her zaman böyle oldu.

neyse kadroları nasıl buldunuz?
64 posts and 18 image replies omitted. Click reply to view.

53107 No.157654

File: 1649708943694.jpg (195.29 KB, 960x540, fv-vWGy_cover.jpg) ImgOps Google

hikmet 36 yaşındaymış

6c818 No.158283

gizem'i elemiş barbarlar, ne istediniz süt gibi wife-u'mdan???

17748 No.160264

mavi takım antipatikler ordusu tam. acun takımları nasıl dizayn ettiyse artık ilerde başka bir proje düşünüyor mavi takım üyeleriyle belki de. sanmıyorum ama umarım şampiyon adem-anıl-batuhan üçlüsünden birisi olur.File: 1652122296776.png (365.11 KB, 625x325, ClipboardImage.png) ImgOps Google

7da20 No.160144[Reply]

>Hanelerin %60,8'i evden uzakta bir haftalık tatil masraflarını, %38,3'ü iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını, %33,4'ü beklenmedik harcamaları, %20,5'i evin ısınma ihtiyacını, %62,9'u eskimiş mobilyaların yenilenmesini ekonomik olarak karşılayamadığını beyan etti.
cennet vatan bokistan.
4 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

728ae No.160189

>>160155
bu dediklerini yapacak kişi ali babacan. onun döneminde dolar neredeyse bir kamala eşitti, herkes rahatça yurtdışına gidebilirdi, yurtdışından dünyaca ünlü gruplar gelip konser verebilirdi veya yine dünyaca meşhur etkinlikler bu ülkede düzenlenebilirdi.

cb8c5 No.160195

>>160155
isveç norveç değil orta doğu 3. dünya ülkesi burası "yerse de bizim adam yesin herkes yiyor zaten" diyip basacan oyunu.

en azından inşallahla maşallahla dualarla ekonomiyi düzeltmeye çalışan adamı maliye bakanı yapmazlar.

8c5b9 No.160196

>>160189
çok komikmişFile: 1652024653721.jpg (145.46 KB, 1080x1192, IMG_20220508_184331.jpg) ImgOps Google

8414e No.160061[Reply]

türk milleti zekidir yauv
16 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

eba87 No.160108

>>160104 di mi ruh hastası harika üniversiteler. harika üniversitenin kendine özgü sistemi yok da merkezi sınav sistemi karar veriyor. leibniz integralini 3 tane çözerseniz amasya 5 tane çözerseniz hacettepe tarafınızı seçin. müthiş sistem. dahi yetiştirme makinası adeta.

33da0 No.160116

File: 1652095335128.jpg (16.63 KB, 396x396, Ck2xL8-UYAANBmR.jpg) ImgOps Google


a8367 No.160123

>>160108
Sistemi değiştirmen için sistemi yenmen gerekir, sıçan olman değil. Memnun degilsen bir şeyleri degistirmek icin elinden geleni yapman lazımFile: 1652051698178.jpg (453.95 KB, 1280x720, image-w1280.jpg) ImgOps Google

8852a No.160092[Reply]

ne zamandır yeşilyazı hikayemiz yoktu sanki buyrun:

>yanına sigara al bakirlikten kurtulduktan sonra sessiz bir yerde içmek için

>00:30 gibi evden çık
>durakta genç birini gör
>salla birazdan dönerim de
>dolan
>yaşlı obez teyze gör
>onu da salla
>tur at duraktaki yerinde olmasın
>bir tur daha at
>obez teyzeden başka kimse olmasın
>app indir
>gençler yazsın de
>birinin fotosu ilgini çeksin
Post too long. Click here to view the full text.
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

715fb No.160115

>>160112
Evde osbirden sonra kola içse normie olmayacak mıydı

101c4 No.160118

5 dakikalık işe 200 tl veriyoruz çalışan yok. 10 sakso yapsan 2000 tl. yemin ederim millette para bok gibi. herkes doymuş paraya.

a671a No.160149

vallahi okumayacağımFile: 1651861000136.jpg (126.21 KB, 736x1104, IMG-20220502-WA0001.jpg) ImgOps Google

8c474 No.159864[Reply]

I sometimes wonder why many of the disbelievers are rich and many of the Muslims are poor, at least financially. I mean we don’t have our own Elon Musk or Jeff Bezos. But it’s a wrong question to ask because we first need to ask what is this material world in the sight of Allah? To whom does He give it to, when, and why? If the Muslims are His beloved, why is He keeping us poor? If He hates the disbelievers, why is He making them rich? Then I heard a sheikh say this ayah:

“If it were not that all mankind might have become a single nation [of disbelievers], We could have given all those who disbelieve in the Lord of Mercy houses with roofs of silver, sweeping staircases to ascend, massive gates, couches to sit on, and golden ornaments. All of these are mere enjoyments of this life; your Lord reserves the next life for those who take heed of Him.”

[Az-Zukhruf, Ayah 33-35]

In the verse, Allah says He could have made all disbelievers filthy rich, not just regularly rich. Why is He making their lives so much easier? But, I misunderstood. The point of this ayah is to show how meaningless it is and how much Allah is trying to emphasize that just because I am rich in this world it does not mean Allah loves me. It really doesn’t. It could very well mean that He has neglected me and doesn’t want to send me tests that would remind me of Him anymore. Tests that would keep me humble and mindful of His bounds. Because this is what hardships are for: to bring me back to Allah. Allah says:

“We sent messengers before you [Prophet] to many communities and afflicted their people with suffering and hardships, so that they could learn humility.” [Al-An’am, Ayah 42]

Allah could give all the disbelievers the material world maybe as a way to punish them all with heedlessness. And to be honest, they deserve it. They deserve to be punished with heedlessness, wealth, and being intoxicated by the worldly pleasures. They deserve it because that’s what they want so much. But He knows that this would be too hard of a test for the Muslims. Imagine if I become a disbeliever I will certainly become a rich, why would I want to become a believer? Although I know deep down this richness is a punishment, I and all of us are weak creatures and if Allah makes all the disbelievers rich, becoming one nation, we would be very very tempted to join. I mean, there’s certainty to become rich!

But no, Allah doesn’t make that the case. Some of the disPost too long. Click here to view the full text.
4 posts omitted. Click reply to view.

6601d No.160013

File: 1651984573809.jpg (40.96 KB, 640x640, 1645600641364.jpg) ImgOps Google

>>159864
t.sandnigger

>False Prophet (rest in shit) calls for war against non-believers

>False Prophet (rest in shit) says your islamic women can be beaten and raped for disobedience
>False Prophet (rest in shit) says your islamic children can be raped by your islamic men
>False Prophet (rest in shit) says your islamic men are worth 2 times what a woman is worth
>False Prophet (rest in shit) says you can have FEMALE PRISONERS OF WAR (sexual slaves)
>False Prophet (rest in shit) allows sexual contact with little muslim girls that is 6 years old

e7a3f No.160047

>>160013
moralfag animeci

12c14 No.160086

>>160047
>anju posting
>animeci

nereden buluyorsunuz burayı?

moralibneliğine katılıyorum, muxo piçi gayet karanlık ve köşeliydiFile: 1650806998421.jpeg (26.41 KB, 225x224, 50A5EAA6-68C6-4968-9A9C-3….jpeg) ImgOps Google

ab846 No.158641[Reply]

Yapması kolay ve lezzetli yemekleri söyleyin anonlar.
13 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

fd6a3 No.160064

File: 1652026516286.jpeg (19.05 KB, 762x402, images.jpeg) ImgOps Google

>>158716
şu posta yarım saat güldüm

50357 No.160072

100 gram yağlı kıymayı kısık ateşte tencerenin dibine biraz yağ bırakana kadar ısıt. domates rendesi ekle (domates alıp rendelemene gerek yok markette var. tukaş'ınki güzel ve ucuz) o sırada yarım paket spaghettiyi haşlamaya başla. 3 diş sarımsak doğra domatesle kıymanın içine. tuz karabiber ve kimyon ekle. iki de defne yaprağı at hatta. makarnayı tabağa al, sos da o sırada hazır olur. onu da üzerine dök. maliyeti aşağı yukarı 15-16 lira. dolu dolu iki tabak çıkar. afiyet olsun.

ecdc8 No.160083

>>160062
Amına godumun yamuk çenesi. Bimde ne kadar attırık çöp yemek var hepsini alıp yiyor. Damak tadı diye bişey yok herifte. Her yeri geziyor kürek gibi lokmaları atıyor ağzına yorumlar hep aynı. Yalnız öğrencileri falan doyuruyor arada ondan dolayı daha az küfür ediyorum. Hatay amcık içi.File: 1651978695948-0.mp4 (11.78 MB, 1280x720, VID_20220508_054826_218.mp4) ImgOps Google

File: 1651978695948-1.mp4 (11.06 MB, 1280x720, VID_20220508_055026_604.mp4) ImgOps Google

File: 1651978695948-2.jpeg (18.21 KB, 480x270, images.jpeg) ImgOps Google

File: 1651978695948-3.jpg (96.89 KB, 1200x675, umit-ozdag-in-arkalarinda-….jpg) ImgOps Google

1a2b4 No.160010[Reply]

Bunlari gordunuz mu? Daha once r/beholdthemasterrace'te rastlamistim, adi Ataman Kardesligi imis.

Bu tip seyler neyin habercisidir? Aclik, sefalet arttikca birbirimizi dogramaya baslayacak miyiz?
13 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

a1d68 No.160048

>>160032
>gotumu harlayan herkes turk dusmani(KURALLAR.HTML)

0814b No.160066

Bir Kürt olarak ben de hedeflerinden biriymişim. Eyvah, yandık desene.

aa020 No.160077

valla op ben bunlar çoktan dağıldı diye biliyorumFile: 1651927337002.jpg (67.29 KB, 832x468, zafergunu_0.jpg) ImgOps Google

d19a3 No.159937[Reply]

neden bu kadar göt yaktılar?

t. antikommunist
10 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.

7a843 No.160023


38223 No.160058

>>160023
Cringe ya allah

3ced6 No.160059

>>160023
t. inci sözlük fenomeni

keksoFile: 1642521370306.jpg (16.5 KB, 580x424, erdogan-sad.jpg) ImgOps Google

09485 No.149235[Reply]

>abdullah gül, f. gülen, ali babacan gibi yol arkadaşlarını kaybetti
>büyükşehir belediyelerini kaybetti, akp yenilmez algısı çöpe gitti
>ekonomik kriz yüzünden bir miktar seçmenini kalıcı olarak kaybetti
>bumcuların ketlenmesi, zumcuların gelmesi gibi doğal sebeplerden dolayı oy kaybetmeye devam ediyor

bir devrin sonuna yaklaşıyoruz.
49 posts and 14 image replies omitted. Click reply to view.

fcd67 No.160050

>>151975
3 ay sonra kızıl dilberin imamoğlu fangirl'ü oldu kek be kek

c7fff No.160055

>>160050
kimler kimlerle beraber neler dönüyor ULAN

feb1c No.162916

verilmiş[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] Next | Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]