[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1623683169202.jpg (142.21 KB, 1200x800, 3:2, thedollarpyramid.jpg) ImgOps Google

92e9d No.130250[Reply]

Atatüp kaybetti, bop yeni dünya düzeni kazandı. Türk milleti zeki de değilmiş, cesur da değilmiş. Keşke anadolu parçalansaydı da medeniyet gelseydi en azından.
2 posts omitted. Click reply to view.

59601 No.130263

>>130259
Ironik olmayarak destekliyorum gerçekten, birkaç kripto-ittihatçılar tarafından yönetilmekten daha iyi olurdu.

43f2a No.130264

Ne çok kendinizi tekrar ediyorsunuz be

04f45 No.130287

>>130264
>her sabah andimiz her pztsi ve cuma istiklal marsi okutmadikFile: 1623452618038-0.jpg (269.91 KB, 768x1024, 3:4, 60c30c0936d2b.jpg) ImgOps Google

File: 1623452618038-1.jpg (311.85 KB, 768x1024, 3:4, 60c30c12864ee.jpg) ImgOps Google

6f9f7 No.129938[Reply]

anonlar şunun güzelliğine bakın. kürdo kızları kırmızı hap mıdır?
38 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

51a62 No.130273

>>130233
anlaşıldı k*rt anon

45753 No.130276

>>130273

t. >>130218

Hadi siktir git r/turkey'ine yamtar piçi(KURALLAR.HTML)

d8c08 No.130277

>>130233
anon bu aydınlanmayı nasıl yaşadın? türkiye tarihi hakkındaki gerçekleri anlatan kanal/ kitap önerebilir misin?File: 1623657073918.jpg (144.32 KB, 828x1294, 414:647, wmqif1w3k1571.jpg) ImgOps Google

b54f6 No.130213[Reply]

>kullanıcı sözleşmesinde literal olarak "istediğim videoyu silerim" yazan özel şirket videomu kaldırdı yamtar götüm yanıyor
>haddinibil
17 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

9e846 No.130258

>>130249
>>resmi tarih tornasından geç
işin kötü yanı tc doğumlu bile değil çomar almancının teki

8d221 No.130260

>>130258
Dünya üzerinde "türküm", "atatürkçüyüm", "müslümanım" kelimelerinden oluşan herhangi bir kombinasyonu ağzına alan herkes resmi tarihin tornasından öyle ya da böyle geçmiştir. Alamancı yamtarlar bitmek bilmeyen aşağılık kompleksleriyle en ön sırada sarılır zaten resmi yalanlara. O yüzden şaşırtıcı değil.

e0ab1 No.130261

>>130256
Çocuk sagası olan Star Wars bile politik olarak daha gerçekçi bir bakış açısına sahip (1-6 için konuşuyorum).File: 1623618061414.jpeg (150.81 KB, 1280x960, 4:3, AB2BA5D4-55F6-4859-B5E1-8….jpeg) ImgOps Google

1f909 No.130186[Reply]

>şimdi de anondan dinleyelim. evet anon anlatsana
>hadi anon anlat
>anon niye konuşmuyorsun
>anon niye hep arkaya oturuyorsun
>anon kıpkırmızı oldun
2 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

954e3 No.130194

>>130191
kendini kanıtlama ihtiyacın var, başından kaybediyorsun. espirilerini geliştir, girişte acayip çuvalladın. next!

6d9ca No.130195

File: 1623624571227.mp4 (1.39 MB, 576x1024, 9:16, ssstiktok_1623624049.mp4) ImgOps Google

>eehhmm *şlurp* evet okullav açılmış herkes beni mevak etmiş *ehh* bana bakıyomuş sınıfa givmişim Stone Cold'un sahneye çıkışı gibi sikiş vevmeden en arka köşeye otuvmuşum sonra MORİ sınıfa givmiş beni gövünce aaa onursuz nevelevdeydin seni çok mevak ettik demiş tüm sınıf ağzımın içine bakıyomuş *şlurp* eehhhmm

94cd7 No.130208

>>130191
>alfayım ama burda takılıyorumFile: 1623548443976.jpeg (47.46 KB, 478x322, 239:161, internetkafe.jpeg) ImgOps Google

c0d1a No.130105[Reply]

Yıl 2008

Tüccartübcüler yok
Tiktokçular yok
Boktagram yok
Snapchat yok
Suriler yok
Afganlar yok
Zenciler yok
Savaş yok
Kaygı yok
Msn var
Knight var
Metin 2 var
Silkroad var
Post too long. Click here to view the full text.
10 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

69b3f No.130138

>>130124
anon, ps2 orjinal değildi. korsan oyun alıyordum 5 liraya. onlar da habire bozulurdu. zaten pc ile tanışınca konsolu oyunu vs bıraktım. msn ile sıçanlamaya başladım.

1923f No.130149

>>130138
benim de atariye benzeyen çakma bir aletim vardı ama yemekyapıcım çöpe atmıştı. id'm ebsoymuş.

a6230 No.130192

>>130135
Newfag olduğunu bu kadar belli etmeseydin belki sikiş verirdim. Daha fazla lürkle altyaş.File: 1623162667222.jpeg (69.44 KB, 700x798, 50:57, DBA76E79-E827-4340-988F-1….jpeg) ImgOps Google

488e9 No.129590[Reply]

>tüm gün ülkeye ve halkına küfret
>tahtada sergilediğim davranışlar herkese örnek olur hocum
11 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

834c8 No.129952

>banlanmak için çabala
>banlan
>le bu tunay faşist yov
>ay ne kadar da komiğim yav aynı cem yılmaz gibiyim

d7ae5 No.129958

>hiç arkadaşım yok
>hiç sevgilim olmadı
>keşke bunlar olsaydı
>anonlar başımdan geçen arkadaş ve sevgili olaylarını anlatmak istiyorum
>git burdan pis normi kaybol burda işin ne

53987 No.130183

yalnızca hakikatçiler bu tiradda huzur buldu.File: 1622822845381.jpg (243.15 KB, 700x458, 350:229, alıngan götveren.jpg) ImgOps Google

8cebb No.129149[Reply][Last 50 Posts]

Yüzyıllardır yanlış yönetildiğimiz için mi böyle bir toplumuz yoksa polcü alt-right'ların forsladığı genetik mes'elesi doğru mu? Mesela İsviçre gibi refah bir hukuk devletinde yaşasak yine böyle şark kurnazı, barbar, eğitilmez bir toplum olur muyduk? Yoksa genetiğimiz bizi yine boka mı sürüklerdi?

Bu arada bu soruya dört beş maymun alamancıyı gösterip bu işler genetik hacum demek saçma. Çünkü onlar varsa Aziz Sancar'lar, Uğur Şahin'ler de var.
130 posts and 102 image replies omitted. Click reply to view.

1a9df No.130088

>>130084
Sadece hindistanda oldu bu olay. Hindistanı geç tunç çağında işgal eden hint-avrupalılar avrupalılara dillerini veren hint-avrupalılardan farklıydı. Zaten aralarında 2000 yıl var neredeyse. Hindistanı işgal eden sintaşta-andronovo kültürü melez bir topluluktu, globular amphora, yamnaya ve corded ware kültürlerinin sentezi idiler.

73375 No.130099

File: 1623540054286.jpg (609.33 KB, 1032x780, 86:65, 1484853628671.jpg) ImgOps Google

>>130087
>Ama senin "aryan ruhu" kisvesindeki bahsettiğin şeyler deli saçması.

Hayır değil. Bunu daha sonra açabilirim ama bugün değil.

>Osiris'in yeşil olarak tasvir edilmesi, Amun'un mor olarak tasvir edilmesi, Nut'un mavi olarak tasvir edilmesi antik mısırlıları mavi yeşil mor tenli olduklarını mı ima edecek? Mitolojide abartı boldur, tanrılar insanlardan farklı oldukları için onları insanlardan farklı yapan özellikleri öne çıkartılır. Hindular tanrıları gibi mavi mi?


Tabii ki de değil, ama her şeyi sembolik anlamamak gerek, özellikle bu beyaz tanrıları siyah yaratıklarla mücadele ederken anlatan bir halk, aynı zamanda esmer yerlilere karşı savaşmış bir halksa.

>Titus, Vespasian, Domitian, Nerva, Caligula patrician değil. Hepsi ya köylü ya da subay sınıfından. Marcus Aurelius ve oğlu commodus'un soyu ve sınıfı belli değil. Tiberius, Caligula, Claudius, Nero

zaten evlatlık. Trajan ve Hadrian zaten ispanya'dan gelme asker-kolonici sınıfından.

Dediğin her şeye katılmıyorum ama neyse.

>Slovakların, Ukraynalıların, Sırpların, Makedonların, Bulgarların, Boşnakların ve hırvatların Türkolardan ya da araplardan yahut farslardan ve orta asyalılardan herhangi bir anlamda daha başarılı olduklarını sanmıyorum.

Post too long. Click here to view the full text.

62067 No.130181

>>130088
PHA topluluklarının Batı forslamasındaki gibi renkli gözlü ve sarışın oldukları yönündeki iddialar elimizdeki verilerle örtüşmüyor. Siyah saçlı ve koyu renkli gözlüler. Tenleri açık, ama modern İskandinav seviyesinde beyaz değiller, buğday tenliler. Güçlü bir kemik yapıları var ve boyları uzun. Günümüz Kafkasyalılarına yakın fenotipte olmaları muhtemel. CWC, Sintaşta ve Andronovo gibi daha geç Hint Avrupa gruplarında yaygınlaşan sarışınlık büyük ihtimalle o dönemde zaten halihazırda sarışın olan ve Hint Avrupalı olmayan bir grup Avrupa çiftçisiyle karışımla alakalı.File: 1623508539132.jpg (68.29 KB, 600x868, 150:217, uYbqRGQSHUV13N513TESJzj8Fz….jpg) ImgOps Google

10540 No.130002[Reply]

2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

1220f No.130100

File: 1623540607854.mp4 (2.59 MB, 720x400, 9:5, DickDrainers - Dakota Sky.….mp4) ImgOps Google

o artık cennette

166bc No.130111

ulan site almanca.

6c97d No.130143

tatlı bir hatundu ve makineli tüfek gibi de sikişiyordu ancak kafası gidikti bayağı. röportajlarını izlerseniz tam bir crack whore gibi konuştuğunu anlarsınız, ki alkol ve fentanil bağımlısıydı zaten. muhtemelen aşırı doz fentanilden dolayı artık kendisi bir melek oldu.File: 1623510371867.jpg (186.14 KB, 720x1280, 9:16, VideoCapture_20210612-1804….jpg) ImgOps Google

3ff7a No.130004[Reply]

Burnumun uzunluğu ile kafamın acayip şekli ve koyun yünü gibi saçlar.
Kaç puan verirdiniz?
8 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

f7fe1 No.130115

>>130004
Kafa seklimiz ayni. Senin yine boyun uzun + ben cenesizim.

Ben ölmüşüm be.

d493a No.130139

>>130115
Bu aralar 2X 15 KG'lık dumbell ile kol ve göğüs çalışarak lanet burnumun ve kafamın dikkat çekmemesi ve insanların benimle konuşurken biraz daha farklı yere odaklanması için uğraşıyorum da olmuyor anon. Biz ölmüşüz.>>130115

e2b6e No.130140

Aynaya gülerken yandan bak birde. Burnumu kesesim geliyor.File: 1623531506154.jpg (95.59 KB, 921x553, 921:553, bokphone.jpg) ImgOps Google

4370d No.130076[Reply]

n11deki birçok üründen fazla yorum var, bi sürü insan almış yani. Bu sıçmık ülkede insanlar aylık 50k alıyor da benim mi haberim yok? Kim alıyor bunları? Ya ben zenginim imajı yaratmak için yediğinden içtiğinden kısıp 4 yıl taksitle alıyor bunlar ya da herkes zengin. Anlamadım bu işi. Amerikada 10 15bin dolara iphone satmaya çalışsalar o şirket çoktan batardı şimdiye bizdeyse rekor kırıyor 5 asgari ücrete satılan sıçmık bi telefon.
5 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

94e2f No.130103

hayatınızda hiç istinye park, cevahir avm, emaar'a falan gittiniz mi diye soracaktım ama kime soruyorum ki. kocası holding sahibi kadın gelip 10 dakikada asgari ücretin 20 katını harcayıp gidiyor. bu ülkede spiralin yukarısında olursan çok zengin, aşağısında olursan da çok fakir olursun ortası yok.

2501c No.130104

>>130103
kocasının holding sahibi olduğunu nerden biliyosun?

c6c70 No.130113

>>130097
Avrupa'da kişi başına en az arabanın düştüğü ülke TC. (100 kişiye 14) Büyükşehirde yaşadığınız için herkesin arabası var zannediyorsunuz.File: 1623497865165.jpeg (93.42 KB, 1434x827, 1434:827, 16627F11-D7A7-43A8-BA2E-4….jpeg) ImgOps Google

24b28 No.129975[Reply]

Birkaç saat sonra Pfizer aşı randevum var hala kuşkuluyum. 21 yaşındayım herhangi bir risk taşımıyorum. Sizce aşı olunmalı mı anonlar? Çip takacaklar, kısır kalacaksın vs gibi çomi söylemleri dışında olabilecek yan etkileri nedir?
6 posts omitted. Click reply to view.

309f2 No.129996

>>129975
>çomi söylemleri dışında olabilecek yan etkileri nedir?
ağrı halsizlik vb gibi yan etkileri var ama bunlar vücudunun verdiği tepkiler aşıyla alakası yok.
>>129987
>bu protein sentezleme işi nereye kadar sürecek, bunu durduran mekanizma nedir?
sorun da burada zaten bir süre sonra antikor üretimi kendi kendine azalmaya başlıyo bu yüzden booster shot çıkartmayı planlıyolar https://www.cnbc.com/2021/04/15/pfizer-ceo-says-third-covid-vaccine-dose-likely-needed-within-12-months.html
bana sorucak olursanız tüccarın bizi kısırlaştırmak yada çip takıp kontrol etmek gibi planlarını aşı üzerinden yapmaya şimdilik niyeti yok. milyonlarca şizo klavye başında aşıların bir açığı çıksada ortalığı ayağa kaldırsam diye bekliyor öyle bir şey olsaydı zaten ortaya çıkardı ama ilaç endüstrisi göründüğü kadar masumda değil ben tüccarın bizi senelik booster shotlara mecbur bırakıp cüzdanımıza göz dikeceğini düşünüyorum belki de bu yüzden mRNA tekniğini kullandılar kim bilir.

54266 No.130000

21 yaşında olabilmek için neler vermezdim. Çok özlüyorum o yaşları…

652e8 No.130072

>>130000
21 yaşındaki ins*nların %90’ı vakitlerini boşa harcıyorlar bence kaybettiğin fazla bir şey yok anonFile: 1623512674926.gif (8.46 MB, 418x498, 209:249, tenor.gif) ImgOps Google

c0476 No.130012[Reply]

kuzenimle sanal cima eyleyecekken nasıl batırdığımı anlatayım mı?
2 posts omitted. Click reply to view.

c380d No.130015

>>130014
ya tunay banlamak istedikten sonra bu postuna istinaden bekler öyle de banlar. yaz işte. taksit taksit yazma

15fe1 No.130022

>>130014
Kızı da böyle bir saat beklettiysen batırdığına şaşmamalı anon.

Ban meselesine gelince. Ben Tunay'ın banlarından şikayetçi değilim. Kaç yıldır tahtaların ne hallerini gördüm, biliyorum ki bu muamele olmasa ortalığı bok götürürdü. Ayrıca adamın sitesindeyiz sonuçta, beğenmeyen varsa kapı açık.

Tek diyebileceğim şu ki, keşke banlarken sebebini de belirtse. "Sebepler önceden belli olsa" bile demiyorum, sadece banlarken sebebini (yani banladığı şeyi neden kanser kabul ettiğini) yazsa yeterli. En azından biliriz de ona göre davranırız. Daha iyi olur yani Tahta için.

f29c4 No.130053

File: 1623524825232.gif (8.73 MB, 480x270, 16:9, kurallar.html.gif) ImgOps Google

Anon tiradi aciyor bir de kendini sikayet ediyor. Siz ne yasiyorsunuz kafanizda su tahtaya girince?

Masallah hepinizin karsi cinsten kuzeni ve hepsi ile olmak uzere olan ama olamamis bir eylem var.

Su kanserligi birakmadiginiz surece banlanirsiniz da silinirsiniz de.File: 1621791538627.jpg (132.01 KB, 770x578, 385:289, deniz salyası.jpg) ImgOps Google

c7a7d No.127724[Reply]

Sıçmıkistan harbiden ket, bunları gören var deniz salyasıymış adları
13 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

44a19 No.128796

Geçen yıl sonundan bu yana deniz salyası (müsilaj) sorunu ile boğuşan ve son günlerde etkisinde artış gözlemlenen Marmara Denizi’ndeki ekolojik olay TBMM gündemine de girdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Marmara Denizi'nde yaşanan ekolojik felaket müsilaj sorununun araştırılması için önerge verdi. Bugünkü TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP oylarıyla araştırma önergesi reddedildi.

aec80 No.129994

File: 1623503576124.jpg (201.33 KB, 1208x620, 302:155, ttllwhu.jpg) ImgOps Google

Şunun gerçeği oldu :D

a8d3b No.130047
File: 1623434817914.jpg (96.34 KB, 1280x720, 16:9, maxresdefault.jpg) ImgOps Google

2ac9e No.129894[Reply]

Dünya çok garip bir yere doğru evriliyor anonlar. Bütün dünya elin amerikalısı rusu çinlisi isyan tetick şarkısı söyleme challenge yapıyor, cringe iq yoksunu tiktok videoları youtube shortslarda trend olmaya başladı, yakında yeni normal bunlar kabul edilecek.

Sonumuz hayrolsun
11 posts and 11 image replies omitted. Click reply to view.

05773 No.130041

>>130040
kendin için konuş

84ac4 No.130042

>>130041
'bana değil berkecan yıldırımküskülere o pozlar. demişim. kendim için değil de merhuk cumhurbaşkanı Rauf Denktaş için mi konuşmuş oldum ben şimdi?

05773 No.130044

>>130042
haklısınFile: 1623401279539.jpg (104.74 KB, 1200x824, 150:103, 12406319-1200x824.jpg) ImgOps Google

6853d No.129855[Reply]

26 yaşındayım, önlisans mezunuyum. üni arkadaşım mezun olduktan sonra astsubay oldu. ben de astsubay olacağım çünkü yapacak başka hiçbir bok bulamıyorum. hiçbir şeye sap olamadım. hiçbir iş bulamadım, tutunacak bir dalım yok.
11 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

ca89c No.129898

go for it op! ahaber'de 5 km uzaktan uyuşturucu kaçırırlarken mazot kaçakçıları ile kapışıp şehadete erme haberini bekliyoruz.

4f359 No.129966

silahlı güvenlik görevlisi olmak hakkında ne düşünüyorsunuz? bunun eğitimine para vermek de lazım.

b8f12 No.129968

>tarih boyunca asker ve polis gücünün aslında umutsuz NEET incellerden oluştuğunu realize eylediğimdeki haleti ruhiyem
>her şeyin daha iyi oturmasıFile: 1623404249799.gif (40.35 KB, 454x333, 454:333, manifold_2d.gif) ImgOps Google

74465 No.129861[Reply]

Bu adam söylediği şeylerin anlamını biliyor mu yoksa daha fazla kelimeyle ifade edilebilecek her kavrama kendi kafasından özel kelimeler mi uydurmuş?

https://youtu.be/teaPsOGRmaM?t=2621
2 posts omitted. Click reply to view.

79a92 No.129873


e6397 No.129879

>>129861
bu nebuş tam bir otist. Kullandığı kelimeler, kavramlar belli bir akademik genelenekte var olan şeyler ve hepsinin bir formel açıklaması var ancak nebuş beyefendi kendi yüzeysel zihin ürünlerini bu kavramlara yüklüyor ve süsleyip anlatıyor. Bu nebuşu ciddiye alıp izleyen zır cahildir.

e71eb No.129954

https://youtu.be/wKFbvRothBY?t=927 Müziği veya türünü bilen var mı? Normalde Doom oynarken arkaya grindcore koyuyordum ama daha atmosferik maplerde böyle bir şeyin de fena gitmeyeceğini fark ettim.[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] Next | Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]